Xổ Số Sóc Trăng 30 ngày

Xổ số Sóc Trăng 30 ngày là trang thống kê kết quả xổ số Sóc Trăng trong 30 ngày gần đây nhất (XSST 30 ngày).
Trang web này sẽ giúp bạn dễ dàng tra cứu được sổ kết quả Sóc Trăng trong 30 ngày hoặc nhiều hơn thế nữa bằng cách chọn ngày bắt đầu và ngày kết thúc, chọn các bảng thông số cần xem như bảng kết quả, bảng lô tô, đầu đuôi rất trực quan.

Thống kê kết quả Sóc Trăng 30 ngày

Số ngày
7
10
30
60
90
100
120
160
200
300
400
500
800
1000
Ẩn / hiện
Đầu đuôi
Lô tô trực tiếp
Xem thống kê

Kết quả xổ số Sóc Trăng 30 ngày gần nhất

Giải tám 84
Giải bảy 842
Giải sáu 5825 9059 8601
Giải năm 5368
Giải tư 64353 72671 75957 81905
14247 79672 90458
Giải ba 39678 48069
Giải nhì 50876
Giải nhất 58135
Đặc biệt 084716
Phóng to
Lô tô trực tiếp
01 05 16 25 35 42 47 53 57
58 59 68 69 71 72 76 78 84
Đầu Lô tô
0 01, 05
1 16
2 25
3 35
4 42, 47
5 53, 57, 58, 59
6 68, 69
7 71, 72, 76, 78
8 84
9
Đuôi Lô tô
0
1 01, 71
2 42, 72
3 53
4 84
5 05, 25, 35
6 16, 76
7 47, 57
8 58, 68, 78
9 59, 69
Giải tám 65
Giải bảy 178
Giải sáu 4003 5892 0070
Giải năm 5968
Giải tư 18783 00260 45500 39917
06910 51057 39102
Giải ba 88869 94860
Giải nhì 35061
Giải nhất 76555
Đặc biệt 531531
Phóng to
Lô tô trực tiếp
00 02 03 10 17 31 55 57 60
60 61 65 68 69 70 78 83 92
Đầu Lô tô
0 00, 02, 03
1 10, 17
2
3 31
4
5 55, 57
6 60, 60, 61, 65, 68, 69
7 70, 78
8 83
9 92
Đuôi Lô tô
0 00, 10, 60, 60, 70
1 31, 61
2 02, 92
3 03, 83
4
5 55, 65
6
7 17, 57
8 68, 78
9 69
Giải tám 31
Giải bảy 366
Giải sáu 5310 0424 3016
Giải năm 4812
Giải tư 32311 37940 21347 71857
97900 77309 06614
Giải ba 57308 67141
Giải nhì 30522
Giải nhất 10681
Đặc biệt 107700
Phóng to
Lô tô trực tiếp
00 00 08 09 10 11 12 14 16
22 24 31 40 41 47 57 66 81
Đầu Lô tô
0 00, 00, 08, 09
1 10, 11, 12, 14, 16
2 22, 24
3 31
4 40, 41, 47
5 57
6 66
7
8 81
9
Đuôi Lô tô
0 00, 00, 10, 40
1 11, 31, 41, 81
2 12, 22
3
4 14, 24
5
6 16, 66
7 47, 57
8 08
9 09
Giải tám 27
Giải bảy 298
Giải sáu 6959 3103 4846
Giải năm 9805
Giải tư 71031 49325 41957 64763
19714 77118 48648
Giải ba 20451 58587
Giải nhì 10456
Giải nhất 33800
Đặc biệt 341328
Phóng to
Lô tô trực tiếp
00 03 05 14 18 25 27 28 31
46 48 51 56 57 59 63 87 98
Đầu Lô tô
0 00, 03, 05
1 14, 18
2 25, 27, 28
3 31
4 46, 48
5 51, 56, 57, 59
6 63
7
8 87
9 98
Đuôi Lô tô
0 00
1 31, 51
2
3 03, 63
4 14
5 05, 25
6 46, 56
7 27, 57, 87
