Xổ Số Long An 30 ngày

Xổ số Long An 30 ngày là trang thống kê kết quả xổ số Long An trong 30 ngày gần đây nhất (XSLA 30 ngày).
Trang web này sẽ giúp bạn dễ dàng tra cứu được sổ kết quả Long An trong 30 ngày hoặc nhiều hơn thế nữa bằng cách chọn ngày bắt đầu và ngày kết thúc, chọn các bảng thông số cần xem như bảng kết quả, bảng lô tô, đầu đuôi rất trực quan.

Thống kê kết quả Long An 30 ngày

Số ngày
7
10
30
60
90
100
120
160
200
300
400
500
800
1000
Ẩn / hiện
Đầu đuôi
Lô tô trực tiếp
Xem thống kê

Kết quả xổ số Long An 30 ngày gần nhất

Giải tám 14
Giải bảy 867
Giải sáu 4298 7490 8076
Giải năm 8176
Giải tư 96767 38455 21505 80917
71189 82813 43049
Giải ba 30777 30977
Giải nhì 54358
Giải nhất 83325
Đặc biệt 903175
Phóng to
Lô tô trực tiếp
05 13 14 17 25 49 55 58 67
67 75 76 76 77 77 89 90 98
Đầu Lô tô
0 05
1 13, 14, 17
2 25
3
4 49
5 55, 58
6 67, 67
7 75, 76, 76, 77, 77
8 89
9 90, 98
Đuôi Lô tô
0 90
1
2
3 13
4 14
5 05, 25, 55, 75
6 76, 76
7 17, 67, 67, 77, 77
8 58, 98
9 49, 89
Giải tám 09
Giải bảy 947
Giải sáu 9085 9453 7709
Giải năm 1974
Giải tư 28882 77427 13358 30343
65757 81450 58610
Giải ba 26475 26054
Giải nhì 35332
Giải nhất 04281
Đặc biệt 669051
Phóng to
Lô tô trực tiếp
09 10 27 32 43 47 50 51 53
54 57 58 74 75 81 82 85 9
Đầu Lô tô
0 09
1 10
2 27
3 32
4 43, 47
5 50, 51, 53, 54, 57, 58
6
7 74, 75
8 81, 82, 85
9 9
Đuôi Lô tô
0 10, 50
1 51, 81
2 32, 82
3 43, 53
4 54, 74
5 75, 85
6
7 27, 47, 57
8 58
9 9, 09
Giải tám 39
Giải bảy 027
Giải sáu 3575 1920 4916
Giải năm 1502
Giải tư 88769 57408 76707 71366
37210 61585 99950
Giải ba 54079 16935
Giải nhì 26503
Giải nhất 12463
Đặc biệt 736932
Phóng to
Lô tô trực tiếp
02 03 07 08 10 16 20 27 32
35 39 50 63 66 69 75 79 85
Đầu Lô tô
0 02, 03, 07, 08
1 10, 16
2 20, 27
3 32, 35, 39
4
5 50
6 63, 66, 69
7 75, 79
8 85
9
Đuôi Lô tô
0 10, 20, 50
1
2 02, 32
3 03, 63
4
5 35, 75, 85
6 16, 66
7 07, 27
8 08
9 39, 69, 79
Giải tám 21
Giải bảy 778
Giải sáu 0910 0217 2485
Giải năm 4873
Giải tư 03438 74181 21439 71527
18441 43833 09690
Giải ba 60766 56412
Giải nhì 33488
Giải nhất 14351
Đặc biệt 033554
Phóng to
Lô tô trực tiếp
10 12 17 21 27 33 38 39 41
51 54 66 73 78 81 85 88 90
Đầu Lô tô
0
1 10, 12, 17
2 21, 27
3 33, 38, 39
4 41
5 51, 54
6 66
7 73, 78
8 81, 85, 88
9 90
Đuôi Lô tô
0 10, 90
1 21, 41, 51, 81
2 12
3 33, 73
4 54
5 85
6 66
7 17, 27
8 38, 78, 88
