Xổ Số Bình Dương 30 ngày

Xổ số Bình Dương 30 ngày là trang thống kê kết quả xổ số Bình Dương trong 30 ngày gần đây nhất (XSBD 30 ngày).
Trang web này sẽ giúp bạn dễ dàng tra cứu được sổ kết quả Bình Dương trong 30 ngày hoặc nhiều hơn thế nữa bằng cách chọn ngày bắt đầu và ngày kết thúc, chọn các bảng thông số cần xem như bảng kết quả, bảng lô tô, đầu đuôi rất trực quan.

Thống kê kết quả Bình Dương 30 ngày

Số ngày
7
10
30
60
90
100
120
160
200
300
400
500
800
1000
Ẩn / hiện
Đầu đuôi
Lô tô trực tiếp
Xem thống kê

Kết quả xổ số Bình Dương 30 ngày gần nhất

Giải tám 34
Giải bảy 408
Giải sáu 8025 2843 9390
Giải năm 8287
Giải tư 69846 14385 48388 64139
20663 48158 70952
Giải ba 40003 72932
Giải nhì 41978
Giải nhất 27347
Đặc biệt 314708
Phóng to
Lô tô trực tiếp
03 08 08 25 32 34 39 43 46
47 52 58 63 78 85 87 88 90
Đầu Lô tô
0 03, 08, 08
1
2 25
3 32, 34, 39
4 43, 46, 47
5 52, 58
6 63
7 78
8 85, 87, 88
9 90
Đuôi Lô tô
0 90
1
2 32, 52
3 03, 43, 63
4 34
5 25, 85
6 46
7 47, 87
8 08, 08, 58, 78, 88
9 39
Giải tám 27
Giải bảy 442
Giải sáu 0360 5972 6287
Giải năm 9768
Giải tư 23524 73877 07476 60551
24894 91577 21005
Giải ba 27300 30113
Giải nhì 66835
Giải nhất 57388
Đặc biệt 551880
Phóng to
Lô tô trực tiếp
00 05 13 24 27 35 42 51 60
68 72 76 77 77 80 87 88 94
Đầu Lô tô
0 00, 05
1 13
2 24, 27
3 35
4 42
5 51
6 60, 68
7 72, 76, 77, 77
8 80, 87, 88
9 94
Đuôi Lô tô
0 00, 60, 80
1 51
2 42, 72
3 13
4 24, 94
5 05, 35
6 76
7 27, 77, 77, 87
8 68, 88
9
Giải tám 71
Giải bảy 473
Giải sáu 4355 7356 7109
Giải năm 6843
Giải tư 15156 19558 19080 87021
65743 88071 10125
Giải ba 78920 38273
Giải nhì 52362
Giải nhất 30608
Đặc biệt 453096
Phóng to
Lô tô trực tiếp
08 09 20 21 25 43 43 55 56
56 58 62 71 71 73 73 80 96
Đầu Lô tô
0 08, 09
1
2 20, 21, 25
3
4 43, 43
5 55, 56, 56, 58
6 62
7 71, 71, 73, 73
8 80
9 96
Đuôi Lô tô
0 20, 80
1 21, 71, 71
2 62
3 43, 43, 73, 73
4
5 25, 55
6 56, 56, 96
7
8 08, 58
9 09
Giải tám 45
Giải bảy 583
Giải sáu 6992 5685 1486
Giải năm 7911
Giải tư 21093 52911 12559 18910
42509 30222 77558
Giải ba 01359 33290
Giải nhì 38281
Giải nhất 04919
Đặc biệt 902049
Phóng to
Lô tô trực tiếp
09 10 11 11 19 22 45 49 58
59 59 81 83 85 86 90 92 93
Đầu Lô tô
0 09
1 10, 11, 11, 19
2 22
3
4 45, 49
5 58, 59, 59
6
7
8 81, 83, 85, 86
9 90, 92, 93
Đuôi Lô tô
0 10, 90
1 11, 11, 81
2 22, 92
3 83, 93
4
5 45, 85
6 86
7
8 58
