Xổ Số Quảng Trị 30 ngày

Xổ số Quảng Trị 30 ngày là trang thống kê kết quả xổ số Quảng Trị trong 30 ngày gần đây nhất (XSQT 30 ngày).
Trang web này sẽ giúp bạn dễ dàng tra cứu được sổ kết quả Quảng Trị trong 30 ngày hoặc nhiều hơn thế nữa bằng cách chọn ngày bắt đầu và ngày kết thúc, chọn các bảng thông số cần xem như bảng kết quả, bảng lô tô, đầu đuôi rất trực quan.

Thống kê kết quả Quảng Trị 30 ngày

Số ngày
7
10
30
60
90
100
120
160
200
300
400
500
800
1000
Ẩn / hiện
Đầu đuôi
Lô tô trực tiếp
Xem thống kê

Kết quả xổ số Quảng Trị 30 ngày gần nhất

Giải tám 42
Giải bảy 759
Giải sáu 8459 0532 2233
Giải năm 8074
Giải tư 07611 47622 68267 36311
74303 64813 57599
Giải ba 86888 60716
Giải nhì 11976
Giải nhất 12789
Đặc biệt 274609
Phóng to
Lô tô trực tiếp
03 09 11 11 13 16 22 32 33
42 59 59 67 74 76 88 89 99
Đầu Lô tô
0 03, 09
1 11, 11, 13, 16
2 22
3 32, 33
4 42
5 59, 59
6 67
7 74, 76
8 88, 89
9 99
Đuôi Lô tô
0
1 11, 11
2 22, 32, 42
3 03, 13, 33
4 74
5
6 16, 76
7 67
8 88
9 09, 59, 59, 89, 99
Giải tám 96
Giải bảy 401
Giải sáu 3195 9714 1737
Giải năm 8319
Giải tư 80828 89750 04965 36265
97086 66145 72587
Giải ba 07307 19087
Giải nhì 36566
Giải nhất 12551
Đặc biệt 627606
Phóng to
Lô tô trực tiếp
01 06 07 14 19 28 37 45 50
51 65 65 66 86 87 87 95 96
Đầu Lô tô
0 01, 06, 07
1 14, 19
2 28
3 37
4 45
5 50, 51
6 65, 65, 66
7
8 86, 87, 87
9 95, 96
Đuôi Lô tô
0 50
1 01, 51
2
3
4 14
5 45, 65, 65, 95
6 06, 66, 86, 96
7 07, 37, 87, 87
8 28
9 19
Giải tám 48
Giải bảy 937
Giải sáu 8579 1886 5944
Giải năm 6430
Giải tư 88584 44163 85498 53197
61461 41829 68335
Giải ba 32099 60393
Giải nhì 49357
Giải nhất 44061
Đặc biệt 192955
Phóng to
Lô tô trực tiếp
29 30 35 37 44 48 55 57 61
61 63 79 84 86 93 97 98 99
Đầu Lô tô
0
1
2 29
3 30, 35, 37
4 44, 48
5 55, 57
6 61, 61, 63
7 79
8 84, 86
9 93, 97, 98, 99
Đuôi Lô tô
0 30
1 61, 61
2
3 63, 93
4 44, 84
5 35, 55
6 86
7 37, 57, 97
8 48, 98
9 29, 79, 99
Giải tám 49
Giải bảy 157
Giải sáu 8551 8676 7613
Giải năm 8507
Giải tư 25758 62138 40167 99334
16754 73899 58211
Giải ba 97098 40581
Giải nhì 40496
Giải nhất 70731
Đặc biệt 983396
Phóng to
Lô tô trực tiếp
07 11 13 31 34 38 49 51 54
57 58 67 76 81 96 96 98 99
Đầu Lô tô
0 07
1 11, 13
2
3 31, 34, 38
4 49
5 51, 54, 57, 58
6 67
7 76
8 81
9 96, 96, 98, 99
Đuôi Lô tô
0
1 11, 31, 51, 81
2
3 13
4 34, 54
5
6 76, 96, 96
7 07, 57, 67
