Kết quả xổ số miền trung Chủ Nhật hàng tuần

Kết Quả Xổ Số Miền Trung ngày 28/5/2023

Khánh Hòa Kon Tum
G8
63
33
G7
072
306
G6
4439
7375
4163
4501
9967
2380
G5
6069
1214
G4
18569
62364
61613
91774
07677
13196
10591
35147
01938
12841
92168
85056
47877
69509
G3
09705
93168
02325
20791
G2
64238
09586
G1
56333
11366
ĐB
505873
876090
Phóng to
Đầu Khánh Hòa Kon Tum
0 5 1, 6, 9
1 3 4
2 5
3 3, 8, 9 3, 8
4 1, 7
5 6
6 3, 3, 4, 8, 9, 9 6, 7, 8
7 2, 3, 4, 5, 7 7
8 0, 6
9 1, 6 0, 1

Kết Quả Xổ Số Miền Trung ngày 21/5/2023

Khánh Hòa Kon Tum
G8
14
23
G7
342
930
G6
6424
0242
8430
8790
5246
9056
G5
3504
8555
G4
44358
24062
53421
09915
20534
50708
60352
16907
50689
59097
02028
11196
41146
91197
G3
90472
28124
72707
29197
G2
14581
26159
G1
14086
96760
ĐB
727077
602436
Phóng to
Đầu Khánh Hòa Kon Tum
0 4, 8 7, 7
1 4, 5
2 1, 4, 4 3, 8
3 0, 4 0, 6
4 2, 2 6, 6
5 2, 8 5, 6, 9
6 2 0
7 2, 7
8 1, 6 9
9 0, 6, 7, 7, 7

Kết Quả Xổ Số Miền Trung ngày 14/5/2023

Khánh Hòa Kon Tum
G8
77
91
G7
414
603
G6
2458
0005
0619
7358
5861
3408
G5
1999
6336
G4
23689
33216
37115
07404
15580
49151
47058
73816
24271
00493
71243
87657
77879
18897
G3
44421
71221
43529
24730
G2
89546
33112
G1
75856
11752
ĐB
157684
603489
Phóng to
Đầu Khánh Hòa Kon Tum
0 4 3, 8
1 4, 5, 6, 9 2, 6
2 1, 1 9
3 0, 6
4 6 3
5 5, 1, 6, 8, 8 2, 7, 8
6 1
7 7 1, 9
8 0, 4, 9 9
9 9 1, 3, 7

Kết Quả Xổ Số Miền Trung ngày 7/5/2023

Khánh Hòa Kon Tum
G8
74
71
G7
810
202
G6
4359
5199
7422
9665
5314
5157
G5
0611
9671
G4
86902
23949
49870
77642
70613
30210
29499
17919
43123
97351
55206
48449
01939
27019
G3
37080
19533
34663
67456
G2
94672
02971
G1
24408
98571
ĐB
661518
663950
Phóng to
Đầu Khánh Hòa Kon Tum
0 2, 8 2, 6
1 0, 0, 1, 3, 8 4, 9, 9
2 2 3
3 3 9
4 2, 9 9
5 9 0, 1, 6, 7
6 3, 5
7 0, 2, 4 1, 1, 1, 1
8 0
9 9, 9

Kết Quả Xổ Số Miền Trung ngày 30/4/2023

Khánh Hòa Kon Tum
G8
86
15
G7
617
296
G6
6712
1949
2221
6826
1141
6254
G5
4173
6403
G4
39764
57078
68349
21210
84388
12225
24181
55842
06833
45327
78650
29073
83977
09499
G3
41290
58761
50612
35422
G2
62529
14404
G1
68750
21380
ĐB
336021
835919
Phóng to
Đầu Khánh Hòa Kon Tum
0 3, 4
1 0, 2, 7 2, 5, 9
2 1, 1, 5, 9 2, 6, 7
3 3
4 9, 9 1, 2
5 0 0, 4
6 1, 4
7 3, 8 3, 7
8 1, 6, 8 0
9 0 6, 9

Kết Quả Xổ Số Miền Trung ngày 23/4/2023

Khánh Hòa Kon Tum
G8
56
20
G7
454
347
G6
8224
4202
8434
9587
5926
3446
G5
6453
1033
G4
02585
24865
14789
41426
35199
58914
20142
96366
26457
28194
92086
16299
84381
45729
G3
09731
12920
38577
92049
G2
29627
31410
G1
08545
75412
ĐB
510739
304673
Phóng to
Đầu Khánh Hòa Kon Tum
0 2
1 4 0, 2
2 0, 4, 6, 7 0, 6, 9
3 1, 4, 9 3
4 2, 5 6, 7, 9
5 3, 4, 6 7
6 5 6
7 3, 7
8 5, 9 1, 6, 7
9 9 4, 9

Kết Quả Xổ Số Miền Trung ngày 16/4/2023

Khánh Hòa Kon Tum
G8
05
75
G7
253
612
G6
3594
5502
7298
1144
0643
0635
G5
6198
4939
G4
06459
07738
43676
43210
71246
32048
15165
62946
24542
49681
28319
05716
63438
41193
G3
92510
88691
89821
68768
G2
59626
12557
G1
66228
04418
ĐB
016849
889572
Phóng to
Đầu Khánh Hòa Kon Tum
0 2
1 0, 0 2, 6, 8, 9
2 6, 8 1
3 8 5, 8, 9
4 6, 8, 9 2, 3, 4, 6
5 5, 3, 9 7
6 5 8
7 6 2, 5
8 1
9 1, 4, 8, 8 3

