Xổ Số Vũng Tàu 30 ngày

Xổ số Vũng Tàu 30 ngày là trang thống kê kết quả xổ số Vũng Tàu trong 30 ngày gần đây nhất (XSVT 30 ngày).
Trang web này sẽ giúp bạn dễ dàng tra cứu được sổ kết quả Vũng Tàu trong 30 ngày hoặc nhiều hơn thế nữa bằng cách chọn ngày bắt đầu và ngày kết thúc, chọn các bảng thông số cần xem như bảng kết quả, bảng lô tô, đầu đuôi rất trực quan.

Thống kê kết quả Vũng Tàu 30 ngày

Số ngày
7
10
30
60
90
100
120
160
200
300
400
500
800
1000
Ẩn / hiện
Đầu đuôi
Lô tô trực tiếp
Xem thống kê

Kết quả xổ số Vũng Tàu 30 ngày gần nhất

Giải tám 44
Giải bảy 536
Giải sáu 1281 1955 3907
Giải năm 0798
Giải tư 86697 51490 70210 24365
90393 15983 60035
Giải ba 73067 84940
Giải nhì 21435
Giải nhất 97678
Đặc biệt 772661
Phóng to
Lô tô trực tiếp
07 10 35 35 36 40 44 55 61
65 67 78 81 83 90 93 97 98
Đầu Lô tô
0 07
1 10
2
3 35, 35, 36
4 40, 44
5 55
6 61, 65, 67
7 78
8 81, 83
9 90, 93, 97, 98
Đuôi Lô tô
0 10, 40, 90
1 61, 81
2
3 83, 93
4 44
5 35, 35, 55, 65
6 36
7 07, 67, 97
8 78, 98
9
Giải tám 55
Giải bảy 376
Giải sáu 6314 9399 7271
Giải năm 2070
Giải tư 35729 49436 36546 95389
09825 61556 66006
Giải ba 91490 05750
Giải nhì 41682
Giải nhất 69404
Đặc biệt 507876
Phóng to
Lô tô trực tiếp
04 06 14 25 29 36 46 50 55
56 70 71 76 76 82 89 90 99
Đầu Lô tô
0 04, 06
1 14
2 25, 29
3 36
4 46
5 50, 55, 56
6
7 70, 71, 76, 76
8 82, 89
9 90, 99
Đuôi Lô tô
0 50, 70, 90
1 71
2 82
3
4 04, 14
5 25, 55
6 06, 36, 46, 56, 76, 76
7
8
9 29, 89, 99
Giải tám 41
Giải bảy 619
Giải sáu 6318 3540 4192
Giải năm 3759
Giải tư 11827 47396 38334 21668
06461 84644 74005
Giải ba 12995 01038
Giải nhì 94154
Giải nhất 23491
Đặc biệt 959823
Phóng to
Lô tô trực tiếp
05 18 19 23 27 34 38 40 41
44 54 59 61 68 91 92 95 96
Đầu Lô tô
0 05
1 18, 19
2 23, 27
3 34, 38
4 40, 41, 44
5 54, 59
6 61, 68
7
8
9 91, 92, 95, 96
Đuôi Lô tô
0 40
1 41, 61, 91
2 92
3 23
4 34, 44, 54
5 05, 95
6 96
7 27
8 18, 38, 68
9 19, 59
Giải tám 88
Giải bảy 169
Giải sáu 0592 5651 6101
Giải năm 4486
Giải tư 95185 14300 09863 84427
69063 90376 52342
Giải ba 31688 88844
Giải nhì 74147
Giải nhất 14616
Đặc biệt 629780
Phóng to
Lô tô trực tiếp
00 01 16 27 42 44 47 51 63
63 69 76 80 85 86 88 88 92
Đầu Lô tô
0 00, 01
1 16
2 27
3
4 42, 44, 47
5 51
6 63, 63, 69
7 76
8 80, 85, 86, 88, 88
9 92
Đuôi Lô tô
0 00, 80
1 01, 51
2 42, 92
3 63, 63
4 44
5 85
6 16, 76, 86
7 27, 47