8 18, 28, 48, 98
9 59
Giải tám 34
Giải bảy 672
Giải sáu 6281 3032 0371
Giải năm 4789
Giải tư 34933 47817 75718 43158
64538 05372 33345
Giải ba 35193 52039
Giải nhì 56237
Giải nhất 05680
Đặc biệt 449099
Phóng to
Lô tô trực tiếp
17 18 32 33 34 37 38 39 45
58 71 72 72 80 81 89 93 99
Đầu Lô tô
0
1 17, 18
2
3 32, 33, 34, 37, 38, 39
4 45
5 58
6
7 71, 72, 72
8 80, 81, 89
9 93, 99
Đuôi Lô tô
0 80
1 71, 81
2 32, 72, 72
3 33, 93
4 34
5 45
6
7 17, 37
8 18, 38, 58
9 39, 89, 99
Giải tám 16
Giải bảy 833
Giải sáu 2976 1706 4388
Giải năm 8588
Giải tư 88682 72502 27546 16702
36831 62989 06517
Giải ba 09982 07470
Giải nhì 29674
Giải nhất 59251
Đặc biệt 713125
Phóng to
Lô tô trực tiếp
02 02 06 16 17 25 31 33 46
51 70 74 76 82 82 88 88 89
Đầu Lô tô
0 02, 02, 06
1 16, 17
2 25
3 31, 33
4 46
5 51
6
7 70, 74, 76
8 82, 82, 88, 88, 89
9
Đuôi Lô tô
0 70
1 31, 51
2 02, 02, 82, 82
3 33
4 74
5 25
6 06, 16, 46, 76
7 17
8 88, 88
9 89
Giải tám 18
Giải bảy 389
Giải sáu 6853 0238 7419
Giải năm 0486
Giải tư 24377 68834 61625 62838
67163 56869 49398
Giải ba 79773 40365
Giải nhì 91041
Giải nhất 23143
Đặc biệt 300191
Phóng to
Lô tô trực tiếp
18 19 25 34 38 38 41 43 53
63 65 69 73 77 86 89 91 98
Đầu Lô tô
0
1 18, 19
2 25
3 34, 38, 38
4 41, 43
5 53
6 63, 65, 69
7 73, 77
8 86, 89
9 91, 98
Đuôi Lô tô
0
1 41, 91
2
3 43, 53, 63, 73
4 34
5 25, 65
6 86
7 77
8 18, 38, 38, 98
9 19, 69, 89
Giải tám 10
Giải bảy 754
Giải sáu 4415 9447 2636
Giải năm 7380
Giải tư 92550 01122 72791 39788
68306 56386 44189
Giải ba 53589 64948
Giải nhì 96631
Giải nhất 39413
Đặc biệt 717533
Phóng to
Lô tô trực tiếp
06 10 13 15 22 31 33 36 47
48 50 54 80 86 88 89 89 91
Đầu Lô tô
0 06
1 10, 13, 15
2 22
3 31, 33, 36
4 47, 48
5 50, 54
6
7
8 80, 86, 88, 89, 89
9 91
Đuôi Lô tô
0 10, 50, 80
1 31, 91
2 22
3 13, 33
4 54
5 15
6 06, 36, 86
7 47
8 48, 88
9 89, 89
Giải tám 69
Giải bảy 248
Giải sáu 4924 2841 7660
Giải năm 8465
Giải tư 35923 35902 07437 52229
83406 44333 55607
Giải ba 42009 68239
Giải nhì 82345
Giải nhất 75993
Đặc biệt 464744
Phóng to
Lô tô trực tiếp
02 06 07 09 23 24 29 33 37
39 41 44 45 48 60 65 69 93
Đầu Lô tô
0 02, 06, 07, 09
1
2 23, 24, 29
3 33, 37, 39
4 41, 44, 45, 48
5
6 60, 65, 69
7
8
9 93
Đuôi Lô tô
0 60
1 41
2 02
3 23, 33, 93
4 24, 44
5 45, 65
6 06
7 07, 37
8 48
9 09, 29, 39, 69
Giải tám 00
Giải bảy 054
Giải sáu 3578 6292 4910
Giải năm 6139
