Xổ Số Bình Thuận 30 ngày

Xổ số Bình Thuận 30 ngày là trang thống kê kết quả xổ số Bình Thuận trong 30 ngày gần đây nhất (XSBTH 30 ngày).
Trang web này sẽ giúp bạn dễ dàng tra cứu được sổ kết quả Bình Thuận trong 30 ngày hoặc nhiều hơn thế nữa bằng cách chọn ngày bắt đầu và ngày kết thúc, chọn các bảng thông số cần xem như bảng kết quả, bảng lô tô, đầu đuôi rất trực quan.

Thống kê kết quả Bình Thuận 30 ngày

Số ngày
7
10
30
60
90
100
120
160
200
300
400
500
800
1000
Ẩn / hiện
Đầu đuôi
Lô tô trực tiếp
Xem thống kê

Kết quả xổ số Bình Thuận 30 ngày gần nhất

Giải tám 17
Giải bảy 311
Giải sáu 5019 7366 1047
Giải năm 3666
Giải tư 60101 13305 47661 63342
03685 73214 64122
Giải ba 95433 37917
Giải nhì 04051
Giải nhất 00610
Đặc biệt 909255
Phóng to
Lô tô trực tiếp
01 05 10 11 14 17 17 19 22
33 42 47 51 55 61 66 66 85
Đầu Lô tô
0 01, 05
1 10, 11, 14, 17, 17, 19
2 22
3 33
4 42, 47
5 51, 55
6 61, 66, 66
7
8 85
9
Đuôi Lô tô
0 10
1 01, 11, 51, 61
2 22, 42
3 33
4 14
5 05, 55, 85
6 66, 66
7 17, 17, 47
8
9 19
Giải tám 82
Giải bảy 624
Giải sáu 5600 6702 3555
Giải năm 7621
Giải tư 59146 21291 81951 23927
06070 55555 08617
Giải ba 80871 42030
Giải nhì 87815
Giải nhất 45059
Đặc biệt 917173
Phóng to
Lô tô trực tiếp
00 02 15 17 21 24 27 30 46
51 55 55 59 70 71 73 82 91
Đầu Lô tô
0 00, 02
1 15, 17
2 21, 24, 27
3 30
4 46
5 51, 55, 55, 59
6
7 70, 71, 73
8 82
9 91
Đuôi Lô tô
0 00, 30, 70
1 21, 51, 71, 91
2 02, 82
3 73
4 24
5 15, 55, 55
6 46
7 17, 27
8
9 59
Giải tám 73
Giải bảy 916
Giải sáu 5353 4275 8964
Giải năm 2067
Giải tư 24424 19932 99051 60032
17417 85284 22070
Giải ba 84214 10524
Giải nhì 14010
Giải nhất 65192
Đặc biệt 111468
Phóng to
Lô tô trực tiếp
10 14 16 17 24 24 32 32 51
53 64 67 68 70 73 75 84 92
Đầu Lô tô
0
1 10, 14, 16, 17
2 24, 24
3 32, 32
4
5 51, 53
6 64, 67, 68
7 70, 73, 75
8 84
9 92
Đuôi Lô tô
0 10, 70
1 51
2 32, 32, 92
3 53, 73
4 14, 24, 24, 64, 84
5 75
6 16
7 17, 67
8 68
9
Giải tám 84
Giải bảy 543
Giải sáu 5199 3487 0079
Giải năm 6490
Giải tư 03563 10257 24034 96851
80680 35618 59392
Giải ba 15881 87159
Giải nhì 51074
Giải nhất 38264
Đặc biệt 092098
Phóng to
Lô tô trực tiếp
18 34 43 51 57 59 63 64 74
79 80 81 84 87 90 92 98 99
Đầu Lô tô
0
1 18
2
3 34
4 43
5 51, 57, 59
6 63, 64
7 74, 79
8 80, 81, 84, 87
9 90, 92, 98, 99
Đuôi Lô tô
0 80, 90
1 51, 81
2 92
3 43, 63
4 34, 64, 74, 84
5
6
7 57, 87
