Xổ Số Tây Ninh 30 ngày

Xổ số Tây Ninh 30 ngày là trang thống kê kết quả xổ số Tây Ninh trong 30 ngày gần đây nhất (XSTN 30 ngày).
Trang web này sẽ giúp bạn dễ dàng tra cứu được sổ kết quả Tây Ninh trong 30 ngày hoặc nhiều hơn thế nữa bằng cách chọn ngày bắt đầu và ngày kết thúc, chọn các bảng thông số cần xem như bảng kết quả, bảng lô tô, đầu đuôi rất trực quan.

Thống kê kết quả Tây Ninh 30 ngày

Số ngày
7
10
30
60
90
100
120
160
200
300
400
500
800
1000
Ẩn / hiện
Đầu đuôi
Lô tô trực tiếp
Xem thống kê

Kết quả xổ số Tây Ninh 30 ngày gần nhất

Giải tám 08
Giải bảy 789
Giải sáu 7850 1337 1510
Giải năm 5699
Giải tư 71554 73090 02980 55288
01757 58406 82325
Giải ba 69532 89787
Giải nhì 69154
Giải nhất 19108
Đặc biệt 066425
Phóng to
Lô tô trực tiếp
06 08 10 25 25 32 37 50 54
54 57 8 80 87 88 89 90 99
Đầu Lô tô
0 06, 08
1 10
2 25, 25
3 32, 37
4
5 50, 54, 54, 57
6
7
8 8, 80, 87, 88, 89
9 90, 99
Đuôi Lô tô
0 10, 50, 80, 90
1
2 32
3
4 54, 54
5 25, 25
6 06
7 37, 57, 87
8 08, 8, 88
9 89, 99
Giải tám 84
Giải bảy 534
Giải sáu 5376 0270 2772
Giải năm 2547
Giải tư 65922 64064 50495 36576
72347 38222 55719
Giải ba 46732 62038
Giải nhì 31075
Giải nhất 02937
Đặc biệt 173171
Phóng to
Lô tô trực tiếp
19 22 22 32 34 37 38 47 47
64 70 71 72 75 76 76 84 95
Đầu Lô tô
0
1 19
2 22, 22
3 32, 34, 37, 38
4 47, 47
5
6 64
7 70, 71, 72, 75, 76, 76
8 84
9 95
Đuôi Lô tô
0 70
1 71
2 22, 22, 32, 72
3
4 34, 64, 84
5 75, 95
6 76, 76
7 37, 47, 47
8 38
9 19
Giải tám 15
Giải bảy 349
Giải sáu 6852 8430 8180
Giải năm 4711
Giải tư 82421 98670 07614 24272
44592 73537 29094
Giải ba 14094 28644
Giải nhì 38569
Giải nhất 97419
Đặc biệt 023632
Phóng to
Lô tô trực tiếp
11 14 15 19 21 30 32 37 44
49 52 69 70 72 80 92 94 94
Đầu Lô tô
0
1 11, 14, 15, 19
2 21
3 30, 32, 37
4 44, 49
5 52
6 69
7 70, 72
8 80
9 92, 94, 94
Đuôi Lô tô
0 30, 70, 80
1 11, 21
2 32, 52, 72, 92
3
4 14, 44, 94, 94
5 15
6
7 37
8
9 19, 49, 69
Giải tám 30
Giải bảy 665
Giải sáu 7081 5914 5950
Giải năm 8911
Giải tư 49666 56531 58811 22087
33866 45173 89281
Giải ba 55388 46257
Giải nhì 95488
Giải nhất 72056
Đặc biệt 429638
Phóng to
Lô tô trực tiếp
11 11 14 30 31 38 50 56 57
65 66 66 73 81 81 87 88 88
Đầu Lô tô
0
1 11, 11, 14
2
3 30, 31, 38
4
5 50, 56, 57
6 65, 66, 66
7 73
8 81, 81, 87, 88, 88
9
Đuôi Lô tô
0 30, 50
1 11, 11, 31, 81, 81
2
3 73
4 14
5 65
6 56, 66, 66
7 57, 87