Giải tư 38263 80228 07119 70090
53860 04016 33320
Giải ba 30960 27956
Giải nhì 83015
Giải nhất 37926
Đặc biệt 462624
Phóng to
Lô tô trực tiếp
0 10 15 16 19 20 24 26 28
39 54 56 60 60 63 78 90 92
Đầu Lô tô
0 0
1 10, 15, 16, 19
2 20, 24, 26, 28
3 39
4
5 54, 56
6 60, 60, 63
7 78
8
9 90, 92
Đuôi Lô tô
0 0, 10, 20, 60, 60, 90
1
2 92
3 63
4 24, 54
5 15
6 16, 26, 56
7
8 28, 78
9 19, 39
Giải tám 64
Giải bảy 644
Giải sáu 1244 6733 8516
Giải năm 5424
Giải tư 56957 65820 63895 01399
63697 37257 50979
Giải ba 18132 36574
Giải nhì 47619
Giải nhất 71254
Đặc biệt 166893
Phóng to
Lô tô trực tiếp
16 19 20 24 32 33 44 44 54
57 57 64 74 79 93 95 97 99
Đầu Lô tô
0
1 16, 19
2 20, 24
3 32, 33
4 44, 44
5 54, 57, 57
6 64
7 74, 79
8
9 93, 95, 97, 99
Đuôi Lô tô
0 20
1
2 32
3 33, 93
4 24, 44, 44, 54, 64, 74
5 95
6 16
7 57, 57, 97
8
9 19, 79, 99
Giải tám 62
Giải bảy 274
Giải sáu 3796 7432 4024
Giải năm 9086
Giải tư 14507 12485 91103 70216
57291 11771 25836
Giải ba 69058 99727
Giải nhì 98928
Giải nhất 77386
Đặc biệt 827568
Phóng to
Lô tô trực tiếp
03 07 16 24 27 28 32 36 58
62 68 71 74 85 86 86 91 96
Đầu Lô tô
0 03, 07
1 16
2 24, 27, 28
3 32, 36
4
5 58
6 62, 68
7 71, 74
8 85, 86, 86
9 91, 96
Đuôi Lô tô
0
1 71, 91
2 32, 62
3 03
4 24, 74
5 85
6 16, 36, 86, 86, 96
7 07, 27
8 28, 58, 68
9
Giải tám 16
Giải bảy 880
Giải sáu 6335 3847 7244
Giải năm 0672
Giải tư 88829 03930 33412 51828
15840 00578 71049
Giải ba 08874 65583
Giải nhì 54460
Giải nhất 26825
Đặc biệt 079202
Phóng to
Lô tô trực tiếp
02 12 16 25 28 29 30 35 40
44 47 49 60 72 74 78 80 83
Đầu Lô tô
0 02
1 12, 16
2 25, 28, 29
3 30, 35
4 40, 44, 47, 49
5
6 60
7 72, 74, 78
8 80, 83
9
Đuôi Lô tô
0 30, 40, 60, 80
1
2 02, 12, 72
3 83
4 44, 74
5 25, 35
6 16
7 47
8 28, 78
9 29, 49
Giải tám 02
Giải bảy 102
Giải sáu 1163 7825 0964
Giải năm 7657
Giải tư 95718 63324 19816 85492
86843 12013 66155
Giải ba 02459 20402
Giải nhì 64404
Giải nhất 53722
Đặc biệt 329272
Phóng to
Lô tô trực tiếp
02 02 04 13 16 18 2 22 24
25 43 55 57 59 63 64 72 92
Đầu Lô tô
0 02, 02, 04
1 13, 16, 18
2 2, 22, 24, 25
3
4 43
5 55, 57, 59
6 63, 64
7 72
8
9 92
Đuôi Lô tô
0
1
2 02, 02, 2, 22, 72, 92
3 13, 43, 63
4 04, 24, 64
5 25, 55
6 16
7 57
8 18
9 59
Giải tám 66
Giải bảy 793
Giải sáu 8739 8926 9825
Giải năm 8699
Giải tư 04052 55564 27104 25813
29335 40748 80445
Giải ba 44812 44665
Giải nhì 58669
Giải nhất 45978
