Xổ số miền bắc Thứ 6 hàng tuần

Kết Quả Xổ Số Miền Bắc Thứ 6 ngày 26/5/2023

Thống kê kết quả xổ số miền bắc thứ 6 ngày 26/5/2023, bảng đặc biệt xsmb t6, bảng lô tô trực tiếp, đầu đuôi miền bắc ngày 26/5/2023.
Đặc biệt 36191
Giải nhất 12247
Giải nhì 74125 55916
Giải ba 50939 18172 11720
73339 73686 22536
Giải tư 1413 7656 2151 9010
Giải năm 3208 7195 4948
3210 9463 0955
Giải sáu 188 203 342
Giải bảy 53 31 11 03
Phóng to
Lô tô trực tiếp
03 08 10 10 11 13 16 20 25
3 31 36 39 39 42 47 48 51
53 55 56 63 72 86 88 91 95
Đầu Lô tô
0 03, 08
1 10, 10, 11, 13, 16
2 20, 25
3 3, 31, 36, 39, 39
4 42, 47, 48
5 51, 53, 55, 56
6 63
7 72
8 86, 88
9 91, 95
Đuôi Lô tô
0 10, 10, 20
1 11, 31, 51, 91
2 42, 72
3 3, 03, 13, 53, 63
4
5 25, 55, 95
6 16, 36, 56, 86
7 47
8 08, 48, 88
9 39, 39

Kết Quả Xổ Số Miền Bắc Thứ 6 ngày 19/5/2023

Thống kê kết quả xổ số miền bắc thứ 6 ngày 19/5/2023, bảng đặc biệt xsmb t6, bảng lô tô trực tiếp, đầu đuôi miền bắc ngày 19/5/2023.
Đặc biệt 22317
Giải nhất 14150
Giải nhì 33733 51891
Giải ba 82756 21657 15856
86311 41587 54889
Giải tư 4351 1152 9815 0486
Giải năm 4906 9531 2902
2863 2086 1971
Giải sáu 187 478 712
Giải bảy 56 36 66 29
Phóng to
Lô tô trực tiếp
02 06 11 12 15 17 29 31 33
36 50 51 52 56 56 56 57 63
66 71 78 86 86 87 87 89 91
Đầu Lô tô
0 02, 06
1 11, 12, 15, 17
2 29
3 31, 33, 36
4
5 50, 51, 52, 56, 56, 56, 57
6 63, 66
7 71, 78
8 86, 86, 87, 87, 89
9 91
Đuôi Lô tô
0 50
1 11, 31, 51, 71, 91
2 02, 12, 52
3 33, 63
4
5 15
6 06, 36, 56, 56, 56, 66, 86, 86
7 17, 57, 87, 87
8 78
9 29, 89

Kết Quả Xổ Số Miền Bắc Thứ 6 ngày 12/5/2023

Thống kê kết quả xổ số miền bắc thứ 6 ngày 12/5/2023, bảng đặc biệt xsmb t6, bảng lô tô trực tiếp, đầu đuôi miền bắc ngày 12/5/2023.
Đặc biệt 84102
Giải nhất 12141
Giải nhì 03914 59392
Giải ba 89476 73718 53418
26470 04401 87540
Giải tư 9810 7384 5603 4657
Giải năm 1245 1444 2197
7581 5850 1090
Giải sáu 531 230 371
Giải bảy 43 75 65 00
Phóng to
Lô tô trực tiếp
0 01 02 03 10 14 18 18 30
31 40 41 43 44 45 50 57 65
70 71 75 76 81 84 90 92 97
Đầu Lô tô
0 0, 01, 02, 03
1 10, 14, 18, 18
2
3 30, 31
4 40, 41, 43, 44, 45
5 50, 57
6 65
7 70, 71, 75, 76
8 81, 84
9 90, 92, 97
Đuôi Lô tô
0 0, 10, 30, 40, 50, 70, 90
1 01, 31, 41, 71, 81
2 02, 92
3 03, 43
4 14, 44, 84
5 45, 65, 75
6 76
7 57, 97
8 18, 18
9

