Xổ Số Đắc Lắc 30 ngày

Xổ số Đắc Lắc 30 ngày là trang thống kê kết quả xổ số Đắc Lắc trong 30 ngày gần đây nhất (XSDLK 30 ngày).
Trang web này sẽ giúp bạn dễ dàng tra cứu được sổ kết quả Đắc Lắc trong 30 ngày hoặc nhiều hơn thế nữa bằng cách chọn ngày bắt đầu và ngày kết thúc, chọn các bảng thông số cần xem như bảng kết quả, bảng lô tô, đầu đuôi rất trực quan.

Thống kê kết quả Đắc Lắc 30 ngày

Số ngày
7
10
30
60
90
100
120
160
200
300
400
500
800
1000
Ẩn / hiện
Đầu đuôi
Lô tô trực tiếp
Xem thống kê

Kết quả xổ số Đắc Lắc 30 ngày gần nhất

Giải tám 68
Giải bảy 884
Giải sáu 2592 8387 2605
Giải năm 1157
Giải tư 46307 23330 68951 68771
65416 18164 51816
Giải ba 45024 38626
Giải nhì 92912
Giải nhất 54285
Đặc biệt 915617
Phóng to
Lô tô trực tiếp
05 07 12 16 16 17 24 26 30
51 57 64 68 71 84 85 87 92
Đầu Lô tô
0 05, 07
1 12, 16, 16, 17
2 24, 26
3 30
4
5 51, 57
6 64, 68
7 71
8 84, 85, 87
9 92
Đuôi Lô tô
0 30
1 51, 71
2 12, 92
3
4 24, 64, 84
5 05, 85
6 16, 16, 26
7 07, 17, 57, 87
8 68
9
Giải tám 20
Giải bảy 558
Giải sáu 1284 9590 4561
Giải năm 7587
Giải tư 54733 88797 85754 32890
08874 89042 35035
Giải ba 00436 86304
Giải nhì 82881
Giải nhất 91561
Đặc biệt 946593
Phóng to
Lô tô trực tiếp
04 20 33 35 36 42 54 58 61
61 74 81 84 87 90 90 93 97
Đầu Lô tô
0 04
1
2 20
3 33, 35, 36
4 42
5 54, 58
6 61, 61
7 74
8 81, 84, 87
9 90, 90, 93, 97
Đuôi Lô tô
0 20, 90, 90
1 61, 61, 81
2 42
3 33, 93
4 04, 54, 74, 84
5 35
6 36
7 87, 97
8 58
9
Giải tám 93
Giải bảy 530
Giải sáu 1479 3109 6838
Giải năm 4948
Giải tư 77731 62463 64278 37987
28600 49072 45761
Giải ba 89414 91665
Giải nhì 84925
Giải nhất 30932
Đặc biệt 546904
Phóng to
Lô tô trực tiếp
00 04 09 14 25 30 31 32 38
48 61 63 65 72 78 79 87 93
Đầu Lô tô
0 00, 04, 09
1 14
2 25
3 30, 31, 32, 38
4 48
5
6 61, 63, 65
7 72, 78, 79
8 87
9 93
Đuôi Lô tô
0 00, 30
1 31, 61
2 32, 72
3 63, 93
4 04, 14
5 25, 65
6
7 87
8 38, 48, 78
9 09, 79
Giải tám 12
Giải bảy 845
Giải sáu 6816 8749 3786
Giải năm 1865
Giải tư 29013 23607 12008 74871
32892 23986 16463
Giải ba 68450 94614
Giải nhì 23160
Giải nhất 05606
Đặc biệt 312151
Phóng to
Lô tô trực tiếp
06 07 08 12 13 14 16 45 49
50 51 60 63 65 71 86 86 92
Đầu Lô tô
0 06, 07, 08
1 12, 13, 14, 16
2
3
4 45, 49
5 50, 51
6 60, 63, 65
7 71
8 86, 86
9 92
Đuôi Lô tô
0 50, 60
1 51, 71
2 12, 92
3 13, 63
4 14
5 45, 65
6 06, 16, 86, 86
7 07
8 08