Đặc biệt 858546
Phóng to
Lô tô trực tiếp
04 12 13 25 26 35 39 45 46
48 52 64 65 66 69 78 93 99
Đầu Lô tô
0 04
1 12, 13
2 25, 26
3 35, 39
4 45, 46, 48
5 52
6 64, 65, 66, 69
7 78
8
9 93, 99
Đuôi Lô tô
0
1
2 12, 52
3 13, 93
4 04, 64
5 25, 35, 45, 65
6 26, 46, 66
7
8 48, 78
9 39, 69, 99
Giải tám 86
Giải bảy 793
Giải sáu 5480 1559 0147
Giải năm 4915
Giải tư 05975 23611 11753 52652
35000 05557 58421
Giải ba 68813 01260
Giải nhì 50223
Giải nhất 97614
Đặc biệt 229524
Phóng to
Lô tô trực tiếp
00 11 13 14 15 21 23 24 47
52 53 57 59 60 75 80 86 93
Đầu Lô tô
0 00
1 11, 13, 14, 15
2 21, 23, 24
3
4 47
5 52, 53, 57, 59
6 60
7 75
8 80, 86
9 93
Đuôi Lô tô
0 00, 60, 80
1 11, 21
2 52
3 13, 23, 53, 93
4 14, 24
5 15, 75
6 86
7 47, 57
8
9 59
Giải tám 69
Giải bảy 370
Giải sáu 3614 7096 2778
Giải năm 1766
Giải tư 04302 00160 45832 00093
77299 34141 53512
Giải ba 26554 28626
Giải nhì 59327
Giải nhất 65052
Đặc biệt 481340
Phóng to
Lô tô trực tiếp
02 12 14 26 27 32 40 41 52
54 60 66 69 70 78 93 96 99
Đầu Lô tô
0 02
1 12, 14
2 26, 27
3 32
4 40, 41
5 52, 54
6 60, 66, 69
7 70, 78
8
9 93, 96, 99
Đuôi Lô tô
0 40, 60, 70
1 41
2 02, 12, 32, 52
3 93
4 14, 54
5
6 26, 66, 96
7 27
8 78
9 69, 99
Giải tám 99
Giải bảy 621
Giải sáu 2626 4653 6672
Giải năm 9192
Giải tư 64778 38249 02674 63478
80496 65174 90197
Giải ba 98311 38907
Giải nhì 48972
Giải nhất 92289
Đặc biệt 865487
Phóng to
Lô tô trực tiếp
07 11 21 26 49 53 72 72 74
74 78 78 87 89 92 96 97 99
Đầu Lô tô
0 07
1 11
2 21, 26
3
4 49
5 53
6
7 72, 72, 74, 74, 78, 78
8 87, 89
9 92, 96, 97, 99
Đuôi Lô tô
0
1 11, 21
2 72, 72, 92
3 53
4 74, 74
5
6 26, 96
7 07, 87, 97
8 78, 78
9 49, 89, 99
Giải tám 23
Giải bảy 736
Giải sáu 2110 1246 8020
Giải năm 2484
Giải tư 97537 47003 51057 29032
87014 25818 97097
Giải ba 31450 75835
Giải nhì 51950
Giải nhất 39653
Đặc biệt 896358
Phóng to
Lô tô trực tiếp
03 10 14 18 20 23 32 35 36
37 46 50 50 53 57 58 84 97
Đầu Lô tô
0 03
1 10, 14, 18
2 20, 23
3 32, 35, 36, 37
4 46
5 50, 50, 53, 57, 58
6
7
8 84
9 97
Đuôi Lô tô
0 10, 20, 50, 50
1
2 32
3 03, 23, 53
4 14, 84
5 35
6 36, 46
7 37, 57, 97
8 18, 58
9
Giải tám 85
Giải bảy 748
Giải sáu 2049 1062 4092
Giải năm 8969
Giải tư 64430 04211 39578 06453
37896 86940 93784
Giải ba 74806 23309
Giải nhì 34688
Giải nhất 31748
Đặc biệt 416255
Phóng to
Lô tô trực tiếp
06 09 11 30 40 48 48 49 53
55 62 69 78 84 85 88 92 96
