Kết quả xổ số miền trung Thứ 2 hàng tuần

Kết Quả Xổ Số Miền Trung ngày 30/1/2023

Phú Yên Thừa Thiên Huế
G8
05
25
G7
038
156
G6
7380
4395
6413
1672
1553
9658
G5
2327
1419
G4
00322
91125
82894
30188
45093
37243
24619
54348
70876
33723
86295
01667
36615
55926
G3
72308
37508
24763
68949
G2
75896
16016
G1
44337
00082
ĐB
276645
992633
Phóng to
Đầu Phú Yên Thừa Thiên Huế
0 , 5, 8, 8
1 9 5, 6, 9
2 2, 5, 7 3, 5, 6
3 7, 8 3
4 3, 5 8, 9
5 3, 6
6 3, 7
7 2, 6
8 0, 8 2
9 3, 4, 5, 6 5

Kết Quả Xổ Số Miền Trung ngày 23/1/2023

Phú Yên Thừa Thiên Huế
G8
15
19
G7
107
618
G6
2077
8755
7392
1382
9255
7491
G5
2673
5712
G4
65970
03897
23063
30588
52497
76787
88184
43744
24366
42005
60174
92998
32869
45441
G3
11409
82792
50436
52461
G2
48382
02501
G1
31279
55818
ĐB
307019
013817
Phóng to
Đầu Phú Yên Thừa Thiên Huế
0 , 7, 9 , 1, 5
1 5, 9 2, 7, 8, 8, 9
2
3 6
4 1, 4
5 5 5
6 3 1, 6, 9
7 0, 3, 7, 9 4
8 2, 4, 7, 8 2
9 2, 7, 7 8

Kết Quả Xổ Số Miền Trung ngày 16/1/2023

Phú Yên Thừa Thiên Huế
G8
03
74
G7
277
398
G6
5188
0139
8883
1867
4767
7682
G5
2200
5565
G4
37833
41326
04753
82437
21407
34477
53531
43265
94963
19097
57523
46462
19539
95685
G3
39194
39442
30552
71043
G2
11430
47849
G1
41001
58304
ĐB
422124
855453
Phóng to
Đầu Phú Yên Thừa Thiên Huế
0 , 0, 1, 3, 7 , 4
1
2 4, 6 3
3 0, 1, 3, 7, 9 9
4 2 3, 9
5 3 2, 3
6 2, 3, 5, 5, 7, 7
7 7, 7 4
8 8 5
9 4 7, 8

Kết Quả Xổ Số Miền Trung ngày 9/1/2023

Thừa Thiên Huế Phú Yên
G8
10
29
G7
425
296
G6
1287
7259
7364
5290
6446
0447
G5
5415
7789
G4
77005
51915
05905
56625
45944
37729
84974
20975
47419
26729
80771
59868
29429
85661
G3
36465
49957
48691
97322
G2
53620
44888
G1
89748
63303
ĐB
734886
959593
Phóng to
Đầu Thừa Thiên Huế Phú Yên
0 , 5, 5 , 3
1 0, 5, 5 9
2 0, 5, 5, 9 2, 9, 9, 9
3
4 4, 8 6
5 7, 9
6 5 1, 8
7 4 1, 5
8 6, 7 8, 9
9 0, 1, 3, 6

Kết Quả Xổ Số Miền Trung ngày 2/1/2023

Thừa Thiên Huế Phú Yên
G8
65
83
G7
350
931
G6
2206
5988
3816
0634
7828
3785
G5
5086
1897
G4
43896
13137
07642
14248
98165
18751
09488
82125
52949
35749
18748
09402
47152
14532
G3
23899
23892
02717
48362
G2
11546
78460
G1
08027
22742
ĐB
474835
508578
Phóng to
Đầu Thừa Thiên Huế Phú Yên
0 , 6 , 2
1 7
2 7 5, 8
3 5, 7 1, 2, 4
4 2, 6, 8 2, 8, 9, 9
5 0, 1 2
6 5, 5 0, 2
7 8
8 6, 8, 8 3
9 2, 6, 9 7

Kết Quả Xổ Số Miền Trung ngày 26/12/2022

Phú Yên Thừa Thiên Huế
G8
37
67
G7
075
963
G6
2147
0967
5477
0056
0043
7327
G5
0517
7407
G4
53242
19162
29307
68654
24594
14343
58526
97601
50002
34446
89744
97430
01952
83837
G3
07457
54865
62559
57231
G2
77409
79351
G1
47569
37531
ĐB
203654
180006
Phóng to
Đầu Phú Yên Thừa Thiên Huế
0 , 7, 9 , 1, 2, 6, 7
1 7
2 6
3 7 0, 1, 1, 7
4 2, 3, 7 3, 4, 6
5 4, 4, 7 1, 2, 6, 9
6 2, 5, 7, 9 3, 7
7 5
8
9 4

Kết Quả Xổ Số Miền Trung ngày 19/12/2022

Phú Yên Thừa Thiên Huế
G8
66
70
G7
810
404
G6
4971
1751
9984
7447
8899
7899
G5
3819
7611
G4
70238
00711
55539
01154
44317
52580
82854
91466
73148
96856
76132
83228
44259
35072
G3
00366
53441
10834
55203
G2
61001
10919
G1
03996
31898
ĐB
296397
169092
Phóng to
Đầu Phú Yên Thừa Thiên Huế
0 , 1 , 3, 4
1 0, 1, 7, 9 1, 9
2 8
3 8, 9 2, 4
4 1 7, 8
5 1, 4, 4 6, 9
6 6, 6 6
7 1 0, 2
8 0
9 6, 7 2, 8, 9

