Xổ Số Đồng Tháp 30 ngày

Xổ số Đồng Tháp 30 ngày là trang thống kê kết quả xổ số Đồng Tháp trong 30 ngày gần đây nhất (XSDT 30 ngày).
Trang web này sẽ giúp bạn dễ dàng tra cứu được sổ kết quả Đồng Tháp trong 30 ngày hoặc nhiều hơn thế nữa bằng cách chọn ngày bắt đầu và ngày kết thúc, chọn các bảng thông số cần xem như bảng kết quả, bảng lô tô, đầu đuôi rất trực quan.

Thống kê kết quả Đồng Tháp 30 ngày

Số ngày
7
10
30
60
90
100
120
160
200
300
400
500
800
1000
Ẩn / hiện
Đầu đuôi
Lô tô trực tiếp
Xem thống kê

Kết quả xổ số Đồng Tháp 30 ngày gần nhất

Giải tám 61
Giải bảy 243
Giải sáu 9991 4050 9573
Giải năm 2514
Giải tư 26514 33038 62243 20832
04031 72580 86683
Giải ba 92933 23759
Giải nhì 77255
Giải nhất 75819
Đặc biệt 915400
Phóng to
Lô tô trực tiếp
00 14 14 19 31 32 33 38 43
43 50 55 59 61 73 80 83 91
Đầu Lô tô
0 00
1 14, 14, 19
2
3 31, 32, 33, 38
4 43, 43
5 50, 55, 59
6 61
7 73
8 80, 83
9 91
Đuôi Lô tô
0 00, 50, 80
1 31, 61, 91
2 32
3 33, 43, 43, 73, 83
4 14, 14
5 55
6
7
8 38
9 19, 59
Giải tám 81
Giải bảy 293
Giải sáu 7688 8031 2695
Giải năm 7224
Giải tư 42932 48156 91570 36106
49732 49798 25472
Giải ba 47239 60093
Giải nhì 75044
Giải nhất 87008
Đặc biệt 496576
Phóng to
Lô tô trực tiếp
06 08 24 31 32 32 39 44 56
70 72 76 81 88 93 93 95 98
Đầu Lô tô
0 06, 08
1
2 24
3 31, 32, 32, 39
4 44
5 56
6
7 70, 72, 76
8 81, 88
9 93, 93, 95, 98
Đuôi Lô tô
0 70
1 31, 81
2 32, 32, 72
3 93, 93
4 24, 44
5 95
6 06, 56, 76
7
8 08, 88, 98
9 39
Giải tám 48
Giải bảy 096
Giải sáu 6488 7565 9470
Giải năm 5202
Giải tư 25010 53619 68637 58441
27499 51201 11329
Giải ba 09668 58849
Giải nhì 80122
Giải nhất 10467
Đặc biệt 239358
Phóng to
Lô tô trực tiếp
01 02 10 19 22 29 37 41 48
49 58 65 67 68 70 88 96 99
Đầu Lô tô
0 01, 02
1 10, 19
2 22, 29
3 37
4 41, 48, 49
5 58
6 65, 67, 68
7 70
8 88
9 96, 99
Đuôi Lô tô
0 10, 70
1 01, 41
2 02, 22
3
4
5 65
6 96
7 37, 67
8 48, 58, 68, 88
9 19, 29, 49, 99
Giải tám 27
Giải bảy 423
Giải sáu 0473 7396 0809
Giải năm 3159
Giải tư 25078 37129 45382 04625
47619 93297 80165
Giải ba 03247 17028
Giải nhì 55093
Giải nhất 85030
Đặc biệt 463710
Phóng to
Lô tô trực tiếp
09 10 19 23 25 27 28 29 30
47 59 65 73 78 82 93 96 97
Đầu Lô tô
0 09
1 10, 19
2 23, 25, 27, 28, 29
3 30
4 47
5 59
6 65
7 73, 78
8 82
9 93, 96, 97
Đuôi Lô tô
0 10, 30
1
2 82
3 23, 73, 93
4
5 25, 65
6 96
7 27, 47, 97
8 28, 78
