Xổ Số Quảng Ngãi 30 ngày

Xổ số Quảng Ngãi 30 ngày là trang thống kê kết quả xổ số Quảng Ngãi trong 30 ngày gần đây nhất (XSQNG 30 ngày).
Trang web này sẽ giúp bạn dễ dàng tra cứu được sổ kết quả Quảng Ngãi trong 30 ngày hoặc nhiều hơn thế nữa bằng cách chọn ngày bắt đầu và ngày kết thúc, chọn các bảng thông số cần xem như bảng kết quả, bảng lô tô, đầu đuôi rất trực quan.

Thống kê kết quả Quảng Ngãi 30 ngày

Số ngày
7
10
30
60
90
100
120
160
200
300
400
500
800
1000
Ẩn / hiện
Đầu đuôi
Lô tô trực tiếp
Xem thống kê

Kết quả xổ số Quảng Ngãi 30 ngày gần nhất

Giải tám 75
Giải bảy 187
Giải sáu 0883 1231 0501
Giải năm 6434
Giải tư 69293 73728 14196 11077
07474 64630 35797
Giải ba 44403 22063
Giải nhì 74395
Giải nhất 60481
Đặc biệt 310753
Phóng to
Lô tô trực tiếp
01 03 28 30 31 34 53 63 74
75 77 81 83 87 93 95 96 97
Đầu Lô tô
0 01, 03
1
2 28
3 30, 31, 34
4
5 53
6 63
7 74, 75, 77
8 81, 83, 87
9 93, 95, 96, 97
Đuôi Lô tô
0 30
1 01, 31, 81
2
3 03, 53, 63, 83, 93
4 34, 74
5 75, 95
6 96
7 77, 87, 97
8 28
9
Giải tám 16
Giải bảy 200
Giải sáu 4518 7801 1495
Giải năm 1539
Giải tư 68126 02364 71580 38384
64167 18975 26707
Giải ba 97045 57814
Giải nhì 41987
Giải nhất 50382
Đặc biệt 284830
Phóng to
Lô tô trực tiếp
00 01 07 14 16 18 26 30 39
45 64 67 75 80 82 84 87 95
Đầu Lô tô
0 00, 01, 07
1 14, 16, 18
2 26
3 30, 39
4 45
5
6 64, 67
7 75
8 80, 82, 84, 87
9 95
Đuôi Lô tô
0 00, 30, 80
1 01
2 82
3
4 14, 64, 84
5 45, 75, 95
6 16, 26
7 07, 67, 87
8 18
9 39
Giải tám 44
Giải bảy 309
Giải sáu 8112 6386 5812
Giải năm 4530
Giải tư 90019 04240 69239 21379
34585 41281 30409
Giải ba 62323 28390
Giải nhì 63837
Giải nhất 67428
Đặc biệt 060511
Phóng to
Lô tô trực tiếp
09 09 11 12 12 19 23 28 30
37 39 40 44 79 81 85 86 90
Đầu Lô tô
0 09, 09
1 11, 12, 12, 19
2 23, 28
3 30, 37, 39
4 40, 44
5
6
7 79
8 81, 85, 86
9 90
Đuôi Lô tô
0 30, 40, 90
1 11, 81
2 12, 12
3 23
4 44
5 85
6 86
7 37
8 28
9 09, 09, 19, 39, 79
Giải tám 51
Giải bảy 854
Giải sáu 9131 8264 7820
Giải năm 8827
Giải tư 62935 19267 62890 16947
56436 25043 73081
Giải ba 90127 34341
Giải nhì 08686
Giải nhất 51712
Đặc biệt 042652
Phóng to
Lô tô trực tiếp
12 20 27 27 31 35 36 41 43
47 51 52 54 64 67 81 86 90
Đầu Lô tô
0
1 12
2 20, 27, 27
3 31, 35, 36
4 41, 43, 47
5 51, 52, 54
6 64, 67
7
8 81, 86
9 90
Đuôi Lô tô
0 20, 90
1 31, 41, 51, 81
2 12, 52
3 43
4 54, 64
5 35
6 36, 86
