Xổ Số Đà Nẵng 30 ngày

Xổ số Đà Nẵng 30 ngày là trang thống kê kết quả xổ số Đà Nẵng trong 30 ngày gần đây nhất (XSDNA 30 ngày).
Trang web này sẽ giúp bạn dễ dàng tra cứu được sổ kết quả Đà Nẵng trong 30 ngày hoặc nhiều hơn thế nữa bằng cách chọn ngày bắt đầu và ngày kết thúc, chọn các bảng thông số cần xem như bảng kết quả, bảng lô tô, đầu đuôi rất trực quan.

Thống kê kết quả Đà Nẵng 30 ngày

Số ngày
7
10
30
60
90
100
120
160
200
300
400
500
800
1000
Ẩn / hiện
Đầu đuôi
Lô tô trực tiếp
Xem thống kê

Kết quả xổ số Đà Nẵng 30 ngày gần nhất

Giải tám 08
Giải bảy 782
Giải sáu 1025 0181 7750
Giải năm 5052
Giải tư 74363 20631 82430 31487
19161 74490 70316
Giải ba 47450 67002
Giải nhì 94262
Giải nhất 43467
Đặc biệt 596794
Phóng to
Lô tô trực tiếp
02 16 25 30 31 50 50 52 61
62 63 67 8 81 82 87 90 94
Đầu Lô tô
0 02
1 16
2 25
3 30, 31
4
5 50, 50, 52
6 61, 62, 63, 67
7
8 8, 81, 82, 87
9 90, 94
Đuôi Lô tô
0 30, 50, 50, 90
1 31, 61, 81
2 02, 52, 62, 82
3 63
4 94
5 25
6 16
7 67, 87
8 8
9
Giải tám 72
Giải bảy 400
Giải sáu 9602 9957 9125
Giải năm 5924
Giải tư 09097 53259 61648 20852
24195 99565 58356
Giải ba 42077 64444
Giải nhì 32854
Giải nhất 19976
Đặc biệt 722917
Phóng to
Lô tô trực tiếp
00 02 17 24 25 44 48 52 54
56 57 59 65 72 76 77 95 97
Đầu Lô tô
0 00, 02
1 17
2 24, 25
3
4 44, 48
5 52, 54, 56, 57, 59
6 65
7 72, 76, 77
8
9 95, 97
Đuôi Lô tô
0 00
1
2 02, 52, 72
3
4 24, 44, 54
5 25, 65, 95
6 56, 76
7 17, 57, 77, 97
8 48
9 59
Giải tám 49
Giải bảy 749
Giải sáu 6415 8312 2201
Giải năm 8226
Giải tư 99486 16835 88803 85140
83547 77624 29644
Giải ba 98517 65384
Giải nhì 78363
Giải nhất 58800
Đặc biệt 014567
Phóng to
Lô tô trực tiếp
00 01 03 12 15 17 24 26 35
40 44 47 49 49 63 67 84 86
Đầu Lô tô
0 00, 01, 03
1 12, 15, 17
2 24, 26
3 35
4 40, 44, 47, 49, 49
5
6 63, 67
7
8 84, 86
9
Đuôi Lô tô
0 00, 40
1 01
2 12
3 03, 63
4 24, 44, 84
5 15, 35
6 26, 86
7 17, 47, 67
8
9 49, 49
Giải tám 93
Giải bảy 274
Giải sáu 2173 3150 7430
Giải năm 8305
Giải tư 48109 47695 26603 74521
44090 09378 04101
Giải ba 22963 41205
Giải nhì 69973
Giải nhất 71215
Đặc biệt 067158
Phóng to
Lô tô trực tiếp
01 03 05 05 09 15 21 30 50
58 63 73 73 74 78 90 93 95
Đầu Lô tô
0 01, 03, 05, 05, 09
1 15
2 21
3 30
4
5 50, 58
6 63
7 73, 73, 74, 78
8
9 90, 93, 95
Đuôi Lô tô
