Xổ Số Kon Tum 30 ngày

Xổ số Kon Tum 30 ngày là trang thống kê kết quả xổ số Kon Tum trong 30 ngày gần đây nhất (XSKT 30 ngày).
Trang web này sẽ giúp bạn dễ dàng tra cứu được sổ kết quả Kon Tum trong 30 ngày hoặc nhiều hơn thế nữa bằng cách chọn ngày bắt đầu và ngày kết thúc, chọn các bảng thông số cần xem như bảng kết quả, bảng lô tô, đầu đuôi rất trực quan.

Thống kê kết quả Kon Tum 30 ngày

Số ngày
7
10
30
60
90
100
120
160
200
300
400
500
800
1000
Ẩn / hiện
Đầu đuôi
Lô tô trực tiếp
Xem thống kê

Kết quả xổ số Kon Tum 30 ngày gần nhất

Giải tám 95
Giải bảy 647
Giải sáu 0671 4408 8966
Giải năm 4498
Giải tư 69850 78022 38280 20487
29165 94934 01563
Giải ba 78835 28473
Giải nhì 76491
Giải nhất 69899
Đặc biệt 382358
Phóng to
Lô tô trực tiếp
08 22 34 35 47 50 58 63 65
66 71 73 80 87 91 95 98 99
Đầu Lô tô
0 08
1
2 22
3 34, 35
4 47
5 50, 58
6 63, 65, 66
7 71, 73
8 80, 87
9 91, 95, 98, 99
Đuôi Lô tô
0 50, 80
1 71, 91
2 22
3 63, 73
4 34
5 35, 65, 95
6 66
7 47, 87
8 08, 58, 98
9 99
Giải tám 43
Giải bảy 901
Giải sáu 2175 1619 4485
Giải năm 6983
Giải tư 15841 20040 68671 68459
93959 45232 41847
Giải ba 29442 79152
Giải nhì 26248
Giải nhất 85054
Đặc biệt 749729
Phóng to
Lô tô trực tiếp
01 19 29 32 40 41 42 43 47
48 52 54 59 59 71 75 83 85
Đầu Lô tô
0 01
1 19
2 29
3 32
4 40, 41, 42, 43, 47, 48
5 52, 54, 59, 59
6
7 71, 75
8 83, 85
9
Đuôi Lô tô
0 40
1 01, 41, 71
2 32, 42, 52
3 43, 83
4 54
5 75, 85
6
7 47
8 48
9 19, 29, 59, 59
Giải tám 26
Giải bảy 929
Giải sáu 2879 5082 5028
Giải năm 2679
Giải tư 88134 52299 64345 02929
16086 49811 61779
Giải ba 12733 79339
Giải nhì 54801
Giải nhất 36459
Đặc biệt 878232
Phóng to
Lô tô trực tiếp
01 11 26 28 29 29 32 33 34
39 45 59 79 79 79 82 86 99
Đầu Lô tô
0 01
1 11
2 26, 28, 29, 29
3 32, 33, 34, 39
4 45
5 59
6
7 79, 79, 79
8 82, 86
9 99
Đuôi Lô tô
0
1 01, 11
2 32, 82
3 33
4 34
5 45
6 26, 86
7
8 28
9 29, 29, 39, 59, 79, 79, 79, 99
Giải tám 56
Giải bảy 283
Giải sáu 2270 7151 2313
Giải năm 3024
Giải tư 59195 45776 97044 83294
25188 41659 14400
Giải ba 88334 51768
Giải nhì 35925
Giải nhất 99967
Đặc biệt 908406
Phóng to
Lô tô trực tiếp
00 06 13 24 25 34 44 51 56
59 67 68 70 76 83 88 94 95
Đầu Lô tô
0 00, 06
1 13
2 24, 25
3 34
4 44
5 51, 56, 59
6 67, 68
7 70, 76
8 83, 88
9 94, 95
Đuôi Lô tô