9 39
Giải tám 01
Giải bảy 806
Giải sáu 2214 0131 2281
Giải năm 4119
Giải tư 09434 10570 09675 00691
25939 91662 17131
Giải ba 29797 14063
Giải nhì 47419
Giải nhất 29969
Đặc biệt 101272
Phóng to
Lô tô trực tiếp
06 1 14 19 19 31 31 34 39
62 63 69 70 72 75 81 91 97
Đầu Lô tô
0 06
1 1, 14, 19, 19
2
3 31, 31, 34, 39
4
5
6 62, 63, 69
7 70, 72, 75
8 81
9 91, 97
Đuôi Lô tô
0 70
1 1, 31, 31, 81, 91
2 62, 72
3 63
4 14, 34
5 75
6 06
7 97
8
9 19, 19, 39, 69
Giải tám 80
Giải bảy 587
Giải sáu 6411 3106 5545
Giải năm 4661
Giải tư 30649 08122 87765 78456
52379 37329 55791
Giải ba 96785 31942
Giải nhì 94577
Giải nhất 80830
Đặc biệt 200606
Phóng to
Lô tô trực tiếp
06 06 11 22 29 30 42 45 49
56 61 65 77 79 80 85 87 91
Đầu Lô tô
0 06, 06
1 11
2 22, 29
3 30
4 42, 45, 49
5 56
6 61, 65
7 77, 79
8 80, 85, 87
9 91
Đuôi Lô tô
0 30, 80
1 11, 61, 91
2 22, 42
3
4
5 45, 65, 85
6 06, 06, 56
7 77, 87
8
9 29, 49, 79
Giải tám 35
Giải bảy 318
Giải sáu 6091 8108 6370
Giải năm 8365
Giải tư 19743 90491 60122 97426
33166 73701 97730
Giải ba 47571 35588
Giải nhì 76449
Giải nhất 49671
Đặc biệt 755944
Phóng to
Lô tô trực tiếp
01 08 18 22 26 30 35 43 44
49 65 66 70 71 71 88 91 91
Đầu Lô tô
0 01, 08
1 18
2 22, 26
3 30, 35
4 43, 44, 49
5
6 65, 66
7 70, 71, 71
8 88
9 91, 91
Đuôi Lô tô
0 30, 70
1 01, 71, 71, 91, 91
2 22
3 43
4 44
5 35, 65
6 26, 66
7
8 08, 18, 88
9 49
Giải tám 31
Giải bảy 531
Giải sáu 9025 8022 0631
Giải năm 4630
Giải tư 21276 02597 18892 85485
16997 31833 46081
Giải ba 38910 92675
Giải nhì 23355
Giải nhất 63450
Đặc biệt 044937
Phóng to
Lô tô trực tiếp
10 22 25 30 31 31 31 33 37
50 55 75 76 81 85 92 97 97
Đầu Lô tô
0
1 10
2 22, 25
3 30, 31, 31, 31, 33, 37
4
5 50, 55
6
7 75, 76
8 81, 85
9 92, 97, 97
Đuôi Lô tô
0 10, 30, 50
1 31, 31, 31, 81
2 22, 92
3 33
4
5 25, 55, 75, 85
6 76
7 37, 97, 97
8
9
Giải tám 21
Giải bảy 620
Giải sáu 8772 7290 3191
Giải năm 2663
Giải tư 29956 56632 93554 47571
89859 31376 63264
Giải ba 38287 23612
Giải nhì 74965
Giải nhất 40854
Đặc biệt 620613
Phóng to
Lô tô trực tiếp
12 13 20 21 32 54 54 56 59
63 64 65 71 72 76 87 90 91
Đầu Lô tô
0
1 12, 13
2 20, 21
3 32
4
5 54, 54, 56, 59
6 63, 64, 65
7 71, 72, 76
8 87
9 90, 91
Đuôi Lô tô
0 20, 90
1 21, 71, 91
2 12, 32, 72
3 13, 63
4 54, 54, 64
5 65
6 56, 76
7 87
8
9 59
Giải tám 48
Giải bảy 257
Giải sáu 6422 7120 3688
Giải năm 6978
Giải tư 34972 17122 82191 08243