0 30, 50, 90
1 01, 21
2
3 03, 63, 73, 73, 93
4 74
5 05, 05, 15, 95
6
7
8 58, 78
9 09
Giải tám 55
Giải bảy 052
Giải sáu 4142 7712 4437
Giải năm 4905
Giải tư 99399 97592 94374 26478
67109 77484 05416
Giải ba 10013 06928
Giải nhì 47874
Giải nhất 01865
Đặc biệt 908857
Phóng to
Lô tô trực tiếp
05 09 12 13 16 28 37 42 52
55 57 65 74 74 78 84 92 99
Đầu Lô tô
0 05, 09
1 12, 13, 16
2 28
3 37
4 42
5 52, 55, 57
6 65
7 74, 74, 78
8 84
9 92, 99
Đuôi Lô tô
0
1
2 12, 42, 52, 92
3 13
4 74, 74, 84
5 05, 55, 65
6 16
7 37, 57
8 28, 78
9 09, 99
Giải tám 93
Giải bảy 446
Giải sáu 9828 5879 7222
Giải năm 1259
Giải tư 56701 32643 22185 14935
08174 11432 81697
Giải ba 54626 34979
Giải nhì 68183
Giải nhất 37658
Đặc biệt 388440
Phóng to
Lô tô trực tiếp
01 22 26 28 32 35 40 43 46
58 59 74 79 79 83 85 93 97
Đầu Lô tô
0 01
1
2 22, 26, 28
3 32, 35
4 40, 43, 46
5 58, 59
6
7 74, 79, 79
8 83, 85
9 93, 97
Đuôi Lô tô
0 40
1 01
2 22, 32
3 43, 83, 93
4 74
5 35, 85
6 26, 46
7 97
8 28, 58
9 59, 79, 79
Giải tám 39
Giải bảy 615
Giải sáu 6884 2472 9863
Giải năm 4590
Giải tư 71690 98126 88216 20530
83799 95942 57941
Giải ba 15185 27425
Giải nhì 38100
Giải nhất 39451
Đặc biệt 640591
Phóng to
Lô tô trực tiếp
00 15 16 25 26 30 39 41 42
51 63 72 84 85 90 90 91 99
Đầu Lô tô
0 00
1 15, 16
2 25, 26
3 30, 39
4 41, 42
5 51
6 63
7 72
8 84, 85
9 90, 90, 91, 99
Đuôi Lô tô
0 00, 30, 90, 90
1 41, 51, 91
2 42, 72
3 63
4 84
5 15, 25, 85
6 16, 26
7
8
9 39, 99
Giải tám 40
Giải bảy 153
Giải sáu 2407 7228 1668
Giải năm 3845
Giải tư 38098 38140 00935 16063
98799 32631 19694
Giải ba 82172 55432
Giải nhì 64197
Giải nhất 53798
Đặc biệt 733872
Phóng to
Lô tô trực tiếp
07 28 31 32 35 40 40 45 53
63 68 72 72 94 97 98 98 99
Đầu Lô tô
0 07
1
2 28
3 31, 32, 35
4 40, 40, 45
5 53
6 63, 68
7 72, 72
8
9 94, 97, 98, 98, 99
Đuôi Lô tô
0 40, 40
1 31
2 32, 72, 72
3 53, 63
4 94
5 35, 45
6
7 07, 97
8 28, 68, 98, 98
9 99
Giải tám 47
Giải bảy 161
Giải sáu 1045 9274 0965
Giải năm 8733
Giải tư 94812 08220 20621 22312
58495 54582 13198
Giải ba 69401 88904
Giải nhì 76677
Giải nhất 79265
Đặc biệt 029456
Phóng to
Lô tô trực tiếp
01 04 12 12 20 21 33 45 47
56 61 65 65 74 77 82 95 98
Đầu Lô tô
0 01, 04
1 12, 12
2 20, 21
3 33
4 45, 47
5 56
6 61, 65, 65
7 74, 77
8 82
9 95, 98
Đuôi Lô tô
0 20
1 01, 21, 61