8 88, 88
9 69
Giải tám 43
Giải bảy 459
Giải sáu 1838 6264 8801
Giải năm 6078
Giải tư 16939 52606 83654 86663
20339 19563 45554
Giải ba 67761 78764
Giải nhì 40700
Giải nhất 55254
Đặc biệt 827561
Phóng to
Lô tô trực tiếp
00 01 06 38 39 39 43 54 54
54 59 61 61 63 63 64 64 78
Đầu Lô tô
0 00, 01, 06
1
2
3 38, 39, 39
4 43
5 54, 54, 54, 59
6 61, 61, 63, 63, 64, 64
7 78
8
9
Đuôi Lô tô
0 00
1 01, 61, 61
2
3 43, 63, 63
4 54, 54, 54, 64, 64
5
6 06
7
8 38, 78
9 39, 39, 59
Giải tám 51
Giải bảy 583
Giải sáu 3212 6184 9173
Giải năm 1089
Giải tư 71856 83031 11621 24642
96991 27911 32045
Giải ba 53942 41119
Giải nhì 29421
Giải nhất 19449
Đặc biệt 508148
Phóng to
Lô tô trực tiếp
11 12 19 21 21 31 42 42 45
48 49 51 56 73 83 84 89 91
Đầu Lô tô
0
1 11, 12, 19
2 21, 21
3 31
4 42, 42, 45, 48, 49
5 51, 56
6
7 73
8 83, 84, 89
9 91
Đuôi Lô tô
0
1 11, 21, 21, 31, 51, 91
2 12, 42, 42
3 73, 83
4 84
5 45
6 56
7
8 48
9 19, 49, 89
Giải tám 10
Giải bảy 678
Giải sáu 4796 4478 3995
Giải năm 2547
Giải tư 19688 05164 96339 52057
03823 35166 54695
Giải ba 01698 52493
Giải nhì 05400
Giải nhất 80395
Đặc biệt 625649
Phóng to
Lô tô trực tiếp
00 10 23 39 47 49 57 64 66
78 78 88 93 95 95 95 96 98
Đầu Lô tô
0 00
1 10
2 23
3 39
4 47, 49
5 57
6 64, 66
7 78, 78
8 88
9 93, 95, 95, 95, 96, 98
Đuôi Lô tô
0 00, 10
1
2
3 23, 93
4 64
5 95, 95, 95
6 66, 96
7 47, 57
8 78, 78, 88, 98
9 39, 49
Giải tám 24
Giải bảy 234
Giải sáu 7642 9661 9483
Giải năm 1447
Giải tư 81044 48986 97307 96826
53732 12033 36829
Giải ba 73682 54087
Giải nhì 04134
Giải nhất 11779
Đặc biệt 664704
Phóng to
Lô tô trực tiếp
04 07 24 26 29 32 33 34 34
42 44 47 61 79 82 83 86 87
Đầu Lô tô
0 04, 07
1
2 24, 26, 29
3 32, 33, 34, 34
4 42, 44, 47
5
6 61
7 79
8 82, 83, 86, 87
9
Đuôi Lô tô
0
1 61
2 32, 42, 82
3 33, 83
4 04, 24, 34, 34, 44
5
6 26, 86
7 07, 47, 87
8
9 29, 79
Giải tám 99
Giải bảy 361
Giải sáu 1656 5840 6424
Giải năm 5324
Giải tư 30300 99204 73213 36280
48729 74414 20213
Giải ba 11070 86244
Giải nhì 52954
Giải nhất 57144
Đặc biệt 361591
Phóng to
Lô tô trực tiếp
00 04 13 13 14 24 24 29 40
44 44 54 56 61 70 80 91 99
Đầu Lô tô
0 00, 04
1 13, 13, 14
2 24, 24, 29
3
4 40, 44, 44
5 54, 56
6 61
7 70
8 80
9 91, 99
Đuôi Lô tô
0 00, 40, 70, 80
1 61, 91
2
3 13, 13
4 04, 14, 24, 24, 44, 44, 54
5
6 56
7
8
9 29, 99
Giải tám 68
Giải bảy 693
Giải sáu 3743 9735 0679
Giải năm 6039