0 00, 70
1 51
2
3 13, 83
4 24, 34, 44, 94
5 25, 95
6 06, 56, 76
7 67
8 68, 88
9 59
Giải tám 44
Giải bảy 505
Giải sáu 4090 7223 4822
Giải năm 8113
Giải tư 99384 71597 94891 13319
47070 63136 52459
Giải ba 18954 86732
Giải nhì 31218
Giải nhất 54992
Đặc biệt 708474
Phóng to
Lô tô trực tiếp
05 13 18 19 22 23 32 36 44
54 59 70 74 84 90 91 92 97
Đầu Lô tô
0 05
1 13, 18, 19
2 22, 23
3 32, 36
4 44
5 54, 59
6
7 70, 74
8 84
9 90, 91, 92, 97
Đuôi Lô tô
0 70, 90
1 91
2 22, 32, 92
3 13, 23
4 44, 54, 74, 84
5 05
6 36
7 97
8 18
9 19, 59
Giải tám 17
Giải bảy 357
Giải sáu 3458 4510 9694
Giải năm 1484
Giải tư 25723 80056 37254 14719
87953 55665 95339
Giải ba 95368 52624
Giải nhì 38536
Giải nhất 25085
Đặc biệt 399236
Phóng to
Lô tô trực tiếp
10 17 19 23 24 36 36 39 53
54 56 57 58 65 68 84 85 94
Đầu Lô tô
0
1 10, 17, 19
2 23, 24
3 36, 36, 39
4
5 53, 54, 56, 57, 58
6 65, 68
7
8 84, 85
9 94
Đuôi Lô tô
0 10
1
2
3 23, 53
4 24, 54, 84, 94
5 65, 85
6 36, 36, 56
7 17, 57
8 58, 68
9 19, 39
Giải tám 58
Giải bảy 494
Giải sáu 9540 6274 5572
Giải năm 3455
Giải tư 69946 96188 29075 60364
62436 97078 59786
Giải ba 93859 93967
Giải nhì 13389
Giải nhất 40823
Đặc biệt 549400
Phóng to
Lô tô trực tiếp
00 23 36 40 46 55 58 59 64
67 72 74 75 78 86 88 89 94
Đầu Lô tô
0 00
1
2 23
3 36
4 40, 46
5 55, 58, 59
6 64, 67
7 72, 74, 75, 78
8 86, 88, 89
9 94
Đuôi Lô tô
0 00, 40
1
2 72
3 23
4 64, 74, 94
5 55, 75
6 36, 46, 86
7 67
8 58, 78, 88
9 59, 89
Giải tám 33
Giải bảy 369
Giải sáu 2470 3312 2545
Giải năm 5761
Giải tư 66672 79614 73276 24675
47930 68750 12677
Giải ba 20569 16065
Giải nhì 38695
Giải nhất 10296
Đặc biệt 529560
Phóng to
Lô tô trực tiếp
12 14 30 33 45 50 60 61 65
69 69 70 72 75 76 77 95 96
Đầu Lô tô
0
1 12, 14
2
3 30, 33
4 45
5 50
6 60, 61, 65, 69, 69
7 70, 72, 75, 76, 77
8
9 95, 96
Đuôi Lô tô
0 30, 50, 60, 70
1 61
2 12, 72
3 33
4 14
5 45, 65, 75, 95
6 76, 96
7 77
8
9 69, 69
Giải tám 06
Giải bảy 081
Giải sáu 0607 1056 0885
Giải năm 9389
Giải tư 87559 31035 07048 11008
37042 06465 12603
Giải ba 53238 57138
Giải nhì 23820
Giải nhất 32021
Đặc biệt 668298
Phóng to
Lô tô trực tiếp
03 07 08 20 21 35 38 38 42
48 56 59 6 65 81 85 89 98
Đầu Lô tô
0 03, 07, 08
1
2 20, 21
3 35, 38, 38
4 42, 48
5 56, 59
6 6, 65
7
8 81, 85, 89
9 98
Đuôi Lô tô
0 20
1 21, 81