8 38, 88, 88
9
Giải tám 37
Giải bảy 906
Giải sáu 7029 3220 4706
Giải năm 9615
Giải tư 67767 58881 24695 24726
53409 46738 63872
Giải ba 35852 88951
Giải nhì 61985
Giải nhất 83203
Đặc biệt 034992
Phóng to
Lô tô trực tiếp
03 06 06 09 15 20 26 29 37
38 51 52 67 72 81 85 92 95
Đầu Lô tô
0 03, 06, 06, 09
1 15
2 20, 26, 29
3 37, 38
4
5 51, 52
6 67
7 72
8 81, 85
9 92, 95
Đuôi Lô tô
0 20
1 51, 81
2 52, 72, 92
3 03
4
5 15, 85, 95
6 06, 06, 26
7 37, 67
8 38
9 09, 29
Giải tám 09
Giải bảy 156
Giải sáu 1430 1318 8002
Giải năm 2146
Giải tư 57909 55041 40341 54275
81483 96969 63913
Giải ba 15162 51764
Giải nhì 29891
Giải nhất 07404
Đặc biệt 406603
Phóng to
Lô tô trực tiếp
02 03 04 09 13 18 30 41 41
46 56 62 64 69 75 83 9 91
Đầu Lô tô
0 02, 03, 04, 09
1 13, 18
2
3 30
4 41, 41, 46
5 56
6 62, 64, 69
7 75
8 83
9 9, 91
Đuôi Lô tô
0 30
1 41, 41, 91
2 02, 62
3 03, 13, 83
4 04, 64
5 75
6 46, 56
7
8 18
9 09, 9, 69
Giải tám 13
Giải bảy 792
Giải sáu 1597 2158 5096
Giải năm 6959
Giải tư 31397 74247 52868 32146
52611 10781 22196
Giải ba 09836 64657
Giải nhì 62932
Giải nhất 22831
Đặc biệt 016976
Phóng to
Lô tô trực tiếp
11 13 31 32 36 46 47 57 58
59 68 76 81 92 96 96 97 97
Đầu Lô tô
0
1 11, 13
2
3 31, 32, 36
4 46, 47
5 57, 58, 59
6 68
7 76
8 81
9 92, 96, 96, 97, 97
Đuôi Lô tô
0
1 11, 31, 81
2 32, 92
3 13
4
5
6 36, 46, 76, 96, 96
7 47, 57, 97, 97
8 58, 68
9 59
Giải tám 75
Giải bảy 189
Giải sáu 8180 9214 0096
Giải năm 1223
Giải tư 10171 07232 30944 38617
83779 24273 27262
Giải ba 98550 13978
Giải nhì 53412
Giải nhất 47297
Đặc biệt 966039
Phóng to
Lô tô trực tiếp
12 14 17 23 32 39 44 50 62
71 73 75 78 79 80 89 96 97
Đầu Lô tô
0
1 12, 14, 17
2 23
3 32, 39
4 44
5 50
6 62
7 71, 73, 75, 78, 79
8 80, 89
9 96, 97
Đuôi Lô tô
0 50, 80
1 71
2 12, 32, 62
3 23, 73
4 14, 44
5 75
6 96
7 17, 97
8 78
9 39, 79, 89
Giải tám 41
Giải bảy 898
Giải sáu 5060 9042 1621
Giải năm 4093
Giải tư 69787 78970 52405 84629
07454 66992 34163
Giải ba 55097 67928
Giải nhì 54425
Giải nhất 34595
Đặc biệt 556554
Phóng to
Lô tô trực tiếp
05 21 25 28 29 41 42 54 54
60 63 70 87 92 93 95 97 98
Đầu Lô tô
0 05
1
2 21, 25, 28, 29
3
4 41, 42
5 54, 54
6 60, 63
7 70
8 87
9 92, 93, 95, 97, 98
Đuôi Lô tô
0 60, 70
1 21, 41
2 42, 92
3 63, 93
4 54, 54
5 05, 25, 95
6
7 87, 97
8 28, 98
9 29
Giải tám 61
Giải bảy 040
Giải sáu 1488 7863 0710
Giải năm 7619