Giải tư 57598 80019 88432 13760
37038 90090 48404
Giải ba 89007 12681
Giải nhì 33257
Giải nhất 38039
Đặc biệt 207960
Phóng to
Lô tô trực tiếp
04 07 19 32 35 38 39 39 43
57 60 60 68 79 81 90 93 98
Đầu Lô tô
0 04, 07
1 19
2
3 32, 35, 38, 39, 39
4 43
5 57
6 60, 60, 68
7 79
8 81
9 90, 93, 98
Đuôi Lô tô
0 60, 60, 90
1 81
2 32
3 43, 93
4 04
5 35
6
7 07, 57
8 38, 68, 98
9 19, 39, 39, 79
Giải tám 95
Giải bảy 444
Giải sáu 5698 8378 9505
Giải năm 2385
Giải tư 20178 19890 17159 00332
04793 07481 37791
Giải ba 70234 71277
Giải nhì 04751
Giải nhất 99090
Đặc biệt 991040
Phóng to
Lô tô trực tiếp
05 32 34 40 44 51 59 77 78
78 81 85 90 90 91 93 95 98
Đầu Lô tô
0 05
1
2
3 32, 34
4 40, 44
5 51, 59
6
7 77, 78, 78
8 81, 85
9 90, 90, 91, 93, 95, 98
Đuôi Lô tô
0 40, 90, 90
1 51, 81, 91
2 32
3 93
4 34, 44
5 05, 85, 95
6
7 77
8 78, 78, 98
9 59
Giải tám 22
Giải bảy 095
Giải sáu 3446 1395 5410
Giải năm 2355
Giải tư 85666 60772 29869 37993
37377 90523 44219
Giải ba 67947 34149
Giải nhì 76547
Giải nhất 98999
Đặc biệt 159659
Phóng to
Lô tô trực tiếp
10 19 22 23 46 47 47 49 55
59 66 69 72 77 93 95 95 99
Đầu Lô tô
0
1 10, 19
2 22, 23
3
4 46, 47, 47, 49
5 55, 59
6 66, 69
7 72, 77
8
9 93, 95, 95, 99
Đuôi Lô tô
0 10
1
2 22, 72
3 23, 93
4
5 55, 95, 95
6 46, 66
7 47, 47, 77
8
9 19, 49, 59, 69, 99
Giải tám 36
Giải bảy 010
Giải sáu 0612 6142 1828
Giải năm 6275
Giải tư 09851 95952 91178 75631
94228 00434 21326
Giải ba 08005 74473
Giải nhì 74461
Giải nhất 26632
Đặc biệt 427281
Phóng to
Lô tô trực tiếp
05 10 12 26 28 28 31 32 34
36 42 51 52 61 73 75 78 81
Đầu Lô tô
0 05
1 10, 12
2 26, 28, 28
3 31, 32, 34, 36
4 42
5 51, 52
6 61
7 73, 75, 78
8 81
9
Đuôi Lô tô
0 10
1 31, 51, 61, 81
2 12, 32, 42, 52
3 73
4 34
5 05, 75
6 26, 36
7
8 28, 28, 78
9
Giải tám 81
Giải bảy 689
Giải sáu 3482 0318 3166
Giải năm 9930
Giải tư 07459 43511 88210 65839
30973 50513 77544
Giải ba 71575 01975
Giải nhì 46758
Giải nhất 78667
Đặc biệt 503609
Phóng to
Lô tô trực tiếp
09 10 11 13 18 30 39 44 58
59 66 67 73 75 75 81 82 89
Đầu Lô tô
0 09
1 10, 11, 13, 18
2
3 30, 39
4 44
5 58, 59
6 66, 67
7 73, 75, 75
8 81, 82, 89
9
Đuôi Lô tô
0 10, 30
1 11, 81
2 82
3 13, 73
4 44
5 75, 75
6 66
7 67
8 18, 58
9 09, 39, 59, 89
Giải tám 22
Giải bảy 427
Giải sáu 5903 0735 8210
Giải năm 7848
Giải tư 20425 40153 37516 04284
30288 26361 58593
Giải ba 66600 58448
Giải nhì 11450
Giải nhất 73178