9 09, 19, 49, 59, 59
Giải tám 71
Giải bảy 520
Giải sáu 7213 3172 9075
Giải năm 3302
Giải tư 57353 85264 38479 72567
47470 99543 02232
Giải ba 86710 35019
Giải nhì 38028
Giải nhất 30276
Đặc biệt 995566
Phóng to
Lô tô trực tiếp
02 10 13 19 20 28 32 43 53
64 66 67 70 71 72 75 76 79
Đầu Lô tô
0 02
1 10, 13, 19
2 20, 28
3 32
4 43
5 53
6 64, 66, 67
7 70, 71, 72, 75, 76, 79
8
9
Đuôi Lô tô
0 10, 20, 70
1 71
2 02, 32, 72
3 13, 43, 53
4 64
5 75
6 66, 76
7 67
8 28
9 19, 79
Giải tám 40
Giải bảy 125
Giải sáu 6835 1883 6126
Giải năm 0693
Giải tư 61777 72533 32569 43946
95610 48848 50963
Giải ba 79129 30277
Giải nhì 81571
Giải nhất 53230
Đặc biệt 903286
Phóng to
Lô tô trực tiếp
10 25 26 29 30 33 35 40 46
48 63 69 71 77 77 83 86 93
Đầu Lô tô
0
1 10
2 25, 26, 29
3 30, 33, 35
4 40, 46, 48
5
6 63, 69
7 71, 77, 77
8 83, 86
9 93
Đuôi Lô tô
0 10, 30, 40
1 71
2
3 33, 63, 83, 93
4
5 25, 35
6 26, 46, 86
7 77, 77
8 48
9 29, 69
Giải tám 60
Giải bảy 695
Giải sáu 6311 4289 7612
Giải năm 0302
Giải tư 38271 61657 18815 20683
92803 38443 85620
Giải ba 25279 86314
Giải nhì 44579
Giải nhất 18797
Đặc biệt 570346
Phóng to
Lô tô trực tiếp
02 03 11 12 14 15 20 43 46
57 60 71 79 79 83 89 95 97
Đầu Lô tô
0 02, 03
1 11, 12, 14, 15
2 20
3
4 43, 46
5 57
6 60
7 71, 79, 79
8 83, 89
9 95, 97
Đuôi Lô tô
0 20, 60
1 11, 71
2 02, 12
3 03, 43, 83
4 14
5 15, 95
6 46
7 57, 97
8
9 79, 79, 89
Giải tám 23
Giải bảy 867
Giải sáu 4779 7430 4229
Giải năm 1287
Giải tư 77755 35132 14815 29731
63328 75746 63164
Giải ba 85582 46334
Giải nhì 17448
Giải nhất 09992
Đặc biệt 889630
Phóng to
Lô tô trực tiếp
15 23 28 29 30 30 31 32 34
46 48 55 64 67 79 82 87 92
Đầu Lô tô
0
1 15
2 23, 28, 29
3 30, 30, 31, 32, 34
4 46, 48
5 55
6 64, 67
7 79
8 82, 87
9 92
Đuôi Lô tô
0 30, 30
1 31
2 32, 82, 92
3 23
4 34, 64
5 15, 55
6 46
7 67, 87
8 28, 48
9 29, 79
Giải tám 22
Giải bảy 766
Giải sáu 5906 3213 7955
Giải năm 7208
Giải tư 73190 33319 15645 92653
89267 64357 66271
Giải ba 03172 18742
Giải nhì 70730
Giải nhất 96532
Đặc biệt 052677
Phóng to
Lô tô trực tiếp
06 08 13 19 22 30 32 42 45
53 55 57 66 67 71 72 77 90
Đầu Lô tô
0 06, 08
1 13, 19
2 22
3 30, 32
4 42, 45
5 53, 55, 57
6 66, 67
7 71, 72, 77
8
9 90
Đuôi Lô tô
0 30, 90
1 71
2 22, 32, 42, 72
3 13, 53
4
5 45, 55
6 06, 66
7 57, 67, 77
8 08
9 19
Giải tám 76
Giải bảy 874
Giải sáu 9290 8477 8111
Giải năm 1170