9 49
Giải tám 32
Giải bảy 370
Giải sáu 2610 0293 5064
Giải năm 7361
Giải tư 57634 30103 12796 92189
14305 21446 16782
Giải ba 13108 50575
Giải nhì 29245
Giải nhất 01070
Đặc biệt 538932
Phóng to
Lô tô trực tiếp
03 05 08 10 32 32 34 45 46
61 64 70 70 75 82 89 93 96
Đầu Lô tô
0 03, 05, 08
1 10
2
3 32, 32, 34
4 45, 46
5
6 61, 64
7 70, 70, 75
8 82, 89
9 93, 96
Đuôi Lô tô
0 10, 70, 70
1 61
2 32, 32, 82
3 03, 93
4 34, 64
5 05, 45, 75
6 46, 96
7
8 08
9 89
Giải tám 20
Giải bảy 033
Giải sáu 8442 7558 0778
Giải năm 6471
Giải tư 50252 47256 30490 29515
08384 17667 70802
Giải ba 91130 54623
Giải nhì 79411
Giải nhất 11131
Đặc biệt 595549
Phóng to
Lô tô trực tiếp
02 11 15 20 23 30 31 33 42
49 52 56 58 67 71 78 84 90
Đầu Lô tô
0 02
1 11, 15
2 20, 23
3 30, 31, 33
4 42, 49
5 52, 56, 58
6 67
7 71, 78
8 84
9 90
Đuôi Lô tô
0 20, 30, 90
1 11, 31, 71
2 02, 42, 52
3 23, 33
4 84
5 15
6 56
7 67
8 58, 78
9 49
Giải tám 18
Giải bảy 996
Giải sáu 3659 9686 8606
Giải năm 8149
Giải tư 01046 27437 37779 37705
03144 62298 95192
Giải ba 17471 97662
Giải nhì 27409
Giải nhất 66791
Đặc biệt 421923
Phóng to
Lô tô trực tiếp
05 06 09 18 23 37 44 46 49
59 62 71 79 86 91 92 96 98
Đầu Lô tô
0 05, 06, 09
1 18
2 23
3 37
4 44, 46, 49
5 59
6 62
7 71, 79
8 86
9 91, 92, 96, 98
Đuôi Lô tô
0
1 71, 91
2 62, 92
3 23
4 44
5 05
6 06, 46, 86, 96
7 37
8 18, 98
9 09, 49, 59, 79
Giải tám 12
Giải bảy 309
Giải sáu 9258 6255 5563
Giải năm 4136
Giải tư 67892 52032 40085 08577
38496 37921 07096
Giải ba 20881 21125
Giải nhì 03276
Giải nhất 55893
Đặc biệt 441627
Phóng to
Lô tô trực tiếp
09 12 21 25 27 32 36 55 58
63 76 77 81 85 92 93 96 96
Đầu Lô tô
0 09
1 12
2 21, 25, 27
3 32, 36
4
5 55, 58
6 63
7 76, 77
8 81, 85
9 92, 93, 96, 96
Đuôi Lô tô
0
1 21, 81
2 12, 32, 92
3 63, 93
4
5 25, 55, 85
6 36, 76, 96, 96
7 27, 77
8 58
9 09
Giải tám 31
Giải bảy 703
Giải sáu 5233 3768 0345
Giải năm 5556
Giải tư 72668 78384 56815 24332
25146 80041 75409
Giải ba 45205 33048
Giải nhì 68867
Giải nhất 47767
Đặc biệt 446469
Phóng to
Lô tô trực tiếp
03 05 09 15 31 32 33 41 45
46 48 56 67 67 68 68 69 84
Đầu Lô tô
0 03, 05, 09
1 15
2
3 31, 32, 33
4 41, 45, 46, 48
5 56
6 67, 67, 68, 68, 69
7
8 84
9
Đuôi Lô tô
0
1 31, 41
2 32
3 03, 33
4 84
5 05, 15, 45
6 46, 56
7 67, 67
8 48, 68, 68
9 09, 69
Giải tám 01
Giải bảy 727
Giải sáu 2982 3702 0041
Giải năm 2988
Giải tư 68494 12176 68561 19386