8 18, 98
9 59, 79, 99
Giải tám 65
Giải bảy 714
Giải sáu 9014 5687 6499
Giải năm 2715
Giải tư 04524 86516 33837 10196
86907 72664 19838
Giải ba 00745 88353
Giải nhì 12990
Giải nhất 58061
Đặc biệt 199178
Phóng to
Lô tô trực tiếp
07 14 14 15 16 24 37 38 45
53 61 64 65 78 87 90 96 99
Đầu Lô tô
0 07
1 14, 14, 15, 16
2 24
3 37, 38
4 45
5 53
6 61, 64, 65
7 78
8 87
9 90, 96, 99
Đuôi Lô tô
0 90
1 61
2
3 53
4 14, 14, 24, 64
5 15, 45, 65
6 16, 96
7 07, 37, 87
8 38, 78
9 99
Giải tám 85
Giải bảy 042
Giải sáu 7376 7851 8614
Giải năm 3063
Giải tư 26271 27357 21351 93354
67380 88392 32612
Giải ba 05303 67104
Giải nhì 40524
Giải nhất 49803
Đặc biệt 604114
Phóng to
Lô tô trực tiếp
03 03 04 12 14 14 24 42 51
51 54 57 63 71 76 80 85 92
Đầu Lô tô
0 03, 03, 04
1 12, 14, 14
2 24
3
4 42
5 51, 51, 54, 57
6 63
7 71, 76
8 80, 85
9 92
Đuôi Lô tô
0 80
1 51, 51, 71
2 12, 42, 92
3 03, 03, 63
4 04, 14, 14, 24, 54
5 85
6 76
7 57
8
9
Giải tám 02
Giải bảy 042
Giải sáu 7090 0999 5531
Giải năm 7324
Giải tư 51946 63726 26053 49724
59631 58160 64822
Giải ba 83378 58503
Giải nhì 31945
Giải nhất 37648
Đặc biệt 232218
Phóng to
Lô tô trực tiếp
03 18 2 22 24 24 26 31 31
42 45 46 48 53 60 78 90 99
Đầu Lô tô
0 03
1 18
2 2, 22, 24, 24, 26
3 31, 31
4 42, 45, 46, 48
5 53
6 60
7 78
8
9 90, 99
Đuôi Lô tô
0 60, 90
1 31, 31
2 2, 22, 42
3 03, 53
4 24, 24
5 45
6 26, 46
7
8 18, 48, 78
9 99
Giải tám 24
Giải bảy 381
Giải sáu 6372 7713 4220
Giải năm 8927
Giải tư 83613 61110 69726 73211
09133 86761 28201
Giải ba 84841 90396
Giải nhì 37062
Giải nhất 90567
Đặc biệt 236644
Phóng to
Lô tô trực tiếp
01 10 11 13 13 20 24 26 27
33 41 44 61 62 67 72 81 96
Đầu Lô tô
0 01
1 10, 11, 13, 13
2 20, 24, 26, 27
3 33
4 41, 44
5
6 61, 62, 67
7 72
8 81
9 96
Đuôi Lô tô
0 10, 20
1 01, 11, 41, 61, 81
2 62, 72
3 13, 13, 33
4 24, 44
5
6 26, 96
7 27, 67
8
9
Giải tám 71
Giải bảy 067
Giải sáu 2236 8523 3389
Giải năm 1433
Giải tư 72746 54789 80656 55474
55066 64309 29255
Giải ba 94813 18518
Giải nhì 04352
Giải nhất 98848
Đặc biệt 640135
Phóng to
Lô tô trực tiếp
09 13 18 23 33 35 36 46 48
52 55 56 66 67 71 74 89 89
Đầu Lô tô
0 09
1 13, 18
2 23
3 33, 35, 36
4 46, 48
5 52, 55, 56
6 66, 67
7 71, 74
8 89, 89
9
Đuôi Lô tô
0
1 71
2 52
3 13, 23, 33
4 74
5 35, 55
6 36, 46, 56, 66
7 67
8 18, 48
9 09, 89, 89
Giải tám 51
Giải bảy 663
Giải sáu 1966 7494 1834
Giải năm 8215