Giải tư 58442 97749 37470 40057
29875 30772 51378
Giải ba 55500 92963
Giải nhì 26089
Giải nhất 22091
Đặc biệt 923362
Phóng to
Lô tô trực tiếp
00 11 42 49 57 62 63 70 70
72 74 75 76 77 78 89 90 91
Đầu Lô tô
0 00
1 11
2
3
4 42, 49
5 57
6 62, 63
7 70, 70, 72, 74, 75, 76, 77, 78
8 89
9 90, 91
Đuôi Lô tô
0 00, 70, 70, 90
1 11, 91
2 42, 62, 72
3 63
4 74
5 75
6 76
7 57, 77
8 78
9 49, 89
Giải tám 60
Giải bảy 431
Giải sáu 4518 3686 7340
Giải năm 2042
Giải tư 75122 01947 64817 06079
89610 88870 33957
Giải ba 26990 21063
Giải nhì 55582
Giải nhất 63456
Đặc biệt 014548
Phóng to
Lô tô trực tiếp
10 17 18 22 31 40 42 47 48
56 57 60 63 70 79 82 86 90
Đầu Lô tô
0
1 10, 17, 18
2 22
3 31
4 40, 42, 47, 48
5 56, 57
6 60, 63
7 70, 79
8 82, 86
9 90
Đuôi Lô tô
0 10, 40, 60, 70, 90
1 31
2 22, 42, 82
3 63
4
5
6 56, 86
7 17, 47, 57
8 18, 48
9 79
Giải tám 77
Giải bảy 963
Giải sáu 8450 7050 7859
Giải năm 0657
Giải tư 22841 96674 29144 21839
62719 19244 86057
Giải ba 57385 87876
Giải nhì 99605
Giải nhất 62211
Đặc biệt 772967
Phóng to
Lô tô trực tiếp
05 11 19 39 41 44 44 50 50
57 57 59 63 67 74 76 77 85
Đầu Lô tô
0 05
1 11, 19
2
3 39
4 41, 44, 44
5 50, 50, 57, 57, 59
6 63, 67
7 74, 76, 77
8 85
9
Đuôi Lô tô
0 50, 50
1 11, 41
2
3 63
4 44, 44, 74
5 05, 85
6 76
7 57, 57, 67, 77
8
9 19, 39, 59
Giải tám 16
Giải bảy 260
Giải sáu 9950 5308 8423
Giải năm 3824
Giải tư 39267 42292 03336 18494
32094 33062 83129
Giải ba 01966 70532
Giải nhì 23681
Giải nhất 57517
Đặc biệt 655753
Phóng to
Lô tô trực tiếp
08 16 17 23 24 29 32 36 50
53 60 62 66 67 81 92 94 94
Đầu Lô tô
0 08
1 16, 17
2 23, 24, 29
3 32, 36
4
5 50, 53
6 60, 62, 66, 67
7
8 81
9 92, 94, 94
Đuôi Lô tô
0 50, 60
1 81
2 32, 62, 92
3 23, 53
4 24, 94, 94
5
6 16, 36, 66
7 17, 67
8 08
9 29
Giải tám 41
Giải bảy 450
Giải sáu 9035 7103 5180
Giải năm 1813
Giải tư 24824 19725 78022 41259
38451 11836 02247
Giải ba 64808 75568
Giải nhì 52287
Giải nhất 75733
Đặc biệt 842297
Phóng to
Lô tô trực tiếp
03 08 13 22 24 25 33 35 36
41 47 50 51 59 68 80 87 97
Đầu Lô tô
0 03, 08
1 13
2 22, 24, 25
3 33, 35, 36
4 41, 47
5 50, 51, 59
6 68
7
8 80, 87
9 97
Đuôi Lô tô
0 50, 80
1 41, 51
2 22
3 03, 13, 33
4 24
5 25, 35
6 36
7 47, 87, 97
8 08, 68
9 59
Giải tám 71
Giải bảy 108
Giải sáu 6515 3284 4793
Giải năm 2930
Giải tư 00693 91191 98827 58001
03755 91789 94990
Giải ba 97145 39310
Giải nhì 59169
Giải nhất 45642