67786 22407 31916
Giải ba 38439 38974
Giải nhì 53714
Giải nhất 75037
Đặc biệt 972088
Phóng to
Lô tô trực tiếp
02 07 1 14 16 27 37 39 41
61 74 76 82 86 86 88 88 94
Đầu Lô tô
0 02, 07
1 1, 14, 16
2 27
3 37, 39
4 41
5
6 61
7 74, 76
8 82, 86, 86, 88, 88
9 94
Đuôi Lô tô
0
1 1, 41, 61
2 02, 82
3
4 14, 74, 94
5
6 16, 76, 86, 86
7 07, 27, 37
8 88, 88
9 39
Giải tám 50
Giải bảy 049
Giải sáu 9739 3057 0155
Giải năm 2363
Giải tư 85068 93542 16498 58582
73023 51066 93043
Giải ba 69374 50740
Giải nhì 31077
Giải nhất 54589
Đặc biệt 154671
Phóng to
Lô tô trực tiếp
23 39 40 42 43 49 50 55 57
63 66 68 71 74 77 82 89 98
Đầu Lô tô
0
1
2 23
3 39
4 40, 42, 43, 49
5 50, 55, 57
6 63, 66, 68
7 71, 74, 77
8 82, 89
9 98
Đuôi Lô tô
0 40, 50
1 71
2 42, 82
3 23, 43, 63
4 74
5 55
6 66
7 57, 77
8 68, 98
9 39, 49, 89
Giải tám 30
Giải bảy 397
Giải sáu 8467 0717 0105
Giải năm 5771
Giải tư 95976 90927 10063 01499
64228 50806 12533
Giải ba 50524 36990
Giải nhì 23710
Giải nhất 42118
Đặc biệt 998389
Phóng to
Lô tô trực tiếp
05 06 10 17 18 24 27 28 30
33 63 67 71 76 89 90 97 99
Đầu Lô tô
0 05, 06
1 10, 17, 18
2 24, 27, 28
3 30, 33
4
5
6 63, 67
7 71, 76
8 89
9 90, 97, 99
Đuôi Lô tô
0 10, 30, 90
1 71
2
3 33, 63
4 24
5 05
6 06, 76
7 17, 27, 67, 97
8 18, 28
9 89, 99
Giải tám 61
Giải bảy 448
Giải sáu 3942 9887 0928
Giải năm 7257
Giải tư 74561 86789 49524 92510
42486 01956 25950
Giải ba 19272 35968
Giải nhì 46380
Giải nhất 12712
Đặc biệt 417155
Phóng to
Lô tô trực tiếp
10 12 24 28 42 48 50 55 56
57 61 61 68 72 80 86 87 89
Đầu Lô tô
0
1 10, 12
2 24, 28
3
4 42, 48
5 50, 55, 56, 57
6 61, 61, 68
7 72
8 80, 86, 87, 89
9
Đuôi Lô tô
0 10, 50, 80
1 61, 61
2 12, 42, 72
3
4 24
5 55
6 56, 86
7 57, 87
8 28, 48, 68
9 89
Giải tám 01
Giải bảy 257
Giải sáu 7040 6007 3908
Giải năm 1743
Giải tư 57414 69548 94932 97973
13375 16564 50885
Giải ba 33504 63545
Giải nhì 92740
Giải nhất 61665
Đặc biệt 025576
Phóng to
Lô tô trực tiếp
04 07 08 1 14 32 40 40 43
45 48 57 64 65 73 75 76 85
Đầu Lô tô
0 04, 07, 08
1 1, 14
2
3 32
4 40, 40, 43, 45, 48
5 57
6 64, 65
7 73, 75, 76
8 85
9
Đuôi Lô tô
0 40, 40
1 1
2 32
3 43, 73
4 04, 14, 64
5 45, 65, 75, 85
6 76
7 07, 57
8 08, 48
9
Giải tám 78
Giải bảy 641
Giải sáu 8863 6506 1951
Giải năm 1093
Giải tư 99479 69735 83627 36311
46766 99767 02087
Giải ba 02712 58411
Giải nhì 96984
Giải nhất 81264
Đặc biệt 443342