9 09, 19, 29, 59
Giải tám 72
Giải bảy 041
Giải sáu 7337 5494 3001
Giải năm 6425
Giải tư 83465 20169 11356 77649
71555 45515 51775
Giải ba 63388 73254
Giải nhì 40295
Giải nhất 36093
Đặc biệt 494745
Phóng to
Lô tô trực tiếp
01 15 25 37 41 45 49 54 55
56 65 69 72 75 88 93 94 95
Đầu Lô tô
0 01
1 15
2 25
3 37
4 41, 45, 49
5 54, 55, 56
6 65, 69
7 72, 75
8 88
9 93, 94, 95
Đuôi Lô tô
0
1 01, 41
2 72
3 93
4 54, 94
5 15, 25, 45, 55, 65, 75, 95
6 56
7 37
8 88
9 49, 69
Giải tám 29
Giải bảy 320
Giải sáu 3502 6592 3070
Giải năm 1281
Giải tư 82940 44379 58673 92682
32294 85350 78355
Giải ba 06448 56841
Giải nhì 45810
Giải nhất 59423
Đặc biệt 749865
Phóng to
Lô tô trực tiếp
02 10 20 23 29 40 41 48 50
55 65 70 73 79 81 82 92 94
Đầu Lô tô
0 02
1 10
2 20, 23, 29
3
4 40, 41, 48
5 50, 55
6 65
7 70, 73, 79
8 81, 82
9 92, 94
Đuôi Lô tô
0 10, 20, 40, 50, 70
1 41, 81
2 02, 82, 92
3 23, 73
4 94
5 55, 65
6
7
8 48
9 29, 79
Giải tám 97
Giải bảy 403
Giải sáu 9427 6307 9270
Giải năm 9678
Giải tư 59743 18021 46409 24234
07989 78809 17049
Giải ba 96020 71723
Giải nhì 04452
Giải nhất 61877
Đặc biệt 110959
Phóng to
Lô tô trực tiếp
03 07 09 09 20 21 23 27 34
43 49 52 59 70 77 78 89 97
Đầu Lô tô
0 03, 07, 09, 09
1
2 20, 21, 23, 27
3 34
4 43, 49
5 52, 59
6
7 70, 77, 78
8 89
9 97
Đuôi Lô tô
0 20, 70
1 21
2 52
3 03, 23, 43
4 34
5
6
7 07, 27, 77, 97
8 78
9 09, 09, 49, 59, 89
Giải tám 29
Giải bảy 432
Giải sáu 7027 4286 9642
Giải năm 6793
Giải tư 72862 09567 80214 58421
10295 50454 51824
Giải ba 19848 05741
Giải nhì 80726
Giải nhất 89728
Đặc biệt 569478
Phóng to
Lô tô trực tiếp
14 21 24 26 27 28 29 32 41
42 48 54 62 67 78 86 93 95
Đầu Lô tô
0
1 14
2 21, 24, 26, 27, 28, 29
3 32
4 41, 42, 48
5 54
6 62, 67
7 78
8 86
9 93, 95
Đuôi Lô tô
0
1 21, 41
2 32, 42, 62
3 93
4 14, 24, 54
5 95
6 26, 86
7 27, 67
8 28, 48, 78
9 29
Giải tám 53
Giải bảy 957
Giải sáu 4674 1661 4878
Giải năm 4959
Giải tư 93854 01856 19796 50225
73634 55328 44936
Giải ba 42505 35180
Giải nhì 77777
Giải nhất 68124
Đặc biệt 726635
Phóng to
Lô tô trực tiếp
05 24 25 28 34 35 36 53 54
56 57 59 61 74 77 78 80 96
Đầu Lô tô
0 05
1
2 24, 25, 28
3 34, 35, 36
4
5 53, 54, 56, 57, 59
6 61
7 74, 77, 78
8 80
9 96
Đuôi Lô tô
0 80
1 61
2
3 53
4 24, 34, 54, 74
5 05, 25, 35
6 36, 56, 96
7 57, 77
8 28, 78
9 59
Giải tám 94
Giải bảy 012
Giải sáu 6812 6507 7264
Giải năm 2589