2 12, 12, 82
3 33
4 04, 74
5 45, 65, 65, 95
6 56
7 47, 77
8 98
9
Giải tám 76
Giải bảy 670
Giải sáu 7915 0131 6588
Giải năm 4894
Giải tư 31426 15388 72054 90756
93054 26584 42446
Giải ba 53032 40224
Giải nhì 88644
Giải nhất 28926
Đặc biệt 393019
Phóng to
Lô tô trực tiếp
15 19 24 26 26 31 32 44 46
54 54 56 70 76 84 88 88 94
Đầu Lô tô
0
1 15, 19
2 24, 26, 26
3 31, 32
4 44, 46
5 54, 54, 56
6
7 70, 76
8 84, 88, 88
9 94
Đuôi Lô tô
0 70
1 31
2 32
3
4 24, 44, 54, 54, 84, 94
5 15
6 26, 26, 46, 56, 76
7
8 88, 88
9 19
Giải tám 83
Giải bảy 692
Giải sáu 5366 1800 6149
Giải năm 6098
Giải tư 36744 56878 37037 00014
76461 01739 51350
Giải ba 08627 17074
Giải nhì 12239
Giải nhất 60224
Đặc biệt 605606
Phóng to
Lô tô trực tiếp
00 06 14 24 27 37 39 39 44
49 50 61 66 74 78 83 92 98
Đầu Lô tô
0 00, 06
1 14
2 24, 27
3 37, 39, 39
4 44, 49
5 50
6 61, 66
7 74, 78
8 83
9 92, 98
Đuôi Lô tô
0 00, 50
1 61
2 92
3 83
4 14, 24, 44, 74
5
6 06, 66
7 27, 37
8 78, 98
9 39, 39, 49
Giải tám 22
Giải bảy 707
Giải sáu 3773 7265 5007
Giải năm 1016
Giải tư 54974 30969 36332 16734
13128 36993 80659
Giải ba 91123 38570
Giải nhì 75615
Giải nhất 79937
Đặc biệt 393193
Phóng to
Lô tô trực tiếp
07 07 15 16 22 23 28 32 34
37 59 65 69 70 73 74 93 93
Đầu Lô tô
0 07, 07
1 15, 16
2 22, 23, 28
3 32, 34, 37
4
5 59
6 65, 69
7 70, 73, 74
8
9 93, 93
Đuôi Lô tô
0 70
1
2 22, 32
3 23, 73, 93, 93
4 34, 74
5 15, 65
6 16
7 07, 07, 37
8 28
9 59, 69
Giải tám 18
Giải bảy 482
Giải sáu 5397 0122 8358
Giải năm 4672
Giải tư 53858 57056 58560 63874
10512 09254 02252
Giải ba 47334 77449
Giải nhì 49496
Giải nhất 24151
Đặc biệt 684631
Phóng to
Lô tô trực tiếp
12 18 22 31 34 49 51 52 54
56 58 58 60 72 74 82 96 97
Đầu Lô tô
0
1 12, 18
2 22
3 31, 34
4 49
5 51, 52, 54, 56, 58, 58
6 60
7 72, 74
8 82
9 96, 97
Đuôi Lô tô
0 60
1 31, 51
2 12, 22, 52, 72, 82
3
4 34, 54, 74
5
6 56, 96
7 97
8 18, 58, 58
9 49
Giải tám 66
Giải bảy 915
Giải sáu 3145 0254 3095
Giải năm 5390
Giải tư 78540 74227 60028 54115
01418 87214 27326
Giải ba 44191 06840
Giải nhì 33285
Giải nhất 83692
Đặc biệt 897507
Phóng to
Lô tô trực tiếp
07 14 15 15 18 26 27 28 40
40 45 54 66 85 90 91 92 95
Đầu Lô tô
0 07
1 14, 15, 15, 18
2 26, 27, 28
3
4 40, 40, 45
5 54
6 66
7
8 85
9 90, 91, 92, 95
Đuôi Lô tô
0 40, 40, 90
1 91
2 92
3
4 14, 54