Phóng to
Lô tô trực tiếp
06 11 11 12 27 35 41 42 51
63 64 66 67 78 79 84 87 93
Đầu Lô tô
0 06
1 11, 11, 12
2 27
3 35
4 41, 42
5 51
6 63, 64, 66, 67
7 78, 79
8 84, 87
9 93
Đuôi Lô tô
0
1 11, 11, 41, 51
2 12, 42
3 63, 93
4 64, 84
5 35
6 06, 66
7 27, 67, 87
8 78
9 79
Giải tám 64
Giải bảy 691
Giải sáu 6221 6837 5734
Giải năm 8085
Giải tư 75267 27155 96943 93063
94558 23139 28930
Giải ba 37074 07489
Giải nhì 66078
Giải nhất 56965
Đặc biệt 897460
Phóng to
Lô tô trực tiếp
21 30 34 37 39 43 55 58 60
63 64 65 67 74 78 85 89 91
Đầu Lô tô
0
1
2 21
3 30, 34, 37, 39
4 43
5 55, 58
6 60, 63, 64, 65, 67
7 74, 78
8 85, 89
9 91
Đuôi Lô tô
0 30, 60
1 21, 91
2
3 43, 63
4 34, 64, 74
5 55, 65, 85
6
7 37, 67
8 58, 78
9 39, 89
Giải tám 18
Giải bảy 693
Giải sáu 1618 3382 7166
Giải năm 0295
Giải tư 98036 74860 55730 21113
58002 24857 24085
Giải ba 72828 51511
Giải nhì 43429
Giải nhất 75465
Đặc biệt 793144
Phóng to
Lô tô trực tiếp
02 11 13 18 18 28 29 30 36
44 57 60 65 66 82 85 93 95
Đầu Lô tô
0 02
1 11, 13, 18, 18
2 28, 29
3 30, 36
4 44
5 57
6 60, 65, 66
7
8 82, 85
9 93, 95
Đuôi Lô tô
0 30, 60
1 11
2 02, 82
3 13, 93
4 44
5 65, 85, 95
6 36, 66
7 57
8 18, 18, 28
9 29
Giải tám 61
Giải bảy 193
Giải sáu 9463 5320 0943
Giải năm 5787
Giải tư 68780 42128 51228 08971
27489 22687 33695
Giải ba 12964 40317
Giải nhì 82166
Giải nhất 16141
Đặc biệt 090553
Phóng to
Lô tô trực tiếp
17 20 28 28 41 43 53 61 63
64 66 71 80 87 87 89 93 95
Đầu Lô tô
0
1 17
2 20, 28, 28
3
4 41, 43
5 53
6 61, 63, 64, 66
7 71
8 80, 87, 87, 89
9 93, 95
Đuôi Lô tô
0 20, 80
1 41, 61, 71
2
3 43, 53, 63, 93
4 64
5 95
6 66
7 17, 87, 87
8 28, 28
9 89
Giải tám 99
Giải bảy 889
Giải sáu 6436 8730 7957
Giải năm 3100
Giải tư 38354 35577 62942 40775
71047 81062 74537
Giải ba 31106 00327
Giải nhì 49954
Giải nhất 37240
Đặc biệt 767459
Phóng to
Lô tô trực tiếp
00 06 27 30 36 37 40 42 47
54 54 57 59 62 75 77 89 99
Đầu Lô tô
0 00, 06
1
2 27
3 30, 36, 37
4 40, 42, 47
5 54, 54, 57, 59
6 62
7 75, 77
8 89
9 99
Đuôi Lô tô
0 00, 30, 40
1
2 42, 62
3
4 54, 54
5 75
6 06, 36
7 27, 37, 47, 57, 77
8
9 59, 89, 99
Giải tám 07
Giải bảy 407
Giải sáu 3750 3383 3982
Giải năm 0338
Giải tư 13030 72879 42780 48665
68944 78540 34165
Giải ba 97223 81845
Giải nhì 98741
Giải nhất 50568
Đặc biệt 284535
Phóng to
Lô tô trực tiếp
07 23 30 35 38 40 41 44 45
50 65 65 68 7 79 80 82 83
Đầu Lô tô
