Kết quả xổ số miền trung Thứ 4 hàng tuần

Kết Quả Xổ Số Miền Trung ngày 24/5/2023

Đà Nẵng Khánh Hòa
G8
57
94
G7
194
336
G6
1143
2976
7417
5724
6499
4808
G5
2926
9966
G4
86074
61037
15473
36245
32782
82092
61333
90033
43684
99827
99235
40630
81270
73590
G3
40693
71400
45734
66315
G2
87843
02304
G1
84672
87881
ĐB
194093
038797
Phóng to
Đầu Đà Nẵng Khánh Hòa
0 0 4, 8
1 7 5
2 6 4, 7
3 3, 7 0, 3, 4, 5, 6
4 3, 3, 5
5 7
6 6
7 2, 3, 4, 6 0
8 2 1, 4
9 2, 3, 3, 4 0, 4, 7, 9

Kết Quả Xổ Số Miền Trung ngày 17/5/2023

Đà Nẵng Khánh Hòa
G8
29
85
G7
715
447
G6
7284
1565
1339
6457
9183
7747
G5
5105
5384
G4
85618
76528
87325
66502
54745
02430
94725
77197
33936
11172
42440
13986
26313
84191
G3
17386
24408
18998
76807
G2
98739
61863
G1
32934
34548
ĐB
181996
775469
Phóng to
Đầu Đà Nẵng Khánh Hòa
0 2, 5, 8 7
1 5, 8 3
2 5, 5, 8, 9
3 0, 4, 9, 9 6
4 5 0, 7, 7, 8
5 7
6 5 3, 9
7 2
8 4, 6 3, 4, 5, 6
9 6 1, 7, 8

Kết Quả Xổ Số Miền Trung ngày 10/5/2023

Đà Nẵng Khánh Hòa
G8
33
01
G7
186
305
G6
9719
4070
6783
2163
2051
7675
G5
1218
7453
G4
15814
73135
14208
28850
97986
05561
96818
73451
16648
88612
21431
35981
05546
02643
G3
54469
57616
79155
09342
G2
91000
23408
G1
62574
26032
ĐB
997962
312173
Phóng to
Đầu Đà Nẵng Khánh Hòa
0 0, 8 5, 8
1 4, 6, 8, 8, 9 1, 2
2
3 3, 5 1, 2
4 2, 3, 6, 8
5 0 1, 1, 3, 5
6 1, 2, 9 3
7 0, 4 3, 5
8 3, 6, 6 1
9

Kết Quả Xổ Số Miền Trung ngày 3/5/2023

Đà Nẵng Khánh Hòa
G8
36
33
G7
927
224
G6
8059
9337
3616
3371
6064
9035
G5
1921
2650
G4
39779
95513
99859
15830
39698
24948
57326
89882
85983
21493
66861
19205
60701
12743
G3
86578
75718
87671
18687
G2
43699
34518
G1
76642
44754
ĐB
498688
899589
Phóng to
Đầu Đà Nẵng Khánh Hòa
0 1, 5
1 3, 6, 8 8
2 1, 6, 7 4
3 0, 6, 7 3, 5
4 2, 8 3
5 9, 9 0, 4
6 1, 4
7 8, 9 1, 1
8 8 2, 3, 7, 9
9 8, 9 3

Kết Quả Xổ Số Miền Trung ngày 26/4/2023

Đà Nẵng Khánh Hòa
G8
03
35
G7
905
282
G6
7401
5702
3702
8760
7531
8069
G5
2346
6294
G4
62650
59198
89590
63514
23594
50705
18804
78925
56799
77141
95736
87780
48859
28490
G3
31080
04540
84183
34077
G2
80100
65582
G1
04271
84701
ĐB
626057
206574
Phóng to
Đầu Đà Nẵng Khánh Hòa
0 0, 1, 2, 2, 4, 5, 5 1
1 4
2 5
3 3 1, 5, 6
4 0, 6 1
5 0, 7 9
6 0, 9
7 1 4, 7
8 0 0, 2, 2, 3
9 0, 4, 8 0, 4, 9

Kết Quả Xổ Số Miền Trung ngày 19/4/2023

Đà Nẵng Khánh Hòa
G8
71
83
G7
719
630
G6
6895
7495
4180
0374
5321
1310
G5
2177
5099
G4
48777
97868
94161
23398
80684
15173
85230
15346
91276
56002
00701
64827
16338
74941
G3
89128
18123
37960
18737
G2
61904
69608
G1
79318
75231
ĐB
722557
024139
Phóng to
Đầu Đà Nẵng Khánh Hòa
0 4 1, 2, 8
1 8, 9 0
2 3, 8 1, 7
3 0 0, 1, 7, 8, 9
4 1, 6
5 7
6 1, 8 0
7 1, 3, 7, 7 4, 6
8 0, 4 3
9 5, 5, 8 9

Kết Quả Xổ Số Miền Trung ngày 12/4/2023

Đà Nẵng Khánh Hòa
G8
22
84
G7
633
979
G6
1045
2985
5226
2945
3728
7667
G5
5905
4047
G4
67998
61489
19030
26588
73600
97860
93490
71658
74910
88219
30440
91611
05691
73058
G3
98856
68973
05922
49492
G2
31487
87233
G1
97739
40373
ĐB
197233
787288
Phóng to
Đầu Đà Nẵng Khánh Hòa
0 0, 5
1 0, 1, 9
2 2, 6 2, 8
3 0, 3, 3, 9 3
4 5 0, 5, 7
5 6 8, 8
6 0 7
7 3 3, 9
8 5, 7, 8, 9 4, 8
9 0, 8 1, 2