Giải tư 87379 48741 73743 14058
07642 98224 53060
Giải ba 97496 59195
Giải nhì 61531
Giải nhất 50284
Đặc biệt 226122
Phóng to
Lô tô trực tiếp
10 19 22 24 31 40 41 42 43
58 60 61 63 79 84 88 95 96
Đầu Lô tô
0
1 10, 19
2 22, 24
3 31
4 40, 41, 42, 43
5 58
6 60, 61, 63
7 79
8 84, 88
9 95, 96
Đuôi Lô tô
0 10, 40, 60
1 31, 41, 61
2 22, 42
3 43, 63
4 24, 84
5 95
6 96
7
8 58, 88
9 19, 79
Giải tám 25
Giải bảy 299
Giải sáu 5044 6328 0753
Giải năm 1691
Giải tư 92984 55382 97571 18980
41019 55164 39255
Giải ba 78062 32512
Giải nhì 98566
Giải nhất 64395
Đặc biệt 419116
Phóng to
Lô tô trực tiếp
12 16 19 25 28 44 53 55 62
64 66 71 80 82 84 91 95 99
Đầu Lô tô
0
1 12, 16, 19
2 25, 28
3
4 44
5 53, 55
6 62, 64, 66
7 71
8 80, 82, 84
9 91, 95, 99
Đuôi Lô tô
0 80
1 71, 91
2 12, 62, 82
3 53
4 44, 64, 84
5 25, 55, 95
6 16, 66
7
8 28
9 19, 99
Giải tám 85
Giải bảy 223
Giải sáu 2028 4914 0808
Giải năm 4716
Giải tư 04195 94167 71045 51399
99847 44816 49183
Giải ba 49253 79652
Giải nhì 76573
Giải nhất 42320
Đặc biệt 677858
Phóng to
Lô tô trực tiếp
08 14 16 16 20 23 28 45 47
52 53 58 67 73 83 85 95 99
Đầu Lô tô
0 08
1 14, 16, 16
2 20, 23, 28
3
4 45, 47
5 52, 53, 58
6 67
7 73
8 83, 85
9 95, 99
Đuôi Lô tô
0 20
1
2 52
3 23, 53, 73, 83
4 14
5 45, 85, 95
6 16, 16
7 47, 67
8 08, 28, 58
9 99
Giải tám 42
Giải bảy 670
Giải sáu 5638 2832 4789
Giải năm 3027
Giải tư 53250 14964 45114 80454
58744 67565 53775
Giải ba 45243 22686
Giải nhì 89327
Giải nhất 65734
Đặc biệt 682586
Phóng to
Lô tô trực tiếp
14 27 27 32 34 38 42 43 44
50 54 64 65 70 75 86 86 89
Đầu Lô tô
0
1 14
2 27, 27
3 32, 34, 38
4 42, 43, 44
5 50, 54
6 64, 65
7 70, 75
8 86, 86, 89
9
Đuôi Lô tô
0 50, 70
1
2 32, 42
3 43
4 14, 34, 44, 54, 64
5 65, 75
6 86, 86
7 27, 27
8 38
9 89
Giải tám 49
Giải bảy 555
Giải sáu 7388 4400 4958
Giải năm 8672
Giải tư 37748 13615 44949 29809
01960 37418 17084
Giải ba 67520 95395
Giải nhì 23165
Giải nhất 67025
Đặc biệt 155842
Phóng to
Lô tô trực tiếp
00 09 15 18 20 25 42 48 49
49 55 58 60 65 72 84 88 95
Đầu Lô tô
0 00, 09
1 15, 18
2 20, 25
3
4 42, 48, 49, 49
5 55, 58
6 60, 65
7 72
8 84, 88
9 95
Đuôi Lô tô
0 00, 20, 60
1
2 42, 72
3
4 84
5 15, 25, 55, 65, 95
6
7
8 18, 48, 58, 88
9 09, 49, 49
Giải tám 93
Giải bảy 030
Giải sáu 4916 7768 2098
Giải năm 9457
Giải tư 27708 96231 05772 23499
19225 63044 99095
Giải ba 85074 78636
Giải nhì 75497
Giải nhất 36825