7 27, 27, 47, 67
8
9
Giải tám 45
Giải bảy 360
Giải sáu 4292 9852 9617
Giải năm 8878
Giải tư 63026 99380 93962 00508
27926 98844 78292
Giải ba 20241 35896
Giải nhì 90026
Giải nhất 32126
Đặc biệt 150551
Phóng to
Lô tô trực tiếp
08 17 26 26 26 26 41 44 45
51 52 60 62 78 80 92 92 96
Đầu Lô tô
0 08
1 17
2 26, 26, 26, 26
3
4 41, 44, 45
5 51, 52
6 60, 62
7 78
8 80
9 92, 92, 96
Đuôi Lô tô
0 60, 80
1 41, 51
2 52, 62, 92, 92
3
4 44
5 45
6 26, 26, 26, 26, 96
7 17
8 08, 78
9
Giải tám 87
Giải bảy 965
Giải sáu 3813 2698 0352
Giải năm 3742
Giải tư 73092 05598 86918 88546
50195 63748 03883
Giải ba 12725 89325
Giải nhì 16701
Giải nhất 44896
Đặc biệt 382082
Phóng to
Lô tô trực tiếp
01 13 18 25 25 42 46 48 52
65 82 83 87 92 95 96 98 98
Đầu Lô tô
0 01
1 13, 18
2 25, 25
3
4 42, 46, 48
5 52
6 65
7
8 82, 83, 87
9 92, 95, 96, 98, 98
Đuôi Lô tô
0
1 01
2 42, 52, 82, 92
3 13, 83
4
5 25, 25, 65, 95
6 46, 96
7 87
8 18, 48, 98, 98
9
Giải tám 50
Giải bảy 300
Giải sáu 7234 2530 4796
Giải năm 4122
Giải tư 06331 32775 99809 96638
89584 89071 47200
Giải ba 88997 76827
Giải nhì 59271
Giải nhất 87700
Đặc biệt 798477
Phóng to
Lô tô trực tiếp
00 00 00 09 22 27 30 31 34
38 50 71 71 75 77 84 96 97
Đầu Lô tô
0 00, 00, 00, 09
1
2 22, 27
3 30, 31, 34, 38
4
5 50
6
7 71, 71, 75, 77
8 84
9 96, 97
Đuôi Lô tô
0 00, 00, 00, 30, 50
1 31, 71, 71
2 22
3
4 34, 84
5 75
6 96
7 27, 77, 97
8 38
9 09
Giải tám 67
Giải bảy 813
Giải sáu 7858 7060 7327
Giải năm 0522
Giải tư 00853 39699 72206 73017
62854 79210 46921
Giải ba 25016 86794
Giải nhì 91600
Giải nhất 60300
Đặc biệt 454950
Phóng to
Lô tô trực tiếp
00 00 06 10 13 16 17 21 22
27 50 53 54 58 60 67 94 99
Đầu Lô tô
0 00, 00, 06
1 10, 13, 16, 17
2 21, 22, 27
3
4
5 50, 53, 54, 58
6 60, 67
7
8
9 94, 99
Đuôi Lô tô
0 00, 00, 10, 50, 60
1 21
2 22
3 13, 53
4 54, 94
5
6 06, 16
7 17, 27, 67
8 58
9 99
Giải tám 72
Giải bảy 163
Giải sáu 2701 8357 8913
Giải năm 4493
Giải tư 60687 82369 80509 04615
77289 37023 17339
Giải ba 20288 88587
Giải nhì 91545
Giải nhất 32153
Đặc biệt 520873
Phóng to
Lô tô trực tiếp
01 09 13 15 23 39 45 53 57
63 69 72 73 87 87 88 89 93
Đầu Lô tô
0 01, 09
1 13, 15
2 23
3 39
4 45
5 53, 57
6 63, 69
7 72, 73
8 87, 87, 88, 89
9 93
Đuôi Lô tô
0
1 01
2 72
3 13, 23, 53, 63, 73, 93
4
5 15, 45
6
7 57, 87, 87
8 88
9 09, 39, 69, 89
Giải tám 03
Giải bảy 264
Giải sáu 8026 7018 6762
Giải năm 3320
