Xổ Số Kiên Giang 30 ngày

Xổ số Kiên Giang 30 ngày là trang thống kê kết quả xổ số Kiên Giang trong 30 ngày gần đây nhất (XSKG 30 ngày).
Trang web này sẽ giúp bạn dễ dàng tra cứu được sổ kết quả Kiên Giang trong 30 ngày hoặc nhiều hơn thế nữa bằng cách chọn ngày bắt đầu và ngày kết thúc, chọn các bảng thông số cần xem như bảng kết quả, bảng lô tô, đầu đuôi rất trực quan.

Thống kê kết quả Kiên Giang 30 ngày

Số ngày
7
10
30
60
90
100
120
160
200
300
400
500
800
1000
Ẩn / hiện
Đầu đuôi
Lô tô trực tiếp
Xem thống kê

Kết quả xổ số Kiên Giang 30 ngày gần nhất

Giải tám 95
Giải bảy 606
Giải sáu 8027 7419 9306
Giải năm 6125
Giải tư 27856 11839 53318 88116
76436 39500 29375
Giải ba 19298 71270
Giải nhì 14380
Giải nhất 41148
Đặc biệt 793321
Phóng to
Lô tô trực tiếp
00 06 06 16 18 19 21 25 27
36 39 48 56 70 75 80 95 98
Đầu Lô tô
0 00, 06, 06
1 16, 18, 19
2 21, 25, 27
3 36, 39
4 48
5 56
6
7 70, 75
8 80
9 95, 98
Đuôi Lô tô
0 00, 70, 80
1 21
2
3
4
5 25, 75, 95
6 06, 06, 16, 36, 56
7 27
8 18, 48, 98
9 19, 39
Giải tám 30
Giải bảy 620
Giải sáu 9870 8106 5410
Giải năm 5938
Giải tư 88814 80915 21814 77233
09300 71238 32630
Giải ba 52767 49813
Giải nhì 19631
Giải nhất 24009
Đặc biệt 285556
Phóng to
Lô tô trực tiếp
00 06 09 10 13 14 14 15 20
30 30 31 33 38 38 56 67 70
Đầu Lô tô
0 00, 06, 09
1 10, 13, 14, 14, 15
2 20
3 30, 30, 31, 33, 38, 38
4
5 56
6 67
7 70
8
9
Đuôi Lô tô
0 00, 10, 20, 30, 30, 70
1 31
2
3 13, 33
4 14, 14
5 15
6 06, 56
7 67
8 38, 38
9 09
Giải tám 47
Giải bảy 030
Giải sáu 2151 2474 0406
Giải năm 3214
Giải tư 23918 01480 92794 15486
93827 92996 05458
Giải ba 51675 56374
Giải nhì 07395
Giải nhất 69552
Đặc biệt 350037
Phóng to
Lô tô trực tiếp
06 14 18 27 30 37 47 51 52
58 74 74 75 80 86 94 95 96
Đầu Lô tô
0 06
1 14, 18
2 27
3 30, 37
4 47
5 51, 52, 58
6
7 74, 74, 75
8 80, 86
9 94, 95, 96
Đuôi Lô tô
0 30, 80
1 51
2 52
3
4 14, 74, 74, 94
5 75, 95
6 06, 86, 96
7 27, 37, 47
8 18, 58
9
Giải tám 60
Giải bảy 497
Giải sáu 0719 8185 6123
Giải năm 7300
Giải tư 72368 55127 99792 00876
93735 24077 14711
Giải ba 21006 14489
Giải nhì 00571
Giải nhất 80405
Đặc biệt 615960
Phóng to
Lô tô trực tiếp
00 05 06 11 19 23 27 35 60
60 68 71 76 77 85 89 92 97
Đầu Lô tô
0 00, 05, 06
1 11, 19
2 23, 27
3 35
4
5
6 60, 60, 68
7 71, 76, 77
8 85, 89
