Xổ Số Cần Thơ 30 ngày

Xổ số Cần Thơ 30 ngày là trang thống kê kết quả xổ số Cần Thơ trong 30 ngày gần đây nhất (XSCT 30 ngày).
Trang web này sẽ giúp bạn dễ dàng tra cứu được sổ kết quả Cần Thơ trong 30 ngày hoặc nhiều hơn thế nữa bằng cách chọn ngày bắt đầu và ngày kết thúc, chọn các bảng thông số cần xem như bảng kết quả, bảng lô tô, đầu đuôi rất trực quan.

Thống kê kết quả Cần Thơ 30 ngày

Số ngày
7
10
30
60
90
100
120
160
200
300
400
500
800
1000
Ẩn / hiện
Đầu đuôi
Lô tô trực tiếp
Xem thống kê

Kết quả xổ số Cần Thơ 30 ngày gần nhất

Giải tám 70
Giải bảy 212
Giải sáu 9417 5711 0405
Giải năm 0915
Giải tư 33677 81463 02759 93356
64091 79065 70166
Giải ba 66696 27905
Giải nhì 42591
Giải nhất 39360
Đặc biệt 488382
Phóng to
Lô tô trực tiếp
05 05 11 12 15 17 56 59 60
63 65 66 70 77 82 91 91 96
Đầu Lô tô
0 05, 05
1 11, 12, 15, 17
2
3
4
5 56, 59
6 60, 63, 65, 66
7 70, 77
8 82
9 91, 91, 96
Đuôi Lô tô
0 60, 70
1 11, 91, 91
2 12, 82
3 63
4
5 05, 05, 15, 65
6 56, 66, 96
7 17, 77
8
9 59
Giải tám 93
Giải bảy 182
Giải sáu 4139 0619 1824
Giải năm 0028
Giải tư 93800 02587 23716 27876
52455 18952 91369
Giải ba 25578 03989
Giải nhì 32720
Giải nhất 91906
Đặc biệt 370295
Phóng to
Lô tô trực tiếp
00 06 16 19 20 24 28 39 52
55 69 76 78 82 87 89 93 95
Đầu Lô tô
0 00, 06
1 16, 19
2 20, 24, 28
3 39
4
5 52, 55
6 69
7 76, 78
8 82, 87, 89
9 93, 95
Đuôi Lô tô
0 00, 20
1
2 52, 82
3 93
4 24
5 55, 95
6 06, 16, 76
7 87
8 28, 78
9 19, 39, 69, 89
Giải tám 73
Giải bảy 090
Giải sáu 0799 7180 7162
Giải năm 8382
Giải tư 48637 07396 09822 15642
66331 82716 26302
Giải ba 60145 37801
Giải nhì 71505
Giải nhất 50730
Đặc biệt 527815
Phóng to
Lô tô trực tiếp
01 02 05 15 16 22 30 31 37
42 45 62 73 80 82 90 96 99
Đầu Lô tô
0 01, 02, 05
1 15, 16
2 22
3 30, 31, 37
4 42, 45
5
6 62
7 73
8 80, 82
9 90, 96, 99
Đuôi Lô tô
0 30, 80, 90
1 01, 31
2 02, 22, 42, 62, 82
3 73
4
5 05, 15, 45
6 16, 96
7 37
8
9 99
Giải tám 26
Giải bảy 361
Giải sáu 4768 3034 4309
Giải năm 5130
Giải tư 95126 35692 11929 49048
75451 71323 85311
Giải ba 10761 21681
Giải nhì 07744
Giải nhất 08462
Đặc biệt 671811
Phóng to
Lô tô trực tiếp
09 11 11 23 26 26 29 30 34
44 48 51 61 61 62 68 81 92
Đầu Lô tô
0 09
1 11, 11
2 23, 26, 26, 29
3 30, 34
4 44, 48
5 51
6 61, 61, 62, 68
7
8 81
9 92
Đuôi Lô tô
0 30
1 11, 11, 51, 61, 61, 81
2 62, 92
3 23
4 34, 44
5
6 26, 26
7
8 48, 68