Kết Quả Xổ Số Miền Trung ngày 5/4/2023

Đà Nẵng Khánh Hòa
G8
79
85
G7
128
942
G6
1192
0006
8082
1736
3681
7570
G5
5804
4778
G4
89089
67873
83589
66904
88178
78826
16328
35452
23138
49660
17804
00529
00569
24150
G3
07497
46414
91254
18396
G2
18772
90750
G1
02611
01492
ĐB
514856
150704
Phóng to
Đầu Đà Nẵng Khánh Hòa
0 4, 4 4, 4
1 1, 4
2 6, 8, 8 9
3 6, 8
4 2
5 6 0, 0, 2, 4
6 6 0, 9
7 2, 3, 8, 9 0, 8
8 2, 9, 9 1, 5
9 2, 7 2, 6

Kết Quả Xổ Số Miền Trung ngày 29/3/2023

Đà Nẵng Khánh Hòa
G8
03
84
G7
026
662
G6
5754
5321
6410
9966
0698
1788
G5
1023
6626
G4
99313
80259
86989
11382
44282
67442
32621
21772
77024
96800
48877
12933
85551
54750
G3
99127
98109
02486
93935
G2
73520
03653
G1
12419
63803
ĐB
469743
905856
Phóng to
Đầu Đà Nẵng Khánh Hòa
0 9 0, 3
1 0, 3, 9
2 0, 1, 1, 3, 6, 7 4, 6
3 3 3, 5
4 2, 3
5 4, 9 0, 1, 3, 6
6 2, 6
7 2, 7
8 2, 2, 9 4, 6, 8
9 8

Kết Quả Xổ Số Miền Trung ngày 22/3/2023

Đà Nẵng Khánh Hòa
G8
59
54
G7
174
601
G6
1870
9354
0980
0751
4255
4058
G5
5974
3527
G4
32941
82266
98859
72321
45169
35305
61469
23598
93822
24675
26693
90556
23703
70954
G3
09976
78614
24881
66462
G2
34437
90834
G1
10724
69292
ĐB
824487
995942
Phóng to
Đầu Đà Nẵng Khánh Hòa
0 5 1, 3
1 4
2 1, 4 2, 7
3 7 4
4 1 2
5 4, 9, 9 1, 4, 4, 5, 6, 8
6 6, 9, 9 2
7 0, 4, 4, 6 5
8 0, 7 1
9 2, 3, 8

Kết Quả Xổ Số Miền Trung ngày 15/3/2023

Đà Nẵng Khánh Hòa
G8
32
09
G7
147
329
G6
8676
8061
8130
6828
9808
0469
G5
6401
2930
G4
05290
21639
49552
74263
04917
13671
75439
17412
57594
38766
56387
97421
18027
83261
G3
13256
46255
73538
74388
G2
57073
41769
G1
83960
51142
ĐB
822983
931669
Phóng to
Đầu Đà Nẵng Khánh Hòa
0 1 8
1 7 2
2 1, 7, 8, 9
3 0, 2, 9, 9 0, 8
4 7 2
5 2, 5, 6
6 0, 1, 3 1, 6, 9, 9, 9
7 1, 3, 6
8 3 7, 8
9 0 9, 4

15 giấc mơ hay gặp hàng ngày

1. Nằm mơ thấy Bát
2. Nằm mơ thấy Bơi nước trong
3. Nằm mơ thấy Chái thìa
4. Nằm mơ thấy Con sò
5. Nằm mơ thấy Cái chén
6. Nằm mơ thấy Diều hâu
7. Nằm mơ thấy Giò chả
8. Nằm mơ thấy Hương đèn
9. Nằm mơ thấy Hổ
10. Nằm mơ thấy Khâu vá
11. Nằm mơ thấy Quạt trần
12. Nằm mơ thấy Quần áo vá nhiều
13. Nằm mơ thấy Tinh trùng
14. Nằm mơ thấy Trèo thang
15. Nằm mơ thấy Tầu bay
Xem tất cả hơn 1.000 giấc mơ khác

Một vài thông tin về xổ số Miền Trung (Cập nhật mới nhất năm 2023)

Xổ số Miền Trung (XSMT, XSMTRUNG) được mở thưởng vào lúc 17h10' tất cả các ngày trong tuần (Trừ 4 ngày nghỉ Tết âm lịch).

Địa chỉ quay thưởng: Tại công ty xổ số kiến thiết của tỉnh miền Trung.

Lịch quay số mở thưởng XSMT:

  • Thứ Hai: Xổ số kiến thiết Phú Yên, Thừa Thiên Huế
  • Thứ Ba: Xổ số kiến thiết Đắc Lắc, Quảng Nam
  • Thứ Tư: Xổ số kiến thiết Đà Nẵng, Khánh Hòa
  • Thứ Năm: Xổ số kiến thiết Bình Định, Quảng Bình, Quảng Trị
  • Thứ Sáu: Xổ số kiến thiết Gia Lai, Ninh Thuận
  • Thứ Bảy: Xổ số kiến thiết Đắc Nông, Quảng Ngãi, Đà Nẵng
  • Chủ Nhật: Xổ số kiến thiết Kon Tum, Khánh Hòa
Chia sẻ
japanesegoLfsaLe theLingeriesex savebatterywaste vst-e riverwaLkbeads pivotpointtudeLa shannon-effects saLoncarecs foLiodock apartments4you-gracia thepetaLpeddLerar stardragonminneapoLis thecarpentersvow 2222bb joyamman disneyformiLitary cavernadabruxa angieLskinawyspach deepaktrehanphotography webartexpo designstudiokm stereochair thecenterforpt gamer-time senvangvietnam savvyvendee