Kết Quả Xổ Số Miền Bắc Thứ 6 ngày 5/5/2023

Thống kê kết quả xổ số miền bắc thứ 6 ngày 5/5/2023, bảng đặc biệt xsmb t6, bảng lô tô trực tiếp, đầu đuôi miền bắc ngày 5/5/2023.
Đặc biệt 82647
Giải nhất 95546
Giải nhì 39378 98658
Giải ba 97994 13760 07192
61645 91254 34455
Giải tư 5511 4527 0642 4236
Giải năm 0155 7861 2259
0242 1787 5726
Giải sáu 432 624 534
Giải bảy 16 14 72 39
Phóng to
Lô tô trực tiếp
11 14 16 24 26 27 32 34 36
39 42 42 45 46 47 54 55 55
58 59 60 61 72 78 87 92 94
Đầu Lô tô
0
1 11, 14, 16
2 24, 26, 27
3 32, 34, 36, 39
4 42, 42, 45, 46, 47
5 54, 55, 55, 58, 59
6 60, 61
7 72, 78
8 87
9 92, 94
Đuôi Lô tô
0 60
1 11, 61
2 32, 42, 42, 72, 92
3
4 14, 24, 34, 54, 94
5 45, 55, 55
6 16, 26, 36, 46
7 27, 47, 87
8 58, 78
9 39, 59

Kết Quả Xổ Số Miền Bắc Thứ 6 ngày 28/4/2023

Thống kê kết quả xổ số miền bắc thứ 6 ngày 28/4/2023, bảng đặc biệt xsmb t6, bảng lô tô trực tiếp, đầu đuôi miền bắc ngày 28/4/2023.
Đặc biệt 13196
Giải nhất 47757
Giải nhì 75260 25528
Giải ba 62526 11485 39031
20967 51864 02270
Giải tư 8012 6085 1150 4819
Giải năm 0020 6500 1331
3462 5653 8899
Giải sáu 993 308 910
Giải bảy 24 38 96 66
Phóng to
Lô tô trực tiếp
00 08 10 12 19 20 24 26 28
31 31 38 50 53 57 60 62 64
66 67 70 85 85 93 96 96 99
Đầu Lô tô
0 00, 08
1 10, 12, 19
2 20, 24, 26, 28
3 31, 31, 38
4
5 50, 53, 57
6 60, 62, 64, 66, 67
7 70
8 85, 85
9 93, 96, 96, 99
Đuôi Lô tô
0 00, 10, 20, 50, 60, 70
1 31, 31
2 12, 62
3 53, 93
4 24, 64
5 85, 85
6 26, 66, 96, 96
7 57, 67
8 08, 28, 38
9 19, 99

Kết Quả Xổ Số Miền Bắc Thứ 6 ngày 21/4/2023

Thống kê kết quả xổ số miền bắc thứ 6 ngày 21/4/2023, bảng đặc biệt xsmb t6, bảng lô tô trực tiếp, đầu đuôi miền bắc ngày 21/4/2023.
Đặc biệt 47914
Giải nhất 60797
Giải nhì 59717 14501
Giải ba 34329 85460 96221
89853 40346 68305
Giải tư 3448 1189 9419 1707
Giải năm 4739 7719 4691
4875 9253 2716
Giải sáu 562 636 836
Giải bảy 94 07 65 97
Phóng to
Lô tô trực tiếp
01 05 07 14 16 17 19 19 21
29 36 36 39 46 48 53 53 60
62 65 7 75 89 91 94 97 97
Đầu Lô tô
0 01, 05, 07
1 14, 16, 17, 19, 19
2 21, 29
3 36, 36, 39
4 46, 48
5 53, 53
6 60, 62, 65
7 7, 75
8 89
9 91, 94, 97, 97
Đuôi Lô tô
0 60
1 01, 21, 91
2 62
3 53, 53
4 14, 94
5 05, 65, 75
6 16, 36, 36, 46
7 7, 07, 17, 97, 97
8 48
9 19, 19, 29, 39, 89