9 09, 29
Giải tám 58
Giải bảy 958
Giải sáu 4330 9203 0346
Giải năm 7885
Giải tư 86226 51558 88772 83180
29788 67499 36455
Giải ba 87897 65968
Giải nhì 31691
Giải nhất 07507
Đặc biệt 965159
Phóng to
Lô tô trực tiếp
03 07 26 30 46 55 58 58 58
59 68 72 80 85 88 91 97 99
Đầu Lô tô
0 03, 07
1
2 26
3 30
4 46
5 55, 58, 58, 58, 59
6 68
7 72
8 80, 85, 88
9 91, 97, 99
Đuôi Lô tô
0 30, 80
1 91
2 72
3 03
4
5 55, 85
6 26, 46
7 07, 97
8 58, 58, 58, 68, 88
9 59, 99
Giải tám 67
Giải bảy 678
Giải sáu 2094 1141 6417
Giải năm 4292
Giải tư 65173 78299 93159 92922
74804 95807 95836
Giải ba 74927 58240
Giải nhì 20646
Giải nhất 83998
Đặc biệt 546657
Phóng to
Lô tô trực tiếp
04 07 17 22 27 36 40 41 46
57 59 67 73 78 92 94 98 99
Đầu Lô tô
0 04, 07
1 17
2 22, 27
3 36
4 40, 41, 46
5 57, 59
6 67
7 73, 78
8
9 92, 94, 98, 99
Đuôi Lô tô
0 40
1 41
2 22, 92
3 73
4 04, 94
5
6 36, 46
7 07, 17, 27, 57, 67
8 78, 98
9 59, 99
Giải tám 54
Giải bảy 267
Giải sáu 5511 6912 0865
Giải năm 8415
Giải tư 87098 65269 42853 90005
50579 69678 63874
Giải ba 24448 60017
Giải nhì 40124
Giải nhất 93408
Đặc biệt 935145
Phóng to
Lô tô trực tiếp
05 08 11 12 15 17 24 45 48
53 54 65 67 69 74 78 79 98
Đầu Lô tô
0 05, 08
1 11, 12, 15, 17
2 24
3
4 45, 48
5 53, 54
6 65, 67, 69
7 74, 78, 79
8
9 98
Đuôi Lô tô
0
1 11
2 12
3 53
4 24, 54, 74
5 05, 15, 45, 65
6
7 17, 67
8 08, 48, 78, 98
9 69, 79
Giải tám 47
Giải bảy 924
Giải sáu 1346 5972 9337
Giải năm 1626
Giải tư 89364 84662 17274 94777
06052 15108 81209
Giải ba 00435 14671
Giải nhì 47346
Giải nhất 94084
Đặc biệt 884887
Phóng to
Lô tô trực tiếp
08 09 24 26 35 37 46 46 47
52 62 64 71 72 74 77 84 87
Đầu Lô tô
0 08, 09
1
2 24, 26
3 35, 37
4 46, 46, 47
5 52
6 62, 64
7 71, 72, 74, 77
8 84, 87
9
Đuôi Lô tô
0
1 71
2 52, 62, 72
3
4 24, 64, 74, 84
5 35
6 26, 46, 46
7 37, 47, 77, 87
8 08
9 09
Giải tám 13
Giải bảy 836
Giải sáu 6099 5040 5450
Giải năm 4013
Giải tư 74734 74403 04855 35397
20973 78566 44233
Giải ba 18370 76189
Giải nhì 59132
Giải nhất 14296
Đặc biệt 018482
Phóng to
Lô tô trực tiếp
03 13 13 32 33 34 36 40 50
55 66 70 73 82 89 96 97 99
Đầu Lô tô
0 03
1 13, 13
2
3 32, 33, 34, 36
4 40
5 50, 55
6 66
7 70, 73
8 82, 89
9 96, 97, 99
Đuôi Lô tô
0 40, 50, 70
1
2 32, 82
3 03, 13, 13, 33, 73
4 34
5 55
6 36, 66, 96
7 97
8
9 89, 99
Giải tám 75
Giải bảy 974
Giải sáu 0502 3686 2724
Giải năm 1535
Giải tư 59180 62843 85719 76255