Kết Quả Xổ Số Miền Trung ngày 12/12/2022

Phú Yên Thừa Thiên Huế
G8
07
56
G7
016
921
G6
5433
3494
8896
1736
5113
2328
G5
3081
7185
G4
10526
25836
25093
09691
95166
96127
20923
35318
02235
31241
91659
70678
43158
35325
G3
06870
67159
93432
65697
G2
10192
44180
G1
86154
05699
ĐB
497793
073768
Phóng to
Đầu Phú Yên Thừa Thiên Huế
0 , 7
1 6 3, 8
2 3, 6, 7 1, 5
3 3, 6 2, 5, 6
4 1
5 4, 9 6, 8, 9
6 6 8
7 0 8
8 1 0, 5
9 1, 2, 3, 3, 4 7, 9

Kết Quả Xổ Số Miền Trung ngày 5/12/2022

Phú Yên Thừa Thiên Huế
G8
16
08
G7
802
152
G6
4136
9173
6072
2776
7453
9706
G5
8022
0102
G4
09668
86823
17416
44058
69993
22540
14963
06647
40696
36115
46657
47526
78749
60396
G3
63217
65117
86226
11971
G2
61409
70371
G1
57955
10643
ĐB
323499
338743
Phóng to
Đầu Phú Yên Thừa Thiên Huế
0 , 2, 9 , 2, 8
1 6, 6, 7, 7 5
2 2, 3 6, 6
3 6
4 0 3, 3, 7, 9
5 5, 8 2, 3, 7
6 3, 8
7 3 1, 1, 6
8
9 3, 9 6, 6

Kết Quả Xổ Số Miền Trung ngày 28/11/2022

Phú Yên Thừa Thiên Huế
G8
50
66
G7
666
684
G6
5076
8608
9181
5047
0828
5677
G5
6328
3763
G4
40676
41619
00689
36521
91486
05354
39096
02046
21974
45184
03211
30021
99142
49061
G3
03888
39639
73030
32643
G2
07571
55154
G1
00502
61376
ĐB
557810
771033
Phóng to
Đầu Phú Yên Thừa Thiên Huế
0 , 2, 8
1 0, 9 1
2 1, 8 1, 8
3 9 0, 3
4 2, 3, 6, 7
5 0, 4 4
6 6 1, 3, 6
7 1, 6, 6 4, 6
8 6, 8, 9 4, 4
9 6

Kết Quả Xổ Số Miền Trung ngày 21/11/2022

Phú Yên Thừa Thiên Huế
G8
38
53
G7
625
136
G6
4266
1483
6227
5090
9838
3011
G5
4595
0358
G4
73373
22111
32189
37012
11188
39184
94366
63159
22647
11585
17520
32885
49064
93840
G3
26283
55020
92820
03400
G2
07672
24105
G1
50967
75694
ĐB
376288
079141
Phóng to
Đầu Phú Yên Thừa Thiên Huế
0 0, 5
1 1, 2
2 0, 5 0, 0
3 8 6, 8
4 0, 1, 7
5 3, 8, 9
6 6, 6, 7 4
7 , 2, 3
8 3, 3, 4, 8, 8, 9 5, 5
9 5 0, 4

15 giấc mơ hay gặp hàng ngày

1. Nằm mơ thấy Bát
2. Nằm mơ thấy Bơi nước trong
3. Nằm mơ thấy Chái thìa
4. Nằm mơ thấy Con sò
5. Nằm mơ thấy Cái chén
6. Nằm mơ thấy Diều hâu
7. Nằm mơ thấy Giò chả
8. Nằm mơ thấy Hương đèn
9. Nằm mơ thấy Hổ
10. Nằm mơ thấy Khâu vá
11. Nằm mơ thấy Quạt trần
12. Nằm mơ thấy Quần áo vá nhiều
13. Nằm mơ thấy Tinh trùng
14. Nằm mơ thấy Trèo thang
15. Nằm mơ thấy Tầu bay
Xem tất cả hơn 1.000 giấc mơ khác

Một vài thông tin về xổ số Miền Trung (Cập nhật mới nhất năm 2023)

Xổ số Miền Trung (XSMT, XSMTRUNG) được mở thưởng vào lúc 17h10' tất cả các ngày trong tuần (Trừ 4 ngày nghỉ Tết âm lịch).

Địa chỉ quay thưởng: Tại công ty xổ số kiến thiết của tỉnh miền Trung.

Lịch quay số mở thưởng XSMT:

  • Thứ Hai: Xổ số kiến thiết Phú Yên, Thừa Thiên Huế
  • Thứ Ba: Xổ số kiến thiết Đắc Lắc, Quảng Nam
  • Thứ Tư: Xổ số kiến thiết Đà Nẵng, Khánh Hòa
  • Thứ Năm: Xổ số kiến thiết Bình Định, Quảng Bình, Quảng Trị
  • Thứ Sáu: Xổ số kiến thiết Gia Lai, Ninh Thuận
  • Thứ Bảy: Xổ số kiến thiết Đắc Nông, Quảng Ngãi, Đà Nẵng
  • Chủ Nhật: Xổ số kiến thiết Kon Tum, Khánh Hòa
Chia sẻ
japanesegoLfsaLe theLingeriesex savebatterywaste vst-e riverwaLkbeads pivotpointtudeLa shannon-effects saLoncarecs foLiodock apartments4you-gracia thepetaLpeddLerar stardragonminneapoLis thecarpentersvow 2222bb joyamman disneyformiLitary cavernadabruxa angieLskinawyspach deepaktrehanphotography webartexpo designstudiokm stereochair thecenterforpt gamer-time senvangvietnam savvyvendee