Giải tư 20758 09338 29254 20193
11177 40200 02117
Giải ba 42682 28558
Giải nhì 73710
Giải nhất 73287
Đặc biệt 378042
Phóng to
Lô tô trực tiếp
00 10 15 17 34 38 42 51 54
58 58 63 66 77 82 87 93 94
Đầu Lô tô
0 00
1 10, 15, 17
2
3 34, 38
4 42
5 51, 54, 58, 58
6 63, 66
7 77
8 82, 87
9 93, 94
Đuôi Lô tô
0 00, 10
1 51
2 42, 82
3 63, 93
4 34, 54, 94
5 15
6 66
7 17, 77, 87
8 38, 58, 58
9
Giải tám 56
Giải bảy 866
Giải sáu 0378 5186 2573
Giải năm 6812
Giải tư 57340 25091 42352 55681
76226 69116 79809
Giải ba 59456 13097
Giải nhì 70775
Giải nhất 76594
Đặc biệt 036672
Phóng to
Lô tô trực tiếp
09 12 16 26 40 52 56 56 66
72 73 75 78 81 86 91 94 97
Đầu Lô tô
0 09
1 12, 16
2 26
3
4 40
5 52, 56, 56
6 66
7 72, 73, 75, 78
8 81, 86
9 91, 94, 97
Đuôi Lô tô
0 40
1 81, 91
2 12, 52, 72
3 73
4 94
5 75
6 16, 26, 56, 56, 66, 86
7 97
8 78
9 09
Giải tám 14
Giải bảy 021
Giải sáu 4558 1489 4136
Giải năm 7684
Giải tư 55725 04204 76375 27455
19083 13831 77540
Giải ba 94656 12668
Giải nhì 59095
Giải nhất 78766
Đặc biệt 440134
Phóng to
Lô tô trực tiếp
04 14 21 25 31 34 36 40 55
56 58 66 68 75 83 84 89 95
Đầu Lô tô
0 04
1 14
2 21, 25
3 31, 34, 36
4 40
5 55, 56, 58
6 66, 68
7 75
8 83, 84, 89
9 95
Đuôi Lô tô
0 40
1 21, 31
2
3 83
4 04, 14, 34, 84
5 25, 55, 75, 95
6 36, 56, 66
7
8 58, 68
9 89
Giải tám 97
Giải bảy 134
Giải sáu 2074 7546 6206
Giải năm 5321
Giải tư 24229 23335 20815 07801
44956 99532 05917
Giải ba 11385 18593
Giải nhì 44057
Giải nhất 55452
Đặc biệt 751294
Phóng to
Lô tô trực tiếp
01 06 15 17 21 29 32 34 35
46 52 56 57 74 85 93 94 97
Đầu Lô tô
0 01, 06
1 15, 17
2 21, 29
3 32, 34, 35
4 46
5 52, 56, 57
6
7 74
8 85
9 93, 94, 97
Đuôi Lô tô
0
1 01, 21
2 32, 52
3 93
4 34, 74, 94
5 15, 35, 85
6 06, 46, 56
7 17, 57, 97
8
9 29
Giải tám 13
Giải bảy 168
Giải sáu 8544 1180 7083
Giải năm 8392
Giải tư 89825 61096 68710 83014
17777 09061 72903
Giải ba 24769 96566
Giải nhì 14981
Giải nhất 02681
Đặc biệt 409565
Phóng to
Lô tô trực tiếp
03 10 13 14 25 44 61 65 66
68 69 77 80 81 81 83 92 96
Đầu Lô tô
0 03
1 10, 13, 14
2 25
3
4 44
5
6 61, 65, 66, 68, 69
7 77
8 80, 81, 81, 83
9 92, 96
Đuôi Lô tô
0 10, 80
1 61, 81, 81
2 92
3 03, 13, 83
4 14, 44
5 25, 65
6 66, 96
7 77
8 68
9 69
Giải tám 93
Giải bảy 651
Giải sáu 6531 4719 4793
Giải năm 9813
Giải tư 66815 30995 51951 10526
99304 85228 86623
Giải ba 15431 05232
Giải nhì 57832
Giải nhất 99337