30838 97527 33735
Giải ba 84463 50844
Giải nhì 52464
Giải nhất 41591
Đặc biệt 823499
Phóng to
Lô tô trực tiếp
02 19 24 27 35 35 38 43 44
55 63 64 74 75 80 86 91 99
Đầu Lô tô
0 02
1 19
2 24, 27
3 35, 35, 38
4 43, 44
5 55
6 63, 64
7 74, 75
8 80, 86
9 91, 99
Đuôi Lô tô
0 80
1 91
2 02
3 43, 63
4 24, 44, 64, 74
5 35, 35, 55, 75
6 86
7 27
8 38
9 19, 99
Giải tám 39
Giải bảy 057
Giải sáu 4897 3600 6720
Giải năm 0597
Giải tư 14549 71665 17876 45620
46213 51120 32128
Giải ba 94858 13091
Giải nhì 23731
Giải nhất 49236
Đặc biệt 767861
Phóng to
Lô tô trực tiếp
00 13 20 20 20 28 31 36 39
49 57 58 61 65 76 91 97 97
Đầu Lô tô
0 00
1 13
2 20, 20, 20, 28
3 31, 36, 39
4 49
5 57, 58
6 61, 65
7 76
8
9 91, 97, 97
Đuôi Lô tô
0 00, 20, 20, 20
1 31, 61, 91
2
3 13
4
5 65
6 36, 76
7 57, 97, 97
8 28, 58
9 39, 49
Giải tám 98
Giải bảy 251
Giải sáu 9278 7484 6254
Giải năm 5806
Giải tư 04417 27545 03072 36759
24537 31225 27279
Giải ba 16133 73406
Giải nhì 33698
Giải nhất 93971
Đặc biệt 196370
Phóng to
Lô tô trực tiếp
06 06 17 25 33 37 45 51 54
59 70 71 72 78 79 84 98 98
Đầu Lô tô
0 06, 06
1 17
2 25
3 33, 37
4 45
5 51, 54, 59
6
7 70, 71, 72, 78, 79
8 84
9 98, 98
Đuôi Lô tô
0 70
1 51, 71
2 72
3 33
4 54, 84
5 25, 45
6 06, 06
7 17, 37
8 78, 98, 98
9 59, 79
Giải tám 69
Giải bảy 161
Giải sáu 7761 9424 8035
Giải năm 6183
Giải tư 61562 76152 14916 70692
37372 84383 20086
Giải ba 07163 00306
Giải nhì 57945
Giải nhất 75236
Đặc biệt 433986
Phóng to
Lô tô trực tiếp
06 16 24 35 36 45 52 61 61
62 63 69 72 83 83 86 86 92
Đầu Lô tô
0 06
1 16
2 24
3 35, 36
4 45
5 52
6 61, 61, 62, 63, 69
7 72
8 83, 83, 86, 86
9 92
Đuôi Lô tô
0
1 61, 61
2 52, 62, 72, 92
3 63, 83, 83
4 24
5 35, 45
6 06, 16, 36, 86, 86
7
8
9 69
Giải tám 91
Giải bảy 021
Giải sáu 6137 1321 8035
Giải năm 2410
Giải tư 22392 47215 10812 03837
62631 66492 01900
Giải ba 15935 46964
Giải nhì 85794
Giải nhất 96790
Đặc biệt 942349
Phóng to
Lô tô trực tiếp
00 10 12 15 21 21 31 35 35
37 37 49 64 90 91 92 92 94
Đầu Lô tô
0 00
1 10, 12, 15
2 21, 21
3 31, 35, 35, 37, 37
4 49
5
6 64
7
8
9 90, 91, 92, 92, 94
Đuôi Lô tô
0 00, 10, 90
1 21, 21, 31, 91
2 12, 92, 92
3
4 64, 94
5 15, 35, 35
6
7 37, 37
8
9 49
Giải tám 22
Giải bảy 166
Giải sáu 4416 1705 8384
Giải năm 0953
Giải tư 07174 74175 44555 61135
72898 79420 56825
Giải ba 88269 65764
Giải nhì 74534
Giải nhất 90799
Đặc biệt 963238