0 07
1
2 23
3 30, 35, 38
4 40, 41, 44, 45
5 50
6 65, 65, 68
7 7, 79
8 80, 82, 83
9
Đuôi Lô tô
0 30, 40, 50, 80
1 41
2 82
3 23, 83
4 44
5 35, 45, 65, 65
6
7 7, 07
8 38, 68
9 79
Giải tám 91
Giải bảy 971
Giải sáu 0167 6298 1800
Giải năm 2376
Giải tư 95594 69753 74587 87026
69871 41027 48929
Giải ba 96920 37776
Giải nhì 59764
Giải nhất 84638
Đặc biệt 603863
Phóng to
Lô tô trực tiếp
00 20 26 27 29 38 53 63 64
67 71 71 76 76 87 91 94 98
Đầu Lô tô
0 00
1
2 20, 26, 27, 29
3 38
4
5 53
6 63, 64, 67
7 71, 71, 76, 76
8 87
9 91, 94, 98
Đuôi Lô tô
0 00, 20
1 71, 71, 91
2
3 53, 63
4 64, 94
5
6 26, 76, 76
7 27, 67, 87
8 38, 98
9 29
Giải tám 49
Giải bảy 424
Giải sáu 6605 8128 8195
Giải năm 8703
Giải tư 17917 14089 44627 12418
21253 79993 27775
Giải ba 34252 58749
Giải nhì 26992
Giải nhất 89310
Đặc biệt 250986
Phóng to
Lô tô trực tiếp
03 05 10 17 18 24 27 28 49
49 52 53 75 86 89 92 93 95
Đầu Lô tô
0 03, 05
1 10, 17, 18
2 24, 27, 28
3
4 49, 49
5 52, 53
6
7 75
8 86, 89
9 92, 93, 95
Đuôi Lô tô
0 10
1
2 52, 92
3 03, 53, 93
4 24
5 05, 75, 95
6 86
7 17, 27
8 18, 28
9 49, 49, 89
Giải tám 15
Giải bảy 746
Giải sáu 5952 3922 8124
Giải năm 9458
Giải tư 74390 47886 25268 21658
21762 08088 36958
Giải ba 64556 41133
Giải nhì 22438
Giải nhất 17542
Đặc biệt 081328
Phóng to
Lô tô trực tiếp
15 22 24 28 33 38 42 46 52
56 58 58 58 62 68 86 88 90
Đầu Lô tô
0
1 15
2 22, 24, 28
3 33, 38
4 42, 46
5 52, 56, 58, 58, 58
6 62, 68
7
8 86, 88
9 90
Đuôi Lô tô
0 90
1
2 22, 42, 52, 62
3 33
4 24
5 15
6 46, 56, 86
7
8 28, 38, 58, 58, 58, 68, 88
9
Giải tám 62
Giải bảy 560
Giải sáu 9476 4554 0917
Giải năm 8033
Giải tư 15789 78490 06172 11929
70240 51762 56252
Giải ba 22125 30701
Giải nhì 91843
Giải nhất 44740
Đặc biệt 861843
Phóng to
Lô tô trực tiếp
01 17 25 29 33 40 40 43 43
52 54 60 62 62 72 76 89 90
Đầu Lô tô
0 01
1 17
2 25, 29
3 33
4 40, 40, 43, 43
5 52, 54
6 60, 62, 62
7 72, 76
8 89
9 90
Đuôi Lô tô
0 40, 40, 60, 90
1 01
2 52, 62, 62, 72
3 33, 43, 43
4 54
5 25
6 76
7 17
8
9 29, 89
Giải tám 65
Giải bảy 903
Giải sáu 0174 0326 2285
Giải năm 4684
Giải tư 81201 71075 60377 57994
27847 84384 03478
Giải ba 23095 18174
Giải nhì 46000
Giải nhất 46501
Đặc biệt 473372
Phóng to
Lô tô trực tiếp
00 01 01 03 26 47 65 72 74
74 75 77 78 84 84 85 94 95
Đầu Lô tô
0 00, 01, 01, 03
1
2 26
3
4 47
5
6 65
7 72, 74, 74, 75, 77, 78
8 84, 84, 85
9 94, 95
Đuôi Lô tô