Kết Quả Xổ Số Miền Trung ngày 9/4/2023

Khánh Hòa Kon Tum
G8
01
87
G7
691
563
G6
9883
9078
3697
8110
3883
4278
G5
9126
8871
G4
38454
69294
77292
92488
25508
41390
53936
35055
29779
06604
26718
55976
68907
81159
G3
20542
01290
17607
07270
G2
25191
12214
G1
12062
14043
ĐB
364910
619438
Phóng to
Đầu Khánh Hòa Kon Tum
0 8 4, 7, 7
1 1, 0 0, 4, 8
2 6
3 6 8
4 2 3
5 4 5, 9
6 2 3
7 8 0, 1, 6, 8, 9
8 3, 8 3, 7
9 0, 0, 1, 1, 2, 4, 7

Kết Quả Xổ Số Miền Trung ngày 2/4/2023

Khánh Hòa Kon Tum
G8
65
96
G7
973
917
G6
1686
9473
0303
2304
2224
5599
G5
9915
8801
G4
32618
99498
31784
61636
90198
75888
79939
21945
02713
23531
72003
76478
63348
23839
G3
14352
91177
28095
06192
G2
35889
45519
G1
84502
15255
ĐB
211832
334320
Phóng to
Đầu Khánh Hòa Kon Tum
0 2, 3 1, 3, 4
1 5, 8 3, 7, 9
2 0, 4
3 2, 6, 9 1, 9
4 5, 8
5 2 5
6 5
7 3, 3, 7 8
8 4, 6, 8, 9
9 8, 8 2, 5, 6, 9

Kết Quả Xổ Số Miền Trung ngày 26/3/2023

Khánh Hòa Kon Tum
G8
77
28
G7
092
072
G6
7862
3917
8092
4534
5825
6344
G5
4311
1575
G4
42630
21918
34943
45089
39020
84086
85896
20978
56085
71524
16679
31717
06719
70433
G3
56627
70788
76929
00078
G2
88822
16633
G1
39051
99704
ĐB
893750
579113
Phóng to
Đầu Khánh Hòa Kon Tum
0 4
1 1, 7, 8 3, 7, 9
2 0, 2, 7 4, 5, 8, 9
3 0 3, 3, 4
4 3 4
5 0, 1
6 2
7 7 2, 5, 8, 8, 9
8 6, 8, 9 5
9 2, 2, 6

Kết Quả Xổ Số Miền Trung ngày 19/3/2023

Khánh Hòa Kon Tum
G8
02
85
G7
768
760
G6
7764
3669
2148
3191
9694
9184
G5
0399
3427
G4
32755
07527
88786
02632
88606
71287
75076
07743
49202
85079
66255
82629
17415
64122
G3
07246
18598
83688
10809
G2
16726
78169
G1
19522
70560
ĐB
936909
560105
Phóng to
Đầu Khánh Hòa Kon Tum
0 6, 9 2, 5, 9
1 5
2 2, 2, 6, 7 2, 7, 9
3 2
4 6, 8 3
5 5 5
6 4, 8, 9 0, 0, 9
7 6 9
8 6, 7 4, 5, 8
9 8, 9 1, 4

15 giấc mơ hay gặp hàng ngày

1. Nằm mơ thấy Bát
2. Nằm mơ thấy Bơi nước trong
3. Nằm mơ thấy Chái thìa
4. Nằm mơ thấy Con sò
5. Nằm mơ thấy Cái chén
6. Nằm mơ thấy Diều hâu
7. Nằm mơ thấy Giò chả
8. Nằm mơ thấy Hương đèn
9. Nằm mơ thấy Hổ
10. Nằm mơ thấy Khâu vá
11. Nằm mơ thấy Quạt trần
12. Nằm mơ thấy Quần áo vá nhiều
13. Nằm mơ thấy Tinh trùng
14. Nằm mơ thấy Trèo thang
15. Nằm mơ thấy Tầu bay
Xem tất cả hơn 1.000 giấc mơ khác

Một vài thông tin về xổ số Miền Trung (Cập nhật mới nhất năm 2023)

Xổ số Miền Trung (XSMT, XSMTRUNG) được mở thưởng vào lúc 17h10' tất cả các ngày trong tuần (Trừ 4 ngày nghỉ Tết âm lịch).

Địa chỉ quay thưởng: Tại công ty xổ số kiến thiết của tỉnh miền Trung.

Lịch quay số mở thưởng XSMT:

  • Thứ Hai: Xổ số kiến thiết Phú Yên, Thừa Thiên Huế
  • Thứ Ba: Xổ số kiến thiết Đắc Lắc, Quảng Nam
  • Thứ Tư: Xổ số kiến thiết Đà Nẵng, Khánh Hòa
  • Thứ Năm: Xổ số kiến thiết Bình Định, Quảng Bình, Quảng Trị
  • Thứ Sáu: Xổ số kiến thiết Gia Lai, Ninh Thuận
  • Thứ Bảy: Xổ số kiến thiết Đắc Nông, Quảng Ngãi, Đà Nẵng
  • Chủ Nhật: Xổ số kiến thiết Kon Tum, Khánh Hòa
Chia sẻ
japanesegoLfsaLe theLingeriesex savebatterywaste vst-e riverwaLkbeads pivotpointtudeLa shannon-effects saLoncarecs foLiodock apartments4you-gracia thepetaLpeddLerar stardragonminneapoLis thecarpentersvow 2222bb joyamman disneyformiLitary cavernadabruxa angieLskinawyspach deepaktrehanphotography webartexpo designstudiokm stereochair thecenterforpt gamer-time senvangvietnam savvyvendee