Phóng to
Lô tô trực tiếp
05 16 20 22 25 34 35 38 53
55 64 66 69 74 75 84 98 99
Đầu Lô tô
0 05
1 16
2 20, 22, 25
3 34, 35, 38
4
5 53, 55
6 64, 66, 69
7 74, 75
8 84
9 98, 99
Đuôi Lô tô
0 20
1
2 22
3 53
4 34, 64, 74, 84
5 05, 25, 35, 55, 75
6 16, 66
7
8 38, 98
9 69, 99
Giải tám 52
Giải bảy 534
Giải sáu 6362 9086 0188
Giải năm 1583
Giải tư 23843 27182 54446 84038
32342 23424 87731
Giải ba 29021 25458
Giải nhì 42679
Giải nhất 74802
Đặc biệt 245338
Phóng to
Lô tô trực tiếp
02 21 24 31 34 38 38 42 43
46 52 58 62 79 82 83 86 88
Đầu Lô tô
0 02
1
2 21, 24
3 31, 34, 38, 38
4 42, 43, 46
5 52, 58
6 62
7 79
8 82, 83, 86, 88
9
Đuôi Lô tô
0
1 21, 31
2 02, 42, 52, 62, 82
3 43, 83
4 24, 34
5
6 46, 86
7
8 38, 38, 58, 88
9 79
Giải tám 00
Giải bảy 332
Giải sáu 8968 6044 5432
Giải năm 8280
Giải tư 60099 53777 42015 74186
64103 60326 22827
Giải ba 83263 49478
Giải nhì 14125
Giải nhất 06280
Đặc biệt 757383
Phóng to
Lô tô trực tiếp
0 03 15 25 26 27 32 32 44
63 68 77 78 80 80 83 86 99
Đầu Lô tô
0 0, 03
1 15
2 25, 26, 27
3 32, 32
4 44
5
6 63, 68
7 77, 78
8 80, 80, 83, 86
9 99
Đuôi Lô tô
0 0, 80, 80
1
2 32, 32
3 03, 63, 83
4 44
5 15, 25
6 26, 86
7 27, 77
8 68, 78
9 99
Giải tám 03
Giải bảy 633
Giải sáu 7672 2695 9693
Giải năm 2249
Giải tư 99097 21188 10401 08806
69786 22979 04845
Giải ba 42696 14243
Giải nhì 10388
Giải nhất 72143
Đặc biệt 36058
Phóng to
Lô tô trực tiếp
01 06 3 33 43 43 45 49 58
72 79 86 88 88 93 95 96 97
Đầu Lô tô
0 01, 06
1
2
3 3, 33
4 43, 43, 45, 49
5 58
6
7 72, 79
8 86, 88, 88
9 93, 95, 96, 97
Đuôi Lô tô
0
1 01
2 72
3 3, 33, 43, 43, 93
4
5 45, 95
6 06, 86, 96
7 97
8 58, 88, 88
9 49, 79
Giải tám 51
Giải bảy 275
Giải sáu 1978 2959 4750
Giải năm 3099
Giải tư 91971 55184 12502 40554
97293 68397 79865
Giải ba 85190 90551
Giải nhì 75179
Giải nhất 97620
Đặc biệt 444766
Phóng to
Lô tô trực tiếp
02 20 50 51 51 54 59 65 66
71 75 78 79 84 90 93 97 99
Đầu Lô tô
0 02
1
2 20
3
4
5 50, 51, 51, 54, 59
6 65, 66
7 71, 75, 78, 79
8 84
9 90, 93, 97, 99
Đuôi Lô tô
0 20, 50, 90
1 51, 51, 71
2 02
3 93
4 54, 84
5 65, 75
6 66
7 97
8 78
9 59, 79, 99
Giải tám 48
Giải bảy 540
Giải sáu 1598 4967 5943
Giải năm 8255
Giải tư 30131 08492 15383 89512
66966 32151 57397
Giải ba 27016 95501
Giải nhì 12571
Giải nhất 55006
Đặc biệt 440883
Phóng to
Lô tô trực tiếp
01 06 12 16 31 40 43 48 51
55 66 67 71 83 83 92 97 98
Đầu Lô tô