5 15, 15, 45, 85, 95
6 26, 66
7 07, 27
8 18, 28
9
Giải tám 84
Giải bảy 938
Giải sáu 9013 7015 0445
Giải năm 4678
Giải tư 83485 05541 63857 40386
51287 55588 03954
Giải ba 48084 27688
Giải nhì 03833
Giải nhất 81767
Đặc biệt 091459
Phóng to
Lô tô trực tiếp
13 15 33 38 41 45 54 57 59
67 78 84 84 85 86 87 88 88
Đầu Lô tô
0
1 13, 15
2
3 33, 38
4 41, 45
5 54, 57, 59
6 67
7 78
8 84, 84, 85, 86, 87, 88, 88
9
Đuôi Lô tô
0
1 41
2
3 13, 33
4 54, 84, 84
5 15, 45, 85
6 86
7 57, 67, 87
8 38, 78, 88, 88
9 59
Giải tám 67
Giải bảy 168
Giải sáu 8959 7800 6419
Giải năm 9607
Giải tư 38137 48329 68225 39756
21412 92064 39729
Giải ba 52193 25714
Giải nhì 84157
Giải nhất 58422
Đặc biệt 522700
Phóng to
Lô tô trực tiếp
00 00 07 12 14 19 22 25 29
29 37 56 57 59 64 67 68 93
Đầu Lô tô
0 00, 00, 07
1 12, 14, 19
2 22, 25, 29, 29
3 37
4
5 56, 57, 59
6 64, 67, 68
7
8
9 93
Đuôi Lô tô
0 00, 00
1
2 12, 22
3 93
4 14, 64
5 25
6 56
7 07, 37, 57, 67
8 68
9 19, 29, 29, 59
Giải tám 25
Giải bảy 324
Giải sáu 6291 2329 4614
Giải năm 7569
Giải tư 33964 03870 47531 74461
72869 41772 98778
Giải ba 16566 52955
Giải nhì 73939
Giải nhất 60363
Đặc biệt 336771
Phóng to
Lô tô trực tiếp
14 24 25 29 31 39 55 61 63
64 66 69 69 70 71 72 78 91
Đầu Lô tô
0
1 14
2 24, 25, 29
3 31, 39
4
5 55
6 61, 63, 64, 66, 69, 69
7 70, 71, 72, 78
8
9 91
Đuôi Lô tô
0 70
1 31, 61, 71, 91
2 72
3 63
4 14, 24, 64
5 25, 55
6 66
7
8 78
9 29, 39, 69, 69
Giải tám 14
Giải bảy 095
Giải sáu 6007 9448 2539
Giải năm 2955
Giải tư 53035 51062 71579 26923
43646 56888 55227
Giải ba 14168 16682
Giải nhì 11517
Giải nhất 09625
Đặc biệt 015713
Phóng to
Lô tô trực tiếp
07 13 14 17 23 25 27 35 39
46 48 55 62 68 79 82 88 95
Đầu Lô tô
0 07
1 13, 14, 17
2 23, 25, 27
3 35, 39
4 46, 48
5 55
6 62, 68
7 79
8 82, 88
9 95
Đuôi Lô tô
0
1
2 62, 82
3 13, 23
4 14
5 25, 35, 55, 95
6 46
7 07, 17, 27
8 48, 68, 88
9 39, 79
Giải tám 14
Giải bảy 217
Giải sáu 1160 2113 1162
Giải năm 2747
Giải tư 65395 92711 85592 61274
52678 72211 71705
Giải ba 97849 57588
Giải nhì 54763
Giải nhất 56736
Đặc biệt 532851
Phóng to
Lô tô trực tiếp
05 11 11 13 14 17 36 47 49
51 60 62 63 74 78 88 92 95
Đầu Lô tô
0 05
1 11, 11, 13, 14, 17
2
3 36
4 47, 49
5 51
6 60, 62, 63
7 74, 78
8 88
9 92, 95
Đuôi Lô tô
0 60
1 11, 11, 51
2 62, 92
3 13, 63
4 14, 74