Giải tư 91920 98188 57700 93768
58585 17999 28378
Giải ba 48271 78378
Giải nhì 26157
Giải nhất 73002
Đặc biệt 009546
Phóng to
Lô tô trực tiếp
00 02 18 20 20 26 3 46 57
62 64 68 71 78 78 85 88 99
Đầu Lô tô
0 00, 02
1 18
2 20, 20, 26
3 3
4 46
5 57
6 62, 64, 68
7 71, 78, 78
8 85, 88
9 99
Đuôi Lô tô
0 00, 20, 20
1 71
2 02, 62
3 3
4 64
5 85
6 26, 46
7 57
8 18, 68, 78, 78, 88
9 99
Giải tám 46
Giải bảy 730
Giải sáu 7487 3278 0611
Giải năm 1427
Giải tư 76907 12308 50585 60842
54439 51620 50007
Giải ba 71681 50447
Giải nhì 58252
Giải nhất 32863
Đặc biệt 645825
Phóng to
Lô tô trực tiếp
07 07 08 11 20 25 27 30 39
42 46 47 52 63 78 81 85 87
Đầu Lô tô
0 07, 07, 08
1 11
2 20, 25, 27
3 30, 39
4 42, 46, 47
5 52
6 63
7 78
8 81, 85, 87
9
Đuôi Lô tô
0 20, 30
1 11, 81
2 42, 52
3 63
4
5 25, 85
6 46
7 07, 07, 27, 47, 87
8 08, 78
9 39
Giải tám 95
Giải bảy 540
Giải sáu 2502 4410 1795
Giải năm 0908
Giải tư 10627 80432 25713 59718
73867 13900 09870
Giải ba 21677 30287
Giải nhì 05621
Giải nhất 71906
Đặc biệt 461667
Phóng to
Lô tô trực tiếp
00 02 06 08 10 13 18 21 27
32 40 67 67 70 77 87 95 95
Đầu Lô tô
0 00, 02, 06, 08
1 10, 13, 18
2 21, 27
3 32
4 40
5
6 67, 67
7 70, 77
8 87
9 95, 95
Đuôi Lô tô
0 00, 10, 40, 70
1 21
2 02, 32
3 13
4
5 95, 95
6 06
7 27, 67, 67, 77, 87
8 08, 18
9
Giải tám 43
Giải bảy 990
Giải sáu 0823 3593 9363
Giải năm 2428
Giải tư 35404 01674 18106 86178
04664 66362 27444
Giải ba 81540 94292
Giải nhì 15240
Giải nhất 37895
Đặc biệt 972105
Phóng to
Lô tô trực tiếp
04 05 06 23 28 40 40 43 44
62 63 64 74 78 90 92 93 95
Đầu Lô tô
0 04, 05, 06
1
2 23, 28
3
4 40, 40, 43, 44
5
6 62, 63, 64
7 74, 78
8
9 90, 92, 93, 95
Đuôi Lô tô
0 40, 40, 90
1
2 62, 92
3 23, 43, 63, 93
4 04, 44, 64, 74
5 05, 95
6 06
7
8 28, 78
9
Giải tám 71
Giải bảy 971
Giải sáu 9548 0968 9031
Giải năm 7839
Giải tư 29473 06725 48022 44926
18525 36846 92466
Giải ba 35924 31814
Giải nhì 22394
Giải nhất 35250
Đặc biệt 315384
Phóng to
Lô tô trực tiếp
14 22 24 25 25 26 31 39 46
48 50 66 68 71 71 73 84 94
Đầu Lô tô
0
1 14
2 22, 24, 25, 25, 26
3 31, 39
4 46, 48
5 50
6 66, 68
7 71, 71, 73
8 84
9 94
Đuôi Lô tô
0 50
1 31, 71, 71
2 22
3 73
4 14, 24, 84, 94
5 25, 25
6 26, 46, 66
7
8 48, 68
9 39
Giải tám 92
Giải bảy 150
Giải sáu 7747 4600 8754
Giải năm 3009
Giải tư 41007 69829 48953 04601
42374 46298 52022
Giải ba 20305 63077
Giải nhì 26419
Giải nhất 60204