0 01, 06
1 12, 16
2
3 31
4 40, 43, 48
5 51, 55
6 66, 67
7 71
8 83, 83
9 92, 97, 98
Đuôi Lô tô
0 40
1 01, 31, 51, 71
2 12, 92
3 43, 83, 83
4
5 55
6 06, 16, 66
7 67, 97
8 48, 98
9
Giải tám 06
Giải bảy 938
Giải sáu 5974 0505 1892
Giải năm 8976
Giải tư 35326 49215 15592 99131
18378 55413 60816
Giải ba 20046 92888
Giải nhì 23060
Giải nhất 46767
Đặc biệt 479711
Phóng to
Lô tô trực tiếp
05 11 13 15 16 26 31 38 46
6 60 67 74 76 78 88 92 92
Đầu Lô tô
0 05
1 11, 13, 15, 16
2 26
3 31, 38
4 46
5
6 6, 60, 67
7 74, 76, 78
8 88
9 92, 92
Đuôi Lô tô
0 60
1 11, 31
2 92, 92
3 13
4 74
5 05, 15
6 6, 16, 26, 46, 76
7 67
8 38, 78, 88
9
Giải tám 23
Giải bảy 375
Giải sáu 7943 1697 8103
Giải năm 9965
Giải tư 55504 14774 97890 84336
57708 72419 10697
Giải ba 94985 51746
Giải nhì 95995
Giải nhất 61653
Đặc biệt 275974
Phóng to
Lô tô trực tiếp
03 04 08 19 23 36 43 46 53
65 74 74 75 85 90 95 97 97
Đầu Lô tô
0 03, 04, 08
1 19
2 23
3 36
4 43, 46
5 53
6 65
7 74, 74, 75
8 85
9 90, 95, 97, 97
Đuôi Lô tô
0 90
1
2
3 03, 23, 43, 53
4 04, 74, 74
5 65, 75, 85, 95
6 36, 46
7 97, 97
8 08
9 19
Giải tám 50
Giải bảy 872
Giải sáu 9665 3774 7733
Giải năm 9358
Giải tư 28203 67505 63154 89236
02776 24575 58353
Giải ba 05581 72902
Giải nhì 49830
Giải nhất 21716
Đặc biệt 411912
Phóng to
Lô tô trực tiếp
02 03 05 12 16 30 33 36 50
53 54 58 65 72 74 75 76 81
Đầu Lô tô
0 02, 03, 05
1 12, 16
2
3 30, 33, 36
4
5 50, 53, 54, 58
6 65
7 72, 74, 75, 76
8 81
9
Đuôi Lô tô
0 30, 50
1 81
2 02, 12, 72
3 03, 33, 53
4 54, 74
5 05, 65, 75
6 16, 36, 76
7
8 58
9
Giải tám 57
Giải bảy 421
Giải sáu 6333 9522 3107
Giải năm 1702
Giải tư 11856 89011 47090 37892
20331 79843 06913
Giải ba 67865 11525
Giải nhì 01667
Giải nhất 65434
Đặc biệt 293053
Phóng to
Lô tô trực tiếp
02 07 11 13 21 22 25 31 33
34 43 53 56 57 65 67 90 92
Đầu Lô tô
0 02, 07
1 11, 13
2 21, 22, 25
3 31, 33, 34
4 43
5 53, 56, 57
6 65, 67
7
8
9 90, 92
Đuôi Lô tô
0 90
1 11, 21, 31
2 02, 22, 92
3 13, 33, 43, 53
4 34
5 25, 65
6 56
7 07, 57, 67
8
9
Giải tám 99
Giải bảy 458
Giải sáu 5929 9603 1804
Giải năm 9583
Giải tư 02891 41782 19373 82064
28026 69036 12127
Giải ba 30166 79373
Giải nhì 80072
Giải nhất 19999
Đặc biệt 421586
Phóng to
Lô tô trực tiếp
03 04 26 27 29 36 58 64 66
72 73 73 82 83 86 91 99 99
Đầu Lô tô
0 03, 04
1
2 26, 27, 29
3 36
4
5 58
6 64, 66
7 72, 73, 73
8 82, 83, 86
9 91, 99, 99