8 38, 58, 98
9 49, 99
Giải tám 97
Giải bảy 362
Giải sáu 0955 1227 9473
Giải năm 2562
Giải tư 38939 97098 67091 03530
01486 64010 12405
Giải ba 46343 70060
Giải nhì 56792
Giải nhất 02861
Đặc biệt 130076
Phóng to
Lô tô trực tiếp
05 10 27 30 39 43 55 60 61
62 62 73 76 86 91 92 97 98
Đầu Lô tô
0 05
1 10
2 27
3 30, 39
4 43
5 55
6 60, 61, 62, 62
7 73, 76
8 86
9 91, 92, 97, 98
Đuôi Lô tô
0 10, 30, 60
1 61, 91
2 62, 62, 92
3 43, 73
4
5 05, 55
6 76, 86
7 27, 97
8 98
9 39
Giải tám 49
Giải bảy 883
Giải sáu 6937 2640 2039
Giải năm 5774
Giải tư 97168 17715 66253 65116
81630 98720 87214
Giải ba 36002 94846
Giải nhì 10554
Giải nhất 75250
Đặc biệt 434240
Phóng to
Lô tô trực tiếp
02 14 15 16 20 30 37 39 40
40 46 49 50 53 54 68 74 83
Đầu Lô tô
0 02
1 14, 15, 16
2 20
3 30, 37, 39
4 40, 40, 46, 49
5 50, 53, 54
6 68
7 74
8 83
9
Đuôi Lô tô
0 20, 30, 40, 40, 50
1
2 02
3 53, 83
4 14, 54, 74
5 15
6 16, 46
7 37
8 68
9 39, 49
Giải tám 75
Giải bảy 213
Giải sáu 5664 6420 2028
Giải năm 2038
Giải tư 03579 68784 42877 84942
25693 71357 09406
Giải ba 17824 20462
Giải nhì 49561
Giải nhất 16838
Đặc biệt 122909
Phóng to
Lô tô trực tiếp
06 09 13 20 24 28 38 38 42
57 61 62 64 75 77 79 84 93
Đầu Lô tô
0 06, 09
1 13
2 20, 24, 28
3 38, 38
4 42
5 57
6 61, 62, 64
7 75, 77, 79
8 84
9 93
Đuôi Lô tô
0 20
1 61
2 42, 62
3 13, 93
4 24, 64, 84
5 75
6 06
7 57, 77
8 28, 38, 38
9 09, 79
Giải tám 90
Giải bảy 856
Giải sáu 3150 3100 6434
Giải năm 4704
Giải tư 55313 82866 54217 74628
25188 44748 73531
Giải ba 63742 06814
Giải nhì 79661
Giải nhất 87017
Đặc biệt 490832
Phóng to
Lô tô trực tiếp
00 04 13 14 17 17 28 31 32
34 42 48 50 56 61 66 88 90
Đầu Lô tô
0 00, 04
1 13, 14, 17, 17
2 28
3 31, 32, 34
4 42, 48
5 50, 56
6 61, 66
7
8 88
9 90
Đuôi Lô tô
0 00, 50, 90
1 31, 61
2 32, 42
3 13
4 04, 14, 34
5
6 56, 66
7 17, 17
8 28, 48, 88
9
Giải tám 92
Giải bảy 181
Giải sáu 5747 0774 7902
Giải năm 4368
Giải tư 16065 37960 58841 51165
54059 12415 94004
Giải ba 65254 23249
Giải nhì 94685
Giải nhất 79141
Đặc biệt 145342
Phóng to
Lô tô trực tiếp
02 04 15 41 41 42 47 49 54
59 60 65 65 68 74 81 85 92
Đầu Lô tô
0 02, 04
1 15
2
3
4 41, 41, 42, 47, 49
5 54, 59
6 60, 65, 65, 68
7 74
8 81, 85
9 92
Đuôi Lô tô
0 60
1 41, 41, 81
2 02, 42, 92
3
4 04, 54, 74
5 15, 65, 65, 85
6
7 47
8 68
9 49, 59
Giải tám 95
Giải bảy 396
Giải sáu 1856 1826 5189
Giải năm 4277