Đặc biệt 936881
Phóng to
Lô tô trực tiếp
00 01 04 05 07 09 19 22 29
47 50 53 54 74 77 81 92 98
Đầu Lô tô
0 00, 01, 04, 05, 07, 09
1 19
2 22, 29
3
4 47
5 50, 53, 54
6
7 74, 77
8 81
9 92, 98
Đuôi Lô tô
0 00, 50
1 01, 81
2 22, 92
3 53
4 04, 54, 74
5 05
6
7 07, 47, 77
8 98
9 09, 19, 29
Giải tám 49
Giải bảy 179
Giải sáu 3471 5283 2513
Giải năm 4259
Giải tư 64342 76077 14648 20301
09444 38989 55090
Giải ba 38092 18697
Giải nhì 44647
Giải nhất 36181
Đặc biệt 119802
Phóng to
Lô tô trực tiếp
01 02 13 42 44 47 48 49 59
71 77 79 81 83 89 90 92 97
Đầu Lô tô
0 01, 02
1 13
2
3
4 42, 44, 47, 48, 49
5 59
6
7 71, 77, 79
8 81, 83, 89
9 90, 92, 97
Đuôi Lô tô
0 90
1 01, 71, 81
2 02, 42, 92
3 13, 83
4 44
5
6
7 47, 77, 97
8 48
9 49, 59, 79, 89
Giải tám 08
Giải bảy 617
Giải sáu 9578 3118 2941
Giải năm 2354
Giải tư 63676 58243 22957 73936
73212 53298 16042
Giải ba 22542 77701
Giải nhì 55125
Giải nhất 45518
Đặc biệt 443635
Phóng to
Lô tô trực tiếp
01 12 17 18 18 25 35 36 41
42 42 43 54 57 76 78 8 98
Đầu Lô tô
0 01
1 12, 17, 18, 18
2 25
3 35, 36
4 41, 42, 42, 43
5 54, 57
6
7 76, 78
8 8
9 98
Đuôi Lô tô
0
1 01, 41
2 12, 42, 42
3 43
4 54
5 25, 35
6 36, 76
7 17, 57
8 8, 18, 18, 78, 98
9
Giải tám 35
Giải bảy 763
Giải sáu 8741 8081 5381
Giải năm 9422
Giải tư 95800 65365 15347 70311
42389 45228 55569
Giải ba 38138 31609
Giải nhì 95708
Giải nhất 11954
Đặc biệt 646084
Phóng to
Lô tô trực tiếp
00 08 09 11 22 28 35 38 41
47 54 63 65 69 81 81 84 89
Đầu Lô tô
0 00, 08, 09
1 11
2 22, 28
3 35, 38
4 41, 47
5 54
6 63, 65, 69
7
8 81, 81, 84, 89
9
Đuôi Lô tô
0 00
1 11, 41, 81, 81
2 22
3 63
4 54, 84
5 35, 65
6
7 47
8 08, 28, 38
9 09, 69, 89
Giải tám 74
Giải bảy 713
Giải sáu 5576 7811 8493
Giải năm 2573
Giải tư 17459 37338 45789 41810
64771 08293 31909
Giải ba 56167 31318
Giải nhì 22013
Giải nhất 38858
Đặc biệt 632279
Phóng to
Lô tô trực tiếp
09 10 11 13 13 18 38 58 59
67 71 73 74 76 79 89 93 93
Đầu Lô tô
0 09
1 10, 11, 13, 13, 18
2
3 38
4
5 58, 59
6 67
7 71, 73, 74, 76, 79
8 89
9 93, 93
Đuôi Lô tô
0 10
1 11, 71
2
3 13, 13, 73, 93, 93
4 74
5
6 76
7 67
8 18, 38, 58
9 09, 59, 79, 89
Giải tám 19
Giải bảy 998
Giải sáu 0941 5293 1634
Giải năm 5305
Giải tư 84897 62820 34370 56270
60062 08080 01849
Giải ba 38785 33230
Giải nhì 74780
Giải nhất 30487
Đặc biệt 767453
Phóng to
Lô tô trực tiếp
05 19 20 30 34 41 49 53 62
70 70 80 80 85 87 93 97 98