Đặc biệt 441763
Phóng to
Lô tô trực tiếp
00 03 10 16 22 25 27 35 48
48 50 53 61 63 78 84 88 93
Đầu Lô tô
0 00, 03
1 10, 16
2 22, 25, 27
3 35
4 48, 48
5 50, 53
6 61, 63
7 78
8 84, 88
9 93
Đuôi Lô tô
0 00, 10, 50
1 61
2 22
3 03, 53, 63, 93
4 84
5 25, 35
6 16
7 27
8 48, 48, 78, 88
9
Giải tám 60
Giải bảy 708
Giải sáu 8452 1932 6929
Giải năm 9325
Giải tư 69100 54702 95258 34435
75866 28346 11206
Giải ba 68977 21425
Giải nhì 08517
Giải nhất 59908
Đặc biệt 491990
Phóng to
Lô tô trực tiếp
00 02 06 08 08 17 25 25 29
32 35 46 52 58 60 66 77 90
Đầu Lô tô
0 00, 02, 06, 08, 08
1 17
2 25, 25, 29
3 32, 35
4 46
5 52, 58
6 60, 66
7 77
8
9 90
Đuôi Lô tô
0 00, 60, 90
1
2 02, 32, 52
3
4
5 25, 25, 35
6 06, 46, 66
7 17, 77
8 08, 08, 58
9 29
Giải tám 28
Giải bảy 461
Giải sáu 0134 2085 9267
Giải năm 4610
Giải tư 14160 20345 23674 73797
66107 60575 38560
Giải ba 70413 28746
Giải nhì 51709
Giải nhất 90008
Đặc biệt 462922
Phóng to
Lô tô trực tiếp
07 08 09 10 13 22 28 34 45
46 60 60 61 67 74 75 85 97
Đầu Lô tô
0 07, 08, 09
1 10, 13
2 22, 28
3 34
4 45, 46
5
6 60, 60, 61, 67
7 74, 75
8 85
9 97
Đuôi Lô tô
0 10, 60, 60
1 61
2 22
3 13
4 34, 74
5 45, 75, 85
6 46
7 07, 67, 97
8 08, 28
9 09
Giải tám 07
Giải bảy 770
Giải sáu 2120 8831 7899
Giải năm 4836
Giải tư 92747 04108 16228 79113
97477 99089 33414
Giải ba 99714 48895
Giải nhì 31940
Giải nhất 62721
Đặc biệt 367542
Phóng to
Lô tô trực tiếp
08 13 14 14 20 21 28 31 36
40 42 47 7 70 77 89 95 99
Đầu Lô tô
0 08
1 13, 14, 14
2 20, 21, 28
3 31, 36
4 40, 42, 47
5
6
7 7, 70, 77
8 89
9 95, 99
Đuôi Lô tô
0 20, 40, 70
1 21, 31
2 42
3 13
4 14, 14
5 95
6 36
7 7, 47, 77
8 08, 28
9 89, 99
Giải tám 97
Giải bảy 047
Giải sáu 3876 6579 8107
Giải năm 0591
Giải tư 06056 44831 83325 66613
81414 84157 60356
Giải ba 79640 56657
Giải nhì 29630
Giải nhất 64001
Đặc biệt 147881
Phóng to
Lô tô trực tiếp
01 07 13 14 25 30 31 40 47
56 56 57 57 76 79 81 91 97
Đầu Lô tô
0 01, 07
1 13, 14
2 25
3 30, 31
4 40, 47
5 56, 56, 57, 57
6
7 76, 79
8 81
9 91, 97
Đuôi Lô tô
0 30, 40
1 01, 31, 81, 91
2
3 13
4 14
5 25
6 56, 56, 76
7 07, 47, 57, 57, 97
8
9 79
Giải tám 66
Giải bảy 822
Giải sáu 9661 9253 9726
Giải năm 1408
Giải tư 22514 74348 56780 30424
29644 17176 91108
Giải ba 86035 22297
Giải nhì 78418
Giải nhất 06614
Đặc biệt 859109
Phóng to
Lô tô trực tiếp
08 08 09 14 14 18 22 24 26
35 44 48 53 61 66 76 80 97