Giải tư 53341 33407 16114 95973
17150 08882 03330
Giải ba 13343 76945
Giải nhì 47223
Giải nhất 24619
Đặc biệt 661493
Phóng to
Lô tô trực tiếp
07 14 19 23 26 30 41 43 45
50 56 73 77 82 89 93 95 96
Đầu Lô tô
0 07
1 14, 19
2 23, 26
3 30
4 41, 43, 45
5 50, 56
6
7 73, 77
8 82, 89
9 93, 95, 96
Đuôi Lô tô
0 30, 50
1 41
2 82
3 23, 43, 73, 93
4 14
5 45, 95
6 26, 56, 96
7 07, 77
8
9 19, 89
Giải tám 93
Giải bảy 811
Giải sáu 1229 4970 1645
Giải năm 4609
Giải tư 52121 03897 88570 17970
57504 42741 38687
Giải ba 68961 54896
Giải nhì 86335
Giải nhất 34968
Đặc biệt 240800
Phóng to
Lô tô trực tiếp
00 04 09 11 21 29 35 41 45
61 68 70 70 70 87 93 96 97
Đầu Lô tô
0 00, 04, 09
1 11
2 21, 29
3 35
4 41, 45
5
6 61, 68
7 70, 70, 70
8 87
9 93, 96, 97
Đuôi Lô tô
0 00, 70, 70, 70
1 11, 21, 41, 61
2
3 93
4 04
5 35, 45
6 96
7 87, 97
8 68
9 09, 29
Giải tám 65
Giải bảy 333
Giải sáu 0024 5510 5496
Giải năm 0824
Giải tư 07930 56015 29190 19305
68824 38052 47209
Giải ba 52224 34788
Giải nhì 71404
Giải nhất 32969
Đặc biệt 381443
Phóng to
Lô tô trực tiếp
04 05 09 10 15 24 24 24 24
30 33 43 52 65 69 88 90 96
Đầu Lô tô
0 04, 05, 09
1 10, 15
2 24, 24, 24, 24
3 30, 33
4 43
5 52
6 65, 69
7
8 88
9 90, 96
Đuôi Lô tô
0 10, 30, 90
1
2 52
3 33, 43
4 04, 24, 24, 24, 24
5 05, 15, 65
6 96
7
8 88
9 09, 69
Giải tám 40
Giải bảy 810
Giải sáu 8385 7031 4996
Giải năm 2827
Giải tư 42819 73810 54853 55313
16746 62350 38312
Giải ba 36985 25258
Giải nhì 91547
Giải nhất 33300
Đặc biệt 446168
Phóng to
Lô tô trực tiếp
00 10 10 12 13 19 27 31 40
46 47 50 53 58 68 85 85 96
Đầu Lô tô
0 00
1 10, 10, 12, 13, 19
2 27
3 31
4 40, 46, 47
5 50, 53, 58
6 68
7
8 85, 85
9 96
Đuôi Lô tô
0 00, 10, 10, 40, 50
1 31
2 12
3 13, 53
4
5 85, 85
6 46, 96
7 27, 47
8 58, 68
9 19
Giải tám 16
Giải bảy 572
Giải sáu 4409 6733 8933
Giải năm 4380
Giải tư 02149 20487 64524 10028
70380 96080 99566
Giải ba 06241 85274
Giải nhì 90086
Giải nhất 35072
Đặc biệt 690031
Phóng to
Lô tô trực tiếp
09 16 24 28 31 33 33 41 49
66 72 72 74 80 80 80 86 87
Đầu Lô tô
0 09
1 16
2 24, 28
3 31, 33, 33
4 41, 49
5
6 66
7 72, 72, 74
8 80, 80, 80, 86, 87
9
Đuôi Lô tô
0 80, 80, 80
1 31, 41
2 72, 72
3 33, 33
4 24, 74
5
6 16, 66, 86
7 87
8 28
9 09, 49
Giải tám 95
Giải bảy 557
Giải sáu 2415 8067 9685
Giải năm 9124
Giải tư 77158 27680 99244 99951
13502 74303 94863
Giải ba 11244 06380
Giải nhì 06851
Giải nhất 18655