17654 41052 32470
Giải ba 56398 40285
Giải nhì 71709
Giải nhất 73577
Đặc biệt 723191
Phóng to
Lô tô trực tiếp
09 20 22 22 43 48 52 54 57
70 72 77 78 85 88 91 91 98
Đầu Lô tô
0 09
1
2 20, 22, 22
3
4 43, 48
5 52, 54, 57
6
7 70, 72, 77, 78
8 85, 88
9 91, 91, 98
Đuôi Lô tô
0 20, 70
1 91, 91
2 22, 22, 52, 72
3 43
4 54
5 85
6
7 57, 77
8 48, 78, 88, 98
9 09
Giải tám 96
Giải bảy 714
Giải sáu 5344 0023 0226
Giải năm 2760
Giải tư 74944 82355 57870 10950
32474 65596 41049
Giải ba 43426 93521
Giải nhì 94657
Giải nhất 94077
Đặc biệt 115078
Phóng to
Lô tô trực tiếp
14 21 23 26 26 44 44 49 50
55 57 60 70 74 77 78 96 96
Đầu Lô tô
0
1 14
2 21, 23, 26, 26
3
4 44, 44, 49
5 50, 55, 57
6 60
7 70, 74, 77, 78
8
9 96, 96
Đuôi Lô tô
0 50, 60, 70
1 21
2
3 23
4 14, 44, 44, 74
5 55
6 26, 26, 96, 96
7 57, 77
8 78
9 49
Giải tám 67
Giải bảy 091
Giải sáu 8029 0092 8207
Giải năm 9140
Giải tư 08870 82310 49139 96714
36992 37729 97777
Giải ba 53900 51290
Giải nhì 36435
Giải nhất 74190
Đặc biệt 133524
Phóng to
Lô tô trực tiếp
00 07 10 14 24 29 29 35 39
40 67 70 77 90 90 91 92 92
Đầu Lô tô
0 00, 07
1 10, 14
2 24, 29, 29
3 35, 39
4 40
5
6 67
7 70, 77
8
9 90, 90, 91, 92, 92
Đuôi Lô tô
0 00, 10, 40, 70, 90, 90
1 91
2 92, 92
3
4 14, 24
5 35
6
7 07, 67, 77
8
9 29, 29, 39
Giải tám 59
Giải bảy 197
Giải sáu 8706 8059 3392
Giải năm 7364
Giải tư 22668 42442 12678 08162
18399 95549 97552
Giải ba 23240 43402
Giải nhì 85380
Giải nhất 63514
Đặc biệt 097778
Phóng to
Lô tô trực tiếp
02 06 14 40 42 49 52 59 59
62 64 68 78 78 80 92 97 99
Đầu Lô tô
0 02, 06
1 14
2
3
4 40, 42, 49
5 52, 59, 59
6 62, 64, 68
7 78, 78
8 80
9 92, 97, 99
Đuôi Lô tô
0 40, 80
1
2 02, 42, 52, 62, 92
3
4 14, 64
5
6 06
7 97
8 68, 78, 78
9 49, 59, 59, 99
Giải tám 92
Giải bảy 709
Giải sáu 6012 0951 5435
Giải năm 0264
Giải tư 67990 40423 24012 00834
95898 62134 61155
Giải ba 68924 45708
Giải nhì 84072
Giải nhất 99061
Đặc biệt 503039
Phóng to
Lô tô trực tiếp
08 09 12 12 23 24 34 34 35
39 51 55 61 64 72 90 92 98
Đầu Lô tô
0 08, 09
1 12, 12
2 23, 24
3 34, 34, 35, 39
4
5 51, 55
6 61, 64
7 72
8
9 90, 92, 98
Đuôi Lô tô
0 90
1 51, 61
2 12, 12, 72, 92
3 23
4 24, 34, 34, 64
5 35, 55
6
7
8 08, 98
9 09, 39
Giải tám 65
Giải bảy 509
Giải sáu 3228 2433 8504
Giải năm 5424
Giải tư 32786 70544 10133 02803
55762 41640 49216
Giải ba 86865 53067
Giải nhì 18056
Giải nhất 09175