Đặc biệt 278652
Phóng to
Lô tô trực tiếp
08 16 25 25 30 31 36 44 52
57 68 72 74 93 95 97 98 99
Đầu Lô tô
0 08
1 16
2 25, 25
3 30, 31, 36
4 44
5 52, 57
6 68
7 72, 74
8
9 93, 95, 97, 98, 99
Đuôi Lô tô
0 30
1 31
2 52, 72
3 93
4 44, 74
5 25, 25, 95
6 16, 36
7 57, 97
8 08, 68, 98
9 99
Giải tám 02
Giải bảy 031
Giải sáu 2077 2707 9013
Giải năm 2595
Giải tư 92762 41013 62962 65364
43410 98244 65563
Giải ba 28624 81491
Giải nhì 62777
Giải nhất 78586
Đặc biệt 585453
Phóng to
Lô tô trực tiếp
07 10 13 13 2 24 31 44 53
62 62 63 64 77 77 86 91 95
Đầu Lô tô
0 07
1 10, 13, 13
2 2, 24
3 31
4 44
5 53
6 62, 62, 63, 64
7 77, 77
8 86
9 91, 95
Đuôi Lô tô
0 10
1 31, 91
2 2, 62, 62
3 13, 13, 53, 63
4 24, 44, 64
5 95
6 86
7 07, 77, 77
8
9
Giải tám 04
Giải bảy 754
Giải sáu 3007 0395 6375
Giải năm 7126
Giải tư 33261 33083 05622 23491
37814 22794 67199
Giải ba 23003 29421
Giải nhì 59147
Giải nhất 12792
Đặc biệt 247919
Phóng to
Lô tô trực tiếp
03 07 14 19 21 22 26 4 47
54 61 75 83 91 92 94 95 99
Đầu Lô tô
0 03, 07
1 14, 19
2 21, 22, 26
3
4 4, 47
5 54
6 61
7 75
8 83
9 91, 92, 94, 95, 99
Đuôi Lô tô
0
1 21, 61, 91
2 22, 92
3 03, 83
4 4, 14, 54, 94
5 75, 95
6 26
7 07, 47
8
9 19, 99
Giải tám 66
Giải bảy 036
Giải sáu 2128 0615 6925
Giải năm 7440
Giải tư 60286 78672 32711 28512
67578 63803 04075
Giải ba 70660 96752
Giải nhì 66835
Giải nhất 02130
Đặc biệt 288563
Phóng to
Lô tô trực tiếp
03 11 12 15 25 28 30 35 36
40 52 60 63 66 72 75 78 86
Đầu Lô tô
0 03
1 11, 12, 15
2 25, 28
3 30, 35, 36
4 40
5 52
6 60, 63, 66
7 72, 75, 78
8 86
9
Đuôi Lô tô
0 30, 40, 60
1 11
2 12, 52, 72
3 03, 63
4
5 15, 25, 35, 75
6 36, 66, 86
7
8 28, 78
9
Giải tám 04
Giải bảy 973
Giải sáu 6152 3395 2041
Giải năm 0532
Giải tư 37897 75470 74109 48838
38522 83702 19808
Giải ba 17838 65760
Giải nhì 22802
Giải nhất 31131
Đặc biệt 465407
Phóng to
Lô tô trực tiếp
02 02 07 08 09 22 31 32 38
38 4 41 52 60 70 73 95 97
Đầu Lô tô
0 02, 02, 07, 08, 09
1
2 22
3 31, 32, 38, 38
4 4, 41
5 52
6 60
7 70, 73
8
9 95, 97
Đuôi Lô tô
0 60, 70
1 31, 41
2 02, 02, 22, 32, 52
3 73
4 4
5 95
6
7 07, 97
8 08, 38, 38
9 09
Giải tám 79
Giải bảy 658
Giải sáu 8401 9788 0574
Giải năm 0950
Giải tư 72364 13949 52014 81731
84937 28746 07809
Giải ba 01408 70139
Giải nhì 22050
Giải nhất 38215
Đặc biệt 868737
Phóng to
Lô tô trực tiếp
01 08 09 14 15 31 37 37 39
46 49 50 50 58 64 74 79 88
Đầu Lô tô
