Xổ Số An Giang 30 ngày

Xổ số An Giang 30 ngày là trang thống kê kết quả xổ số An Giang trong 30 ngày gần đây nhất (XSAG 30 ngày).
Trang web này sẽ giúp bạn dễ dàng tra cứu được sổ kết quả An Giang trong 30 ngày hoặc nhiều hơn thế nữa bằng cách chọn ngày bắt đầu và ngày kết thúc, chọn các bảng thông số cần xem như bảng kết quả, bảng lô tô, đầu đuôi rất trực quan.

Thống kê kết quả An Giang 30 ngày

Số ngày
7
10
30
60
90
100
120
160
200
300
400
500
800
1000
Ẩn / hiện
Đầu đuôi
Lô tô trực tiếp
Xem thống kê

Kết quả xổ số An Giang 30 ngày gần nhất

Giải tám 42
Giải bảy 372
Giải sáu 5943 9836 6180
Giải năm 8589
Giải tư 48543 97514 56607 15995
87415 46801 96836
Giải ba 88565 96987
Giải nhì 63559
Giải nhất 13122
Đặc biệt 539517
Phóng to
Lô tô trực tiếp
01 07 14 15 17 22 36 36 42
43 43 59 65 72 80 87 89 95
Đầu Lô tô
0 01, 07
1 14, 15, 17
2 22
3 36, 36
4 42, 43, 43
5 59
6 65
7 72
8 80, 87, 89
9 95
Đuôi Lô tô
0 80
1 01
2 22, 42, 72
3 43, 43
4 14
5 15, 65, 95
6 36, 36
7 07, 17, 87
8
9 59, 89
Giải tám 93
Giải bảy 411
Giải sáu 6715 2223 9285
Giải năm 4749
Giải tư 88414 64305 22577 18003
21643 83813 94532
Giải ba 70498 23724
Giải nhì 21446
Giải nhất 20815
Đặc biệt 925874
Phóng to
Lô tô trực tiếp
03 05 11 13 14 15 15 23 24
32 43 46 49 74 77 85 93 98
Đầu Lô tô
0 03, 05
1 11, 13, 14, 15, 15
2 23, 24
3 32
4 43, 46, 49
5
6
7 74, 77
8 85
9 93, 98
Đuôi Lô tô
0
1 11
2 32
3 03, 13, 23, 43, 93
4 14, 24, 74
5 05, 15, 15, 85
6 46
7 77
8 98
9 49
Giải tám 14
Giải bảy 650
Giải sáu 5184 3421 7769
Giải năm 7469
Giải tư 00910 28172 70149 35874
91914 61035 68394
Giải ba 78205 34039
Giải nhì 40960
Giải nhất 31779
Đặc biệt 374911
Phóng to
Lô tô trực tiếp
05 10 11 14 14 21 35 39 49
50 60 69 69 72 74 79 84 94
Đầu Lô tô
0 05
1 10, 11, 14, 14
2 21
3 35, 39
4 49
5 50
6 60, 69, 69
7 72, 74, 79
8 84
9 94
Đuôi Lô tô
0 10, 50, 60
1 11, 21
2 72
3
4 14, 14, 74, 84, 94
5 05, 35
6
7
8
9 39, 49, 69, 69, 79
Giải tám 27
Giải bảy 545
Giải sáu 1740 9424 6873
Giải năm 4132
Giải tư 78741 21776 78398 52153
25752 42115 18329
Giải ba 49459 83806
Giải nhì 63081
Giải nhất 11060
Đặc biệt 324301
Phóng to
Lô tô trực tiếp
01 06 15 24 27 29 32 40 41
45 52 53 59 60 73 76 81 98
Đầu Lô tô
0 01, 06
1 15
2 24, 27, 29
3 32
4 40, 41, 45
5 52, 53, 59
6 60
7 73, 76
8 81
9 98
Đuôi Lô tô
0 40, 60
1 01, 41, 81
2 32, 52
3 53, 73
4 24
5 15, 45
6 06, 76
7 27
8 98