Đặc biệt 227529
Phóng to
Lô tô trực tiếp
02 03 15 24 29 44 44 51 51
55 57 58 63 67 80 80 85 95
Đầu Lô tô
0 02, 03
1 15
2 24, 29
3
4 44, 44
5 51, 51, 55, 57, 58
6 63, 67
7
8 80, 80, 85
9 95
Đuôi Lô tô
0 80, 80
1 51, 51
2 02
3 03, 63
4 24, 44, 44
5 15, 55, 85, 95
6
7 57, 67
8 58
9 29
Giải tám 91
Giải bảy 127
Giải sáu 8363 1276 5155
Giải năm 4950
Giải tư 90772 85475 09001 65254
02373 89275 42694
Giải ba 05487 50983
Giải nhì 23289
Giải nhất 75397
Đặc biệt 412987
Phóng to
Lô tô trực tiếp
01 27 50 54 55 63 72 73 75
75 76 83 87 87 89 91 94 97
Đầu Lô tô
0 01
1
2 27
3
4
5 50, 54, 55
6 63
7 72, 73, 75, 75, 76
8 83, 87, 87, 89
9 91, 94, 97
Đuôi Lô tô
0 50
1 01, 91
2 72
3 63, 73, 83
4 54, 94
5 55, 75, 75
6 76
7 27, 87, 87, 97
8
9 89
Giải tám 99
Giải bảy 974
Giải sáu 7232 0493 6985
Giải năm 2365
Giải tư 79095 08429 67664 64481
30870 38771 44957
Giải ba 86947 49743
Giải nhì 03109
Giải nhất 30167
Đặc biệt 395087
Phóng to
Lô tô trực tiếp
09 29 32 43 47 57 64 65 67
70 71 74 81 85 87 93 95 99
Đầu Lô tô
0 09
1
2 29
3 32
4 43, 47
5 57
6 64, 65, 67
7 70, 71, 74
8 81, 85, 87
9 93, 95, 99
Đuôi Lô tô
0 70
1 71, 81
2 32
3 43, 93
4 64, 74
5 65, 85, 95
6
7 47, 57, 67, 87
8
9 09, 29, 99
Giải tám 62
Giải bảy 125
Giải sáu 4015 6537 0866
Giải năm 5272
Giải tư 28742 29513 88646 71687
34326 03527 54311
Giải ba 87288 33027
Giải nhì 31210
Giải nhất 23984
Đặc biệt 478402
Phóng to
Lô tô trực tiếp
02 10 11 13 15 25 26 27 27
37 42 46 62 66 72 84 87 88
Đầu Lô tô
0 02
1 10, 11, 13, 15
2 25, 26, 27, 27
3 37
4 42, 46
5
6 62, 66
7 72
8 84, 87, 88
9
Đuôi Lô tô
0 10
1 11
2 02, 42, 62, 72
3 13
4 84
5 15, 25
6 26, 46, 66
7 27, 27, 37, 87
8 88
9
Giải tám 27
Giải bảy 652
Giải sáu 2595 9966 0123
Giải năm 6844
Giải tư 47924 07442 66529 93858
57785 03547 85048
Giải ba 38697 46193
Giải nhì 16841
Giải nhất 30965
Đặc biệt 308516
Phóng to
Lô tô trực tiếp
16 23 24 27 29 41 42 44 47
48 52 58 65 66 85 93 95 97
Đầu Lô tô
0
1 16
2 23, 24, 27, 29
3
4 41, 42, 44, 47, 48
5 52, 58
6 65, 66
7
8 85
9 93, 95, 97
Đuôi Lô tô
0
1 41
2 42, 52
3 23, 93
4 24, 44
5 65, 85, 95
6 16, 66
7 27, 47, 97
8 48, 58
9 29
Giải tám 02
Giải bảy 893
Giải sáu 0212 4411 7375
Giải năm 1964
Giải tư 66782 28219 41653 56213
32675 85059 35757
Giải ba 84722 41162
Giải nhì 34457
Giải nhất 93507
Đặc biệt 121688
Phóng to
Lô tô trực tiếp
07 11 12 13 19 2 22 53 57
57 59 62 64 75 75 82 88 93