Giải tư 23428 06342 39152 45576
82798 94864 17616
Giải ba 69474 29839
Giải nhì 56883
Giải nhất 17356
Đặc biệt 752824
Phóng to
Lô tô trực tiếp
07 12 12 16 24 28 39 42 52
56 64 64 74 76 83 89 94 98
Đầu Lô tô
0 07
1 12, 12, 16
2 24, 28
3 39
4 42
5 52, 56
6 64, 64
7 74, 76
8 83, 89
9 94, 98
Đuôi Lô tô
0
1
2 12, 12, 42, 52
3 83
4 24, 64, 64, 74, 94
5
6 16, 56, 76
7 07
8 28, 98
9 39, 89
Giải tám 92
Giải bảy 676
Giải sáu 5919 7823 2891
Giải năm 9214
Giải tư 34439 15103 42196 80026
22552 92215 11322
Giải ba 42862 14907
Giải nhì 06546
Giải nhất 36946
Đặc biệt 413613
Phóng to
Lô tô trực tiếp
03 07 13 14 15 19 22 23 26
39 46 46 52 62 76 91 92 96
Đầu Lô tô
0 03, 07
1 13, 14, 15, 19
2 22, 23, 26
3 39
4 46, 46
5 52
6 62
7 76
8
9 91, 92, 96
Đuôi Lô tô
0
1 91
2 22, 52, 62, 92
3 03, 13, 23
4 14
5 15
6 26, 46, 46, 76, 96
7 07
8
9 19, 39
Giải tám 15
Giải bảy 788
Giải sáu 7168 9342 7903
Giải năm 2442
Giải tư 49606 48304 26956 92430
21129 88519 04885
Giải ba 05691 20896
Giải nhì 30148
Giải nhất 60481
Đặc biệt 460871
Phóng to
Lô tô trực tiếp
03 04 06 15 19 29 30 42 42
48 56 68 71 81 85 88 91 96
Đầu Lô tô
0 03, 04, 06
1 15, 19
2 29
3 30
4 42, 42, 48
5 56
6 68
7 71
8 81, 85, 88
9 91, 96
Đuôi Lô tô
0 30
1 71, 81, 91
2 42, 42
3 03
4 04
5 15, 85
6 06, 56, 96
7
8 48, 68, 88
9 19, 29
Giải tám 74
Giải bảy 263
Giải sáu 4665 3585 3914
Giải năm 2659
Giải tư 17337 21587 13955 20261
46084 19825 75475
Giải ba 13039 96031
Giải nhì 67344
Giải nhất 53115
Đặc biệt 498180
Phóng to
Lô tô trực tiếp
14 15 25 31 37 39 44 55 59
61 63 65 74 75 80 84 85 87
Đầu Lô tô
0
1 14, 15
2 25
3 31, 37, 39
4 44
5 55, 59
6 61, 63, 65
7 74, 75
8 80, 84, 85, 87
9
Đuôi Lô tô
0 80
1 31, 61
2
3 63
4 14, 44, 74, 84
5 15, 25, 55, 65, 75, 85
6
7 37, 87
8
9 39, 59
Giải tám 11
Giải bảy 913
Giải sáu 3851 3600 2613
Giải năm 7662
Giải tư 43808 95080 48941 31908
50389 58823 44166
Giải ba 32126 88963
Giải nhì 78211
Giải nhất 00224
Đặc biệt 106053
Phóng to
Lô tô trực tiếp
00 08 08 11 11 13 13 23 24
26 41 51 53 62 63 66 80 89
Đầu Lô tô
0 00, 08, 08
1 11, 11, 13, 13
2 23, 24, 26
3
4 41
5 51, 53
6 62, 63, 66
7
8 80, 89
9
Đuôi Lô tô
0 00, 80
1 11, 11, 41, 51
2 62
3 13, 13, 23, 53, 63
4 24
5
6 26, 66
7
8 08, 08
9 89
Giải tám 49
Giải bảy 971
Giải sáu 5715 7704 0376
Giải năm 9665
Giải tư 39167 88696 24823 20282
38736 90779 42836
Giải ba 41212 45421
Giải nhì 16983
Giải nhất 43847