5 05, 95
6 36
7 17, 47
8 78, 88
9 49
Giải tám 46
Giải bảy 590
Giải sáu 5363 3909 5240
Giải năm 0601
Giải tư 78359 39173 86087 99700
51954 07311 65799
Giải ba 15304 37580
Giải nhì 92658
Giải nhất 93437
Đặc biệt 962164
Phóng to
Lô tô trực tiếp
00 01 04 09 11 37 40 46 54
58 59 63 64 73 80 87 90 99
Đầu Lô tô
0 00, 01, 04, 09
1 11
2
3 37
4 40, 46
5 54, 58, 59
6 63, 64
7 73
8 80, 87
9 90, 99
Đuôi Lô tô
0 00, 40, 80, 90
1 01, 11
2
3 63, 73
4 04, 54, 64
5
6 46
7 37, 87
8 58
9 09, 59, 99
Giải tám 31
Giải bảy 480
Giải sáu 6050 9114 6477
Giải năm 9968
Giải tư 69097 06872 20943 62944
15420 91408 93734
Giải ba 33101 58476
Giải nhì 06395
Giải nhất 08480
Đặc biệt 430160
Phóng to
Lô tô trực tiếp
01 08 14 20 31 34 43 44 50
60 68 72 76 77 80 80 95 97
Đầu Lô tô
0 01, 08
1 14
2 20
3 31, 34
4 43, 44
5 50
6 60, 68
7 72, 76, 77
8 80, 80
9 95, 97
Đuôi Lô tô
0 20, 50, 60, 80, 80
1 01, 31
2 72
3 43
4 14, 34, 44
5 95
6 76
7 77, 97
8 08, 68
9
Giải tám 22
Giải bảy 340
Giải sáu 2095 9662 3889
Giải năm 9732
Giải tư 64106 06517 06925 24691
16199 70853 84809
Giải ba 84379 51974
Giải nhì 34565
Giải nhất 99423
Đặc biệt 313476
Phóng to
Lô tô trực tiếp
06 09 17 22 23 25 32 40 53
62 65 74 76 79 89 91 95 99
Đầu Lô tô
0 06, 09
1 17
2 22, 23, 25
3 32
4 40
5 53
6 62, 65
7 74, 76, 79
8 89
9 91, 95, 99
Đuôi Lô tô
0 40
1 91
2 22, 32, 62
3 23, 53
4 74
5 25, 65, 95
6 06, 76
7 17
8
9 09, 79, 89, 99
Giải tám 79
Giải bảy 647
Giải sáu 0319 4809 4029
Giải năm 8703
Giải tư 24430 04600 29834 89270
03560 22099 51304
Giải ba 74603 54541
Giải nhì 93042
Giải nhất 17667
Đặc biệt 588693
Phóng to
Lô tô trực tiếp
00 03 03 04 09 19 29 30 34
41 42 47 60 67 70 79 93 99
Đầu Lô tô
0 00, 03, 03, 04, 09
1 19
2 29
3 30, 34
4 41, 42, 47
5
6 60, 67
7 70, 79
8
9 93, 99
Đuôi Lô tô
0 00, 30, 60, 70
1 41
2 42
3 03, 03, 93
4 04, 34
5
6
7 47, 67
8
9 09, 19, 29, 79, 99
Giải tám 80
Giải bảy 740
Giải sáu 9762 2221 4682
Giải năm 4512
Giải tư 15417 77750 28362 46977
32229 94541 73173
Giải ba 98476 53126
Giải nhì 09040
Giải nhất 16434
Đặc biệt 448744
Phóng to
Lô tô trực tiếp
12 17 21 26 29 34 40 40 41
44 50 62 62 73 76 77 80 82
Đầu Lô tô
0
1 12, 17
2 21, 26, 29
3 34
4 40, 40, 41, 44
5 50
6 62, 62
7 73, 76, 77
8 80, 82
9
Đuôi Lô tô
0 40, 40, 50, 80
1 21, 41
2 12, 62, 62, 82
3 73
4 34, 44
5
6 26, 76