Đầu Lô tô
0 07
1 11, 12, 13, 19
2 2, 22
3
4
5 53, 57, 57, 59
6 62, 64
7 75, 75
8 82, 88
9 93
Đuôi Lô tô
0
1 11
2 2, 12, 22, 62, 82
3 13, 53, 93
4 64
5 75, 75
6
7 07, 57, 57
8 88
9 19, 59
Giải tám 72
Giải bảy 000
Giải sáu 4695 9259 1446
Giải năm 4124
Giải tư 46608 76441 17434 55621
31320 72878 88310
Giải ba 83387 97161
Giải nhì 20385
Giải nhất 41309
Đặc biệt 103751
Phóng to
Lô tô trực tiếp
0 08 09 10 20 21 24 34 41
46 51 59 61 72 78 85 87 95
Đầu Lô tô
0 0, 08, 09
1 10
2 20, 21, 24
3 34
4 41, 46
5 51, 59
6 61
7 72, 78
8 85, 87
9 95
Đuôi Lô tô
0 0, 10, 20
1 21, 41, 51, 61
2 72
3
4 24, 34
5 85, 95
6 46
7 87
8 08, 78
9 09, 59
Giải tám 72
Giải bảy 897
Giải sáu 6455 6566 5249
Giải năm 6562
Giải tư 13575 73340 41852 12866
98188 19193 59306
Giải ba 88270 40318
Giải nhì 69078
Giải nhất 32761
Đặc biệt 699825
Phóng to
Lô tô trực tiếp
06 18 25 40 49 52 55 61 62
66 66 70 72 75 78 88 93 97
Đầu Lô tô
0 06
1 18
2 25
3
4 40, 49
5 52, 55
6 61, 62, 66, 66
7 70, 72, 75, 78
8 88
9 93, 97
Đuôi Lô tô
0 40, 70
1 61
2 52, 62, 72
3 93
4
5 25, 55, 75
6 06, 66, 66
7 97
8 18, 78, 88
9 49
Giải tám 34
Giải bảy 877
Giải sáu 5603 9672 4248
Giải năm 3824
Giải tư 40875 67588 12659 58633
96261 23206 84893
Giải ba 88578 34249
Giải nhì 89246
Giải nhất 99979
Đặc biệt 183500
Phóng to
Lô tô trực tiếp
00 03 06 24 33 34 46 48 49
59 61 72 75 77 78 79 88 93
Đầu Lô tô
0 00, 03, 06
1
2 24
3 33, 34
4 46, 48, 49
5 59
6 61
7 72, 75, 77, 78, 79
8 88
9 93
Đuôi Lô tô
0 00
1 61
2 72
3 03, 33, 93
4 24, 34
5 75
6 06, 46
7 77
8 48, 78, 88
9 49, 59, 79
Giải tám 76
Giải bảy 825
Giải sáu 7861 5557 6640
Giải năm 9317
Giải tư 92589 44939 33946 85151
74947 42248 60340
Giải ba 12816 61611
Giải nhì 59494
Giải nhất 84502
Đặc biệt 006175
Phóng to
Lô tô trực tiếp
02 11 16 17 25 39 40 40 46
47 48 51 57 61 75 76 89 94
Đầu Lô tô
0 02
1 11, 16, 17
2 25
3 39
4 40, 40, 46, 47, 48
5 51, 57
6 61
7 75, 76
8 89
9 94
Đuôi Lô tô
0 40, 40
1 11, 51, 61
2 02
3
4 94
5 25, 75
6 16, 46, 76
7 17, 47, 57
8 48
9 39, 89
Giải tám 46
Giải bảy 783
Giải sáu 5248 3600 0509
Giải năm 4604
Giải tư 00348 26831 46334 51380
75203 10812 44846
Giải ba 04882 89185
Giải nhì 11783
Giải nhất 91764
Đặc biệt 338770
Phóng to
Lô tô trực tiếp
00 03 04 09 12 31 34 46 46
48 48 64 70 80 82 83 83 85
Đầu Lô tô
0 00, 03, 04, 09
1 12
2
3 31, 34
4 46, 46, 48, 48
5
6 64
7 70
8 80, 82, 83, 83, 85
9