2 42
3 03
4
5 35, 65, 85
6 6, 56
7 07
8 08, 38, 38, 48, 98
9 59, 89
Giải tám 65
Giải bảy 960
Giải sáu 7717 1723 3581
Giải năm 0954
Giải tư 51000 46995 69892 33839
20446 08213 61174
Giải ba 32510 59363
Giải nhì 77700
Giải nhất 39668
Đặc biệt 848549
Phóng to
Lô tô trực tiếp
00 00 10 13 17 23 39 46 49
54 60 63 65 68 74 81 92 95
Đầu Lô tô
0 00, 00
1 10, 13, 17
2 23
3 39
4 46, 49
5 54
6 60, 63, 65, 68
7 74
8 81
9 92, 95
Đuôi Lô tô
0 00, 00, 10, 60
1 81
2 92
3 13, 23, 63
4 54, 74
5 65, 95
6 46
7 17
8 68
9 39, 49
Giải tám 46
Giải bảy 105
Giải sáu 0123 6417 3535
Giải năm 5411
Giải tư 82073 95940 39894 36842
46621 51903 15594
Giải ba 77334 25044
Giải nhì 75749
Giải nhất 57908
Đặc biệt 836329
Phóng to
Lô tô trực tiếp
03 05 08 11 17 21 23 29 34
35 40 42 44 46 49 73 94 94
Đầu Lô tô
0 03, 05, 08
1 11, 17
2 21, 23, 29
3 34, 35
4 40, 42, 44, 46, 49
5
6
7 73
8
9 94, 94
Đuôi Lô tô
0 40
1 11, 21
2 42
3 03, 23, 73
4 34, 44, 94, 94
5 05, 35
6 46
7 17
8 08
9 29, 49
Giải tám 63
Giải bảy 616
Giải sáu 8577 7377 0001
Giải năm 0364
Giải tư 90637 31431 21552 50604
79959 47140 42370
Giải ba 72731 23697
Giải nhì 95855
Giải nhất 65110
Đặc biệt 848314
Phóng to
Lô tô trực tiếp
04 1 10 14 16 31 31 37 40
52 55 59 63 64 70 77 77 97
Đầu Lô tô
0 04
1 1, 10, 14, 16
2
3 31, 31, 37
4 40
5 52, 55, 59
6 63, 64
7 70, 77, 77
8
9 97
Đuôi Lô tô
0 10, 40, 70
1 1, 31, 31
2 52
3 63
4 04, 14, 64
5 55
6 16
7 37, 77, 77, 97
8
9 59
Giải tám 06
Giải bảy 606
Giải sáu 8903 3533 7844
Giải năm 7558
Giải tư 70285 05025 72220 96004
65975 82336 22875
Giải ba 42661 04833
Giải nhì 02030
Giải nhất 36506
Đặc biệt 179674
Phóng to
Lô tô trực tiếp
03 04 06 06 20 25 30 33 33
36 44 58 6 61 74 75 75 85
Đầu Lô tô
0 03, 04, 06, 06
1
2 20, 25
3 30, 33, 33, 36
4 44
5 58
6 6, 61
7 74, 75, 75
8 85
9
Đuôi Lô tô
0 20, 30
1 61
2
3 03, 33, 33
4 04, 44, 74
5 25, 75, 75, 85
6 6, 06, 06, 36
7
8 58
9
Giải tám 34
Giải bảy 115
Giải sáu 8561 6810 9211
Giải năm 7442
Giải tư 03364 06938 21028 99507
62872 69064 61274
Giải ba 77292 36754
Giải nhì 22605
Giải nhất 99027
Đặc biệt 643529
Phóng to
Lô tô trực tiếp
05 07 10 11 15 27 28 29 34
38 42 54 61 64 64 72 74 92
Đầu Lô tô
0 05, 07
1 10, 11, 15
2 27, 28, 29
3 34, 38
4 42
5 54
6 61, 64, 64
7 72, 74
8
9 92
Đuôi Lô tô
0 10
1 11, 61
2 42, 72, 92
3