9 92, 97
Đuôi Lô tô
0 00, 60, 60
1 11, 71
2 92
3 23
4
5 05, 35, 85
6 06, 76
7 27, 77, 97
8 68
9 19, 89
Giải tám 61
Giải bảy 448
Giải sáu 2833 5158 6712
Giải năm 6643
Giải tư 66381 45357 88599 84505
73278 07196 10976
Giải ba 60960 46299
Giải nhì 73986
Giải nhất 95023
Đặc biệt 879516
Phóng to
Lô tô trực tiếp
05 12 16 23 33 43 48 57 58
60 61 76 78 81 86 96 99 99
Đầu Lô tô
0 05
1 12, 16
2 23
3 33
4 43, 48
5 57, 58
6 60, 61
7 76, 78
8 81, 86
9 96, 99, 99
Đuôi Lô tô
0 60
1 61, 81
2 12
3 23, 33, 43
4
5 05
6 16, 76, 86, 96
7 57
8 48, 58, 78
9 99, 99
Giải tám 77
Giải bảy 666
Giải sáu 0705 6862 3803
Giải năm 2672
Giải tư 89408 00472 70149 74233
09701 96830 89001
Giải ba 61125 79331
Giải nhì 27584
Giải nhất 25893
Đặc biệt 456669
Phóng to
Lô tô trực tiếp
01 01 03 05 08 25 30 31 33
49 62 66 69 72 72 77 84 93
Đầu Lô tô
0 01, 01, 03, 05, 08
1
2 25
3 30, 31, 33
4 49
5
6 62, 66, 69
7 72, 72, 77
8 84
9 93
Đuôi Lô tô
0 30
1 01, 01, 31
2 62, 72, 72
3 03, 33, 93
4 84
5 05, 25
6 66
7 77
8 08
9 49, 69
Giải tám 41
Giải bảy 960
Giải sáu 0896 7354 3995
Giải năm 6383
Giải tư 61374 55114 11580 39171
54835 69352 32386
Giải ba 95430 31757
Giải nhì 82550
Giải nhất 06615
Đặc biệt 724368
Phóng to
Lô tô trực tiếp
14 15 30 35 41 50 52 54 57
60 68 71 74 80 83 86 95 96
Đầu Lô tô
0
1 14, 15
2
3 30, 35
4 41
5 50, 52, 54, 57
6 60, 68
7 71, 74
8 80, 83, 86
9 95, 96
Đuôi Lô tô
0 30, 50, 60, 80
1 41, 71
2 52
3 83
4 14, 54, 74
5 15, 35, 95
6 86, 96
7 57
8 68
9
Giải tám 89
Giải bảy 396
Giải sáu 9076 2756 1896
Giải năm 3388
Giải tư 36450 77649 37923 91807
46011 51438 71808
Giải ba 42455 98985
Giải nhì 74572
Giải nhất 39659
Đặc biệt 402281
Phóng to
Lô tô trực tiếp
07 08 11 23 38 49 50 55 56
59 72 76 81 85 88 89 96 96
Đầu Lô tô
0 07, 08
1 11
2 23
3 38
4 49
5 50, 55, 56, 59
6
7 72, 76
8 81, 85, 88, 89
9 96, 96
Đuôi Lô tô
0 50
1 11, 81
2 72
3 23
4
5 55, 85
6 56, 76, 96, 96
7 07
8 08, 38, 88
9 49, 59, 89
Giải tám 69
Giải bảy 436
Giải sáu 0243 9551 2880
Giải năm 6041
Giải tư 84385 20642 88344 64370
80362 89224 53285
Giải ba 08083 13293
Giải nhì 91873
Giải nhất 50135
Đặc biệt 289176
Phóng to
Lô tô trực tiếp
24 35 36 41 42 43 44 51 62
69 70 73 76 80 83 85 85 93
Đầu Lô tô
0
1
2 24
3 35, 36
4 41, 42, 43, 44
5 51
6 62, 69
7 70, 73, 76
8 80, 83, 85, 85
9 93
Đuôi Lô tô
0 70, 80