0 01, 08, 09
1 14, 15
2
3 31, 37, 37, 39
4 46, 49
5 50, 50, 58
6 64
7 74, 79
8 88
9
Đuôi Lô tô
0 50, 50
1 01, 31
2
3
4 14, 64, 74
5 15
6 46
7 37, 37
8 08, 58, 88
9 09, 39, 49, 79
Giải tám 46
Giải bảy 192
Giải sáu 3372 0434 4851
Giải năm 4579
Giải tư 39766 27835 35222 64206
86187 22930 34777
Giải ba 05054 16082
Giải nhì 08813
Giải nhất 30427
Đặc biệt 678708
Phóng to
Lô tô trực tiếp
06 08 13 22 27 30 34 35 46
51 54 66 72 77 79 82 87 92
Đầu Lô tô
0 06, 08
1 13
2 22, 27
3 30, 34, 35
4 46
5 51, 54
6 66
7 72, 77, 79
8 82, 87
9 92
Đuôi Lô tô
0 30
1 51
2 22, 72, 82, 92
3 13
4 34, 54
5 35
6 06, 46, 66
7 27, 77, 87
8 08
9 79
Giải tám 16
Giải bảy 615
Giải sáu 8826 7808 1899
Giải năm 7269
Giải tư 80500 28581 05482 50154
29328 52847 04297
Giải ba 67393 13225
Giải nhì 84219
Giải nhất 93850
Đặc biệt 789617
Phóng to
Lô tô trực tiếp
00 08 15 16 17 19 25 26 28
47 50 54 69 81 82 93 97 99
Đầu Lô tô
0 00, 08
1 15, 16, 17, 19
2 25, 26, 28
3
4 47
5 50, 54
6 69
7
8 81, 82
9 93, 97, 99
Đuôi Lô tô
0 00, 50
1 81
2 82
3 93
4 54
5 15, 25
6 16, 26
7 17, 47, 97
8 08, 28
9 19, 69, 99
Giải tám 22
Giải bảy 934
Giải sáu 3723 6108 7235
Giải năm 1910
Giải tư 30614 70594 06079 84829
88998 15716 99397
Giải ba 38893 16361
Giải nhì 69277
Giải nhất 21739
Đặc biệt 734247
Phóng to
Lô tô trực tiếp
08 10 14 16 22 23 29 34 35
39 47 61 77 79 93 94 97 98
Đầu Lô tô
0 08
1 10, 14, 16
2 22, 23, 29
3 34, 35, 39
4 47
5
6 61
7 77, 79
8
9 93, 94, 97, 98
Đuôi Lô tô
0 10
1 61
2 22
3 23, 93
4 14, 34, 94
5 35
6 16
7 47, 77, 97
8 08, 98
9 29, 39, 79
Giải tám 24
Giải bảy 227
Giải sáu 1262 0833 2721
Giải năm 1138
Giải tư 99793 08652 79635 35450
72229 91183 70010
Giải ba 61050 40032
Giải nhì 61318
Giải nhất 16294
Đặc biệt 019438
Phóng to
Lô tô trực tiếp
10 18 21 24 27 29 32 33 35
38 38 50 50 52 62 83 93 94
Đầu Lô tô
0
1 10, 18
2 21, 24, 27, 29
3 32, 33, 35, 38, 38
4
5 50, 50, 52
6 62
7
8 83
9 93, 94
Đuôi Lô tô
0 10, 50, 50
1 21
2 32, 52, 62
3 33, 83, 93
4 24, 94
5 35
6
7 27
8 18, 38, 38
9 29
Giải tám 16
Giải bảy 064
Giải sáu 2336 2568 2733
Giải năm 3226
Giải tư 83473 49522 10851 15956
37098 64170 30472
Giải ba 46779 61506
Giải nhì 90003
Giải nhất 55355
Đặc biệt 969499
Phóng to
Lô tô trực tiếp
03 06 16 22 26 33 36 51 55
56 64 68 70 72 73 79 98 99
Đầu Lô tô
0 03, 06
1 16
2 22, 26
3 33, 36
4
5 51, 55, 56
6 64, 68
7 70, 72, 73, 79
8
9 98, 99