Đầu Lô tô
0 08, 08, 09
1 14, 14, 18
2 22, 24, 26
3 35
4 44, 48
5 53
6 61, 66
7 76
8 80
9 97
Đuôi Lô tô
0 80
1 61
2 22
3 53
4 14, 14, 24, 44
5 35
6 26, 66, 76
7 97
8 08, 08, 18, 48
9 09
Giải tám 21
Giải bảy 694
Giải sáu 5095 0022 9962
Giải năm 5744
Giải tư 57043 85050 76152 54844
30712 81385 50262
Giải ba 76426 29018
Giải nhì 41948
Giải nhất 87562
Đặc biệt 896652
Phóng to
Lô tô trực tiếp
12 18 21 22 26 43 44 44 48
50 52 52 62 62 62 85 94 95
Đầu Lô tô
0
1 12, 18
2 21, 22, 26
3
4 43, 44, 44, 48
5 50, 52, 52
6 62, 62, 62
7
8 85
9 94, 95
Đuôi Lô tô
0 50
1 21
2 12, 22, 52, 52, 62, 62, 62
3 43
4 44, 44, 94
5 85, 95
6 26
7
8 18, 48
9
Giải tám 93
Giải bảy 193
Giải sáu 0520 9572 9764
Giải năm 5848
Giải tư 37818 34388 36214 43985
43056 77749 79774
Giải ba 57185 13165
Giải nhì 71734
Giải nhất 15796
Đặc biệt 120938
Phóng to
Lô tô trực tiếp
14 18 20 34 38 48 49 56 64
65 72 74 85 85 88 93 93 96
Đầu Lô tô
0
1 14, 18
2 20
3 34, 38
4 48, 49
5 56
6 64, 65
7 72, 74
8 85, 85, 88
9 93, 93, 96
Đuôi Lô tô
0 20
1
2 72
3 93, 93
4 14, 34, 64, 74
5 65, 85, 85
6 56, 96
7
8 18, 38, 48, 88
9 49
Giải tám 57
Giải bảy 481
Giải sáu 3457 1183 1103
Giải năm 3626
Giải tư 37282 70569 13703 88293
68165 71259 74632
Giải ba 31205 04946
Giải nhì 54717
Giải nhất 67923
Đặc biệt 254998
Phóng to
Lô tô trực tiếp
03 03 05 17 23 26 32 46 57
57 59 65 69 81 82 83 93 98
Đầu Lô tô
0 03, 03, 05
1 17
2 23, 26
3 32
4 46
5 57, 57, 59
6 65, 69
7
8 81, 82, 83
9 93, 98
Đuôi Lô tô
0
1 81
2 32, 82
3 03, 03, 23, 83, 93
4
5 05, 65
6 26, 46
7 17, 57, 57
8 98
9 59, 69
Giải tám 38
Giải bảy 114
Giải sáu 3846 7884 1830
Giải năm 3333
Giải tư 80431 72513 19054 22225
20177 26722 18077
Giải ba 65124 74574
Giải nhì 99017
Giải nhất 22510
Đặc biệt 318877
Phóng to
Lô tô trực tiếp
10 13 14 17 22 24 25 30 31
33 38 46 54 74 77 77 77 84
Đầu Lô tô
0
1 10, 13, 14, 17
2 22, 24, 25
3 30, 31, 33, 38
4 46
5 54
6
7 74, 77, 77, 77
8 84
9
Đuôi Lô tô
0 10, 30
1 31
2 22
3 13, 33
4 14, 24, 54, 74, 84
5 25
6 46
7 17, 77, 77, 77
8 38
9
Giải tám 86
Giải bảy 293
Giải sáu 5916 8271 9831
Giải năm 0974
Giải tư 32297 16251 44281 10719
27403 54738 13428
Giải ba 23123 12657
Giải nhì 26547
Giải nhất 92181
Đặc biệt 320941
Phóng to
Lô tô trực tiếp
03 16 19 23 28 31 38 41 47
51 57 71 74 81 81 86 93 97
Đầu Lô tô
0 03
1 16, 19
2 23, 28
3 31, 38
4 41, 47
5 51, 57
6
7 71, 74
8 81, 81, 86
9 93, 97