7 17, 77
8
9 29
Giải tám 86
Giải bảy 020
Giải sáu 1542 6637 2992
Giải năm 4720
Giải tư 26132 46276 96917 50111
00093 36550 56388
Giải ba 12524 61371
Giải nhì 28551
Giải nhất 33597
Đặc biệt 581201
Phóng to
Lô tô trực tiếp
01 11 17 20 20 24 32 37 42
50 51 71 76 86 88 92 93 97
Đầu Lô tô
0 01
1 11, 17
2 20, 20, 24
3 32, 37
4 42
5 50, 51
6
7 71, 76
8 86, 88
9 92, 93, 97
Đuôi Lô tô
0 20, 20, 50
1 01, 11, 51, 71
2 32, 42, 92
3 93
4 24
5
6 76, 86
7 17, 37, 97
8 88
9
Giải tám 88
Giải bảy 328
Giải sáu 9903 1674 4578
Giải năm 9698
Giải tư 37101 65547 19806 20420
86494 22047 76360
Giải ba 26386 38727
Giải nhì 55151
Giải nhất 32595
Đặc biệt 323787
Phóng to
Lô tô trực tiếp
01 03 06 20 27 28 47 47 51
60 74 78 86 87 88 94 95 98
Đầu Lô tô
0 01, 03, 06
1
2 20, 27, 28
3
4 47, 47
5 51
6 60
7 74, 78
8 86, 87, 88
9 94, 95, 98
Đuôi Lô tô
0 20, 60
1 01, 51
2
3 03
4 74, 94
5 95
6 06, 86
7 27, 47, 47, 87
8 28, 78, 88, 98
9
Giải tám 09
Giải bảy 382
Giải sáu 8140 9089 0659
Giải năm 7796
Giải tư 85017 39955 02158 23970
54350 57573 40646
Giải ba 30066 33828
Giải nhì 52250
Giải nhất 61910
Đặc biệt 918974
Phóng to
Lô tô trực tiếp
10 17 28 40 46 50 50 55 58
59 66 70 73 74 82 89 9 96
Đầu Lô tô
0
1 10, 17
2 28
3
4 40, 46
5 50, 50, 55, 58, 59
6 66
7 70, 73, 74
8 82, 89
9 9, 96
Đuôi Lô tô
0 10, 40, 50, 50, 70
1
2 82
3 73
4 74
5 55
6 46, 66, 96
7 17
8 28, 58
9 9, 59, 89
Giải tám 10
Giải bảy 286
Giải sáu 8869 3861 4596
Giải năm 8280
Giải tư 42143 17255 50953 99426
83303 21859 97180
Giải ba 96396 19921
Giải nhì 23642
Giải nhất 14331
Đặc biệt 648303
Phóng to
Lô tô trực tiếp
03 03 10 21 26 31 42 43 53
55 59 61 69 80 80 86 96 96
Đầu Lô tô
0 03, 03
1 10
2 21, 26
3 31
4 42, 43
5 53, 55, 59
6 61, 69
7
8 80, 80, 86
9 96, 96
Đuôi Lô tô
0 10, 80, 80
1 21, 31, 61
2 42
3 03, 03, 43, 53
4
5 55
6 26, 86, 96, 96
7
8
9 59, 69
Giải tám 87
Giải bảy 541
Giải sáu 8909 7732 9994
Giải năm 8272
Giải tư 62827 07226 44259 78580
46615 44302 08328
Giải ba 61210 34730
Giải nhì 72138
Giải nhất 68837
Đặc biệt 774819
Phóng to
Lô tô trực tiếp
02 09 10 15 19 26 27 28 30
32 37 38 41 59 72 80 87 94
Đầu Lô tô
0 02, 09
1 10, 15, 19
2 26, 27, 28
3 30, 32, 37, 38
4 41
5 59
6
7 72
8 80, 87
9 94
Đuôi Lô tô
0 10, 30, 80
1 41
2 02, 32, 72
3
4 94
5 15
6 26
7 27, 37, 87
8 28, 38
9 09, 19, 59