Đuôi Lô tô
0 00, 70, 80
1 31
2 12, 82
3 03, 83, 83
4 04, 34, 64
5 85
6 46, 46
7
8 48, 48
9 09
Giải tám 96
Giải bảy 960
Giải sáu 5463 5734 9992
Giải năm 7650
Giải tư 15587 80067 31216 78623
34637 79868 43095
Giải ba 47782 66701
Giải nhì 46346
Giải nhất 34265
Đặc biệt 537867
Phóng to
Lô tô trực tiếp
01 16 23 34 37 46 50 60 63
65 67 67 68 82 87 92 95 96
Đầu Lô tô
0 01
1 16
2 23
3 34, 37
4 46
5 50
6 60, 63, 65, 67, 67, 68
7
8 82, 87
9 92, 95, 96
Đuôi Lô tô
0 50, 60
1 01
2 82, 92
3 23, 63
4 34
5 65, 95
6 16, 46, 96
7 37, 67, 67, 87
8 68
9
Giải tám 94
Giải bảy 428
Giải sáu 4360 3383 1439
Giải năm 6160
Giải tư 87223 55480 10395 96351
82222 44506 34381
Giải ba 42151 94592
Giải nhì 87228
Giải nhất 70805
Đặc biệt 877517
Phóng to
Lô tô trực tiếp
05 06 17 22 23 28 28 39 51
51 60 60 80 81 83 92 94 95
Đầu Lô tô
0 05, 06
1 17
2 22, 23, 28, 28
3 39
4
5 51, 51
6 60, 60
7
8 80, 81, 83
9 92, 94, 95
Đuôi Lô tô
0 60, 60, 80
1 51, 51, 81
2 22, 92
3 23, 83
4 94
5 05, 95
6 06
7 17
8 28, 28
9 39
Giải tám 87
Giải bảy 982
Giải sáu 7650 3144 8911
Giải năm 9870
Giải tư 32830 59801 35861 41622
90108 35077 17201
Giải ba 80788 12593
Giải nhì 24471
Giải nhất 02073
Đặc biệt 379299
Phóng to
Lô tô trực tiếp
01 01 08 11 22 30 44 50 61
70 71 73 77 82 87 88 93 99
Đầu Lô tô
0 01, 01, 08
1 11
2 22
3 30
4 44
5 50
6 61
7 70, 71, 73, 77
8 82, 87, 88
9 93, 99
Đuôi Lô tô
0 30, 50, 70
1 01, 01, 11, 61, 71
2 22, 82
3 73, 93
4 44
5
6
7 77, 87
8 08, 88
9 99
Giải tám 36
Giải bảy 395
Giải sáu 3160 9534 2448
Giải năm 1084
Giải tư 15111 19521 61750 38811
66724 64631 41273
Giải ba 20675 85555
Giải nhì 15796
Giải nhất 88251
Đặc biệt 396689
Phóng to
Lô tô trực tiếp
11 11 21 24 31 34 36 48 50
51 55 60 73 75 84 89 95 96
Đầu Lô tô
0
1 11, 11
2 21, 24
3 31, 34, 36
4 48
5 50, 51, 55
6 60
7 73, 75
8 84, 89
9 95, 96
Đuôi Lô tô
0 50, 60
1 11, 11, 21, 31, 51
2
3 73
4 24, 34, 84
5 55, 75, 95
6 36, 96
7
8 48
9 89
Giải tám 82
Giải bảy 797
Giải sáu 8205 1126 6550
Giải năm 4218
Giải tư 41819 69306 16923 83583
98283 34413 28544
Giải ba 32944 16749
Giải nhì 74869
Giải nhất 22277
Đặc biệt 232371
Phóng to
Lô tô trực tiếp
05 06 13 18 19 23 26 44 44
49 50 69 71 77 82 83 83 97
Đầu Lô tô
0 05, 06
1 13, 18, 19
2 23, 26
3
4 44, 44, 49
5 50
6 69
7 71, 77
8 82, 83, 83
9 97
Đuôi Lô tô
0 50
1 71
2 82
3 13, 23, 83, 83
4 44, 44
5 05
6 06, 26
7 77, 97
8 18
9 19, 49, 69