Đặc biệt 475373
Phóng to
Lô tô trực tiếp
03 04 09 16 24 28 33 33 40
44 56 62 65 65 67 73 75 86
Đầu Lô tô
0 03, 04, 09
1 16
2 24, 28
3 33, 33
4 40, 44
5 56
6 62, 65, 65, 67
7 73, 75
8 86
9
Đuôi Lô tô
0 40
1
2 62
3 03, 33, 33, 73
4 04, 24, 44
5 65, 65, 75
6 16, 56, 86
7 67
8 28
9 09
Giải tám 35
Giải bảy 148
Giải sáu 7824 6742 9438
Giải năm 1882
Giải tư 82475 14337 48301 91289
71336 30697 09440
Giải ba 38690 19797
Giải nhì 86711
Giải nhất 41218
Đặc biệt 350919
Phóng to
Lô tô trực tiếp
01 11 18 19 24 35 36 37 38
40 42 48 75 82 89 90 97 97
Đầu Lô tô
0 01
1 11, 18, 19
2 24
3 35, 36, 37, 38
4 40, 42, 48
5
6
7 75
8 82, 89
9 90, 97, 97
Đuôi Lô tô
0 40, 90
1 01, 11
2 42, 82
3
4 24
5 35, 75
6 36
7 37, 97, 97
8 18, 38, 48
9 19, 89
Giải tám 36
Giải bảy 653
Giải sáu 3983 0337 0115
Giải năm 0793
Giải tư 53096 62969 24374 34419
47071 84271 56256
Giải ba 58660 59850
Giải nhì 80088
Giải nhất 15721
Đặc biệt 592584
Phóng to
Lô tô trực tiếp
15 19 21 36 37 50 53 56 60
69 71 71 74 83 84 88 93 96
Đầu Lô tô
0
1 15, 19
2 21
3 36, 37
4
5 50, 53, 56
6 60, 69
7 71, 71, 74
8 83, 84, 88
9 93, 96
Đuôi Lô tô
0 50, 60
1 21, 71, 71
2
3 53, 83, 93
4 74, 84
5 15
6 36, 56, 96
7 37
8 88
9 19, 69
Giải tám 31
Giải bảy 886
Giải sáu 6085 9532 7258
Giải năm 5443
Giải tư 60218 35068 30567 36293
05387 84254 14857
Giải ba 37081 79336
Giải nhì 27563
Giải nhất 63859
Đặc biệt 155521
Phóng to
Lô tô trực tiếp
18 21 31 32 36 43 54 57 58
59 63 67 68 81 85 86 87 93
Đầu Lô tô
0
1 18
2 21
3 31, 32, 36
4 43
5 54, 57, 58, 59
6 63, 67, 68
7
8 81, 85, 86, 87
9 93
Đuôi Lô tô
0
1 21, 31, 81
2 32
3 43, 63, 93
4 54
5 85
6 36, 86
7 57, 67, 87
8 18, 58, 68
9 59
Giải tám 92
Giải bảy 070
Giải sáu 6396 0366 8617
Giải năm 9503
Giải tư 74487 76407 41675 68015
76412 72804 62491
Giải ba 03047 99650
Giải nhì 93973
Giải nhất 26488
Đặc biệt 852750
Phóng to
Lô tô trực tiếp
03 04 07 12 15 17 47 50 50
66 70 73 75 87 88 91 92 96
Đầu Lô tô
0 03, 04, 07
1 12, 15, 17
2
3
4 47
5 50, 50
6 66
7 70, 73, 75
8 87, 88
9 91, 92, 96
Đuôi Lô tô
0 50, 50, 70
1 91
2 12, 92
3 03, 73
4 04
5 15, 75
6 66, 96
7 07, 17, 47, 87
8 88
9
Giải tám 90
Giải bảy 744
Giải sáu 4854 5387 9358
Giải năm 2576
Giải tư 24994 07360 84444 02416
67125 70543 49200
Giải ba 42416 08762
Giải nhì 30805
Giải nhất 38743
Đặc biệt 752143
Phóng to
Lô tô trực tiếp
00 05 16 16 25 43 43 43 44
44 54 58 60 62 76 87 90 94