9 29, 59
Giải tám 28
Giải bảy 153
Giải sáu 7838 0588 6191
Giải năm 2140
Giải tư 81589 97927 01239 68061
70236 56707 12962
Giải ba 12963 31348
Giải nhì 07800
Giải nhất 82825
Đặc biệt 717766
Phóng to
Lô tô trực tiếp
00 07 25 27 28 36 38 39 40
48 53 61 62 63 66 88 89 91
Đầu Lô tô
0 00, 07
1
2 25, 27, 28
3 36, 38, 39
4 40, 48
5 53
6 61, 62, 63, 66
7
8 88, 89
9 91
Đuôi Lô tô
0 00, 40
1 61, 91
2 62
3 53, 63
4
5 25
6 36, 66
7 07, 27
8 28, 38, 48, 88
9 39, 89
Giải tám 66
Giải bảy 994
Giải sáu 6860 4364 2054
Giải năm 0191
Giải tư 06164 83226 11202 04363
33035 62185 55896
Giải ba 73132 51806
Giải nhì 99034
Giải nhất 69069
Đặc biệt 397520
Phóng to
Lô tô trực tiếp
02 06 20 26 32 34 35 54 60
63 64 64 66 69 85 91 94 96
Đầu Lô tô
0 02, 06
1
2 20, 26
3 32, 34, 35
4
5 54
6 60, 63, 64, 64, 66, 69
7
8 85
9 91, 94, 96
Đuôi Lô tô
0 20, 60
1 91
2 02, 32
3 63
4 34, 54, 64, 64, 94
5 35, 85
6 06, 26, 66, 96
7
8
9 69
Giải tám 90
Giải bảy 534
Giải sáu 4987 3146 5229
Giải năm 6052
Giải tư 55801 32954 14056 11598
55456 14850 70813
Giải ba 47836 78841
Giải nhì 97275
Giải nhất 17140
Đặc biệt 882953
Phóng to
Lô tô trực tiếp
01 13 29 34 36 40 41 46 50
52 53 54 56 56 75 87 90 98
Đầu Lô tô
0 01
1 13
2 29
3 34, 36
4 40, 41, 46
5 50, 52, 53, 54, 56, 56
6
7 75
8 87
9 90, 98
Đuôi Lô tô
0 40, 50, 90
1 01, 41
2 52
3 13, 53
4 34, 54
5 75
6 36, 46, 56, 56
7 87
8 98
9 29
Giải tám 71
Giải bảy 473
Giải sáu 5279 7282 5016
Giải năm 7010
Giải tư 19760 29175 89743 35300
44010 43228 48050
Giải ba 58693 58534
Giải nhì 73246
Giải nhất 97261
Đặc biệt 101232
Phóng to
Lô tô trực tiếp
00 10 10 16 28 32 34 43 46
50 60 61 71 73 75 79 82 93
Đầu Lô tô
0 00
1 10, 10, 16
2 28
3 32, 34
4 43, 46
5 50
6 60, 61
7 71, 73, 75, 79
8 82
9 93
Đuôi Lô tô
0 00, 10, 10, 50, 60
1 61, 71
2 32, 82
3 43, 73, 93
4 34
5 75
6 16, 46
7
8 28
9 79
Giải tám 45
Giải bảy 744
Giải sáu 2714 0002 8928
Giải năm 0312
Giải tư 06601 60534 12750 26674
46015 76363 50341
Giải ba 62403 95516
Giải nhì 40432
Giải nhất 16535
Đặc biệt 043286
Phóng to
Lô tô trực tiếp
01 03 12 14 15 16 2 28 32
34 35 41 44 45 50 63 74 86
Đầu Lô tô
0 01, 03
1 12, 14, 15, 16
2 2, 28
3 32, 34, 35
4 41, 44, 45
5 50
6 63
7 74
8 86
9
Đuôi Lô tô
0 50
1 01, 41
2 2, 12, 32
3 03, 63
4 14, 34, 44, 74
5 15, 35, 45
6 16, 86
7
8 28
9
Giải tám 57
Giải bảy 322
Giải sáu 8743 6695 5982
Giải năm 1402
Giải tư 12071 05432 31706 53922