4 34, 54, 64, 64, 74
5 05, 15
6
7 07, 27
8 28, 38
9 29
Giải tám 10
Giải bảy 649
Giải sáu 3684 8712 8169
Giải năm 6810
Giải tư 45846 17234 96951 68335
32312 96714 99832
Giải ba 86811 67224
Giải nhì 55648
Giải nhất 32200
Đặc biệt 274909
Phóng to
Lô tô trực tiếp
00 09 10 10 11 12 12 14 24
32 34 35 46 48 49 51 69 84
Đầu Lô tô
0 00, 09
1 10, 10, 11, 12, 12, 14
2 24
3 32, 34, 35
4 46, 48, 49
5 51
6 69
7
8 84
9
Đuôi Lô tô
0 00, 10, 10
1 11, 51
2 12, 12, 32
3
4 14, 24, 34, 84
5 35
6 46
7
8 48
9 09, 49, 69
Giải tám 73
Giải bảy 629
Giải sáu 9104 8228 0153
Giải năm 5556
Giải tư 65395 81517 03965 59854
20357 37741 39048
Giải ba 37443 21915
Giải nhì 57460
Giải nhất 97224
Đặc biệt 650472
Phóng to
Lô tô trực tiếp
04 15 17 24 28 29 41 43 48
53 54 56 57 60 65 72 73 95
Đầu Lô tô
0 04
1 15, 17
2 24, 28, 29
3
4 41, 43, 48
5 53, 54, 56, 57
6 60, 65
7 72, 73
8
9 95
Đuôi Lô tô
0 60
1 41
2 72
3 43, 53, 73
4 04, 24, 54
5 15, 65, 95
6 56
7 17, 57
8 28, 48
9 29
Giải tám 73
Giải bảy 951
Giải sáu 7628 1160 7906
Giải năm 1153
Giải tư 72889 22383 01494 73198
66578 49759 27185
Giải ba 11039 31779
Giải nhì 40120
Giải nhất 16275
Đặc biệt 368137
Phóng to
Lô tô trực tiếp
06 20 28 37 39 51 53 59 60
73 75 78 79 83 85 89 94 98
Đầu Lô tô
0 06
1
2 20, 28
3 37, 39
4
5 51, 53, 59
6 60
7 73, 75, 78, 79
8 83, 85, 89
9 94, 98
Đuôi Lô tô
0 20, 60
1 51
2
3 53, 73, 83
4 94
5 75, 85
6 06
7 37
8 28, 78, 98
9 39, 59, 79, 89
Giải tám 68
Giải bảy 206
Giải sáu 9087 5127 5050
Giải năm 4047
Giải tư 00845 84081 14403 78806
16392 78757 24077
Giải ba 19145 69202
Giải nhì 03718
Giải nhất 80381
Đặc biệt 337246
Phóng to
Lô tô trực tiếp
02 03 06 06 18 27 45 45 46
47 50 57 68 77 81 81 87 92
Đầu Lô tô
0 02, 03, 06, 06
1 18
2 27
3
4 45, 45, 46, 47
5 50, 57
6 68
7 77
8 81, 81, 87
9 92
Đuôi Lô tô
0 50
1 81, 81
2 02, 92
3 03
4
5 45, 45
6 06, 06, 46
7 27, 47, 57, 77, 87
8 18, 68
9
Giải tám 37
Giải bảy 227
Giải sáu 0756 4413 0203
Giải năm 8466
Giải tư 78138 68177 35072 61609
01682 33392 56356
Giải ba 82959 73775
Giải nhì 30056
Giải nhất 82934
Đặc biệt 246670
Phóng to
Lô tô trực tiếp
03 09 13 27 34 37 38 56 56
56 59 66 70 72 75 77 82 92
Đầu Lô tô
0 03, 09
1 13
2 27
3 34, 37, 38
4
5 56, 56, 56, 59
6 66
7 70, 72, 75, 77
8 82
9 92
Đuôi Lô tô
0 70
1
2 72, 82, 92
3 03, 13
4 34
5 75
6 56, 56, 56, 66