Đặc biệt 094438
Phóng to
Lô tô trực tiếp
01 08 10 15 27 30 38 42 45
55 69 71 84 89 90 91 93 93
Đầu Lô tô
0 01, 08
1 10, 15
2 27
3 30, 38
4 42, 45
5 55
6 69
7 71
8 84, 89
9 90, 91, 93, 93
Đuôi Lô tô
0 10, 30, 90
1 01, 71, 91
2 42
3 93, 93
4 84
5 15, 45, 55
6
7 27
8 08, 38
9 69, 89
Giải tám 82
Giải bảy 184
Giải sáu 3859 0309 2852
Giải năm 0600
Giải tư 02001 07688 12173 78712
24136 01147 04974
Giải ba 35031 93006
Giải nhì 30022
Giải nhất 91350
Đặc biệt 318360
Phóng to
Lô tô trực tiếp
00 01 06 09 12 22 31 36 47
50 52 59 60 73 74 82 84 88
Đầu Lô tô
0 00, 01, 06, 09
1 12
2 22
3 31, 36
4 47
5 50, 52, 59
6 60
7 73, 74
8 82, 84, 88
9
Đuôi Lô tô
0 00, 50, 60
1 01, 31
2 12, 22, 52, 82
3 73
4 74, 84
5
6 06, 36
7 47
8 88
9 09, 59
Giải tám 18
Giải bảy 491
Giải sáu 0066 8372 7241
Giải năm 5958
Giải tư 83909 06418 84727 22601
89467 67106 33077
Giải ba 20950 72854
Giải nhì 17672
Giải nhất 34630
Đặc biệt 590592
Phóng to
Lô tô trực tiếp
01 06 09 18 18 27 30 41 50
54 58 66 67 72 72 77 91 92
Đầu Lô tô
0 01, 06, 09
1 18, 18
2 27
3 30
4 41
5 50, 54, 58
6 66, 67
7 72, 72, 77
8
9 91, 92
Đuôi Lô tô
0 30, 50
1 01, 41, 91
2 72, 72, 92
3
4 54
5
6 06, 66
7 27, 67, 77
8 18, 18, 58
9 09
Giải tám 59
Giải bảy 392
Giải sáu 9221 3721 7001
Giải năm 7956
Giải tư 16528 45209 31872 99123
42951 45674 54073
Giải ba 06692 83462
Giải nhì 71942
Giải nhất 22313
Đặc biệt 950958
Phóng to
Lô tô trực tiếp
01 09 13 21 21 23 28 42 51
56 58 59 62 72 73 74 92 92
Đầu Lô tô
0 01, 09
1 13
2 21, 21, 23, 28
3
4 42
5 51, 56, 58, 59
6 62
7 72, 73, 74
8
9 92, 92
Đuôi Lô tô
0
1 01, 21, 21, 51
2 42, 62, 72, 92, 92
3 13, 23, 73
4 74
5
6 56
7
8 28, 58
9 09, 59
Giải tám 39
Giải bảy 351
Giải sáu 4026 0216 6711
Giải năm 1986
Giải tư 56726 71759 50511 87758
16929 31015 05770
Giải ba 25364 89086
Giải nhì 93518
Giải nhất 86160
Đặc biệt 105453
Phóng to
Lô tô trực tiếp
11 11 15 16 18 26 26 29 39
51 53 58 59 60 64 70 86 86
Đầu Lô tô
0
1 11, 11, 15, 16, 18
2 26, 26, 29
3 39
4
5 51, 53, 58, 59
6 60, 64
7 70
8 86, 86
9
Đuôi Lô tô
0 60, 70
1 11, 11, 51
2
3 53
4 64
5 15
6 16, 26, 26, 86, 86
7
8 18, 58
9 29, 39, 59
Giải tám 41
Giải bảy 723
Giải sáu 7464 3774 6951
Giải năm 3172
Giải tư 62323 97823 22123 30183
04901 54050 74741
Giải ba 95651 92218
Giải nhì 32061
Giải nhất 82175
Đặc biệt 005463
Phóng to
Lô tô trực tiếp
01 18 23 23 23 23 41 41 50
51 51 61 63 64 72 74 75 83