67190 22617 93222
Giải ba 00714 44805
Giải nhì 14971
Giải nhất 23814
Đặc biệt 185714
Phóng to
Lô tô trực tiếp
02 05 06 14 14 14 17 22 22
22 32 43 57 71 71 82 90 95
Đầu Lô tô
0 02, 05, 06
1 14, 14, 14, 17
2 22, 22, 22
3 32
4 43
5 57
6
7 71, 71
8 82
9 90, 95
Đuôi Lô tô
0 90
1 71, 71
2 02, 22, 22, 22, 32, 82
3 43
4 14, 14, 14
5 05, 95
6 06
7 17, 57
8
9
Giải tám 86
Giải bảy 856
Giải sáu 4318 5758 3854
Giải năm 3973
Giải tư 84796 91302 65827 43938
69287 27778 34900
Giải ba 62194 26697
Giải nhì 60901
Giải nhất 83005
Đặc biệt 310240
Phóng to
Lô tô trực tiếp
00 01 02 05 18 27 38 40 54
56 58 73 78 86 87 94 96 97
Đầu Lô tô
0 00, 01, 02, 05
1 18
2 27
3 38
4 40
5 54, 56, 58
6
7 73, 78
8 86, 87
9 94, 96, 97
Đuôi Lô tô
0 00, 40
1 01
2 02
3 73
4 54, 94
5 05
6 56, 86, 96
7 27, 87, 97
8 18, 38, 58, 78
9
Giải tám 43
Giải bảy 846
Giải sáu 3854 3592 2547
Giải năm 2007
Giải tư 74145 69336 73269 93302
36984 79034 63493
Giải ba 45468 83087
Giải nhì 32563
Giải nhất 67624
Đặc biệt 077808
Phóng to
Lô tô trực tiếp
02 07 08 24 34 36 43 45 46
47 54 63 68 69 84 87 92 93
Đầu Lô tô
0 02, 07, 08
1
2 24
3 34, 36
4 43, 45, 46, 47
5 54
6 63, 68, 69
7
8 84, 87
9 92, 93
Đuôi Lô tô
0
1
2 02, 92
3 43, 63, 93
4 24, 34, 54, 84
5 45
6 36, 46
7 07, 47, 87
8 08, 68
9 69
Giải tám 63
Giải bảy 248
Giải sáu 3325 1776 4753
Giải năm 8503
Giải tư 97062 99339 38543 27076
29106 89550 92374
Giải ba 26556 66942
Giải nhì 90605
Giải nhất 53030
Đặc biệt 611910
Phóng to
Lô tô trực tiếp
03 05 06 10 25 30 39 42 43
48 50 53 56 62 63 74 76 76
Đầu Lô tô
0 03, 05, 06
1 10
2 25
3 30, 39
4 42, 43, 48
5 50, 53, 56
6 62, 63
7 74, 76, 76
8
9
Đuôi Lô tô
0 10, 30, 50
1
2 42, 62
3 03, 43, 53, 63
4 74
5 05, 25
6 06, 56, 76, 76
7
8 48
9 39
Giải tám 12
Giải bảy 623
Giải sáu 2275 5042 2375
Giải năm 5923
Giải tư 00886 77016 67054 58340
44376 59214 27269
Giải ba 31611 06920
Giải nhì 46177
Giải nhất 08409
Đặc biệt 754626
Phóng to
Lô tô trực tiếp
09 11 12 14 16 20 23 23 26
40 42 54 69 75 75 76 77 86
Đầu Lô tô
0 09
1 11, 12, 14, 16
2 20, 23, 23, 26
3
4 40, 42
5 54
6 69
7 75, 75, 76, 77
8 86
9
Đuôi Lô tô
0 20, 40
1 11
2 12, 42
3 23, 23
4 14, 54
5 75, 75
6 16, 26, 76, 86
7 77
8
9 09, 69
Giải tám 36
Giải bảy 288
Giải sáu 7171 2934 2104
Giải năm 5450
Giải tư 46700 25131 78067 51586
67683 75521 62200
Giải ba 39685 91297
Giải nhì 91986
Giải nhất 41617
Đặc biệt 262998