Đầu Lô tô
0 05
1 19
2 20
3 30, 34
4 41, 49
5 53
6 62
7 70, 70
8 80, 80, 85, 87
9 93, 97, 98
Đuôi Lô tô
0 20, 30, 70, 70, 80, 80
1 41
2 62
3 53, 93
4 34
5 05, 85
6
7 87, 97
8 98
9 19, 49
Giải tám 12
Giải bảy 645
Giải sáu 1494 7603 9137
Giải năm 0689
Giải tư 71955 32807 55191 32520
91180 60052 08407
Giải ba 69223 94479
Giải nhì 56321
Giải nhất 89549
Đặc biệt 231333
Phóng to
Lô tô trực tiếp
03 07 07 12 20 21 23 33 37
45 49 52 55 79 80 89 91 94
Đầu Lô tô
0 03, 07, 07
1 12
2 20, 21, 23
3 33, 37
4 45, 49
5 52, 55
6
7 79
8 80, 89
9 91, 94
Đuôi Lô tô
0 20, 80
1 21, 91
2 12, 52
3 03, 23, 33
4 94
5 45, 55
6
7 07, 07, 37
8
9 49, 79, 89
Giải tám 93
Giải bảy 667
Giải sáu 0850 7089 1823
Giải năm 5697
Giải tư 27915 14058 72177 84301
07784 43233 86128
Giải ba 75885 86434
Giải nhì 67134
Giải nhất 26725
Đặc biệt 662940
Phóng to
Lô tô trực tiếp
01 15 23 25 28 33 34 34 40
50 58 67 77 84 85 89 93 97
Đầu Lô tô
0 01
1 15
2 23, 25, 28
3 33, 34, 34
4 40
5 50, 58
6 67
7 77
8 84, 85, 89
9 93, 97
Đuôi Lô tô
0 40, 50
1 01
2
3 23, 33, 93
4 34, 34, 84
5 15, 25, 85
6
7 67, 77, 97
8 28, 58
9 89
Giải tám 09
Giải bảy 870
Giải sáu 2225 8073 4777
Giải năm 5647
Giải tư 36924 57165 81238 16620
65848 36202 43982
Giải ba 10728 64376
Giải nhì 13152
Giải nhất 73295
Đặc biệt 008923
Phóng to
Lô tô trực tiếp
02 20 23 24 25 28 38 47 48
52 65 70 73 76 77 82 9 95
Đầu Lô tô
0 02
1
2 20, 23, 24, 25, 28
3 38
4 47, 48
5 52
6 65
7 70, 73, 76, 77
8 82
9 9, 95
Đuôi Lô tô
0 20, 70
1
2 02, 52, 82
3 23, 73
4 24
5 25, 65, 95
6 76
7 47, 77
8 28, 38, 48
9 9
Giải tám 09
Giải bảy 371
Giải sáu 6023 9402 2904
Giải năm 9334
Giải tư 72219 48425 54687 85708
81597 96244 45175
Giải ba 56233 07927
Giải nhì 38109
Giải nhất 99009
Đặc biệt 287428
Phóng to
Lô tô trực tiếp
02 04 08 09 09 19 23 25 27
28 33 34 44 71 75 87 9 97
Đầu Lô tô
0 02, 04, 08, 09, 09
1 19
2 23, 25, 27, 28
3 33, 34
4 44
5
6
7 71, 75
8 87
9 9, 97
Đuôi Lô tô
0
1 71
2 02
3 23, 33
4 04, 34, 44
5 25, 75
6
7 27, 87, 97
8 08, 28
9 9, 09, 09, 19
Giải tám 01
Giải bảy 313
Giải sáu 0883 4887 9735
Giải năm 9408
Giải tư 99541 14428 99678 99927
81809 38689 82919
Giải ba 76267 36018
Giải nhì 81233
Giải nhất 48714
Đặc biệt 610558
Phóng to
Lô tô trực tiếp
08 09 1 13 14 18 19 27 28
33 35 41 58 67 78 83 87 89
Đầu Lô tô
0 08, 09
1 1, 13, 14, 18, 19
2 27, 28
3 33, 35
4 41
5 58
6 67
7 78
8 83, 87, 89
9