Đặc biệt 590547
Phóng to
Lô tô trực tiếp
04 13 15 19 23 26 28 31 31
32 32 37 47 51 51 93 93 95
Đầu Lô tô
0 04
1 13, 15, 19
2 23, 26, 28
3 31, 31, 32, 32, 37
4 47
5 51, 51
6
7
8
9 93, 93, 95
Đuôi Lô tô
0
1 31, 31, 51, 51
2 32, 32
3 13, 23, 93, 93
4 04
5 15, 95
6 26
7 37, 47
8 28
9 19
Giải tám 98
Giải bảy 864
Giải sáu 9797 2579 2433
Giải năm 2767
Giải tư 76786 20165 29084 96573
18525 86640 12962
Giải ba 89802 91620
Giải nhì 13753
Giải nhất 23227
Đặc biệt 054219
Phóng to
Lô tô trực tiếp
02 19 20 25 27 33 40 53 62
64 65 67 73 79 84 86 97 98
Đầu Lô tô
0 02
1 19
2 20, 25, 27
3 33
4 40
5 53
6 62, 64, 65, 67
7 73, 79
8 84, 86
9 97, 98
Đuôi Lô tô
0 20, 40
1
2 02, 62
3 33, 53, 73
4 64, 84
5 25, 65
6 86
7 27, 67, 97
8 98
9 19, 79
Giải tám 83
Giải bảy 713
Giải sáu 9721 2159 8447
Giải năm 6196
Giải tư 38187 84447 39616 47735
90753 74607 52909
Giải ba 14568 75877
Giải nhì 89451
Giải nhất 66355
Đặc biệt 872800
Phóng to
Lô tô trực tiếp
00 07 09 13 16 21 35 47 47
51 53 55 59 68 77 83 87 96
Đầu Lô tô
0 00, 07, 09
1 13, 16
2 21
3 35
4 47, 47
5 51, 53, 55, 59
6 68
7 77
8 83, 87
9 96
Đuôi Lô tô
0 00
1 21, 51
2
3 13, 53, 83
4
5 35, 55
6 16, 96
7 07, 47, 47, 77, 87
8 68
9 09, 59
Giải tám 63
Giải bảy 291
Giải sáu 8176 9995 9721
Giải năm 6260
Giải tư 81593 05856 10390 74153
20188 50451 92074
Giải ba 41965 43891
Giải nhì 79942
Giải nhất 83421
Đặc biệt 142953
Phóng to
Lô tô trực tiếp
21 21 42 51 53 53 56 60 63
65 74 76 88 90 91 91 93 95
Đầu Lô tô
0
1
2 21, 21
3
4 42
5 51, 53, 53, 56
6 60, 63, 65
7 74, 76
8 88
9 90, 91, 91, 93, 95
Đuôi Lô tô
0 60, 90
1 21, 21, 51, 91, 91
2 42
3 53, 53, 63, 93
4 74
5 65, 95
6 56, 76
7
8 88
9
Giải tám 95
Giải bảy 391
Giải sáu 7735 0263 8765
Giải năm 0133
Giải tư 45660 28867 88806 29667
14986 46361 62160
Giải ba 36991 76826
Giải nhì 14921
Giải nhất 71242
Đặc biệt 188545
Phóng to
Lô tô trực tiếp
06 21 26 33 35 42 45 60 60
61 63 65 67 67 86 91 91 95
Đầu Lô tô
0 06
1
2 21, 26
3 33, 35
4 42, 45
5
6 60, 60, 61, 63, 65, 67, 67
7
8 86
9 91, 91, 95
Đuôi Lô tô
0 60, 60
1 21, 61, 91, 91
2 42
3 33, 63
4
5 35, 45, 65, 95
6 06, 26, 86
7 67, 67
8
9
Giải tám 91
Giải bảy 662
Giải sáu 6188 2071 0536
Giải năm 3175
Giải tư 19559 23975 30530 22099
13083 00633 49157
Giải ba 04149 08881
Giải nhì 73084
Giải nhất 08015
Đặc biệt 108873
Phóng to
Lô tô trực tiếp
15 30 33 36 49 57 59 62 71
73 75 75 81 83 84 88 91 99