Phóng to
Lô tô trực tiếp
00 00 04 17 21 31 34 36 50
67 71 83 85 86 86 88 97 98
Đầu Lô tô
0 00, 00, 04
1 17
2 21
3 31, 34, 36
4
5 50
6 67
7 71
8 83, 85, 86, 86, 88
9 97, 98
Đuôi Lô tô
0 00, 00, 50
1 21, 31, 71
2
3 83
4 04, 34
5 85
6 36, 86, 86
7 17, 67, 97
8 88, 98
9
Giải tám 17
Giải bảy 835
Giải sáu 7774 6275 6058
Giải năm 6424
Giải tư 11542 29072 75031 75783
82222 41029 82848
Giải ba 09130 02204
Giải nhì 16275
Giải nhất 43734
Đặc biệt 839816
Phóng to
Lô tô trực tiếp
04 16 17 22 24 29 30 31 34
35 42 48 58 72 74 75 75 83
Đầu Lô tô
0 04
1 16, 17
2 22, 24, 29
3 30, 31, 34, 35
4 42, 48
5 58
6
7 72, 74, 75, 75
8 83
9
Đuôi Lô tô
0 30
1 31
2 22, 42, 72
3 83
4 04, 24, 34, 74
5 35, 75, 75
6 16
7 17
8 48, 58
9 29
Giải tám 01
Giải bảy 839
Giải sáu 9023 9150 9751
Giải năm 1365
Giải tư 05656 68950 88376 83749
25576 56785 22591
Giải ba 38411 49017
Giải nhì 90983
Giải nhất 04829
Đặc biệt 780444
Phóng to
Lô tô trực tiếp
1 11 17 23 29 39 44 49 50
50 51 56 65 76 76 83 85 91
Đầu Lô tô
0
1 1, 11, 17
2 23, 29
3 39
4 44, 49
5 50, 50, 51, 56
6 65
7 76, 76
8 83, 85
9 91
Đuôi Lô tô
0 50, 50
1 1, 11, 51, 91
2
3 23, 83
4 44
5 65, 85
6 56, 76, 76
7 17
8
9 29, 39, 49
Giải tám 18
Giải bảy 644
Giải sáu 3411 0285 6775
Giải năm 8636
Giải tư 83679 20204 34007 64559
23964 64802 41176
Giải ba 99533 49942
Giải nhì 32734
Giải nhất 41600
Đặc biệt 948282
Phóng to
Lô tô trực tiếp
00 02 04 07 11 18 33 34 36
42 44 59 64 75 76 79 82 85
Đầu Lô tô
0 00, 02, 04, 07
1 11, 18
2
3 33, 34, 36
4 42, 44
5 59
6 64
7 75, 76, 79
8 82, 85
9
Đuôi Lô tô
0 00
1 11
2 02, 42, 82
3 33
4 04, 34, 44, 64
5 75, 85
6 36, 76
7 07
8 18
9 59, 79
Giải tám 92
Giải bảy 212
Giải sáu 4255 4591 9151
Giải năm 3943
Giải tư 66738 14363 12166 64235
35754 40498 45285
Giải ba 47558 70191
Giải nhì 19932
Giải nhất 65470
Đặc biệt 169467
Phóng to
Lô tô trực tiếp
12 32 35 38 43 51 54 55 58
63 66 67 70 85 91 91 92 98
Đầu Lô tô
0
1 12
2
3 32, 35, 38
4 43
5 51, 54, 55, 58
6 63, 66, 67
7 70
8 85
9 91, 91, 92, 98
Đuôi Lô tô
0 70
1 51, 91, 91
2 12, 32, 92
3 43, 63
4 54
5 35, 55, 85
6 66
7 67
8 38, 58, 98
9
Giải tám 21
Giải bảy 471
Giải sáu 8095 1118 0566
Giải năm 4422
Giải tư 21974 77547 00767 30522
15702 87400 82777
Giải ba 37355 19602
Giải nhì 04513
Giải nhất 55531
Đặc biệt 067494
Phóng to
Lô tô trực tiếp
00 02 02 13 18 21 22 22 31
47 55 66 67 71 74 77 94 95
Đầu Lô tô