Đuôi Lô tô
0
1 91
2 72, 82
3 03, 73, 73, 83
4 04, 64
5
6 26, 36, 66, 86
7 27
8 58
9 29, 99, 99
Giải tám 61
Giải bảy 757
Giải sáu 7918 9155 5037
Giải năm 8394
Giải tư 43031 08583 29298 29375
00056 96310 45600
Giải ba 12716 83138
Giải nhì 24515
Giải nhất 76359
Đặc biệt 295049
Phóng to
Lô tô trực tiếp
00 10 15 16 18 31 37 38 49
55 56 57 59 61 75 83 94 98
Đầu Lô tô
0 00
1 10, 15, 16, 18
2
3 31, 37, 38
4 49
5 55, 56, 57, 59
6 61
7 75
8 83
9 94, 98
Đuôi Lô tô
0 00, 10
1 31, 61
2
3 83
4 94
5 15, 55, 75
6 16, 56
7 37, 57
8 18, 38, 98
9 49, 59
Giải tám 19
Giải bảy 618
Giải sáu 5661 2727 8623
Giải năm 9199
Giải tư 80131 81929 63608 21342
95752 78667 30736
Giải ba 13443 64865
Giải nhì 53551
Giải nhất 14363
Đặc biệt 326237
Phóng to
Lô tô trực tiếp
08 18 19 23 27 29 31 36 37
42 43 51 52 61 63 65 67 99
Đầu Lô tô
0 08
1 18, 19
2 23, 27, 29
3 31, 36, 37
4 42, 43
5 51, 52
6 61, 63, 65, 67
7
8
9 99
Đuôi Lô tô
0
1 31, 51, 61
2 42, 52
3 23, 43, 63
4
5 65
6 36
7 27, 37, 67
8 08, 18
9 19, 29, 99
Giải tám 85
Giải bảy 243
Giải sáu 0118 1711 2344
Giải năm 5906
Giải tư 84300 37786 00830 42863
76077 22590 94878
Giải ba 97874 59859
Giải nhì 24748
Giải nhất 52702
Đặc biệt 290965
Phóng to
Lô tô trực tiếp
00 02 06 11 18 30 43 44 48
59 63 65 74 77 78 85 86 90
Đầu Lô tô
0 00, 02, 06
1 11, 18
2
3 30
4 43, 44, 48
5 59
6 63, 65
7 74, 77, 78
8 85, 86
9 90
Đuôi Lô tô
0 00, 30, 90
1 11
2 02
3 43, 63
4 44, 74
5 65, 85
6 06, 86
7 77
8 18, 48, 78
9 59
Giải tám 21
Giải bảy 619
Giải sáu 1912 2794 4534
Giải năm 7457
Giải tư 97019 85835 49598 87388
80406 08930 34851
Giải ba 84554 36477
Giải nhì 34496
Giải nhất 85428
Đặc biệt 238481
Phóng to
Lô tô trực tiếp
06 12 19 19 21 28 30 34 35
51 54 57 77 81 88 94 96 98
Đầu Lô tô
0 06
1 12, 19, 19
2 21, 28
3 30, 34, 35
4
5 51, 54, 57
6
7 77
8 81, 88
9 94, 96, 98
Đuôi Lô tô
0 30
1 21, 51, 81
2 12
3
4 34, 54, 94
5 35
6 06, 96
7 57, 77
8 28, 88, 98
9 19, 19
Giải tám 34
Giải bảy 843
Giải sáu 1671 4148 4586
Giải năm 4633
Giải tư 55357 51582 14877 31443
10262 38856 60677
Giải ba 32318 12353
Giải nhì 68088
Giải nhất 22520
Đặc biệt 253231
Phóng to
Lô tô trực tiếp
18 20 31 33 34 43 43 48 53
56 57 62 71 77 77 82 86 88
Đầu Lô tô
0
1 18
2 20
3 31, 33, 34
4 43, 43, 48
5 53, 56, 57
6 62
7 71, 77, 77
8 82, 86, 88
9
Đuôi Lô tô
0 20
1 31, 71
2 62, 82
3 33, 43, 43, 53
4 34
5
6 56, 86
7 57, 77, 77
8 18, 48, 88
9