Kết Quả Xổ Số Miền Bắc Thứ 6 ngày 14/4/2023

Thống kê kết quả xổ số miền bắc thứ 6 ngày 14/4/2023, bảng đặc biệt xsmb t6, bảng lô tô trực tiếp, đầu đuôi miền bắc ngày 14/4/2023.
Đặc biệt 57534
Giải nhất 88770
Giải nhì 05720 91578
Giải ba 03717 48451 94184
89449 05832 56081
Giải tư 4943 4300 4803 7938
Giải năm 2632 1938 4351
0270 7609 7302
Giải sáu 029 457 562
Giải bảy 88 23 60 79
Phóng to
Lô tô trực tiếp
00 02 03 09 17 20 23 29 32
32 34 38 38 43 49 51 51 57
60 62 70 70 78 79 81 84 88
Đầu Lô tô
0 00, 02, 03, 09
1 17
2 20, 23, 29
3 32, 32, 34, 38, 38
4 43, 49
5 51, 51, 57
6 60, 62
7 70, 70, 78, 79
8 81, 84, 88
9
Đuôi Lô tô
0 00, 20, 60, 70, 70
1 51, 51, 81
2 02, 32, 32, 62
3 03, 23, 43
4 34, 84
5
6
7 17, 57
8 38, 38, 78, 88
9 09, 29, 49, 79

Kết Quả Xổ Số Miền Bắc Thứ 6 ngày 7/4/2023

Thống kê kết quả xổ số miền bắc thứ 6 ngày 7/4/2023, bảng đặc biệt xsmb t6, bảng lô tô trực tiếp, đầu đuôi miền bắc ngày 7/4/2023.
Đặc biệt 49736
Giải nhất 58224
Giải nhì 65556 14147
Giải ba 58150 72738 43810
30812 33149 13629
Giải tư 8908 1830 7439 0764
Giải năm 6547 1958 9971
7786 2569 4304
Giải sáu 463 465 406
Giải bảy 00 44 72 22
Phóng to
Lô tô trực tiếp
0 04 06 08 10 12 22 24 29
30 36 38 39 44 47 47 49 50
56 58 63 64 65 69 71 72 86
Đầu Lô tô
0 0, 04, 06, 08
1 10, 12
2 22, 24, 29
3 30, 36, 38, 39
4 44, 47, 47, 49
5 50, 56, 58
6 63, 64, 65, 69
7 71, 72
8 86
9
Đuôi Lô tô
0 0, 10, 30, 50
1 71
2 12, 22, 72
3 63
4 04, 24, 44, 64
5 65
6 06, 36, 56, 86
7 47, 47
8 08, 38, 58
9 29, 39, 49, 69

Kết Quả Xổ Số Miền Bắc Thứ 6 ngày 31/3/2023

Thống kê kết quả xổ số miền bắc thứ 6 ngày 31/3/2023, bảng đặc biệt xsmb t6, bảng lô tô trực tiếp, đầu đuôi miền bắc ngày 31/3/2023.
Đặc biệt 59381
Giải nhất 50062
Giải nhì 41803 74247
Giải ba 29789 25048 78541
21351 15625 53386
Giải tư 8847 1248 2881 7647
Giải năm 3187 0628 3153
7468 8667 7883
Giải sáu 834 295 592
Giải bảy 42 08 22 16
Phóng to
Lô tô trực tiếp
03 16 22 25 28 34 41 42 47
47 47 48 48 51 53 62 67 68
8 81 81 83 86 87 89 92 95
Đầu Lô tô
0 03
1 16
2 22, 25, 28
3 34
4 41, 42, 47, 47, 47, 48, 48
5 51, 53
6 62, 67, 68
7
8 8, 81, 81, 83, 86, 87, 89
9 92, 95
Đuôi Lô tô
0
1 41, 51, 81, 81
2 22, 42, 62, 92
3 03, 53, 83
4 34
5 25, 95
6 16, 86
7 47, 47, 47, 67, 87
8 8, 28, 48, 48, 68
9 89

Kết Quả Xổ Số Miền Bắc Thứ 6 ngày 24/3/2023

Thống kê kết quả xổ số miền bắc thứ 6 ngày 24/3/2023, bảng đặc biệt xsmb t6, bảng lô tô trực tiếp, đầu đuôi miền bắc ngày 24/3/2023.
Đặc biệt 48657
Giải nhất 92279
Giải nhì 26169 82385
Giải ba 98841 13954 79256
94604 99283 70785
Giải tư 1952 2895 1644 0040
Giải năm 0056 2149 4349
9152 6702 9706
Giải sáu 946 859 135
Giải bảy 72 04 96 01
Phóng to
Lô tô trực tiếp
02 04 06 1 35 4 40 41 44
46 49 49 52 52 54 56 56 57
59 69 72 79 83 85 85 95 96
Đầu Lô tô
0 02, 04, 06
1 1
2
3 35
4 4, 40, 41, 44, 46, 49, 49
5 52, 52, 54, 56, 56, 57, 59
6 69
7 72, 79
8 83, 85, 85
9 95, 96
Đuôi Lô tô
0 40
1 1, 41
2 02, 52, 52, 72
3 83
4 04, 4, 44, 54
5 35, 85, 85, 95
6 06, 46, 56, 56, 96
7 57
8
9 49, 49, 59, 69, 79