Đuôi Lô tô
0 70
1 51
2 22, 72
3 03, 33, 73
4 64
5 55
6 06, 16, 26, 36, 56
7
8 68, 98
9 79, 99
Giải tám 07
Giải bảy 943
Giải sáu 3513 8199 7507
Giải năm 1199
Giải tư 90142 54091 69932 00636
46343 67168 79026
Giải ba 62309 73147
Giải nhì 32041
Giải nhất 09251
Đặc biệt 277089
Phóng to
Lô tô trực tiếp
07 09 13 26 32 36 41 42 43
43 47 51 68 7 89 91 99 99
Đầu Lô tô
0 07, 09
1 13
2 26
3 32, 36
4 41, 42, 43, 43, 47
5 51
6 68
7 7
8 89
9 91, 99, 99
Đuôi Lô tô
0
1 41, 51, 91
2 32, 42
3 13, 43, 43
4
5
6 26, 36
7 07, 7, 47
8 68
9 09, 89, 99, 99
Giải tám 11
Giải bảy 957
Giải sáu 5912 2333 1342
Giải năm 4802
Giải tư 27169 55221 39503 01730
42883 21709 67858
Giải ba 88515 90231
Giải nhì 82527
Giải nhất 96782
Đặc biệt 328702
Phóng to
Lô tô trực tiếp
02 02 03 09 11 12 15 21 27
30 31 33 42 57 58 69 82 83
Đầu Lô tô
0 02, 02, 03, 09
1 11, 12, 15
2 21, 27
3 30, 31, 33
4 42
5 57, 58
6 69
7
8 82, 83
9
Đuôi Lô tô
0 30
1 11, 21, 31
2 02, 02, 12, 42, 82
3 03, 33, 83
4
5 15
6
7 27, 57
8 58
9 09, 69
Giải tám 59
Giải bảy 366
Giải sáu 5545 4022 2465
Giải năm 1934
Giải tư 16223 80721 02211 00829
86451 24258 55524
Giải ba 35595 25343
Giải nhì 83475
Giải nhất 96574
Đặc biệt 196337
Phóng to
Lô tô trực tiếp
11 21 22 23 24 29 34 37 43
45 51 58 59 65 66 74 75 95
Đầu Lô tô
0
1 11
2 21, 22, 23, 24, 29
3 34, 37
4 43, 45
5 51, 58, 59
6 65, 66
7 74, 75
8
9 95
Đuôi Lô tô
0
1 11, 21, 51
2 22
3 23, 43
4 24, 34, 74
5 45, 65, 75, 95
6 66
7 37
8 58
9 29, 59
Giải tám 41
Giải bảy 780
Giải sáu 9621 0423 7052
Giải năm 7721
Giải tư 40609 13802 53158 17538
14865 06961 12897
Giải ba 61741 70097
Giải nhì 36669
Giải nhất 21098
Đặc biệt 564864
Phóng to
Lô tô trực tiếp
02 09 21 21 23 38 41 41 52
58 61 64 65 69 80 97 97 98
Đầu Lô tô
0 02, 09
1
2 21, 21, 23
3 38
4 41, 41
5 52, 58
6 61, 64, 65, 69
7
8 80
9 97, 97, 98
Đuôi Lô tô
0 80
1 21, 21, 41, 41, 61
2 02, 52
3 23
4 64
5 65
6
7 97, 97
8 38, 58, 98
9 09, 69
Giải tám 34
Giải bảy 424
Giải sáu 2238 5327 5318
Giải năm 1187
Giải tư 01373 46870 78950 62197
99476 74192 62034
Giải ba 07744 05682
Giải nhì 31499
Giải nhất 13194
Đặc biệt 348200
Phóng to
Lô tô trực tiếp
00 18 24 27 34 34 38 44 50
70 73 76 82 87 92 94 97 99
Đầu Lô tô
0 00
1 18
2 24, 27
3 34, 34, 38
4 44
5 50
6
7 70, 73, 76
8 82, 87
9 92, 94, 97, 99
Đuôi Lô tô
0 00, 50, 70
1
2 82, 92
3 73
4 24, 34, 34, 44, 94
5
6 76
7 27, 87, 97
8 18, 38
9 99