Đầu Lô tô
0 01
1 18
2 23, 23, 23, 23
3
4 41, 41
5 50, 51, 51
6 61, 63, 64
7 72, 74, 75
8 83
9
Đuôi Lô tô
0 50
1 01, 41, 41, 51, 51, 61
2 72
3 23, 23, 23, 23, 63, 83
4 64, 74
5 75
6
7
8 18
9
Giải tám 45
Giải bảy 962
Giải sáu 8302 1379 6316
Giải năm 8460
Giải tư 24055 68421 74707 43313
03424 02593 23259
Giải ba 36729 70025
Giải nhì 84105
Giải nhất 72156
Đặc biệt 433640
Phóng to
Lô tô trực tiếp
02 05 07 13 16 21 24 25 29
40 45 55 56 59 60 62 79 93
Đầu Lô tô
0 02, 05, 07
1 13, 16
2 21, 24, 25, 29
3
4 40, 45
5 55, 56, 59
6 60, 62
7 79
8
9 93
Đuôi Lô tô
0 40, 60
1 21
2 02, 62
3 13, 93
4 24
5 05, 25, 45, 55
6 16, 56
7 07
8
9 29, 59, 79
Giải tám 07
Giải bảy 166
Giải sáu 4819 9517 2489
Giải năm 1531
Giải tư 93238 94922 89062 23949
08843 92855 06533
Giải ba 33950 85296
Giải nhì 14836
Giải nhất 20382
Đặc biệt 405220
Phóng to
Lô tô trực tiếp
17 19 20 22 31 33 36 38 43
49 50 55 62 66 7 82 89 96
Đầu Lô tô
0
1 17, 19
2 20, 22
3 31, 33, 36, 38
4 43, 49
5 50, 55
6 62, 66
7 7
8 82, 89
9 96
Đuôi Lô tô
0 20, 50
1 31
2 22, 62, 82
3 33, 43
4
5 55
6 36, 66, 96
7 7, 17
8 38
9 19, 49, 89
Giải tám 80
Giải bảy 793
Giải sáu 4773 9922 1662
Giải năm 7348
Giải tư 27313 94753 74080 36106
36889 94614 36968
Giải ba 89179 60177
Giải nhì 20444
Giải nhất 61029
Đặc biệt 380381
Phóng to
Lô tô trực tiếp
06 13 14 22 29 44 48 53 62
68 73 77 79 80 80 81 89 93
Đầu Lô tô
0 06
1 13, 14
2 22, 29
3
4 44, 48
5 53
6 62, 68
7 73, 77, 79
8 80, 80, 81, 89
9 93
Đuôi Lô tô
0 80, 80
1 81
2 22, 62
3 13, 53, 73, 93
4 14, 44
5
6 06
7 77
8 48, 68
9 29, 79, 89
Giải tám 83
Giải bảy 803
Giải sáu 5131 5879 2013
Giải năm 2087
Giải tư 33528 21162 82737 63430
10065 43034 29298
Giải ba 52839 26238
Giải nhì 66037
Giải nhất 72431
Đặc biệt 864379
Phóng to
Lô tô trực tiếp
03 13 28 30 31 31 34 37 37
38 39 62 65 79 79 83 87 98
Đầu Lô tô
0 03
1 13
2 28
3 30, 31, 31, 34, 37, 37, 38, 39
4
5
6 62, 65
7 79, 79
8 83, 87
9 98
Đuôi Lô tô
0 30
1 31, 31
2 62
3 03, 13, 83
4 34
5 65
6
7 37, 37, 87
8 28, 38, 98
9 39, 79, 79
Giải tám 44
Giải bảy 928
Giải sáu 7729 4842 7475
Giải năm 8439
Giải tư 05882 47217 22693 83665
35962 06330 29012
Giải ba 65650 23655
Giải nhì 56777
Giải nhất 95396
Đặc biệt 965190
Phóng to
Lô tô trực tiếp
12 17 28 29 30 39 42 44 50
55 62 65 75 77 82 90 93 96
Đầu Lô tô
0
1 12, 17
2 28, 29
3 30, 39
4 42, 44
5 50, 55
6 62, 65
7 75, 77
8 82
9 90, 93, 96