Thống kê 2 số cuối giải đặc biệt xổ số Đà Nẵng

Thống kê 2 số cuối đặc biệt về nhiều nhất trong 30 ngày gần nhất

Cặp sốXuất hiện
192 lần
932 lần
401 lần
721 lần
511 lần
Cặp sốXuất hiện
131 lần
001 lần
711 lần
571 lần
761 lần

Thống kê 2 số cuối đặc biệt về ít nhất trong 30 ngày gần nhất

Cặp sốXuất hiện
630 lần
620 lần
610 lần
550 lần
650 lần
Cặp sốXuất hiện
660 lần
700 lần
690 lần
680 lần
540 lần

Thống kê 2 số cuối đặc biệt KHÔNG xuất hiện trong 30 ngày gần nhất

Cặp sốSố ngày
0328 ngày
7427 ngày
8726 ngày
0125 ngày
4424 ngày
Cặp sốSố ngày
7622 ngày
6021 ngày
6420 ngày
5119 ngày
1318 ngày

Thống kê 2 số cuối đặc biệt về Liên Tiếp trong 30 ngày gần nhất

Cặp sốSố ngày liên tiếp
671 ngày
711 ngày
641 ngày
601 ngày
591 ngày
Cặp sốSố ngày liên tiếp
721 ngày
741 ngày
931 ngày
941 ngày
911 ngày

Tổng đặc biệt xuất hiện trong 30 ngày

Tổng ĐBXuất hiện
05 lần
13 lần
23 lần
35 lần
44 lần
Tổng ĐBXuất hiện
51 lần
63 lần
71 lần
83 lần
91 lần

Thống kê theo Đầu số trong 30 ngày gần nhất

Đầu sốXuất hiện
Đầu 05 lần
Đầu 14 lần
Đầu 20 lần
Đầu 31 lần
Đầu 42 lần
Đầu sốXuất hiện
Đầu 55 lần
Đầu 63 lần
Đầu 74 lần
Đầu 81 lần
Đầu 94 lần

Thống kê theo Đuôi số trong 30 ngày gần nhất

Đuôi sốXuất hiện
Đuôi 03 lần
Đuôi 15 lần
Đuôi 21 lần
Đuôi 34 lần
Đuôi 44 lần
Đuôi sốXuất hiện
Đuôi 50 lần
Đuôi 63 lần
Đuôi 75 lần
Đuôi 81 lần
Đuôi 93 lần
Chia sẻ
Game Slot Đổi Thưởng xổ số siêu tốc mới nhất Xổ Số Siêu Tốc GAME SLOT Nổ Hũ XỔ SỐ SIÊU HOT VN Game Slot Nổ Hũ Top 10 Loại Game Hot Game giành cho người mới Trò chơi game siêu hot Các trò chơi nổi bật Top 10 nhà cái hot Casino Uy Tín Nhất 2023 Trò chơi đáng chơi nhất Tựa Game Mới Nhất 2023 Top game casino uy tín Top game hot nhất japanesegoLfsaLe theLingeriesex savebatterywaste vst-e riverwaLkbeads pivotpointtudeLa shannon-effects saLoncarecs foLiodock apartments4you-gracia thepetaLpeddLerar stardragonminneapoLis thecarpentersvow 2222bb joyamman disneyformiLitary cavernadabruxa angieLskinawyspach deepaktrehanphotography webartexpo designstudiokm stereochair thecenterforpt gamer-time senvangvietnam savvyvendee