Đầu Lô tô
0 00, 05
1 16, 16
2 25
3
4 43, 43, 43, 44, 44
5 54, 58
6 60, 62
7 76
8 87
9 90, 94
Đuôi Lô tô
0 00, 60, 90
1
2 62
3 43, 43, 43
4 44, 44, 54, 94
5 05, 25
6 16, 16, 76
7 87
8 58
9
Giải tám 84
Giải bảy 272
Giải sáu 2342 8520 9830
Giải năm 6609
Giải tư 38953 47612 32280 19008
53304 90937 30509
Giải ba 98046 23472
Giải nhì 58799
Giải nhất 68301
Đặc biệt 565849
Phóng to
Lô tô trực tiếp
01 04 08 09 09 12 20 30 37
42 46 49 53 72 72 80 84 99
Đầu Lô tô
0 01, 04, 08, 09, 09
1 12
2 20
3 30, 37
4 42, 46, 49
5 53
6
7 72, 72
8 80, 84
9 99
Đuôi Lô tô
0 20, 30, 80
1 01
2 12, 42, 72, 72
3 53
4 04, 84
5
6 46
7 37
8 08
9 09, 09, 49, 99
Giải tám 63
Giải bảy 487
Giải sáu 1118 4555 8977
Giải năm 5317
Giải tư 20887 78232 67837 00382
84317 91515 12183
Giải ba 37572 93639
Giải nhì 69373
Giải nhất 99084
Đặc biệt 885234
Phóng to
Lô tô trực tiếp
15 17 17 18 32 34 37 39 55
63 72 73 77 82 83 84 87 87
Đầu Lô tô
0
1 15, 17, 17, 18
2
3 32, 34, 37, 39
4
5 55
6 63
7 72, 73, 77
8 82, 83, 84, 87, 87
9
Đuôi Lô tô
0
1
2 32, 72, 82
3 63, 73, 83
4 34, 84
5 15, 55
6
7 17, 17, 37, 77, 87, 87
8 18
9 39
Giải tám 06
Giải bảy 311
Giải sáu 0895 6205 7105
Giải năm 1424
Giải tư 64833 15913 04289 06265
26506 88108 40060
Giải ba 63023 43811
Giải nhì 03401
Giải nhất 35382
Đặc biệt 812021
Phóng to
Lô tô trực tiếp
01 05 05 06 08 11 11 13 21
23 24 33 6 60 65 82 89 95
Đầu Lô tô
0 01, 05, 05, 06, 08
1 11, 11, 13
2 21, 23, 24
3 33
4
5
6 6, 60, 65
7
8 82, 89
9 95
Đuôi Lô tô
0 60
1 01, 11, 11, 21
2 82
3 13, 23, 33
4 24
5 05, 05, 65, 95
6 6, 06
7
8 08
9 89
Giải tám 21
Giải bảy 345
Giải sáu 1785 9270 6840
Giải năm 2653
Giải tư 63091 44061 73098 90906
50689 67847 30822
Giải ba 67434 85706
Giải nhì 88278
Giải nhất 06726
Đặc biệt 869377
Phóng to
Lô tô trực tiếp
06 06 21 22 26 34 40 45 47
53 61 70 77 78 85 89 91 98
Đầu Lô tô
0 06, 06
1
2 21, 22, 26
3 34
4 40, 45, 47
5 53
6 61
7 70, 77, 78
8 85, 89
9 91, 98
Đuôi Lô tô
0 40, 70
1 21, 61, 91
2 22
3 53
4 34
5 45, 85
6 06, 06, 26
7 47, 77
8 78, 98
9 89
Giải tám 37
Giải bảy 199
Giải sáu 4567 0948 8454
Giải năm 8676
Giải tư 05805 44056 92744 61088
70874 34834 29183
Giải ba 14601 78027
Giải nhì 86029
Giải nhất 80858
Đặc biệt 916974
Phóng to
Lô tô trực tiếp
01 05 27 29 34 37 44 48 54
56 58 67 74 74 76 83 88 99
Đầu Lô tô
0 01, 05
1
2 27, 29
3 34, 37
4 44, 48
5 54, 56, 58
6 67
7 74, 74, 76
8 83, 88
9 99