Đuôi Lô tô
0
1 1, 41
2
3 13, 33, 83
4 14
5 35
6
7 27, 67, 87
8 08, 18, 28, 58, 78
9 09, 19, 89
Giải tám 24
Giải bảy 105
Giải sáu 8477 9809 2804
Giải năm 2278
Giải tư 12519 60214 10982 53389
80362 44070 44639
Giải ba 63145 22432
Giải nhì 62574
Giải nhất 12699
Đặc biệt 397062
Phóng to
Lô tô trực tiếp
04 05 09 14 19 24 32 39 45
62 62 70 74 77 78 82 89 99
Đầu Lô tô
0 04, 05, 09
1 14, 19
2 24
3 32, 39
4 45
5
6 62, 62
7 70, 74, 77, 78
8 82, 89
9 99
Đuôi Lô tô
0 70
1
2 32, 62, 62, 82
3
4 04, 14, 24, 74
5 05, 45
6
7 77
8 78
9 09, 19, 39, 89, 99
Giải tám 85
Giải bảy 317
Giải sáu 2643 7650 9142
Giải năm 9959
Giải tư 80259 19826 31935 01785
02746 09800 05006
Giải ba 72314 83036
Giải nhì 45598
Giải nhất 84282
Đặc biệt 962996
Phóng to
Lô tô trực tiếp
00 06 14 17 26 35 36 42 43
46 50 59 59 82 85 85 96 98
Đầu Lô tô
0 00, 06
1 14, 17
2 26
3 35, 36
4 42, 43, 46
5 50, 59, 59
6
7
8 82, 85, 85
9 96, 98
Đuôi Lô tô
0 00, 50
1
2 42, 82
3 43
4 14
5 35, 85, 85
6 06, 26, 36, 46, 96
7 17
8 98
9 59, 59
Giải tám 75
Giải bảy 150
Giải sáu 9152 3608 6893
Giải năm 3874
Giải tư 00790 91049 92627 83361
55204 94417 38848
Giải ba 98956 01788
Giải nhì 12025
Giải nhất 35360
Đặc biệt 767316
Phóng to
Lô tô trực tiếp
04 08 16 17 25 27 48 49 50
52 56 60 61 74 75 88 90 93
Đầu Lô tô
0 04, 08
1 16, 17
2 25, 27
3
4 48, 49
5 50, 52, 56
6 60, 61
7 74, 75
8 88
9 90, 93
Đuôi Lô tô
0 50, 60, 90
1 61
2 52
3 93
4 04, 74
5 25, 75
6 16, 56
7 17, 27
8 08, 48, 88
9 49
Giải tám 63
Giải bảy 792
Giải sáu 1444 8613 9351
Giải năm 0585
Giải tư 18601 51838 31379 18068
08037 96456 85296
Giải ba 66693 85861
Giải nhì 86299
Giải nhất 35758
Đặc biệt 987289
Phóng to
Lô tô trực tiếp
01 13 37 38 44 51 56 58 61
63 68 79 85 89 92 93 96 99
Đầu Lô tô
0 01
1 13
2
3 37, 38
4 44
5 51, 56, 58
6 61, 63, 68
7 79
8 85, 89
9 92, 93, 96, 99
Đuôi Lô tô
0
1 01, 51, 61
2 92
3 13, 63, 93
4 44
5 85
6 56, 96
7 37
8 38, 58, 68
9 79, 89, 99
Giải tám 56
Giải bảy 985
Giải sáu 8395 6270 3318
Giải năm 3728
Giải tư 78474 92395 24313 91863
36301 25440 57071
Giải ba 24314 61106
Giải nhì 47331
Giải nhất 71852
Đặc biệt 902168
Phóng to
Lô tô trực tiếp
01 06 13 14 18 28 31 40 52
56 63 68 70 71 74 85 95 95
Đầu Lô tô
0 01, 06
1 13, 14, 18
2 28
3 31
4 40
5 52, 56
6 63, 68
7 70, 71, 74
8 85
9 95, 95
Đuôi Lô tô
0 40, 70
1 01, 31, 71
2 52
3 13, 63
4 14, 74
5 85, 95, 95
6 06, 56
7
8 18, 28, 68
9