0 00, 02, 02
1 13, 18
2 21, 22, 22
3 31
4 47
5 55
6 66, 67
7 71, 74, 77
8
9 94, 95
Đuôi Lô tô
0 00
1 21, 31, 71
2 02, 02, 22, 22
3 13
4 74, 94
5 55, 95
6 66
7 47, 67, 77
8 18
9
Giải tám 12
Giải bảy 002
Giải sáu 0660 7892 6777
Giải năm 4657
Giải tư 24166 19696 48437 07063
29132 16314 98430
Giải ba 59053 73566
Giải nhì 66302
Giải nhất 02539
Đặc biệt 413940
Phóng to
Lô tô trực tiếp
02 12 14 2 30 32 37 39 40
53 57 60 63 66 66 77 92 96
Đầu Lô tô
0 02
1 12, 14
2 2
3 30, 32, 37, 39
4 40
5 53, 57
6 60, 63, 66, 66
7 77
8
9 92, 96
Đuôi Lô tô
0 30, 40, 60
1
2 02, 2, 12, 32, 92
3 53, 63
4 14
5
6 66, 66, 96
7 37, 57, 77
8
9 39
Giải tám 35
Giải bảy 937
Giải sáu 4123 7235 2639
Giải năm 3272
Giải tư 02318 58478 57943 20461
52203 73212 31905
Giải ba 45876 98606
Giải nhì 07307
Giải nhất 90853
Đặc biệt 426222
Phóng to
Lô tô trực tiếp
03 05 06 07 12 18 22 23 35
35 37 39 43 53 61 72 76 78
Đầu Lô tô
0 03, 05, 06, 07
1 12, 18
2 22, 23
3 35, 35, 37, 39
4 43
5 53
6 61
7 72, 76, 78
8
9
Đuôi Lô tô
0
1 61
2 12, 22, 72
3 03, 23, 43, 53
4
5 05, 35, 35
6 06, 76
7 07, 37
8 18, 78
9 39
Giải tám 00
Giải bảy 849
Giải sáu 1838 0948 3026
Giải năm 9689
Giải tư 07239 10740 61865 72927
78683 60443 91937
Giải ba 72431 98131
Giải nhì 08741
Giải nhất 22858
Đặc biệt 503609
Phóng to
Lô tô trực tiếp
0 09 26 27 31 31 37 38 39
40 41 43 48 49 58 65 83 89
Đầu Lô tô
0 0, 09
1
2 26, 27
3 31, 31, 37, 38, 39
4 40, 41, 43, 48, 49
5 58
6 65
7
8 83, 89
9
Đuôi Lô tô
0 0, 40
1 31, 31, 41
2
3 43, 83
4
5 65
6 26
7 27, 37
8 38, 48, 58
9 09, 39, 49, 89
Giải tám 14
Giải bảy 120
Giải sáu 1902 3002 2608
Giải năm 5223
Giải tư 64520 55271 69200 89904
01192 67391 64749
Giải ba 16968 57625
Giải nhì 85848
Giải nhất 87494
Đặc biệt 194940
Phóng to
Lô tô trực tiếp
00 02 02 04 08 14 20 20 23
25 40 48 49 68 71 91 92 94
Đầu Lô tô
0 00, 02, 02, 04, 08
1 14
2 20, 20, 23, 25
3
4 40, 48, 49
5
6 68
7 71
8
9 91, 92, 94
Đuôi Lô tô
0 00, 20, 20, 40
1 71, 91
2 02, 02, 92
3 23
4 04, 14, 94
5 25
6
7
8 08, 48, 68
9 49
Giải tám 21
Giải bảy 125
Giải sáu 8857 6243 3745
Giải năm 7621
Giải tư 73617 28478 19998 01409
06408 65897 61347
Giải ba 93197 55884
Giải nhì 06657
Giải nhất 28142
Đặc biệt 006305
Phóng to
Lô tô trực tiếp
05 08 09 17 21 21 25 42 43
45 47 57 57 78 84 97 97 98
Đầu Lô tô
0 05, 08, 09
1 17
2 21, 21, 25
3
4 42, 43, 45, 47
5 57, 57
6
7 78
8 84
9 97, 97, 98
Đuôi Lô tô