Đầu Lô tô
0 06, 09
1 11
2
3 30
4 40, 48, 48, 49
5 53, 55
6 62, 69
7 78
8 84, 85, 88
9 92, 96
Đuôi Lô tô
0 30, 40
1 11
2 62, 92
3 53
4 84
5 55, 85
6 06, 96
7
8 48, 48, 78, 88
9 09, 49, 69
Giải tám 65
Giải bảy 512
Giải sáu 7219 6236 1048
Giải năm 0792
Giải tư 43441 22902 68831 60733
42451 00811 35223
Giải ba 10095 02863
Giải nhì 80378
Giải nhất 32867
Đặc biệt 439461
Phóng to
Lô tô trực tiếp
02 11 12 19 23 31 33 36 41
48 51 61 63 65 67 78 92 95
Đầu Lô tô
0 02
1 11, 12, 19
2 23
3 31, 33, 36
4 41, 48
5 51
6 61, 63, 65, 67
7 78
8
9 92, 95
Đuôi Lô tô
0
1 11, 31, 41, 51, 61
2 02, 12, 92
3 23, 33, 63
4
5 65, 95
6 36
7 67
8 48, 78
9 19
Giải tám 01
Giải bảy 014
Giải sáu 4020 9859 5540
Giải năm 4547
Giải tư 18080 71361 98965 06932
92434 86680 96764
Giải ba 83530 00007
Giải nhì 23221
Giải nhất 72357
Đặc biệt 384394
Phóng to
Lô tô trực tiếp
1 14 20 21 30 32 34 40 47
57 59 61 64 65 7 80 80 94
Đầu Lô tô
0
1 1, 14
2 20, 21
3 30, 32, 34
4 40, 47
5 57, 59
6 61, 64, 65
7 7
8 80, 80
9 94
Đuôi Lô tô
0 20, 30, 40, 80, 80
1 1, 21, 61
2 32
3
4 14, 34, 64, 94
5 65
6
7 7, 47, 57
8
9 59
Giải tám 63
Giải bảy 808
Giải sáu 9926 3704 3165
Giải năm 4897
Giải tư 03165 32032 93868 59538
57781 42879 34923
Giải ba 99069 74460
Giải nhì 67360
Giải nhất 95530
Đặc biệt 695133
Phóng to
Lô tô trực tiếp
04 08 23 26 30 32 33 38 60
60 63 65 65 68 69 79 81 97
Đầu Lô tô
0 04, 08
1
2 23, 26
3 30, 32, 33, 38
4
5
6 60, 60, 63, 65, 65, 68, 69
7 79
8 81
9 97
Đuôi Lô tô
0 30, 60, 60
1 81
2 32
3 23, 33, 63
4 04
5 65, 65
6 26
7 97
8 08, 38, 68
9 69, 79
Giải tám 31
Giải bảy 569
Giải sáu 7008 3230 5423
Giải năm 6797
Giải tư 56939 20881 35416 37398
30109 35564 14422
Giải ba 59130 45444
Giải nhì 45068
Giải nhất 38304
Đặc biệt 429745
Phóng to
Lô tô trực tiếp
04 08 09 16 22 23 30 30 31
39 44 45 64 68 69 81 97 98
Đầu Lô tô
0 04, 08, 09
1 16
2 22, 23
3 30, 30, 31, 39
4 44, 45
5
6 64, 68, 69
7
8 81
9 97, 98
Đuôi Lô tô
0 30, 30
1 31, 81
2 22
3 23
4 04, 44, 64
5 45
6 16
7 97
8 08, 68, 98
9 09, 39, 69
Giải tám 92
Giải bảy 469
Giải sáu 9893 3165 8997
Giải năm 9037
Giải tư 70958 72554 26353 36225
40734 29371 04133
Giải ba 54872 55552
Giải nhì 19789
Giải nhất 14272
Đặc biệt 454795
Phóng to
Lô tô trực tiếp
25 33 34 37 52 53 54 58 65
69 71 72 72 89 92 93 95 97
Đầu Lô tô
0
1
2 25
3 33, 34, 37
4
5 52, 53, 54, 58
6 65, 69
7 71, 72, 72
8 89
9 92, 93, 95, 97