1 41, 51
2 42, 62
3 43, 73, 83, 93
4 24, 44
5 35, 85, 85
6 36, 76
7
8
9 69
Giải tám 18
Giải bảy 374
Giải sáu 8700 2254 1221
Giải năm 4402
Giải tư 20150 09192 51231 30525
94823 27593 71484
Giải ba 83242 65976
Giải nhì 66096
Giải nhất 60060
Đặc biệt 328783
Phóng to
Lô tô trực tiếp
00 02 18 21 23 25 31 42 50
54 60 74 76 83 84 92 93 96
Đầu Lô tô
0 00, 02
1 18
2 21, 23, 25
3 31
4 42
5 50, 54
6 60
7 74, 76
8 83, 84
9 92, 93, 96
Đuôi Lô tô
0 00, 50, 60
1 21, 31
2 02, 42, 92
3 23, 83, 93
4 54, 74, 84
5 25
6 76, 96
7
8 18
9
Giải tám 64
Giải bảy 980
Giải sáu 6042 9518 7952
Giải năm 5256
Giải tư 44658 82920 42589 01717
68441 13513 27581
Giải ba 50035 34989
Giải nhì 50600
Giải nhất 22092
Đặc biệt 740214
Phóng to
Lô tô trực tiếp
00 13 14 17 18 20 35 41 42
52 56 58 64 80 81 89 89 92
Đầu Lô tô
0 00
1 13, 14, 17, 18
2 20
3 35
4 41, 42
5 52, 56, 58
6 64
7
8 80, 81, 89, 89
9 92
Đuôi Lô tô
0 00, 20, 80
1 41, 81
2 42, 52, 92
3 13
4 14, 64
5 35
6 56
7 17
8 18, 58
9 89, 89
Giải tám 00
Giải bảy 590
Giải sáu 6679 1366 7466
Giải năm 7767
Giải tư 27256 83197 61316 32812
95350 22790 38736
Giải ba 90293 86361
Giải nhì 52902
Giải nhất 64733
Đặc biệt 298118
Phóng to
Lô tô trực tiếp
0 02 12 16 18 33 36 50 56
61 66 66 67 79 90 90 93 97
Đầu Lô tô
0 0, 02
1 12, 16, 18
2
3 33, 36
4
5 50, 56
6 61, 66, 66, 67
7 79
8
9 90, 90, 93, 97
Đuôi Lô tô
0 0, 50, 90, 90
1 61
2 02, 12
3 33, 93
4
5
6 16, 36, 56, 66, 66
7 67, 97
8 18
9 79
Giải tám 64
Giải bảy 591
Giải sáu 0181 2515 1734
Giải năm 2123
Giải tư 62580 31419 87457 02594
90464 96529 31285
Giải ba 49996 40972
Giải nhì 88273
Giải nhất 70793
Đặc biệt 169440
Phóng to
Lô tô trực tiếp
15 19 23 29 34 40 57 64 64
72 73 80 81 85 91 93 94 96
Đầu Lô tô
0
1 15, 19
2 23, 29
3 34
4 40
5 57
6 64, 64
7 72, 73
8 80, 81, 85
9 91, 93, 94, 96
Đuôi Lô tô
0 40, 80
1 81, 91
2 72
3 23, 73, 93
4 34, 64, 64, 94
5 15, 85
6 96
7 57
8
9 19, 29
Giải tám 70
Giải bảy 306
Giải sáu 0854 7504 0586
Giải năm 9754
Giải tư 19128 97221 45971 45823
31708 66981 66216
Giải ba 01238 47758
Giải nhì 33550
Giải nhất 24931
Đặc biệt 942403
Phóng to
Lô tô trực tiếp
03 04 06 08 16 21 23 28 31
38 50 54 54 58 70 71 81 86
Đầu Lô tô
0 03, 04, 06, 08
1 16
2 21, 23, 28
3 31, 38
4
5 50, 54, 54, 58
6
7 70, 71
8 81, 86
9
Đuôi Lô tô
0 50, 70
1 21, 31, 71, 81
2