Đầu Lô tô
0
1 15
2
3 30, 33, 36
4 49
5 57, 59
6 62
7 71, 73, 75, 75
8 81, 83, 84, 88
9 91, 99
Đuôi Lô tô
0 30
1 71, 81, 91
2 62
3 33, 73, 83
4 84
5 15, 75, 75
6 36
7 57
8 88
9 49, 59, 99
Giải tám 70
Giải bảy 305
Giải sáu 7035 1659 8973
Giải năm 8516
Giải tư 89114 94122 42047 27898
15532 19557 12941
Giải ba 12946 17807
Giải nhì 22682
Giải nhất 91695
Đặc biệt 094515
Phóng to
Lô tô trực tiếp
05 07 14 15 16 22 32 35 41
46 47 57 59 70 73 82 95 98
Đầu Lô tô
0 05, 07
1 14, 15, 16
2 22
3 32, 35
4 41, 46, 47
5 57, 59
6
7 70, 73
8 82
9 95, 98
Đuôi Lô tô
0 70
1 41
2 22, 32, 82
3 73
4 14
5 05, 15, 35, 95
6 16, 46
7 07, 47, 57
8 98
9 59
Giải tám 49
Giải bảy 020
Giải sáu 9124 7927 5292
Giải năm 3853
Giải tư 23963 43790 25330 58153
15354 95624 08852
Giải ba 31424 40217
Giải nhì 55241
Giải nhất 31495
Đặc biệt 504436
Phóng to
Lô tô trực tiếp
17 20 24 24 24 27 30 36 41
49 52 53 53 54 63 90 92 95
Đầu Lô tô
0
1 17
2 20, 24, 24, 24, 27
3 30, 36
4 41, 49
5 52, 53, 53, 54
6 63
7
8
9 90, 92, 95
Đuôi Lô tô
0 20, 30, 90
1 41
2 52, 92
3 53, 53, 63
4 24, 24, 24, 54
5 95
6 36
7 17, 27
8
9 49
Giải tám 74
Giải bảy 364
Giải sáu 1551 2076 6725
Giải năm 5851
Giải tư 45726 68989 10747 62196
38628 20792 83079
Giải ba 49000 83407
Giải nhì 36481
Giải nhất 88241
Đặc biệt 679428
Phóng to
Lô tô trực tiếp
00 07 25 26 28 28 41 47 51
51 64 74 76 79 81 89 92 96
Đầu Lô tô
0 00, 07
1
2 25, 26, 28, 28
3
4 41, 47
5 51, 51
6 64
7 74, 76, 79
8 81, 89
9 92, 96
Đuôi Lô tô
0 00
1 41, 51, 51, 81
2 92
3
4 64, 74
5 25
6 26, 76, 96
7 07, 47
8 28, 28
9 79, 89
Giải tám 33
Giải bảy 512
Giải sáu 8760 4674 1229
Giải năm 6333
Giải tư 93466 17721 38114 98803
48732 38452 72144
Giải ba 92109 18268
Giải nhì 17093
Giải nhất 64142
Đặc biệt 847213
Phóng to
Lô tô trực tiếp
03 09 12 13 14 21 29 32 33
33 42 44 52 60 66 68 74 93
Đầu Lô tô
0 03, 09
1 12, 13, 14
2 21, 29
3 32, 33, 33
4 42, 44
5 52
6 60, 66, 68
7 74
8
9 93
Đuôi Lô tô
0 60
1 21
2 12, 32, 42, 52
3 03, 13, 33, 33, 93
4 14, 44, 74
5
6 66
7
8 68
9 09, 29
Giải tám 91
Giải bảy 344
Giải sáu 1624 5900 2533
Giải năm 9294
Giải tư 58762 03528 64351 34496
10714 37426 24696
Giải ba 57885 44503
Giải nhì 99401
Giải nhất 59967
Đặc biệt 052074
Phóng to
Lô tô trực tiếp
00 01 03 14 24 26 28 33 44
51 62 67 74 85 91 94 96 96
Đầu Lô tô
0 00, 01, 03
1 14
2 24, 26, 28
3 33
4 44
5 51
6 62, 67
7 74
8 85
9 91, 94, 96, 96