Đuôi Lô tô
0
1 71
2 52, 72, 72, 92
3 33, 53, 93
4 34, 54
5 25, 65, 95
6
7 37, 97
8 58
9 69, 89
Giải tám 86
Giải bảy 977
Giải sáu 1104 3249 3063
Giải năm 3360
Giải tư 16302 43101 05173 56981
12443 12853 44723
Giải ba 29058 71350
Giải nhì 59219
Giải nhất 99641
Đặc biệt 608509
Phóng to
Lô tô trực tiếp
01 02 04 09 19 23 41 43 49
50 53 58 60 63 73 77 81 86
Đầu Lô tô
0 01, 02, 04, 09
1 19
2 23
3
4 41, 43, 49
5 50, 53, 58
6 60, 63
7 73, 77
8 81, 86
9
Đuôi Lô tô
0 50, 60
1 01, 41, 81
2 02
3 23, 43, 53, 63, 73
4 04
5
6 86
7 77
8 58
9 09, 19, 49
Giải tám 56
Giải bảy 933
Giải sáu 7471 0118 6701
Giải năm 7793
Giải tư 22282 88740 26648 29306
44686 21503 55988
Giải ba 12717 46602
Giải nhì 68864
Giải nhất 53753
Đặc biệt 283959
Phóng to
Lô tô trực tiếp
01 02 03 06 17 18 33 40 48
53 56 59 64 71 82 86 88 93
Đầu Lô tô
0 01, 02, 03, 06
1 17, 18
2
3 33
4 40, 48
5 53, 56, 59
6 64
7 71
8 82, 86, 88
9 93
Đuôi Lô tô
0 40
1 01, 71
2 02, 82
3 03, 33, 53, 93
4 64
5
6 06, 56, 86
7 17
8 18, 48, 88
9 59
Giải tám 91
Giải bảy 651
Giải sáu 3044 6803 4086
Giải năm 2187
Giải tư 02979 06496 02309 29585
36834 83878 78623
Giải ba 49510 39535
Giải nhì 99058
Giải nhất 25367
Đặc biệt 839121
Phóng to
Lô tô trực tiếp
03 09 10 21 23 34 35 44 51
58 67 78 79 85 86 87 91 96
Đầu Lô tô
0 03, 09
1 10
2 21, 23
3 34, 35
4 44
5 51, 58
6 67
7 78, 79
8 85, 86, 87
9 91, 96
Đuôi Lô tô
0 10
1 21, 51, 91
2
3 03, 23
4 34, 44
5 35, 85
6 86, 96
7 67, 87
8 58, 78
9 09, 79
Giải tám 15
Giải bảy 998
Giải sáu 5143 8775 6125
Giải năm 1865
Giải tư 88029 28858 91353 92090
39292 81742 05712
Giải ba 57269 85192
Giải nhì 60997
Giải nhất 74053
Đặc biệt 004582
Phóng to
Lô tô trực tiếp
12 15 25 29 42 43 53 53 58
65 69 75 82 90 92 92 97 98
Đầu Lô tô
0
1 12, 15
2 25, 29
3
4 42, 43
5 53, 53, 58
6 65, 69
7 75
8 82
9 90, 92, 92, 97, 98
Đuôi Lô tô
0 90
1
2 12, 42, 82, 92, 92
3 43, 53, 53
4
5 15, 25, 65, 75
6
7 97
8 58, 98
9 29, 69
Giải tám 21
Giải bảy 251
Giải sáu 8719 4563 3888
Giải năm 9342
Giải tư 87824 53912 44425 77022
52341 00376 81289
Giải ba 07952 97585
Giải nhì 99979
Giải nhất 78805
Đặc biệt 199323
Phóng to
Lô tô trực tiếp
05 12 19 21 22 23 24 25 41
42 51 52 63 76 79 85 88 89
Đầu Lô tô
0 05
1 12, 19
2 21, 22, 23, 24, 25
3
4 41, 42
5 51, 52
6 63
7 76, 79
8 85, 88, 89
9
Đuôi Lô tô
0
1 21, 41, 51
2 12, 22, 42, 52
3 23, 63
4 24
5 05, 25, 85
6 76
7
8 88
9 19, 79, 89