Đuôi Lô tô
0
1 01
2
3 83
4 34, 44, 54, 74, 74
5 05
6 56, 76
7 27, 37, 67
8 48, 58, 88
9 29, 99
Giải tám 65
Giải bảy 008
Giải sáu 1280 3904 7437
Giải năm 0526
Giải tư 54115 25790 45669 21365
62193 01113 72175
Giải ba 19350 36921
Giải nhì 24708
Giải nhất 77182
Đặc biệt 345580
Phóng to
Lô tô trực tiếp
04 08 13 15 21 26 37 50 65
65 69 75 8 80 80 82 90 93
Đầu Lô tô
0 04, 08
1 13, 15
2 21, 26
3 37
4
5 50
6 65, 65, 69
7 75
8 8, 80, 80, 82
9 90, 93
Đuôi Lô tô
0 50, 80, 80, 90
1 21
2 82
3 13, 93
4 04
5 15, 65, 65, 75
6 26
7 37
8 08, 8
9 69
Giải tám 94
Giải bảy 798
Giải sáu 7693 8719 1190
Giải năm 5511
Giải tư 42722 21521 44203 58610
98704 26060 22468
Giải ba 13036 93293
Giải nhì 89069
Giải nhất 55226
Đặc biệt 894926
Phóng to
Lô tô trực tiếp
03 04 10 11 19 21 22 26 26
36 60 68 69 90 93 93 94 98
Đầu Lô tô
0 03, 04
1 10, 11, 19
2 21, 22, 26, 26
3 36
4
5
6 60, 68, 69
7
8
9 90, 93, 93, 94, 98
Đuôi Lô tô
0 10, 60, 90
1 11, 21
2 22
3 03, 93, 93
4 04, 94
5
6 26, 26, 36
7
8 68, 98
9 19, 69
Giải tám 05
Giải bảy 463
Giải sáu 1552 9759 2554
Giải năm 8672
Giải tư 53259 95294 35263 38069
10158 45386 66212
Giải ba 53414 99605
Giải nhì 41938
Giải nhất 24715
Đặc biệt 063233
Phóng to
Lô tô trực tiếp
05 12 14 15 33 38 5 52 54
58 59 59 63 63 69 72 86 94
Đầu Lô tô
0 05
1 12, 14, 15
2
3 33, 38
4
5 5, 52, 54, 58, 59, 59
6 63, 63, 69
7 72
8 86
9 94
Đuôi Lô tô
0
1
2 12, 52, 72
3 33, 63, 63
4 14, 54, 94
5 05, 5, 15
6 86
7
8 38, 58
9 59, 59, 69
Giải tám 89
Giải bảy 287
Giải sáu 9662 8717 4094
Giải năm 9475
Giải tư 32306 90385 07244 17458
62906 56905 34558
Giải ba 16760 99988
Giải nhì 18921
Giải nhất 87937
Đặc biệt 087646
Phóng to
Lô tô trực tiếp
05 06 06 17 21 37 44 46 58
58 60 62 75 85 87 88 89 94
Đầu Lô tô
0 05, 06, 06
1 17
2 21
3 37
4 44, 46
5 58, 58
6 60, 62
7 75
8 85, 87, 88, 89
9 94
Đuôi Lô tô
0 60
1 21
2 62
3
4 44, 94
5 05, 75, 85
6 06, 06, 46
7 17, 37, 87
8 58, 58, 88
9 89
Giải tám 14
Giải bảy 792
Giải sáu 4587 3906 8662
Giải năm 6128
Giải tư 89623 79988 62519 07526
28305 27148 45595
Giải ba 95563 88478
Giải nhì 30360
Giải nhất 30532
Đặc biệt 791104
Phóng to
Lô tô trực tiếp
04 05 06 14 19 23 26 28 32
48 60 62 63 78 87 88 92 95
Đầu Lô tô
0 04, 05, 06
1 14, 19
2 23, 26, 28
3 32
4 48
5
6 60, 62, 63
7 78
8 87, 88
9 92, 95
Đuôi Lô tô
0 60
1
2 32, 62, 92
3 23, 63
4 04, 14
5 05, 95
6 06, 26
7 87
8 28, 48, 78, 88
9 19