Đuôi Lô tô
0 00
1 01, 51, 91
2 62
3 03, 33
4 14, 24, 44, 74, 94
5 85
6 26, 96, 96
7 67
8 28
9
Giải tám 31
Giải bảy 569
Giải sáu 1020 6166 5403
Giải năm 7417
Giải tư 77332 80863 05222 26460
15621 21180 51514
Giải ba 41611 14913
Giải nhì 52582
Giải nhất 06416
Đặc biệt 828571
Phóng to
Lô tô trực tiếp
03 11 13 14 16 17 20 21 22
31 32 60 63 66 69 71 80 82
Đầu Lô tô
0 03
1 11, 13, 14, 16, 17
2 20, 21, 22
3 31, 32
4
5
6 60, 63, 66, 69
7 71
8 80, 82
9
Đuôi Lô tô
0 20, 60, 80
1 11, 21, 31, 71
2 22, 32, 82
3 03, 13, 63
4 14
5
6 16, 66
7 17
8
9 69
Giải tám 34
Giải bảy 144
Giải sáu 6263 0535 3071
Giải năm 3875
Giải tư 01620 92056 92323 30169
07206 75943 98857
Giải ba 20594 14122
Giải nhì 70792
Giải nhất 48449
Đặc biệt 905511
Phóng to
Lô tô trực tiếp
06 11 20 22 23 34 35 43 44
49 56 57 63 69 71 75 92 94
Đầu Lô tô
0 06
1 11
2 20, 22, 23
3 34, 35
4 43, 44, 49
5 56, 57
6 63, 69
7 71, 75
8
9 92, 94
Đuôi Lô tô
0 20
1 11, 71
2 22, 92
3 23, 43, 63
4 34, 44, 94
5 35, 75
6 06, 56
7 57
8
9 49, 69
Giải tám 08
Giải bảy 506
Giải sáu 5274 2853 8672
Giải năm 6077
Giải tư 12182 87363 82940 20354
97578 73537 58506
Giải ba 48969 22804
Giải nhì 05003
Giải nhất 78964
Đặc biệt 840109
Phóng to
Lô tô trực tiếp
03 04 06 06 09 37 40 53 54
63 64 69 72 74 77 78 8 82
Đầu Lô tô
0 03, 04, 06, 06, 09
1
2
3 37
4 40
5 53, 54
6 63, 64, 69
7 72, 74, 77, 78
8 8, 82
9
Đuôi Lô tô
0 40
1
2 72, 82
3 03, 53, 63
4 04, 54, 64, 74
5
6 06, 06
7 37, 77
8 8, 78
9 09, 69
Giải tám 19
Giải bảy 440
Giải sáu 8265 9434 0788
Giải năm 2013
Giải tư 39146 63647 91436 11351
36056 54246 06864
Giải ba 10484 99396
Giải nhì 29317
Giải nhất 37631
Đặc biệt 469636
Phóng to
Lô tô trực tiếp
13 17 19 31 34 36 36 40 46
46 47 51 56 64 65 84 88 96
Đầu Lô tô
0
1 13, 17, 19
2
3 31, 34, 36, 36
4 40, 46, 46, 47
5 51, 56
6 64, 65
7
8 84, 88
9 96
Đuôi Lô tô
0 40
1 31, 51
2
3 13
4 34, 64, 84
5 65
6 36, 36, 46, 46, 56, 96
7 17, 47
8 88
9 19
Giải tám 17
Giải bảy 702
Giải sáu 7173 7300 5070
Giải năm 2860
Giải tư 35788 76348 16348 24578
95559 52518 17580
Giải ba 90454 36437
Giải nhì 50528
Giải nhất 77078
Đặc biệt 923678
Phóng to
Lô tô trực tiếp
00 02 17 18 28 37 48 48 54
59 60 70 73 78 78 78 80 88
Đầu Lô tô
0 00, 02
1 17, 18
2 28
3 37
4 48, 48
5 54, 59
6 60
7 70, 73, 78, 78, 78
8 80, 88
9
Đuôi Lô tô
0 00, 60, 70, 80
1
2 02
3 73
4 54
5
6
7 17, 37
8 18, 28, 48, 48, 78, 78, 78, 88
9 59