Thống kê 2 số cuối giải đặc biệt xổ số Sóc Trăng

Thống kê 2 số cuối đặc biệt về nhiều nhất trong 30 ngày gần nhất

Cặp sốXuất hiện
242 lần
332 lần
281 lần
591 lần
821 lần
Cặp sốXuất hiện
721 lần
211 lần
681 lần
251 lần
581 lần

Thống kê 2 số cuối đặc biệt về ít nhất trong 30 ngày gần nhất

Cặp sốXuất hiện
640 lần
630 lần
620 lần
600 lần
650 lần
Cặp sốXuất hiện
660 lần
700 lần
690 lần
670 lần
570 lần

Thống kê 2 số cuối đặc biệt KHÔNG xuất hiện trong 30 ngày gần nhất

Cặp sốSố ngày
2329 ngày
8228 ngày
2127 ngày
5926 ngày
0925 ngày
Cặp sốSố ngày
9524 ngày
4523 ngày
9421 ngày
6120 ngày
5519 ngày

Thống kê 2 số cuối đặc biệt về Liên Tiếp trong 30 ngày gần nhất

Cặp sốSố ngày liên tiếp
681 ngày
721 ngày
611 ngày
591 ngày
551 ngày
Cặp sốSố ngày liên tiếp
581 ngày
821 ngày
871 ngày
951 ngày
991 ngày

Tổng đặc biệt xuất hiện trong 30 ngày

Tổng ĐBXuất hiện
06 lần
22 lần
33 lần
45 lần
52 lần
Tổng ĐBXuất hiện
64 lần
73 lần
82 lần
93 lần

Thống kê theo Đầu số trong 30 ngày gần nhất

Đầu sốXuất hiện
Đầu 03 lần
Đầu 11 lần
Đầu 26 lần
Đầu 33 lần
Đầu 44 lần
Đầu sốXuất hiện
Đầu 53 lần
Đầu 62 lần
Đầu 71 lần
Đầu 82 lần
Đầu 95 lần

Thống kê theo Đuôi số trong 30 ngày gần nhất

Đuôi sốXuất hiện
Đuôi 02 lần
Đuôi 14 lần
Đuôi 23 lần
Đuôi 34 lần
Đuôi 44 lần
Đuôi sốXuất hiện
Đuôi 54 lần
Đuôi 62 lần
Đuôi 71 lần
Đuôi 83 lần
Đuôi 93 lần
Chia sẻ
Game Slot Đổi Thưởng xổ số siêu tốc mới nhất Xổ Số Siêu Tốc GAME SLOT Nổ Hũ XỔ SỐ SIÊU HOT VN Game Slot Nổ Hũ Top 10 Loại Game Hot Game giành cho người mới Trò chơi game siêu hot Các trò chơi nổi bật Top 10 nhà cái hot Casino Uy Tín Nhất 2023 Trò chơi đáng chơi nhất Tựa Game Mới Nhất 2023 Top game casino uy tín Top game hot nhất japanesegoLfsaLe theLingeriesex savebatterywaste vst-e riverwaLkbeads pivotpointtudeLa shannon-effects saLoncarecs foLiodock apartments4you-gracia thepetaLpeddLerar stardragonminneapoLis thecarpentersvow 2222bb joyamman disneyformiLitary cavernadabruxa angieLskinawyspach deepaktrehanphotography webartexpo designstudiokm stereochair thecenterforpt gamer-time senvangvietnam savvyvendee