Đặc biệt 295310
Phóng to
Lô tô trực tiếp
04 10 12 15 21 23 36 36 47
49 65 67 71 76 79 82 83 96
Đầu Lô tô
0 04
1 10, 12, 15
2 21, 23
3 36, 36
4 47, 49
5
6 65, 67
7 71, 76, 79
8 82, 83
9 96
Đuôi Lô tô
0 10
1 21, 71
2 12, 82
3 23, 83
4 04
5 15, 65
6 36, 36, 76, 96
7 47, 67
8
9 49, 79
Giải tám 11
Giải bảy 373
Giải sáu 2030 2631 7791
Giải năm 3831
Giải tư 65385 29868 72086 50906
75949 77212 98785
Giải ba 85679 35702
Giải nhì 13076
Giải nhất 41885
Đặc biệt 632031
Phóng to
Lô tô trực tiếp
02 06 11 12 30 31 31 31 49
68 73 76 79 85 85 85 86 91
Đầu Lô tô
0 02, 06
1 11, 12
2
3 30, 31, 31, 31
4 49
5
6 68
7 73, 76, 79
8 85, 85, 85, 86
9 91
Đuôi Lô tô
0 30
1 11, 31, 31, 31, 91
2 02, 12
3 73
4
5 85, 85, 85
6 06, 76, 86
7
8 68
9 49, 79
Giải tám 65
Giải bảy 587
Giải sáu 7005 7407 6604
Giải năm 2853
Giải tư 60783 77310 65017 04180
05049 25893 87071
Giải ba 42733 15293
Giải nhì 95487
Giải nhất 33064
Đặc biệt 799202
Phóng to
Lô tô trực tiếp
02 04 05 07 10 17 33 49 53
64 65 71 80 83 87 87 93 93
Đầu Lô tô
0 02, 04, 05, 07
1 10, 17
2
3 33
4 49
5 53
6 64, 65
7 71
8 80, 83, 87, 87
9 93, 93
Đuôi Lô tô
0 10, 80
1 71
2 02
3 33, 53, 83, 93, 93
4 04, 64
5 05, 65
6
7 07, 17, 87, 87
8
9 49
Giải tám 75
Giải bảy 674
Giải sáu 4426 0467 4802
Giải năm 2148
Giải tư 02781 33939 75613 94382
12926 74242 10302
Giải ba 58512 48183
Giải nhì 06771
Giải nhất 20384
Đặc biệt 270591
Phóng to
Lô tô trực tiếp
02 02 12 13 26 26 39 42 48
67 71 74 75 81 82 83 84 91
Đầu Lô tô
0 02, 02
1 12, 13
2 26, 26
3 39
4 42, 48
5
6 67
7 71, 74, 75
8 81, 82, 83, 84
9 91
Đuôi Lô tô
0
1 71, 81, 91
2 02, 02, 12, 42, 82
3 13, 83
4 74, 84
5 75
6 26, 26
7 67
8 48
9 39
Giải tám 50
Giải bảy 955
Giải sáu 3068 4045 0596
Giải năm 8252
Giải tư 31933 85636 79299 40082
72406 00252 38086
Giải ba 20938 35759
Giải nhì 47246
Giải nhất 88191
Đặc biệt 429483
Phóng to
Lô tô trực tiếp
06 33 36 38 45 46 50 52 52
55 59 68 82 83 86 91 96 99
Đầu Lô tô
0 06
1
2
3 33, 36, 38
4 45, 46
5 50, 52, 52, 55, 59
6 68
7
8 82, 83, 86
9 91, 96, 99
Đuôi Lô tô
0 50
1 91
2 52, 52, 82
3 33, 83
4
5 45, 55
6 06, 36, 46, 86, 96
7
8 38, 68
9 59, 99
Giải tám 33
Giải bảy 605
Giải sáu 6225 7791 0645
Giải năm 8645
Giải tư 51480 63058 53652 29984
69443 97613 85085
Giải ba 50862 88929
Giải nhì 38145
Giải nhất 22933
Đặc biệt 713613
Phóng to
Lô tô trực tiếp
05 13 13 25 29 33 33 43 45
45 45 52 58 62 80 84 85 91