Thống kê 2 số cuối giải đặc biệt xổ số Cần Thơ

Thống kê 2 số cuối đặc biệt về nhiều nhất trong 30 ngày gần nhất

Cặp sốXuất hiện
382 lần
822 lần
832 lần
862 lần
112 lần
Cặp sốXuất hiện
492 lần
311 lần
811 lần
581 lần
741 lần

Thống kê 2 số cuối đặc biệt về ít nhất trong 30 ngày gần nhất

Cặp sốXuất hiện
600 lần
560 lần
550 lần
540 lần
620 lần
Cặp sốXuất hiện
630 lần
680 lần
670 lần
640 lần
520 lần

Thống kê 2 số cuối đặc biệt KHÔNG xuất hiện trong 30 ngày gần nhất

Cặp sốSố ngày
3129 ngày
8128 ngày
6527 ngày
3726 ngày
5323 ngày
Cặp sốSố ngày
1222 ngày
7421 ngày
6618 ngày
5817 ngày
8316 ngày

Thống kê 2 số cuối đặc biệt về Liên Tiếp trong 30 ngày gần nhất

Cặp sốSố ngày liên tiếp
382 ngày
811 ngày
741 ngày
701 ngày
661 ngày
Cặp sốSố ngày liên tiếp
821 ngày
831 ngày
951 ngày
871 ngày
861 ngày

Tổng đặc biệt xuất hiện trong 30 ngày

Tổng ĐBXuất hiện
03 lần
16 lần
24 lần
34 lần
45 lần
Tổng ĐBXuất hiện
51 lần
61 lần
72 lần
82 lần
92 lần

Thống kê theo Đầu số trong 30 ngày gần nhất

Đầu sốXuất hiện
Đầu 00 lần
Đầu 14 lần
Đầu 20 lần
Đầu 34 lần
Đầu 43 lần
Đầu sốXuất hiện
Đầu 54 lần
Đầu 63 lần
Đầu 72 lần
Đầu 88 lần
Đầu 92 lần

Thống kê theo Đuôi số trong 30 ngày gần nhất

Đuôi sốXuất hiện
Đuôi 01 lần
Đuôi 15 lần
Đuôi 23 lần
Đuôi 33 lần
Đuôi 41 lần
Đuôi sốXuất hiện
Đuôi 54 lần
Đuôi 63 lần
Đuôi 73 lần
Đuôi 83 lần
Đuôi 94 lần
Chia sẻ
Game Slot Đổi Thưởng xổ số siêu tốc mới nhất Xổ Số Siêu Tốc GAME SLOT Nổ Hũ XỔ SỐ SIÊU HOT VN Game Slot Nổ Hũ Top 10 Loại Game Hot Game giành cho người mới Trò chơi game siêu hot Các trò chơi nổi bật Top 10 nhà cái hot Casino Uy Tín Nhất 2023 Trò chơi đáng chơi nhất Tựa Game Mới Nhất 2023 Top game casino uy tín Top game hot nhất japanesegoLfsaLe theLingeriesex savebatterywaste vst-e riverwaLkbeads pivotpointtudeLa shannon-effects saLoncarecs foLiodock apartments4you-gracia thepetaLpeddLerar stardragonminneapoLis thecarpentersvow 2222bb joyamman disneyformiLitary cavernadabruxa angieLskinawyspach deepaktrehanphotography webartexpo designstudiokm stereochair thecenterforpt gamer-time senvangvietnam savvyvendee