3 03, 23
4 04, 54, 54
5
6 06, 16, 86
7
8 08, 28, 38, 58
9
Giải tám 69
Giải bảy 293
Giải sáu 5782 0632 0841
Giải năm 2889
Giải tư 75983 99834 22273 63730
22165 41547 83987
Giải ba 47741 94850
Giải nhì 83367
Giải nhất 36595
Đặc biệt 197817
Phóng to
Lô tô trực tiếp
17 30 32 34 41 41 47 50 65
67 69 73 82 83 87 89 93 95
Đầu Lô tô
0
1 17
2
3 30, 32, 34
4 41, 41, 47
5 50
6 65, 67, 69
7 73
8 82, 83, 87, 89
9 93, 95
Đuôi Lô tô
0 30, 50
1 41, 41
2 32, 82
3 73, 83, 93
4 34
5 65, 95
6
7 17, 47, 67, 87
8
9 69, 89
Giải tám 94
Giải bảy 645
Giải sáu 2025 9890 5588
Giải năm 8253
Giải tư 76218 45805 86717 77482
16543 74461 54602
Giải ba 57896 38413
Giải nhì 41423
Giải nhất 57891
Đặc biệt 966698
Phóng to
Lô tô trực tiếp
02 05 13 17 18 23 25 43 45
53 61 82 88 90 91 94 96 98
Đầu Lô tô
0 02, 05
1 13, 17, 18
2 23, 25
3
4 43, 45
5 53
6 61
7
8 82, 88
9 90, 91, 94, 96, 98
Đuôi Lô tô
0 90
1 61, 91
2 02, 82
3 13, 23, 43, 53
4 94
5 05, 25, 45
6 96
7 17
8 18, 88, 98
9
Giải tám 07
Giải bảy 350
Giải sáu 7912 8533 8807
Giải năm 4195
Giải tư 69296 44729 41434 63463
06997 81859 00921
Giải ba 46913 76006
Giải nhì 44753
Giải nhất 45846
Đặc biệt 651943
Phóng to
Lô tô trực tiếp
06 07 12 13 21 29 33 34 43
46 50 53 59 63 7 95 96 97
Đầu Lô tô
0 06, 07
1 12, 13
2 21, 29
3 33, 34
4 43, 46
5 50, 53, 59
6 63
7 7
8
9 95, 96, 97
Đuôi Lô tô
0 50
1 21
2 12
3 13, 33, 43, 53, 63
4 34
5 95
6 06, 46, 96
7 07, 7, 97
8
9 29, 59
Giải tám 52
Giải bảy 354
Giải sáu 0554 0986 4604
Giải năm 5784
Giải tư 58616 76161 29580 46818
08820 65150 81355
Giải ba 03295 53019
Giải nhì 99228
Giải nhất 46708
Đặc biệt 854374
Phóng to
Lô tô trực tiếp
04 08 16 18 19 20 28 50 52
54 54 55 61 74 80 84 86 95
Đầu Lô tô
0 04, 08
1 16, 18, 19
2 20, 28
3
4
5 50, 52, 54, 54, 55
6 61
7 74
8 80, 84, 86
9 95
Đuôi Lô tô
0 20, 50, 80
1 61
2 52
3
4 04, 54, 54, 74, 84
5 55, 95
6 16, 86
7
8 08, 18, 28
9 19
Giải tám 50
Giải bảy 574
Giải sáu 6502 0359 5198
Giải năm 7767
Giải tư 19298 50247 20702 93329
53542 80173 26657
Giải ba 07792 09513
Giải nhì 67737
Giải nhất 60442
Đặc biệt 299709
Phóng to
Lô tô trực tiếp
02 02 09 13 29 37 42 42 47
50 57 59 67 73 74 92 98 98
Đầu Lô tô
0 02, 02, 09
1 13
2 29
3 37
4 42, 42, 47
5 50, 57, 59
6 67
7 73, 74
8
9 92, 98, 98
Đuôi Lô tô
0 50
1
2 02, 02, 42, 42, 92
3 13, 73
4 74
5
6