Đầu Lô tô
0 05
1 13, 13
2 25, 29
3 33, 33
4 43, 45, 45, 45
5 52, 58
6 62
7
8 80, 84, 85
9 91
Đuôi Lô tô
0 80
1 91
2 52, 62
3 13, 13, 33, 33, 43
4 84
5 05, 25, 45, 45, 45, 85
6
7
8 58
9 29
Giải tám 77
Giải bảy 228
Giải sáu 7685 5902 9372
Giải năm 2643
Giải tư 10961 20850 80572 57273
85109 25054 12755
Giải ba 70594 12236
Giải nhì 64744
Giải nhất 40979
Đặc biệt 684971
Phóng to
Lô tô trực tiếp
02 09 28 36 43 44 50 54 55
61 71 72 72 73 77 79 85 94
Đầu Lô tô
0 02, 09
1
2 28
3 36
4 43, 44
5 50, 54, 55
6 61
7 71, 72, 72, 73, 77, 79
8 85
9 94
Đuôi Lô tô
0 50
1 61, 71
2 02, 72, 72
3 43, 73
4 44, 54, 94
5 55, 85
6 36
7 77
8 28
9 09, 79
Giải tám 34
Giải bảy 916
Giải sáu 6867 7215 7838
Giải năm 4226
Giải tư 30453 27649 53239 79646
62970 34413 52273
Giải ba 93894 58767
Giải nhì 85085
Giải nhất 39911
Đặc biệt 611877
Phóng to
Lô tô trực tiếp
11 13 15 16 26 34 38 39 46
49 53 67 67 70 73 77 85 94
Đầu Lô tô
0
1 11, 13, 15, 16
2 26
3 34, 38, 39
4 46, 49
5 53
6 67, 67
7 70, 73, 77
8 85
9 94
Đuôi Lô tô
0 70
1 11
2
3 13, 53, 73
4 34, 94
5 15, 85
6 16, 26, 46
7 67, 67, 77
8 38
9 39, 49
Giải tám 26
Giải bảy 365
Giải sáu 6911 1368 6002
Giải năm 0094
Giải tư 29019 82301 87973 76954
21946 27640 64008
Giải ba 74343 68023
Giải nhì 25758
Giải nhất 29744
Đặc biệt 106110
Phóng to
Lô tô trực tiếp
01 02 08 10 11 19 23 26 40
43 44 46 54 58 65 68 73 94
Đầu Lô tô
0 01, 02, 08
1 10, 11, 19
2 23, 26
3
4 40, 43, 44, 46
5 54, 58
6 65, 68
7 73
8
9 94
Đuôi Lô tô
0 10, 40
1 01, 11
2 02
3 23, 43, 73
4 44, 54, 94
5 65
6 26, 46
7
8 08, 58, 68
9 19
Giải tám 74
Giải bảy 985
Giải sáu 2277 7881 3297
Giải năm 8537
Giải tư 15679 66149 29741 32734
16382 69936 50537
Giải ba 49284 27493
Giải nhì 57688
Giải nhất 05386
Đặc biệt 955402
Phóng to
Lô tô trực tiếp
02 34 36 37 37 41 49 74 77
79 81 82 84 85 86 88 93 97
Đầu Lô tô
0 02
1
2
3 34, 36, 37, 37
4 41, 49
5
6
7 74, 77, 79
8 81, 82, 84, 85, 86, 88
9 93, 97
Đuôi Lô tô
0
1 41, 81
2 02, 82
3 93
4 34, 74, 84
5 85
6 36, 86
7 37, 37, 77, 97
8 88
9 49, 79
Giải tám 09
Giải bảy 352
Giải sáu 1812 1120 2111
Giải năm 7407
Giải tư 99275 41667 96392 82069
60909 92132 11574
Giải ba 86645 96428
Giải nhì 51763
Giải nhất 78198
Đặc biệt 506476
Phóng to
Lô tô trực tiếp
07 09 11 12 20 28 32 45 52
63 67 69 74 75 76 9 92 98
Đầu Lô tô
0 07, 09
1 11, 12
2 20, 28
3 32
4 45
5 52
6 63, 67, 69
7 74, 75, 76
8
9 9, 92, 98