Thống kê 2 số cuối giải đặc biệt xổ số Long An

Thống kê 2 số cuối đặc biệt về nhiều nhất trong 30 ngày gần nhất

Cặp sốXuất hiện
212 lần
782 lần
501 lần
511 lần
461 lần
Cặp sốXuất hiện
441 lần
741 lần
431 lần
541 lần
731 lần

Thống kê 2 số cuối đặc biệt về ít nhất trong 30 ngày gần nhất

Cặp sốXuất hiện
000 lần
480 lần
470 lần
830 lần
520 lần
Cặp sốXuất hiện
550 lần
820 lần
530 lần
850 lần
450 lần

Thống kê 2 số cuối đặc biệt KHÔNG xuất hiện trong 30 ngày gần nhất

Cặp sốSố ngày
0429 ngày
4628 ngày
3327 ngày
2626 ngày
8025 ngày
Cặp sốSố ngày
7424 ngày
7723 ngày
3421 ngày
4920 ngày
4319 ngày

Thống kê 2 số cuối đặc biệt về Liên Tiếp trong 30 ngày gần nhất

Cặp sốSố ngày liên tiếp
721 ngày
731 ngày
541 ngày
511 ngày
491 ngày
Cặp sốSố ngày liên tiếp
501 ngày
741 ngày
751 ngày
841 ngày
911 ngày

Tổng đặc biệt xuất hiện trong 30 ngày

Tổng ĐBXuất hiện
05 lần
11 lần
23 lần
33 lần
43 lần
Tổng ĐBXuất hiện
54 lần
64 lần
72 lần
83 lần
92 lần

Thống kê theo Đầu số trong 30 ngày gần nhất

Đầu sốXuất hiện
Đầu 02 lần
Đầu 12 lần
Đầu 24 lần
Đầu 35 lần
Đầu 44 lần
Đầu sốXuất hiện
Đầu 53 lần
Đầu 60 lần
Đầu 77 lần
Đầu 82 lần
Đầu 91 lần

Thống kê theo Đuôi số trong 30 ngày gần nhất

Đuôi sốXuất hiện
Đuôi 02 lần
Đuôi 14 lần
Đuôi 22 lần
Đuôi 34 lần
Đuôi 47 lần
Đuôi sốXuất hiện
Đuôi 51 lần
Đuôi 63 lần
Đuôi 72 lần
Đuôi 82 lần
Đuôi 93 lần
Chia sẻ
Game Slot Đổi Thưởng xổ số siêu tốc mới nhất Xổ Số Siêu Tốc GAME SLOT Nổ Hũ XỔ SỐ SIÊU HOT VN Game Slot Nổ Hũ Top 10 Loại Game Hot Game giành cho người mới Trò chơi game siêu hot Các trò chơi nổi bật Top 10 nhà cái hot Casino Uy Tín Nhất 2023 Trò chơi đáng chơi nhất Tựa Game Mới Nhất 2023 Top game casino uy tín Top game hot nhất japanesegoLfsaLe theLingeriesex savebatterywaste vst-e riverwaLkbeads pivotpointtudeLa shannon-effects saLoncarecs foLiodock apartments4you-gracia thepetaLpeddLerar stardragonminneapoLis thecarpentersvow 2222bb joyamman disneyformiLitary cavernadabruxa angieLskinawyspach deepaktrehanphotography webartexpo designstudiokm stereochair thecenterforpt gamer-time senvangvietnam savvyvendee