Thống kê 2 số cuối giải đặc biệt xổ số Quảng Ngãi

Thống kê 2 số cuối đặc biệt về nhiều nhất trong 30 ngày gần nhất

Cặp sốXuất hiện
842 lần
532 lần
771 lần
161 lần
791 lần
Cặp sốXuất hiện
621 lần
731 lần
331 lần
821 lần
281 lần

Thống kê 2 số cuối đặc biệt về ít nhất trong 30 ngày gần nhất

Cặp sốXuất hiện
630 lần
610 lần
600 lần
590 lần
640 lần
Cặp sốXuất hiện
650 lần
700 lần
690 lần
660 lần
570 lần

Thống kê 2 số cuối đặc biệt KHÔNG xuất hiện trong 30 ngày gần nhất

Cặp sốSố ngày
6829 ngày
8928 ngày
1627 ngày
9626 ngày
6225 ngày
Cặp sốSố ngày
5824 ngày
2823 ngày
2322 ngày
4021 ngày
3320 ngày

Thống kê 2 số cuối đặc biệt về Liên Tiếp trong 30 ngày gần nhất

Cặp sốSố ngày liên tiếp
681 ngày
731 ngày
671 ngày
621 ngày
531 ngày
Cặp sốSố ngày liên tiếp
581 ngày
771 ngày
791 ngày
891 ngày
961 ngày

Tổng đặc biệt xuất hiện trong 30 ngày

Tổng ĐBXuất hiện
04 lần
24 lần
33 lần
43 lần
54 lần
Tổng ĐBXuất hiện
63 lần
74 lần
84 lần
91 lần

Thống kê theo Đầu số trong 30 ngày gần nhất

Đầu sốXuất hiện
Đầu 02 lần
Đầu 12 lần
Đầu 23 lần
Đầu 33 lần
Đầu 42 lần
Đầu sốXuất hiện
Đầu 56 lần
Đầu 63 lần
Đầu 73 lần
Đầu 85 lần
Đầu 91 lần

Thống kê theo Đuôi số trong 30 ngày gần nhất

Đuôi sốXuất hiện
Đuôi 03 lần
Đuôi 13 lần
Đuôi 24 lần
Đuôi 35 lần
Đuôi 42 lần
Đuôi sốXuất hiện
Đuôi 53 lần
Đuôi 63 lần
Đuôi 72 lần
Đuôi 83 lần
Đuôi 92 lần
Chia sẻ
Game Slot Đổi Thưởng xổ số siêu tốc mới nhất Xổ Số Siêu Tốc GAME SLOT Nổ Hũ XỔ SỐ SIÊU HOT VN Game Slot Nổ Hũ Top 10 Loại Game Hot Game giành cho người mới Trò chơi game siêu hot Các trò chơi nổi bật Top 10 nhà cái hot Casino Uy Tín Nhất 2023 Trò chơi đáng chơi nhất Tựa Game Mới Nhất 2023 Top game casino uy tín Top game hot nhất japanesegoLfsaLe theLingeriesex savebatterywaste vst-e riverwaLkbeads pivotpointtudeLa shannon-effects saLoncarecs foLiodock apartments4you-gracia thepetaLpeddLerar stardragonminneapoLis thecarpentersvow 2222bb joyamman disneyformiLitary cavernadabruxa angieLskinawyspach deepaktrehanphotography webartexpo designstudiokm stereochair thecenterforpt gamer-time senvangvietnam savvyvendee