0 00
1 01, 01
2 72
3 03
4 74, 74, 84, 84, 94
5 65, 75, 85, 95
6 26
7 47, 77
8 78
9
Giải tám 35
Giải bảy 310
Giải sáu 2820 3364 8029
Giải năm 8000
Giải tư 08725 88137 52757 48937
33653 33694 26281
Giải ba 29296 56924
Giải nhì 31715
Giải nhất 04856
Đặc biệt 704262
Phóng to
Lô tô trực tiếp
00 10 15 20 24 25 29 35 37
37 53 56 57 62 64 81 94 96
Đầu Lô tô
0 00
1 10, 15
2 20, 24, 25, 29
3 35, 37, 37
4
5 53, 56, 57
6 62, 64
7
8 81
9 94, 96
Đuôi Lô tô
0 00, 10, 20
1 81
2 62
3 53
4 24, 64, 94
5 15, 25, 35
6 56, 96
7 37, 37, 57
8
9 29
Giải tám 30
Giải bảy 069
Giải sáu 0841 0598 6450
Giải năm 4892
Giải tư 93544 54664 88859 88949
09337 18777 77400
Giải ba 65629 80456
Giải nhì 41827
Giải nhất 64720
Đặc biệt 438668
Phóng to
Lô tô trực tiếp
00 20 27 29 30 37 41 44 49
50 56 59 64 68 69 77 92 98
Đầu Lô tô
0 00
1
2 20, 27, 29
3 30, 37
4 41, 44, 49
5 50, 56, 59
6 64, 68, 69
7 77
8
9 92, 98
Đuôi Lô tô
0 00, 20, 30, 50
1 41
2 92
3
4 44, 64
5
6 56
7 27, 37, 77
8 68, 98
9 29, 49, 59, 69
Giải tám 64
Giải bảy 562
Giải sáu 7608 4683 4082
Giải năm 9876
Giải tư 44111 10668 65775 35529
29535 59300 90884
Giải ba 01846 41627
Giải nhì 43852
Giải nhất 11762
Đặc biệt 858571
Phóng to
Lô tô trực tiếp
00 08 11 27 29 35 46 52 62
62 64 68 71 75 76 82 83 84
Đầu Lô tô
0 00, 08
1 11
2 27, 29
3 35
4 46
5 52
6 62, 62, 64, 68
7 71, 75, 76
8 82, 83, 84
9
Đuôi Lô tô
0 00
1 11, 71
2 52, 62, 62, 82
3 83
4 64, 84
5 35, 75
6 46, 76
7 27
8 08, 68
9 29
Giải tám 79
Giải bảy 392
Giải sáu 0721 1447 6298
Giải năm 3827
Giải tư 80544 91367 81621 27754
44969 96263 69164
Giải ba 29561 29932
Giải nhì 68189
Giải nhất 11473
Đặc biệt 762976
Phóng to
Lô tô trực tiếp
21 21 27 32 44 47 54 61 63
64 67 69 73 76 79 89 92 98
Đầu Lô tô
0
1
2 21, 21, 27
3 32
4 44, 47
5 54
6 61, 63, 64, 67, 69
7 73, 76, 79
8 89
9 92, 98
Đuôi Lô tô
0
1 21, 21, 61
2 32, 92
3 63, 73
4 44, 54, 64
5
6 76
7 27, 47, 67
8 98
9 69, 79, 89
Giải tám 10
Giải bảy 388
Giải sáu 2706 8791 6723
Giải năm 9879
Giải tư 53994 76285 33290 59329
51562 24463 30678
Giải ba 70841 77548
Giải nhì 47626
Giải nhất 92326
Đặc biệt 290213
Phóng to
Lô tô trực tiếp
06 10 13 23 26 26 29 41 48
62 63 78 79 85 88 90 91 94
Đầu Lô tô
0 06
1 10, 13
2 23, 26, 26, 29
3
4 41, 48
5
6 62, 63
7 78, 79
8 85, 88
9 90, 91, 94
Đuôi Lô tô
0 10, 90
1 41, 91
2 62
3 13, 23, 63
4 94
5 85
6 06, 26, 26
7
8 48, 78, 88
9 29, 79