7 27, 37, 77
8 38
9 09, 59
Giải tám 67
Giải bảy 889
Giải sáu 0902 5136 8055
Giải năm 1944
Giải tư 80528 90640 27869 81288
76066 05892 62354
Giải ba 15268 19673
Giải nhì 77103
Giải nhất 30232
Đặc biệt 864681
Phóng to
Lô tô trực tiếp
02 03 28 32 36 40 44 54 55
66 67 68 69 73 81 88 89 92
Đầu Lô tô
0 02, 03
1
2 28
3 32, 36
4 40, 44
5 54, 55
6 66, 67, 68, 69
7 73
8 81, 88, 89
9 92
Đuôi Lô tô
0 40
1 81
2 02, 32, 92
3 03, 73
4 44, 54
5 55
6 36, 66
7 67
8 28, 68, 88
9 69, 89
Giải tám 38
Giải bảy 319
Giải sáu 7328 4649 3018
Giải năm 4694
Giải tư 92227 54389 39815 76199
88664 69685 71203
Giải ba 19676 47492
Giải nhì 05497
Giải nhất 06583
Đặc biệt 437292
Phóng to
Lô tô trực tiếp
03 15 18 19 27 28 38 49 64
76 83 85 89 92 92 94 97 99
Đầu Lô tô
0 03
1 15, 18, 19
2 27, 28
3 38
4 49
5
6 64
7 76
8 83, 85, 89
9 92, 92, 94, 97, 99
Đuôi Lô tô
0
1
2 92, 92
3 03, 83
4 64, 94
5 15, 85
6 76
7 27, 97
8 18, 28, 38
9 19, 49, 89, 99
Giải tám 31
Giải bảy 339
Giải sáu 5561 4733 9549
Giải năm 6139
Giải tư 10434 06495 13665 23052
90964 20974 03793
Giải ba 94644 60931
Giải nhì 01448
Giải nhất 77356
Đặc biệt 598878
Phóng to
Lô tô trực tiếp
31 31 33 34 39 39 44 48 49
52 56 61 64 65 74 78 93 95
Đầu Lô tô
0
1
2
3 31, 31, 33, 34, 39, 39
4 44, 48, 49
5 52, 56
6 61, 64, 65
7 74, 78
8
9 93, 95
Đuôi Lô tô
0
1 31, 31, 61
2 52
3 33, 93
4 34, 44, 64, 74
5 65, 95
6 56
7
8 48, 78
9 39, 39, 49
Giải tám 30
Giải bảy 139
Giải sáu 1785 1267 1042
Giải năm 4992
Giải tư 99615 75010 32410 60808
22264 48066 36634
Giải ba 78291 34302
Giải nhì 95920
Giải nhất 52955
Đặc biệt 538869
Phóng to
Lô tô trực tiếp
02 08 10 10 15 20 30 34 39
42 55 64 66 67 69 85 91 92
Đầu Lô tô
0 02, 08
1 10, 10, 15
2 20
3 30, 34, 39
4 42
5 55
6 64, 66, 67, 69
7
8 85
9 91, 92
Đuôi Lô tô
0 10, 10, 20, 30
1 91
2 02, 42, 92
3
4 34, 64
5 15, 55, 85
6 66
7 67
8 08
9 39, 69
Giải tám 18
Giải bảy 165
Giải sáu 8913 1689 4393
Giải năm 0040
Giải tư 13646 62214 33787 27218
98449 02507 62158
Giải ba 56148 73942
Giải nhì 87738
Giải nhất 04296
Đặc biệt 496524
Phóng to
Lô tô trực tiếp
07 13 14 18 18 24 38 40 42
46 48 49 58 65 87 89 93 96
Đầu Lô tô
0 07
1 13, 14, 18, 18
2 24
3 38
4 40, 42, 46, 48, 49
5 58
6 65
7
8 87, 89
9 93, 96
Đuôi Lô tô
0 40
1
2 42
3 13, 93
4 14, 24
5 65
6 46, 96
7 07, 87