0
1 21, 21
2 42
3 43
4 84
5 05, 25, 45
6
7 17, 47, 57, 57, 97, 97
8 08, 78, 98
9 09
Giải tám 87
Giải bảy 166
Giải sáu 1489 3332 9603
Giải năm 1665
Giải tư 25159 60607 61261 42888
40402 10174 09986
Giải ba 52592 70776
Giải nhì 29335
Giải nhất 75924
Đặc biệt 554719
Phóng to
Lô tô trực tiếp
02 03 07 19 24 32 35 59 61
65 66 74 76 86 87 88 89 92
Đầu Lô tô
0 02, 03, 07
1 19
2 24
3 32, 35
4
5 59
6 61, 65, 66
7 74, 76
8 86, 87, 88, 89
9 92
Đuôi Lô tô
0
1 61
2 02, 32, 92
3 03
4 24, 74
5 35, 65
6 66, 76, 86
7 07, 87
8 88
9 19, 59, 89
Giải tám 45
Giải bảy 699
Giải sáu 3537 0814 5850
Giải năm 1829
Giải tư 15085 52655 75491 54710
88455 21900 54389
Giải ba 74729 48171
Giải nhì 09211
Giải nhất 48397
Đặc biệt 141380
Phóng to
Lô tô trực tiếp
00 10 11 14 29 29 37 45 50
55 55 71 80 85 89 91 97 99
Đầu Lô tô
0 00
1 10, 11, 14
2 29, 29
3 37
4 45
5 50, 55, 55
6
7 71
8 80, 85, 89
9 91, 97, 99
Đuôi Lô tô
0 00, 10, 50, 80
1 11, 71, 91
2
3
4 14
5 45, 55, 55, 85
6
7 37, 97
8
9 29, 29, 89, 99
Giải tám 68
Giải bảy 143
Giải sáu 5116 0180 4734
Giải năm 1353
Giải tư 88835 15903 49598 60603
51514 71171 69248
Giải ba 49099 43305
Giải nhì 34391
Giải nhất 25179
Đặc biệt 100086
Phóng to
Lô tô trực tiếp
03 03 05 14 16 34 35 43 48
53 68 71 79 80 86 91 98 99
Đầu Lô tô
0 03, 03, 05
1 14, 16
2
3 34, 35
4 43, 48
5 53
6 68
7 71, 79
8 80, 86
9 91, 98, 99
Đuôi Lô tô
0 80
1 71, 91
2
3 03, 03, 43, 53
4 14, 34
5 05, 35
6 16, 86
7
8 48, 68, 98
9 79, 99
Giải tám 19
Giải bảy 370
Giải sáu 9350 8422 4712
Giải năm 6386
Giải tư 76580 31969 53750 34753
30230 66109 90851
Giải ba 86232 57972
Giải nhì 07693
Giải nhất 62495
Đặc biệt 976172
Phóng to
Lô tô trực tiếp
09 12 19 22 30 32 50 50 51
53 69 70 72 72 80 86 93 95
Đầu Lô tô
0 09
1 12, 19
2 22
3 30, 32
4
5 50, 50, 51, 53
6 69
7 70, 72, 72
8 80, 86
9 93, 95
Đuôi Lô tô
0 30, 50, 50, 70, 80
1 51
2 12, 22, 32, 72, 72
3 53, 93
4
5 95
6 86
7
8
9 09, 19, 69
Giải tám 23
Giải bảy 937
Giải sáu 7858 8481 4320
Giải năm 3359
Giải tư 10879 10015 44077 01740
36820 72476 08004
Giải ba 33524 13895
Giải nhì 50030
Giải nhất 15996
Đặc biệt 745698
Phóng to
Lô tô trực tiếp
04 15 20 20 23 24 30 37 40
58 59 76 77 79 81 95 96 98
Đầu Lô tô
0 04
1 15
2 20, 20, 23, 24
3 30, 37
4 40
5 58, 59
6
7 76, 77, 79
8 81
9 95, 96, 98
Đuôi Lô tô
0 20, 20, 30, 40
1 81
2
3 23
4 04, 24
5 15, 95
6 76, 96
7 37, 77
8 58, 98
9 59, 79