Đuôi Lô tô
0 30, 50, 90
1
2 12, 42, 62, 82
3 93
4 44
5 55, 65, 75
6 96
7 17, 77
8 28
9 29, 39
Giải tám 28
Giải bảy 250
Giải sáu 8264 3780 1563
Giải năm 4645
Giải tư 34279 63032 50997 98713
29854 60789 11191
Giải ba 43914 04147
Giải nhì 65598
Giải nhất 85813
Đặc biệt 861968
Phóng to
Lô tô trực tiếp
13 13 14 28 32 45 47 50 54
63 64 68 79 80 89 91 97 98
Đầu Lô tô
0
1 13, 13, 14
2 28
3 32
4 45, 47
5 50, 54
6 63, 64, 68
7 79
8 80, 89
9 91, 97, 98
Đuôi Lô tô
0 50, 80
1 91
2 32
3 13, 13, 63
4 14, 54, 64
5 45
6
7 47, 97
8 28, 68, 98
9 79, 89
Giải tám 82
Giải bảy 213
Giải sáu 2282 2003 5159
Giải năm 9672
Giải tư 23308 72430 03966 40800
13582 68962 22013
Giải ba 23601 69487
Giải nhì 72216
Giải nhất 68734
Đặc biệt 789614
Phóng to
Lô tô trực tiếp
00 01 03 08 13 13 14 16 30
34 59 62 66 72 82 82 82 87
Đầu Lô tô
0 00, 01, 03, 08
1 13, 13, 14, 16
2
3 30, 34
4
5 59
6 62, 66
7 72
8 82, 82, 82, 87
9
Đuôi Lô tô
0 00, 30
1 01
2 62, 72, 82, 82, 82
3 03, 13, 13
4 14, 34
5
6 16, 66
7 87
8 08
9 59
Giải tám 69
Giải bảy 417
Giải sáu 1863 1661 4769
Giải năm 3830
Giải tư 09764 85471 77777 52998
76877 02760 33896
Giải ba 40688 40021
Giải nhì 00695
Giải nhất 52325
Đặc biệt 291727
Phóng to
Lô tô trực tiếp
17 21 25 27 30 60 61 63 64
69 69 71 77 77 88 95 96 98
Đầu Lô tô
0
1 17
2 21, 25, 27
3 30
4
5
6 60, 61, 63, 64, 69, 69
7 71, 77, 77
8 88
9 95, 96, 98
Đuôi Lô tô
0 30, 60
1 21, 61, 71
2
3 63
4 64
5 25, 95
6 96
7 17, 27, 77, 77
8 88, 98
9 69, 69
Giải tám 62
Giải bảy 388
Giải sáu 5999 4933 2511
Giải năm 6404
Giải tư 22332 60687 94402 20882
57379 67545 19515
Giải ba 84930 40724
Giải nhì 79308
Giải nhất 50742
Đặc biệt 262332
Phóng to
Lô tô trực tiếp
02 04 08 11 15 24 30 32 32
33 42 45 62 79 82 87 88 99
Đầu Lô tô
0 02, 04, 08
1 11, 15
2 24
3 30, 32, 32, 33
4 42, 45
5
6 62
7 79
8 82, 87, 88
9 99
Đuôi Lô tô
0 30
1 11
2 02, 32, 32, 42, 62, 82
3 33
4 04, 24
5 15, 45
6
7 87
8 08, 88
9 79, 99
Giải tám 24
Giải bảy 083
Giải sáu 3716 8491 3269
Giải năm 6286
Giải tư 07137 55594 54999 36213
62901 25561 29210
Giải ba 68736 81494
Giải nhì 34408
Giải nhất 57724
Đặc biệt 190104
Phóng to
Lô tô trực tiếp
01 04 08 10 13 16 24 24 36
37 61 69 83 86 91 94 94 99
Đầu Lô tô
0 01, 04, 08
1 10, 13, 16
2 24, 24
3 36, 37
4
5
6 61, 69
7
8 83, 86
9 91, 94, 94, 99
Đuôi Lô tô
0 10
1 01, 61, 91
2
3 13, 83
4 04, 24, 24, 94, 94
5
6 16, 36, 86
7 37
8 08
9 69, 99