Đuôi Lô tô
0
1 31, 41, 51, 71, 81, 81
2
3 03, 23, 93
4 74
5
6 16, 86
7 47, 57, 97
8 28, 38
9 19
Giải tám 72
Giải bảy 849
Giải sáu 5202 2619 7256
Giải năm 2550
Giải tư 85864 66485 71899 95904
23621 45256 12605
Giải ba 11201 33508
Giải nhì 27912
Giải nhất 81997
Đặc biệt 975540
Phóng to
Lô tô trực tiếp
01 02 04 05 08 12 19 21 40
49 50 56 56 64 72 85 97 99
Đầu Lô tô
0 01, 02, 04, 05, 08
1 12, 19
2 21
3
4 40, 49
5 50, 56, 56
6 64
7 72
8 85
9 97, 99
Đuôi Lô tô
0 40, 50
1 01, 21
2 02, 12, 72
3
4 04, 64
5 05, 85
6 56, 56
7 97
8 08
9 19, 49, 99
Giải tám 32
Giải bảy 278
Giải sáu 0423 1312 9175
Giải năm 9322
Giải tư 06210 77234 06123 43599
57816 43398 86714
Giải ba 05909 04851
Giải nhì 17445
Giải nhất 69008
Đặc biệt 264625
Phóng to
Lô tô trực tiếp
08 09 10 12 14 16 22 23 23
25 32 34 45 51 75 78 98 99
Đầu Lô tô
0 08, 09
1 10, 12, 14, 16
2 22, 23, 23, 25
3 32, 34
4 45
5 51
6
7 75, 78
8
9 98, 99
Đuôi Lô tô
0 10
1 51
2 12, 22, 32
3 23, 23
4 14, 34
5 25, 45, 75
6 16
7
8 08, 78, 98
9 09, 99
Giải tám 76
Giải bảy 775
Giải sáu 6752 7899 2193
Giải năm 2455
Giải tư 51919 05671 69912 57800
71006 39929 60165
Giải ba 81765 06321
Giải nhì 51890
Giải nhất 29032
Đặc biệt 183144
Phóng to
Lô tô trực tiếp
00 06 12 19 21 29 32 44 52
55 65 65 71 75 76 90 93 99
Đầu Lô tô
0 00, 06
1 12, 19
2 21, 29
3 32
4 44
5 52, 55
6 65, 65
7 71, 75, 76
8
9 90, 93, 99
Đuôi Lô tô
0 00, 90
1 21, 71
2 12, 32, 52
3 93
4 44
5 55, 65, 65, 75
6 06, 76
7
8
9 19, 29, 99
Giải tám 36
Giải bảy 338
Giải sáu 5497 1261 0595
Giải năm 6413
Giải tư 99833 87748 60004 01142
06627 70878 91187
Giải ba 60047 43859
Giải nhì 37550
Giải nhất 66112
Đặc biệt 139573
Phóng to
Lô tô trực tiếp
04 12 13 27 33 36 38 42 47
48 50 59 61 73 78 87 95 97
Đầu Lô tô
0 04
1 12, 13
2 27
3 33, 36, 38
4 42, 47, 48
5 50, 59
6 61
7 73, 78
8 87
9 95, 97
Đuôi Lô tô
0 50
1 61
2 12, 42
3 13, 33, 73
4 04
5 95
6 36
7 27, 47, 87, 97
8 38, 48, 78
9 59
Giải tám 03
Giải bảy 426
Giải sáu 5972 1169 4275
Giải năm 6668
Giải tư 31832 35044 08241 78462
80474 59548 90268
Giải ba 35361 09798
Giải nhì 82625
Giải nhất 19782
Đặc biệt 524717
Phóng to
Lô tô trực tiếp
17 25 26 3 32 41 44 48 61
62 68 68 69 72 74 75 82 98
Đầu Lô tô
0
1 17
2 25, 26
3 3, 32
4 41, 44, 48
5
6 61, 62, 68, 68, 69
7 72, 74, 75
8 82
9 98
Đuôi Lô tô
0
1 41, 61
2 32, 62, 72, 82
3 3
4 44, 74
5 25, 75
6 26
7 17
8 48, 68, 68, 98
9 69