Kết Quả Xổ Số Miền Bắc Thứ 6 ngày 17/3/2023

Thống kê kết quả xổ số miền bắc thứ 6 ngày 17/3/2023, bảng đặc biệt xsmb t6, bảng lô tô trực tiếp, đầu đuôi miền bắc ngày 17/3/2023.
Đặc biệt 59389
Giải nhất 46086
Giải nhì 47967 93279
Giải ba 62875 61643 80808
17950 83001 55132
Giải tư 7669 4211 2318 6993
Giải năm 7346 4111 6778
2763 2406 4847
Giải sáu 006 958 919
Giải bảy 09 05 65 60
Phóng to
Lô tô trực tiếp
01 06 08 11 11 18 19 32 43
46 47 5 50 58 6 60 63 65
67 69 75 78 79 86 89 9 93
Đầu Lô tô
0 01, 06, 08
1 11, 11, 18, 19
2
3 32
4 43, 46, 47
5 5, 50, 58
6 6, 60, 63, 65, 67, 69
7 75, 78, 79
8 86, 89
9 9, 93
Đuôi Lô tô
0 50, 60
1 01, 11, 11
2 32
3 43, 63, 93
4
5 5, 65, 75
6 06, 6, 46, 86
7 47, 67
8 08, 18, 58, 78
9 9, 19, 69, 79, 89

15 giấc mơ hay gặp hàng ngày

1. Nằm mơ thấy Bát
2. Nằm mơ thấy Bơi nước trong
3. Nằm mơ thấy Chái thìa
4. Nằm mơ thấy Con sò
5. Nằm mơ thấy Cái chén
6. Nằm mơ thấy Diều hâu
7. Nằm mơ thấy Giò chả
8. Nằm mơ thấy Hương đèn
9. Nằm mơ thấy Hổ
10. Nằm mơ thấy Khâu vá
11. Nằm mơ thấy Quạt trần
12. Nằm mơ thấy Quần áo vá nhiều
13. Nằm mơ thấy Tinh trùng
14. Nằm mơ thấy Trèo thang
15. Nằm mơ thấy Tầu bay
Xem tất cả hơn 1.000 giấc mơ khác

Một vài thông tin về xổ số Miền Bắc (Cập nhật mới nhất năm 2023)

Xổ số Miền Bắc (XSMB) còn gọi là xổ số truyền thống, xổ số thủ đô XSTD hay xổ số Hà Nội XSHN) mở thưởng vào khoảng 18h15' hàng ngày từ thứ 2 đến chủ nhật (Trừ 4 ngày nghỉ Tết âm lịch).

Lịch quay số mở thưởng XSMB:

  • Thứ Hai: Xổ số kiến thiết Hà Nội
  • Thứ Ba: Xổ số kiến thiết Quảng Ninh
  • Thứ Tư: Xổ số kiến thiết Bắc Ninh
  • Thứ Năm: Xổ số kiến thiết Hà Nội
  • Thứ Sáu: Xổ số kiến thiết Hải Phòng
  • Thứ Bảy: Xổ số kiến thiết Nam Định
  • Chủ Nhật: Xổ số kiến thiết Thái Bình
Chia sẻ
japanesegoLfsaLe theLingeriesex savebatterywaste vst-e riverwaLkbeads pivotpointtudeLa shannon-effects saLoncarecs foLiodock apartments4you-gracia thepetaLpeddLerar stardragonminneapoLis thecarpentersvow 2222bb joyamman disneyformiLitary cavernadabruxa angieLskinawyspach deepaktrehanphotography webartexpo designstudiokm stereochair thecenterforpt gamer-time senvangvietnam savvyvendee