Đuôi Lô tô
0 20
1 11
2 12, 32, 52, 92
3 63
4 74
5 45, 75
6 76
7 07, 67
8 28, 98
9 09, 9, 69
Giải tám 07
Giải bảy 398
Giải sáu 6177 3309 0944
Giải năm 8343
Giải tư 23453 51430 58565 47904
40672 24550 80429
Giải ba 86983 06109
Giải nhì 09838
Giải nhất 46052
Đặc biệt 828376
Phóng to
Lô tô trực tiếp
04 09 09 29 30 38 43 44 50
52 53 65 7 72 76 77 83 98
Đầu Lô tô
0 04, 09, 09
1
2 29
3 30, 38
4 43, 44
5 50, 52, 53
6 65
7 7, 72, 76, 77
8 83
9 98
Đuôi Lô tô
0 30, 50
1
2 52, 72
3 43, 53, 83
4 04, 44
5 65
6 76
7 7, 77
8 38, 98
9 09, 09, 29
Giải tám 70
Giải bảy 932
Giải sáu 7288 6619 9564
Giải năm 7411
Giải tư 22215 10836 00854 42195
00262 20118 73582
Giải ba 04222 23341
Giải nhì 67597
Giải nhất 02128
Đặc biệt 918358
Phóng to
Lô tô trực tiếp
11 15 18 19 22 28 32 36 41
54 58 62 64 70 82 88 95 97
Đầu Lô tô
0
1 11, 15, 18, 19
2 22, 28
3 32, 36
4 41
5 54, 58
6 62, 64
7 70
8 82, 88
9 95, 97
Đuôi Lô tô
0 70
1 11, 41
2 22, 32, 62, 82
3
4 54, 64
5 15, 95
6 36
7 97
8 18, 28, 58, 88
9 19
Giải tám 48
Giải bảy 589
Giải sáu 8099 0178 3305
Giải năm 0492
Giải tư 07221 43346 47089 14847
53197 75496 01311
Giải ba 10037 31343
Giải nhì 39932
Giải nhất 29079
Đặc biệt 898030
Phóng to
Lô tô trực tiếp
05 11 21 30 32 37 43 46 47
48 78 79 89 89 92 96 97 99
Đầu Lô tô
0 05
1 11
2 21
3 30, 32, 37
4 43, 46, 47, 48
5
6
7 78, 79
8 89, 89
9 92, 96, 97, 99
Đuôi Lô tô
0 30
1 11, 21
2 32, 92
3 43
4
5 05
6 46, 96
7 37, 47, 97
8 48, 78
9 79, 89, 89, 99
Giải tám 15
Giải bảy 398
Giải sáu 1269 6300 3681
Giải năm 1865
Giải tư 49894 90856 89313 97588
98120 28011 37641
Giải ba 31700 03744
Giải nhì 48322
Giải nhất 59352
Đặc biệt 526934
Phóng to
Lô tô trực tiếp
00 00 11 13 15 20 22 34 41
44 52 56 65 69 81 88 94 98
Đầu Lô tô
0 00, 00
1 11, 13, 15
2 20, 22
3 34
4 41, 44
5 52, 56
6 65, 69
7
8 81, 88
9 94, 98
Đuôi Lô tô
0 00, 00, 20
1 11, 41, 81
2 22, 52
3 13
4 34, 44, 94
5 15, 65
6 56
7
8 88, 98
9 69
Giải tám 77
Giải bảy 448
Giải sáu 5085 0501 1156
Giải năm 9096
Giải tư 85181 45219 64727 53849
07680 05839 29596
Giải ba 34943 23912
Giải nhì 60589
Giải nhất 80542
Đặc biệt 817013
Phóng to
Lô tô trực tiếp
01 12 13 19 27 39 42 43 48
49 56 77 80 81 85 89 96 96
Đầu Lô tô
0 01
1 12, 13, 19
2 27
3 39
4 42, 43, 48, 49
5 56
6
7 77
8 80, 81, 85, 89
9 96, 96
Đuôi Lô tô
0 80
1 01, 81
2 12, 42
3 13, 43
4
5 85
6 56, 96, 96
7 27, 77
8 48
9 19, 39, 49, 89