7 37, 47, 57, 67
8 98, 98
9 09, 29, 59
Giải tám 85
Giải bảy 930
Giải sáu 4905 7462 7034
Giải năm 2175
Giải tư 72323 63277 48669 58783
49210 06316 07735
Giải ba 80863 30740
Giải nhì 07503
Giải nhất 02679
Đặc biệt 228478
Phóng to
Lô tô trực tiếp
03 05 10 16 23 30 34 35 40
62 63 69 75 77 78 79 83 85
Đầu Lô tô
0 03, 05
1 10, 16
2 23
3 30, 34, 35
4 40
5
6 62, 63, 69
7 75, 77, 78, 79
8 83, 85
9
Đuôi Lô tô
0 10, 30, 40
1
2 62
3 03, 23, 63, 83
4 34
5 05, 35, 75, 85
6 16
7 77
8 78
9 69, 79
Giải tám 13
Giải bảy 657
Giải sáu 8793 0433 6188
Giải năm 8772
Giải tư 20935 40005 10125 32340
14893 38057 97505
Giải ba 49852 62424
Giải nhì 27457
Giải nhất 36341
Đặc biệt 564844
Phóng to
Lô tô trực tiếp
05 05 13 24 25 33 35 40 41
44 52 57 57 57 72 88 93 93
Đầu Lô tô
0 05, 05
1 13
2 24, 25
3 33, 35
4 40, 41, 44
5 52, 57, 57, 57
6
7 72
8 88
9 93, 93
Đuôi Lô tô
0 40
1 41
2 52, 72
3 13, 33, 93, 93
4 24, 44
5 05, 05, 25, 35
6
7 57, 57, 57
8 88
9
Giải tám 73
Giải bảy 103
Giải sáu 8931 6183 2610
Giải năm 4953
Giải tư 75337 00311 08895 50920
50568 87984 33291
Giải ba 90334 39430
Giải nhì 26943
Giải nhất 49707
Đặc biệt 302212
Phóng to
Lô tô trực tiếp
03 07 10 11 12 20 30 31 34
37 43 53 68 73 83 84 91 95
Đầu Lô tô
0 03, 07
1 10, 11, 12
2 20
3 30, 31, 34, 37
4 43
5 53
6 68
7 73
8 83, 84
9 91, 95
Đuôi Lô tô
0 10, 20, 30
1 11, 31, 91
2 12
3 03, 43, 53, 73, 83
4 34, 84
5 95
6
7 07, 37
8 68
9
Giải tám 59
Giải bảy 696
Giải sáu 5442 8947 9990
Giải năm 5331
Giải tư 67809 55262 11628 65814
44459 31430 14357
Giải ba 95518 23072
Giải nhì 60188
Giải nhất 72688
Đặc biệt 676636
Phóng to
Lô tô trực tiếp
09 14 18 28 30 31 36 42 47
57 59 59 62 72 88 88 90 96
Đầu Lô tô
0 09
1 14, 18
2 28
3 30, 31, 36
4 42, 47
5 57, 59, 59
6 62
7 72
8 88, 88
9 90, 96
Đuôi Lô tô
0 30, 90
1 31
2 42, 62, 72
3
4 14
5
6 36, 96
7 47, 57
8 18, 28, 88, 88
9 09, 59, 59
Giải tám 30
Giải bảy 560
Giải sáu 4756 4097 8351
Giải năm 3070
Giải tư 25632 95294 36542 60320
72538 80774 16326
Giải ba 76258 51013
Giải nhì 46693
Giải nhất 84142
Đặc biệt 690449
Phóng to
Lô tô trực tiếp
13 20 26 30 32 38 42 42 49
51 56 58 60 70 74 93 94 97
Đầu Lô tô
0
1 13
2 20, 26
3 30, 32, 38
4 42, 42, 49
5 51, 56, 58
6 60
7 70, 74
8
9 93, 94, 97
Đuôi Lô tô
0 20, 30, 60, 70
1 51
2 32, 42, 42
3 13, 93
4 74, 94
5
6 26, 56