Thống kê 2 số cuối giải đặc biệt xổ số Tây Ninh

Thống kê 2 số cuối đặc biệt về nhiều nhất trong 30 ngày gần nhất

Cặp sốXuất hiện
372 lần
382 lần
251 lần
421 lần
641 lần
Cặp sốXuất hiện
221 lần
191 lần
171 lần
631 lần
761 lần

Thống kê 2 số cuối đặc biệt về ít nhất trong 30 ngày gần nhất

Cặp sốXuất hiện
660 lần
650 lần
620 lần
610 lần
670 lần
Cặp sốXuất hiện
680 lần
720 lần
700 lần
690 lần
600 lần

Thống kê 2 số cuối đặc biệt KHÔNG xuất hiện trong 30 ngày gần nhất

Cặp sốSố ngày
0029 ngày
6428 ngày
0226 ngày
8925 ngày
9924 ngày
Cặp sốSố ngày
4722 ngày
1721 ngày
0820 ngày
3719 ngày
0718 ngày

Thống kê 2 số cuối đặc biệt về Liên Tiếp trong 30 ngày gần nhất

Cặp sốSố ngày liên tiếp
581 ngày
631 ngày
541 ngày
531 ngày
471 ngày
Cặp sốSố ngày liên tiếp
521 ngày
641 ngày
711 ngày
921 ngày
991 ngày

Tổng đặc biệt xuất hiện trong 30 ngày

Tổng ĐBXuất hiện
05 lần
14 lần
22 lần
33 lần
42 lần
Tổng ĐBXuất hiện
51 lần
61 lần
75 lần
85 lần
92 lần

Thống kê theo Đầu số trong 30 ngày gần nhất

Đầu sốXuất hiện
Đầu 05 lần
Đầu 13 lần
Đầu 22 lần
Đầu 36 lần
Đầu 42 lần
Đầu sốXuất hiện
Đầu 54 lần
Đầu 62 lần
Đầu 72 lần
Đầu 82 lần
Đầu 92 lần

Thống kê theo Đuôi số trong 30 ngày gần nhất

Đuôi sốXuất hiện
Đuôi 01 lần
Đuôi 11 lần
Đuôi 26 lần
Đuôi 33 lần
Đuôi 42 lần
Đuôi sốXuất hiện
Đuôi 51 lần
Đuôi 63 lần
Đuôi 75 lần
Đuôi 84 lần
Đuôi 94 lần
Chia sẻ
Game Slot Đổi Thưởng xổ số siêu tốc mới nhất Xổ Số Siêu Tốc GAME SLOT Nổ Hũ XỔ SỐ SIÊU HOT VN Game Slot Nổ Hũ Top 10 Loại Game Hot Game giành cho người mới Trò chơi game siêu hot Các trò chơi nổi bật Top 10 nhà cái hot Casino Uy Tín Nhất 2023 Trò chơi đáng chơi nhất Tựa Game Mới Nhất 2023 Top game casino uy tín Top game hot nhất japanesegoLfsaLe theLingeriesex savebatterywaste vst-e riverwaLkbeads pivotpointtudeLa shannon-effects saLoncarecs foLiodock apartments4you-gracia thepetaLpeddLerar stardragonminneapoLis thecarpentersvow 2222bb joyamman disneyformiLitary cavernadabruxa angieLskinawyspach deepaktrehanphotography webartexpo designstudiokm stereochair thecenterforpt gamer-time senvangvietnam savvyvendee