Thống kê 2 số cuối giải đặc biệt xổ số Vũng Tàu

Thống kê 2 số cuối đặc biệt về nhiều nhất trong 30 ngày gần nhất

Cặp sốXuất hiện
092 lần
612 lần
402 lần
812 lần
591 lần
Cặp sốXuất hiện
521 lần
731 lần
601 lần
761 lần
631 lần

Thống kê 2 số cuối đặc biệt về ít nhất trong 30 ngày gần nhất

Cặp sốXuất hiện
870 lần
510 lần
500 lần
530 lần
540 lần
Cặp sốXuất hiện
570 lần
560 lần
550 lần
000 lần
880 lần

Thống kê 2 số cuối đặc biệt KHÔNG xuất hiện trong 30 ngày gần nhất

Cặp sốSố ngày
1729 ngày
7328 ngày
4427 ngày
2526 ngày
4124 ngày
Cặp sốSố ngày
7723 ngày
9822 ngày
3821 ngày
5220 ngày
4217 ngày

Thống kê 2 số cuối đặc biệt về Liên Tiếp trong 30 ngày gần nhất

Cặp sốSố ngày liên tiếp
631 ngày
731 ngày
611 ngày
601 ngày
591 ngày
Cặp sốSố ngày liên tiếp
761 ngày
771 ngày
911 ngày
981 ngày
901 ngày

Tổng đặc biệt xuất hiện trong 30 ngày

Tổng ĐBXuất hiện
02 lần
11 lần
21 lần
32 lần
46 lần
Tổng ĐBXuất hiện
52 lần
62 lần
75 lần
83 lần
96 lần

Thống kê theo Đầu số trong 30 ngày gần nhất

Đầu sốXuất hiện
Đầu 03 lần
Đầu 11 lần
Đầu 23 lần
Đầu 31 lần
Đầu 47 lần
Đầu sốXuất hiện
Đầu 52 lần
Đầu 64 lần
Đầu 73 lần
Đầu 83 lần
Đầu 93 lần

Thống kê theo Đuôi số trong 30 ngày gần nhất

Đuôi sốXuất hiện
Đuôi 05 lần
Đuôi 16 lần
Đuôi 23 lần
Đuôi 33 lần
Đuôi 42 lần
Đuôi sốXuất hiện
Đuôi 51 lần
Đuôi 61 lần
Đuôi 72 lần
Đuôi 83 lần
Đuôi 94 lần
Chia sẻ
Game Slot Đổi Thưởng xổ số siêu tốc mới nhất Xổ Số Siêu Tốc GAME SLOT Nổ Hũ XỔ SỐ SIÊU HOT VN Game Slot Nổ Hũ Top 10 Loại Game Hot Game giành cho người mới Trò chơi game siêu hot Các trò chơi nổi bật Top 10 nhà cái hot Casino Uy Tín Nhất 2023 Trò chơi đáng chơi nhất Tựa Game Mới Nhất 2023 Top game casino uy tín Top game hot nhất japanesegoLfsaLe theLingeriesex savebatterywaste vst-e riverwaLkbeads pivotpointtudeLa shannon-effects saLoncarecs foLiodock apartments4you-gracia thepetaLpeddLerar stardragonminneapoLis thecarpentersvow 2222bb joyamman disneyformiLitary cavernadabruxa angieLskinawyspach deepaktrehanphotography webartexpo designstudiokm stereochair thecenterforpt gamer-time senvangvietnam savvyvendee