Thống kê 2 số cuối giải đặc biệt xổ số Bình Dương

Thống kê 2 số cuối đặc biệt về nhiều nhất trong 30 ngày gần nhất

Cặp sốXuất hiện
532 lần
581 lần
601 lần
771 lần
621 lần
Cặp sốXuất hiện
631 lần
661 lần
671 lần
681 lần
481 lần

Thống kê 2 số cuối đặc biệt về ít nhất trong 30 ngày gần nhất

Cặp sốXuất hiện
520 lần
510 lần
500 lần
880 lần
540 lần
Cặp sốXuất hiện
570 lần
560 lần
550 lần
000 lần
890 lần

Thống kê 2 số cuối đặc biệt KHÔNG xuất hiện trong 30 ngày gần nhất

Cặp sốSố ngày
0429 ngày
3228 ngày
2727 ngày
1426 ngày
6825 ngày
Cặp sốSố ngày
9024 ngày
7923 ngày
8122 ngày
2021 ngày
4020 ngày

Thống kê 2 số cuối đặc biệt về Liên Tiếp trong 30 ngày gần nhất

Cặp sốSố ngày liên tiếp
771 ngày
791 ngày
681 ngày
671 ngày
631 ngày
Cặp sốSố ngày liên tiếp
661 ngày
801 ngày
811 ngày
961 ngày
971 ngày

Tổng đặc biệt xuất hiện trong 30 ngày

Tổng ĐBXuất hiện
01 lần
12 lần
23 lần
34 lần
45 lần
Tổng ĐBXuất hiện
53 lần
63 lần
85 lần
94 lần

Thống kê theo Đầu số trong 30 ngày gần nhất

Đầu sốXuất hiện
Đầu 02 lần
Đầu 11 lần
Đầu 22 lần
Đầu 33 lần
Đầu 44 lần
Đầu sốXuất hiện
Đầu 53 lần
Đầu 66 lần
Đầu 72 lần
Đầu 83 lần
Đầu 94 lần

Thống kê theo Đuôi số trong 30 ngày gần nhất

Đuôi sốXuất hiện
Đuôi 06 lần
Đuôi 11 lần
Đuôi 23 lần
Đuôi 33 lần
Đuôi 42 lần
Đuôi sốXuất hiện
Đuôi 50 lần
Đuôi 64 lần
Đuôi 74 lần
Đuôi 85 lần
Đuôi 92 lần
Chia sẻ
Game Slot Đổi Thưởng xổ số siêu tốc mới nhất Xổ Số Siêu Tốc GAME SLOT Nổ Hũ XỔ SỐ SIÊU HOT VN Game Slot Nổ Hũ Top 10 Loại Game Hot Game giành cho người mới Trò chơi game siêu hot Các trò chơi nổi bật Top 10 nhà cái hot Casino Uy Tín Nhất 2023 Trò chơi đáng chơi nhất Tựa Game Mới Nhất 2023 Top game casino uy tín Top game hot nhất japanesegoLfsaLe theLingeriesex savebatterywaste vst-e riverwaLkbeads pivotpointtudeLa shannon-effects saLoncarecs foLiodock apartments4you-gracia thepetaLpeddLerar stardragonminneapoLis thecarpentersvow 2222bb joyamman disneyformiLitary cavernadabruxa angieLskinawyspach deepaktrehanphotography webartexpo designstudiokm stereochair thecenterforpt gamer-time senvangvietnam savvyvendee