Thống kê 2 số cuối giải đặc biệt xổ số Bình Thuận

Thống kê 2 số cuối đặc biệt về nhiều nhất trong 30 ngày gần nhất

Cặp sốXuất hiện
732 lần
782 lần
362 lần
421 lần
681 lần
Cặp sốXuất hiện
721 lần
741 lần
191 lần
651 lần
281 lần

Thống kê 2 số cuối đặc biệt về ít nhất trong 30 ngày gần nhất

Cặp sốXuất hiện
640 lần
630 lần
620 lần
610 lần
660 lần
Cặp sốXuất hiện
670 lần
750 lần
700 lần
690 lần
600 lần

Thống kê 2 số cuối đặc biệt KHÔNG xuất hiện trong 30 ngày gần nhất

Cặp sốSố ngày
0927 ngày
1126 ngày
7125 ngày
7424 ngày
1323 ngày
Cặp sốSố ngày
2822 ngày
3621 ngày
1520 ngày
4518 ngày
5317 ngày

Thống kê 2 số cuối đặc biệt về Liên Tiếp trong 30 ngày gần nhất

Cặp sốSố ngày liên tiếp
651 ngày
681 ngày
551 ngày
531 ngày
471 ngày
Cặp sốSố ngày liên tiếp
711 ngày
721 ngày
941 ngày
981 ngày
781 ngày

Tổng đặc biệt xuất hiện trong 30 ngày

Tổng ĐBXuất hiện
06 lần
13 lần
21 lần
31 lần
42 lần
Tổng ĐBXuất hiện
53 lần
62 lần
72 lần
84 lần
96 lần

Thống kê theo Đầu số trong 30 ngày gần nhất

Đầu sốXuất hiện
Đầu 02 lần
Đầu 16 lần
Đầu 21 lần
Đầu 34 lần
Đầu 44 lần
Đầu sốXuất hiện
Đầu 52 lần
Đầu 62 lần
Đầu 77 lần
Đầu 80 lần
Đầu 92 lần

Thống kê theo Đuôi số trong 30 ngày gần nhất

Đuôi sốXuất hiện
Đuôi 01 lần
Đuôi 12 lần
Đuôi 22 lần
Đuôi 34 lần
Đuôi 45 lần
Đuôi sốXuất hiện
Đuôi 55 lần
Đuôi 62 lần
Đuôi 71 lần
Đuôi 86 lần
Đuôi 92 lần
Chia sẻ
Game Slot Đổi Thưởng xổ số siêu tốc mới nhất Xổ Số Siêu Tốc GAME SLOT Nổ Hũ XỔ SỐ SIÊU HOT VN Game Slot Nổ Hũ Top 10 Loại Game Hot Game giành cho người mới Trò chơi game siêu hot Các trò chơi nổi bật Top 10 nhà cái hot Casino Uy Tín Nhất 2023 Trò chơi đáng chơi nhất Tựa Game Mới Nhất 2023 Top game casino uy tín Top game hot nhất japanesegoLfsaLe theLingeriesex savebatterywaste vst-e riverwaLkbeads pivotpointtudeLa shannon-effects saLoncarecs foLiodock apartments4you-gracia thepetaLpeddLerar stardragonminneapoLis thecarpentersvow 2222bb joyamman disneyformiLitary cavernadabruxa angieLskinawyspach deepaktrehanphotography webartexpo designstudiokm stereochair thecenterforpt gamer-time senvangvietnam savvyvendee