7 97
8 38, 58
9 49
Giải tám 60
Giải bảy 360
Giải sáu 6299 3938 1751
Giải năm 1715
Giải tư 50117 69148 13041 34392
73319 66519 15304
Giải ba 49722 16643
Giải nhì 87344
Giải nhất 78858
Đặc biệt 318888
Phóng to
Lô tô trực tiếp
04 15 17 19 19 22 38 41 43
44 48 51 58 60 60 88 92 99
Đầu Lô tô
0 04
1 15, 17, 19, 19
2 22
3 38
4 41, 43, 44, 48
5 51, 58
6 60, 60
7
8 88
9 92, 99
Đuôi Lô tô
0 60, 60
1 41, 51
2 22, 92
3 43
4 04, 44
5 15
6
7 17
8 38, 48, 58, 88
9 19, 19, 99
Giải tám 26
Giải bảy 156
Giải sáu 0940 4122 1978
Giải năm 1141
Giải tư 02660 98600 91507 70136
89427 36695 23755
Giải ba 46082 87917
Giải nhì 00331
Giải nhất 12526
Đặc biệt 760439
Phóng to
Lô tô trực tiếp
00 07 17 22 26 26 27 31 36
39 40 41 55 56 60 78 82 95
Đầu Lô tô
0 00, 07
1 17
2 22, 26, 26, 27
3 31, 36, 39
4 40, 41
5 55, 56
6 60
7 78
8 82
9 95
Đuôi Lô tô
0 00, 40, 60
1 31, 41
2 22, 82
3
4
5 55, 95
6 26, 26, 36, 56
7 07, 17, 27
8 78
9 39
Giải tám 70
Giải bảy 572
Giải sáu 5921 9081 8373
Giải năm 5654
Giải tư 03863 83845 66896 13216
77413 02265 01876
Giải ba 17797 75129
Giải nhì 01440
Giải nhất 04098
Đặc biệt 723057
Phóng to
Lô tô trực tiếp
13 16 21 29 40 45 54 57 63
65 70 72 73 76 81 96 97 98
Đầu Lô tô
0
1 13, 16
2 21, 29
3
4 40, 45
5 54, 57
6 63, 65
7 70, 72, 73, 76
8 81
9 96, 97, 98
Đuôi Lô tô
0 40, 70
1 21, 81
2 72
3 13, 63, 73
4 54
5 45, 65
6 16, 76, 96
7 57, 97
8 98
9 29
Giải tám 18
Giải bảy 097
Giải sáu 8374 3070 1797
Giải năm 7153
Giải tư 92356 56126 35101 31635
61185 58271 06277
Giải ba 31614 26630
Giải nhì 73891
Giải nhất 58346
Đặc biệt 853973
Phóng to
Lô tô trực tiếp
01 14 18 26 30 35 46 53 56
70 71 73 74 77 85 91 97 97
Đầu Lô tô
0 01
1 14, 18
2 26
3 30, 35
4 46
5 53, 56
6
7 70, 71, 73, 74, 77
8 85
9 91, 97, 97
Đuôi Lô tô
0 30, 70
1 01, 71, 91
2
3 53, 73
4 14, 74
5 35, 85
6 26, 46, 56
7 77, 97, 97
8 18
9
Giải tám 86
Giải bảy 308
Giải sáu 1178 7155 9156
Giải năm 2825
Giải tư 77143 71458 42458 22137
12456 32273 14888
Giải ba 47970 68530
Giải nhì 65910
Giải nhất 35048
Đặc biệt 077788
Phóng to
Lô tô trực tiếp
08 10 25 30 37 43 48 55 56
56 58 58 70 73 78 86 88 88
Đầu Lô tô
0 08
1 10
2 25
3 30, 37
4 43, 48
5 55, 56, 56, 58, 58
6
7 70, 73, 78
8 86, 88, 88
9
Đuôi Lô tô
0 10, 30, 70
1
2
3 43, 73
4
5 25, 55
6 56, 56, 86
7 37
8 08, 48, 58, 58, 78, 88, 88
9