Thống kê 2 số cuối giải đặc biệt xổ số An Giang

Thống kê 2 số cuối đặc biệt về nhiều nhất trong 30 ngày gần nhất

Cặp sốXuất hiện
403 lần
982 lần
862 lần
191 lần
201 lần
Cặp sốXuất hiện
171 lần
161 lần
801 lần
741 lần
441 lần

Thống kê 2 số cuối đặc biệt về ít nhất trong 30 ngày gần nhất

Cặp sốXuất hiện
610 lần
600 lần
590 lần
580 lần
620 lần
Cặp sốXuất hiện
630 lần
690 lần
680 lần
650 lần
640 lần

Thống kê 2 số cuối đặc biệt KHÔNG xuất hiện trong 30 ngày gần nhất

Cặp sốSố ngày
7228 ngày
8026 ngày
1925 ngày
0524 ngày
0922 ngày
Cặp sốSố ngày
2221 ngày
9419 ngày
6718 ngày
8217 ngày
4416 ngày

Thống kê 2 số cuối đặc biệt về Liên Tiếp trong 30 ngày gần nhất

Cặp sốSố ngày liên tiếp
661 ngày
671 ngày
531 ngày
441 ngày
401 ngày
Cặp sốSố ngày liên tiếp
721 ngày
741 ngày
941 ngày
981 ngày
861 ngày

Tổng đặc biệt xuất hiện trong 30 ngày

Tổng ĐBXuất hiện
02 lần
13 lần
23 lần
32 lần
46 lần
Tổng ĐBXuất hiện
53 lần
73 lần
86 lần
92 lần

Thống kê theo Đầu số trong 30 ngày gần nhất

Đầu sốXuất hiện
Đầu 04 lần
Đầu 16 lần
Đầu 23 lần
Đầu 31 lần
Đầu 44 lần
Đầu sốXuất hiện
Đầu 51 lần
Đầu 62 lần
Đầu 72 lần
Đầu 84 lần
Đầu 93 lần

Thống kê theo Đuôi số trong 30 ngày gần nhất

Đuôi sốXuất hiện
Đuôi 06 lần
Đuôi 12 lần
Đuôi 24 lần
Đuôi 31 lần
Đuôi 44 lần
Đuôi sốXuất hiện
Đuôi 51 lần
Đuôi 65 lần
Đuôi 72 lần
Đuôi 83 lần
Đuôi 92 lần
Chia sẻ
Game Slot Đổi Thưởng xổ số siêu tốc mới nhất Xổ Số Siêu Tốc GAME SLOT Nổ Hũ XỔ SỐ SIÊU HOT VN Game Slot Nổ Hũ Top 10 Loại Game Hot Game giành cho người mới Trò chơi game siêu hot Các trò chơi nổi bật Top 10 nhà cái hot Casino Uy Tín Nhất 2023 Trò chơi đáng chơi nhất Tựa Game Mới Nhất 2023 Top game casino uy tín Top game hot nhất japanesegoLfsaLe theLingeriesex savebatterywaste vst-e riverwaLkbeads pivotpointtudeLa shannon-effects saLoncarecs foLiodock apartments4you-gracia thepetaLpeddLerar stardragonminneapoLis thecarpentersvow 2222bb joyamman disneyformiLitary cavernadabruxa angieLskinawyspach deepaktrehanphotography webartexpo designstudiokm stereochair thecenterforpt gamer-time senvangvietnam savvyvendee