8 18, 18, 38, 48, 58
9 49, 89
Giải tám 66
Giải bảy 625
Giải sáu 9892 6035 0918
Giải năm 3504
Giải tư 03614 06432 45410 90094
27644 42409 83319
Giải ba 57576 20584
Giải nhì 27080
Giải nhất 63850
Đặc biệt 900618
Phóng to
Lô tô trực tiếp
04 09 10 14 18 18 19 25 32
35 44 50 66 76 80 84 92 94
Đầu Lô tô
0 04, 09
1 10, 14, 18, 18, 19
2 25
3 32, 35
4 44
5 50
6 66
7 76
8 80, 84
9 92, 94
Đuôi Lô tô
0 10, 50, 80
1
2 32, 92
3
4 04, 14, 44, 84, 94
5 25, 35
6 66, 76
7
8 18, 18
9 09, 19
Giải tám 91
Giải bảy 472
Giải sáu 8362 2441 7541
Giải năm 7870
Giải tư 58815 30878 71447 09421
37705 13733 42690
Giải ba 99687 75062
Giải nhì 61164
Giải nhất 18971
Đặc biệt 795706
Phóng to
Lô tô trực tiếp
05 06 15 21 33 41 41 47 62
62 64 70 71 72 78 87 90 91
Đầu Lô tô
0 05, 06
1 15
2 21
3 33
4 41, 41, 47
5
6 62, 62, 64
7 70, 71, 72, 78
8 87
9 90, 91
Đuôi Lô tô
0 70, 90
1 21, 41, 41, 71, 91
2 62, 62, 72
3 33
4 64
5 05, 15
6 06
7 47, 87
8 78
9
Giải tám 04
Giải bảy 592
Giải sáu 5544 3630 6879
Giải năm 2207
Giải tư 76058 20541 23412 82029
25103 36628 76710
Giải ba 02639 14815
Giải nhì 15903
Giải nhất 70862
Đặc biệt 093884
Phóng to
Lô tô trực tiếp
03 03 07 10 12 15 28 29 30
39 4 41 44 58 62 79 84 92
Đầu Lô tô
0 03, 03, 07
1 10, 12, 15
2 28, 29
3 30, 39
4 4, 41, 44
5 58
6 62
7 79
8 84
9 92
Đuôi Lô tô
0 10, 30
1 41
2 12, 62, 92
3 03, 03
4 4, 44, 84
5 15
6
7 07
8 28, 58
9 29, 39, 79
Giải tám 00
Giải bảy 450
Giải sáu 2698 8708 7242
Giải năm 2346
Giải tư 39236 37959 47005 68200
64802 94806 56603
Giải ba 90612 15712
Giải nhì 41169
Giải nhất 49603
Đặc biệt 767900
Phóng to
Lô tô trực tiếp
0 00 00 02 03 03 05 06 08
12 12 36 42 46 50 59 69 98
Đầu Lô tô
0 0, 00, 00, 02, 03, 03, 05, 06, 08
1 12, 12
2
3 36
4 42, 46
5 50, 59
6 69
7
8
9 98
Đuôi Lô tô
0 0, 00, 00, 50
1
2 02, 12, 12, 42
3 03, 03
4
5 05
6 06, 36, 46
7
8 08, 98
9 59, 69
Giải tám 33
Giải bảy 306
Giải sáu 4501 9967 2380
Giải năm 1214
Giải tư 35147 01938 12841 92168
85056 47877 69509
Giải ba 02325 20791
Giải nhì 09586
Giải nhất 11366
Đặc biệt 876090
Phóng to
Lô tô trực tiếp
01 06 09 14 25 33 38 41 47
56 66 67 68 77 80 86 90 91
Đầu Lô tô
0 01, 06, 09
1 14
2 25
3 33, 38
4 41, 47
5 56
6 66, 67, 68
7 77
8 80, 86
9 90, 91
Đuôi Lô tô
0 80, 90
1 01, 41, 91
2
3 33
4 14
5 25
6 06, 56, 66, 86
7 47, 67, 77
8 38, 68
9 09