Thống kê 2 số cuối giải đặc biệt xổ số Quảng Trị

Thống kê 2 số cuối đặc biệt về nhiều nhất trong 30 ngày gần nhất

Cặp sốXuất hiện
092 lần
872 lần
002 lần
761 lần
421 lần
Cặp sốXuất hiện
171 lần
681 lần
751 lần
711 lần
671 lần

Thống kê 2 số cuối đặc biệt về ít nhất trong 30 ngày gần nhất

Cặp sốXuất hiện
610 lần
600 lần
590 lần
580 lần
620 lần
Cặp sốXuất hiện
630 lần
660 lần
650 lần
640 lần
570 lần

Thống kê 2 số cuối đặc biệt KHÔNG xuất hiện trong 30 ngày gần nhất

Cặp sốSố ngày
7129 ngày
8928 ngày
9927 ngày
1726 ngày
6725 ngày
Cặp sốSố ngày
7024 ngày
7523 ngày
2521 ngày
5120 ngày
8819 ngày

Thống kê 2 số cuối đặc biệt về Liên Tiếp trong 30 ngày gần nhất

Cặp sốSố ngày liên tiếp
872 ngày
711 ngày
751 ngày
701 ngày
681 ngày
Cặp sốSố ngày liên tiếp
671 ngày
761 ngày
551 ngày
961 ngày
931 ngày

Tổng đặc biệt xuất hiện trong 30 ngày

Tổng ĐBXuất hiện
03 lần
11 lần
23 lần
32 lần
43 lần
Tổng ĐBXuất hiện
54 lần
64 lần
75 lần
83 lần
92 lần

Thống kê theo Đầu số trong 30 ngày gần nhất

Đầu sốXuất hiện
Đầu 06 lần
Đầu 12 lần
Đầu 22 lần
Đầu 32 lần
Đầu 43 lần
Đầu sốXuất hiện
Đầu 52 lần
Đầu 62 lần
Đầu 74 lần
Đầu 84 lần
Đầu 93 lần

Thống kê theo Đuôi số trong 30 ngày gần nhất

Đuôi sốXuất hiện
Đuôi 04 lần
Đuôi 13 lần
Đuôi 23 lần
Đuôi 32 lần
Đuôi 40 lần
Đuôi sốXuất hiện
Đuôi 53 lần
Đuôi 64 lần
Đuôi 74 lần
Đuôi 82 lần
Đuôi 95 lần
Chia sẻ
Game Slot Đổi Thưởng xổ số siêu tốc mới nhất Xổ Số Siêu Tốc GAME SLOT Nổ Hũ XỔ SỐ SIÊU HOT VN Game Slot Nổ Hũ Top 10 Loại Game Hot Game giành cho người mới Trò chơi game siêu hot Các trò chơi nổi bật Top 10 nhà cái hot Casino Uy Tín Nhất 2023 Trò chơi đáng chơi nhất Tựa Game Mới Nhất 2023 Top game casino uy tín Top game hot nhất japanesegoLfsaLe theLingeriesex savebatterywaste vst-e riverwaLkbeads pivotpointtudeLa shannon-effects saLoncarecs foLiodock apartments4you-gracia thepetaLpeddLerar stardragonminneapoLis thecarpentersvow 2222bb joyamman disneyformiLitary cavernadabruxa angieLskinawyspach deepaktrehanphotography webartexpo designstudiokm stereochair thecenterforpt gamer-time senvangvietnam savvyvendee