Thống kê 2 số cuối giải đặc biệt xổ số Đồng Tháp

Thống kê 2 số cuối đặc biệt về nhiều nhất trong 30 ngày gần nhất

Cặp sốXuất hiện
763 lần
133 lần
103 lần
582 lần
712 lần
Cặp sốXuất hiện
022 lần
651 lần
301 lần
801 lần
771 lần

Thống kê 2 số cuối đặc biệt về ít nhất trong 30 ngày gần nhất

Cặp sốXuất hiện
640 lần
630 lần
620 lần
610 lần
660 lần
Cặp sốXuất hiện
670 lần
700 lần
690 lần
680 lần
600 lần

Thống kê 2 số cuối đặc biệt KHÔNG xuất hiện trong 30 ngày gần nhất

Cặp sốSố ngày
3428 ngày
3027 ngày
7721 ngày
8318 ngày
9117 ngày
Cặp sốSố ngày
0216 ngày
3115 ngày
5313 ngày
8012 ngày
7111 ngày

Thống kê 2 số cuối đặc biệt về Liên Tiếp trong 30 ngày gần nhất

Cặp sốSố ngày liên tiếp
762 ngày
711 ngày
651 ngày
591 ngày
771 ngày
Cặp sốSố ngày liên tiếp
781 ngày
911 ngày
831 ngày
801 ngày
581 ngày

Tổng đặc biệt xuất hiện trong 30 ngày

Tổng ĐBXuất hiện
02 lần
15 lần
22 lần
36 lần
46 lần
Tổng ĐBXuất hiện
51 lần
61 lần
71 lần
85 lần
91 lần

Thống kê theo Đầu số trong 30 ngày gần nhất

Đầu sốXuất hiện
Đầu 03 lần
Đầu 16 lần
Đầu 21 lần
Đầu 34 lần
Đầu 41 lần
Đầu sốXuất hiện
Đầu 54 lần
Đầu 61 lần
Đầu 77 lần
Đầu 82 lần
Đầu 91 lần

Thống kê theo Đuôi số trong 30 ngày gần nhất

Đuôi sốXuất hiện
Đuôi 06 lần
Đuôi 14 lần
Đuôi 22 lần
Đuôi 35 lần
Đuôi 42 lần
Đuôi sốXuất hiện
Đuôi 53 lần
Đuôi 63 lần
Đuôi 71 lần
Đuôi 83 lần
Đuôi 91 lần
Chia sẻ
Game Slot Đổi Thưởng xổ số siêu tốc mới nhất Xổ Số Siêu Tốc GAME SLOT Nổ Hũ XỔ SỐ SIÊU HOT VN Game Slot Nổ Hũ Top 10 Loại Game Hot Game giành cho người mới Trò chơi game siêu hot Các trò chơi nổi bật Top 10 nhà cái hot Casino Uy Tín Nhất 2023 Trò chơi đáng chơi nhất Tựa Game Mới Nhất 2023 Top game casino uy tín Top game hot nhất japanesegoLfsaLe theLingeriesex savebatterywaste vst-e riverwaLkbeads pivotpointtudeLa shannon-effects saLoncarecs foLiodock apartments4you-gracia thepetaLpeddLerar stardragonminneapoLis thecarpentersvow 2222bb joyamman disneyformiLitary cavernadabruxa angieLskinawyspach deepaktrehanphotography webartexpo designstudiokm stereochair thecenterforpt gamer-time senvangvietnam savvyvendee