Thống kê 2 số cuối giải đặc biệt xổ số Kon Tum

Thống kê 2 số cuối đặc biệt về nhiều nhất trong 30 ngày gần nhất

Cặp sốXuất hiện
293 lần
062 lần
742 lần
002 lần
601 lần
Cặp sốXuất hiện
581 lần
721 lần
701 lần
691 lần
461 lần

Thống kê 2 số cuối đặc biệt về ít nhất trong 30 ngày gần nhất

Cặp sốXuất hiện
540 lần
530 lần
520 lần
550 lần
560 lần
Cặp sốXuất hiện
590 lần
880 lần
570 lần
510 lần
500 lần

Thống kê 2 số cuối đặc biệt KHÔNG xuất hiện trong 30 ngày gần nhất

Cặp sốSố ngày
9029 ngày
8427 ngày
1825 ngày
2424 ngày
6923 ngày
Cặp sốSố ngày
7822 ngày
9221 ngày
8120 ngày
7018 ngày
4617 ngày

Thống kê 2 số cuối đặc biệt về Liên Tiếp trong 30 ngày gần nhất

Cặp sốSố ngày liên tiếp
721 ngày
741 ngày
701 ngày
691 ngày
601 ngày
Cặp sốSố ngày liên tiếp
781 ngày
811 ngày
981 ngày
921 ngày
901 ngày

Tổng đặc biệt xuất hiện trong 30 ngày

Tổng ĐBXuất hiện
04 lần
16 lần
21 lần
32 lần
54 lần
Tổng ĐBXuất hiện
64 lần
72 lần
96 lần

Thống kê theo Đầu số trong 30 ngày gần nhất

Đầu sốXuất hiện
Đầu 05 lần
Đầu 12 lần
Đầu 24 lần
Đầu 33 lần
Đầu 42 lần
Đầu sốXuất hiện
Đầu 51 lần
Đầu 62 lần
Đầu 75 lần
Đầu 82 lần
Đầu 93 lần

Thống kê theo Đuôi số trong 30 ngày gần nhất

Đuôi sốXuất hiện
Đuôi 05 lần
Đuôi 11 lần
Đuôi 23 lần
Đuôi 30 lần
Đuôi 45 lần
Đuôi sốXuất hiện
Đuôi 50 lần
Đuôi 64 lần
Đuôi 71 lần
Đuôi 84 lần
Đuôi 96 lần
Chia sẻ
Game Slot Đổi Thưởng xổ số siêu tốc mới nhất Xổ Số Siêu Tốc GAME SLOT Nổ Hũ XỔ SỐ SIÊU HOT VN Game Slot Nổ Hũ Top 10 Loại Game Hot Game giành cho người mới Trò chơi game siêu hot Các trò chơi nổi bật Top 10 nhà cái hot Casino Uy Tín Nhất 2023 Trò chơi đáng chơi nhất Tựa Game Mới Nhất 2023 Top game casino uy tín Top game hot nhất japanesegoLfsaLe theLingeriesex savebatterywaste vst-e riverwaLkbeads pivotpointtudeLa shannon-effects saLoncarecs foLiodock apartments4you-gracia thepetaLpeddLerar stardragonminneapoLis thecarpentersvow 2222bb joyamman disneyformiLitary cavernadabruxa angieLskinawyspach deepaktrehanphotography webartexpo designstudiokm stereochair thecenterforpt gamer-time senvangvietnam savvyvendee