Thống kê 2 số cuối giải đặc biệt xổ số Kiên Giang

Thống kê 2 số cuối đặc biệt về nhiều nhất trong 30 ngày gần nhất

Cặp sốXuất hiện
882 lần
441 lần
561 lần
031 lần
431 lần
Cặp sốXuất hiện
571 lần
731 lần
741 lần
601 lần
691 lần

Thống kê 2 số cuối đặc biệt về ít nhất trong 30 ngày gần nhất

Cặp sốXuất hiện
000 lần
480 lần
470 lần
500 lần
510 lần
Cặp sốXuất hiện
540 lần
530 lần
520 lần
460 lần
450 lần

Thống kê 2 số cuối đặc biệt KHÔNG xuất hiện trong 30 ngày gần nhất

Cặp sốSố ngày
7328 ngày
5727 ngày
3926 ngày
8825 ngày
4924 ngày
Cặp sốSố ngày
3623 ngày
1222 ngày
4421 ngày
7820 ngày
0919 ngày

Thống kê 2 số cuối đặc biệt về Liên Tiếp trong 30 ngày gần nhất

Cặp sốSố ngày liên tiếp
691 ngày
731 ngày
681 ngày
601 ngày
561 ngày
Cặp sốSố ngày liên tiếp
571 ngày
741 ngày
761 ngày
881 ngày
981 ngày

Tổng đặc biệt xuất hiện trong 30 ngày

Tổng ĐBXuất hiện
02 lần
13 lần
22 lần
35 lần
42 lần
Tổng ĐBXuất hiện
53 lần
63 lần
73 lần
82 lần
94 lần

Thống kê theo Đầu số trong 30 ngày gần nhất

Đầu sốXuất hiện
Đầu 02 lần
Đầu 15 lần
Đầu 21 lần
Đầu 33 lần
Đầu 44 lần
Đầu sốXuất hiện
Đầu 52 lần
Đầu 63 lần
Đầu 74 lần
Đầu 84 lần
Đầu 91 lần

Thống kê theo Đuôi số trong 30 ngày gần nhất

Đuôi sốXuất hiện
Đuôi 02 lần
Đuôi 12 lần
Đuôi 21 lần
Đuôi 34 lần
Đuôi 43 lần
Đuôi sốXuất hiện
Đuôi 50 lần
Đuôi 64 lần
Đuôi 73 lần
Đuôi 86 lần
Đuôi 94 lần
Chia sẻ
Game Slot Đổi Thưởng xổ số siêu tốc mới nhất Xổ Số Siêu Tốc GAME SLOT Nổ Hũ XỔ SỐ SIÊU HOT VN Game Slot Nổ Hũ Top 10 Loại Game Hot Game giành cho người mới Trò chơi game siêu hot Các trò chơi nổi bật Top 10 nhà cái hot Casino Uy Tín Nhất 2023 Trò chơi đáng chơi nhất Tựa Game Mới Nhất 2023 Top game casino uy tín Top game hot nhất japanesegoLfsaLe theLingeriesex savebatterywaste vst-e riverwaLkbeads pivotpointtudeLa shannon-effects saLoncarecs foLiodock apartments4you-gracia thepetaLpeddLerar stardragonminneapoLis thecarpentersvow 2222bb joyamman disneyformiLitary cavernadabruxa angieLskinawyspach deepaktrehanphotography webartexpo designstudiokm stereochair thecenterforpt gamer-time senvangvietnam savvyvendee