Thống kê 2 số cuối giải đặc biệt xổ số Đắc Lắc

Thống kê 2 số cuối đặc biệt về nhiều nhất trong 30 ngày gần nhất

Cặp sốXuất hiện
762 lần
712 lần
591 lần
601 lần
551 lần
Cặp sốXuất hiện
531 lần
721 lần
631 lần
621 lần
691 lần

Thống kê 2 số cuối đặc biệt về ít nhất trong 30 ngày gần nhất

Cặp sốXuất hiện
500 lần
000 lần
480 lần
520 lần
870 lần
Cặp sốXuất hiện
570 lần
560 lần
540 lần
470 lần
460 lần

Thống kê 2 số cuối đặc biệt KHÔNG xuất hiện trong 30 ngày gần nhất

Cặp sốSố ngày
1329 ngày
6826 ngày
6225 ngày
7224 ngày
4323 ngày
Cặp sốSố ngày
2822 ngày
8621 ngày
6320 ngày
3519 ngày
5918 ngày

Thống kê 2 số cuối đặc biệt về Liên Tiếp trong 30 ngày gần nhất

Cặp sốSố ngày liên tiếp
681 ngày
691 ngày
631 ngày
621 ngày
591 ngày
Cặp sốSố ngày liên tiếp
601 ngày
711 ngày
721 ngày
891 ngày
931 ngày

Tổng đặc biệt xuất hiện trong 30 ngày

Tổng ĐBXuất hiện
02 lần
21 lần
33 lần
45 lần
53 lần
Tổng ĐBXuất hiện
64 lần
72 lần
87 lần
93 lần

Thống kê theo Đầu số trong 30 ngày gần nhất

Đầu sốXuất hiện
Đầu 01 lần
Đầu 12 lần
Đầu 23 lần
Đầu 32 lần
Đầu 44 lần
Đầu sốXuất hiện
Đầu 54 lần
Đầu 65 lần
Đầu 75 lần
Đầu 83 lần
Đầu 91 lần

Thống kê theo Đuôi số trong 30 ngày gần nhất

Đuôi sốXuất hiện
Đuôi 01 lần
Đuôi 13 lần
Đuôi 24 lần
Đuôi 36 lần
Đuôi 42 lần
Đuôi sốXuất hiện
Đuôi 52 lần
Đuôi 63 lần
Đuôi 72 lần
Đuôi 83 lần
Đuôi 94 lần
Chia sẻ
Game Slot Đổi Thưởng xổ số siêu tốc mới nhất Xổ Số Siêu Tốc GAME SLOT Nổ Hũ XỔ SỐ SIÊU HOT VN Game Slot Nổ Hũ Top 10 Loại Game Hot Game giành cho người mới Trò chơi game siêu hot Các trò chơi nổi bật Top 10 nhà cái hot Casino Uy Tín Nhất 2023 Trò chơi đáng chơi nhất Tựa Game Mới Nhất 2023 Top game casino uy tín Top game hot nhất japanesegoLfsaLe theLingeriesex savebatterywaste vst-e riverwaLkbeads pivotpointtudeLa shannon-effects saLoncarecs foLiodock apartments4you-gracia thepetaLpeddLerar stardragonminneapoLis thecarpentersvow 2222bb joyamman disneyformiLitary cavernadabruxa angieLskinawyspach deepaktrehanphotography webartexpo designstudiokm stereochair thecenterforpt gamer-time senvangvietnam savvyvendee